Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Uzkrājums bērna nākotnei

Vai zini, cik izmaksā studijas?

Vidējās izmaksas studējot ir ap 7000 EUR gadā*:

 • Augstākā izglītība vidēji izmaksā ap 2000 EUR gadā
 • Vidējās studenta dzīves izmaksas sastāda ap 420 EUR mēnesī
 • 60% studentu kā galveno ienākumu avotu uzskata vecāku finansiālo atbalstu

Uzkrājums bērna nākotnei palīdzēs vieglāk spert pirmos soļus pieaugušo dzīvē.

Lai varētu sakrāt vairāk, sāc krāt jau tagad!

* Pētījumu “Studentu finansiālā uzvedība” veica tirgus izpētes kompānija Spinter Research 2020. g. 4. - 20. augustā.

Ja tev ir papildu jautājumi – droši piesakies attālinātai konsultācijai sev ērtā laikā.

Pieteikties

Minimālajam līguma darbības periodam jābūt vismaz 5 gadi. Jūsu izvēlētais līguma periods ir mazāks kā 10 gadi. Tas nozīmē, ka jūs nevarēsiet saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokli par veiktajām iemaksām līgumā. Ja tas jums ir aktuāli (un iespējams), iesakām nomainīt bērna vecumu līguma termiņa beigās. Pievienot vienreizēju sākotnējo iemaksu  Līguma darbības laikā ir iespēja veikt atsevišķas papildu iemaksas, piemēram, ieskaitot līdz šim sakrātos līdzekļus Uzkrājumā bērna nākotnei līguma darbības sākumā. Noņemt vienreizēju sākotnējo iemaksu  Līguma darbības laikā ir iespēja veikt atsevišķas papildu iemaksas, piemēram, ieskaitot līdz šim sakrātos līdzekļus Uzkrājumā bērna nākotnei līguma darbības sākumā.

Apskati iespējamās uzkrājuma summas, ņemot vērā dažādu ieguldījumu scenāriju rezultātus:

 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR

Maksājumu grafiks un komisijas maksas

Visas šī kalkulatora aprēķinātās vērtības netiek garantētas un ir tikai ilustratīvs piemērs, kas aprēķināts ņemot vērā kalkulatorā ievadītās/izvēlētās vērtības. Ieguldījumu vienību vērtības līguma darbības laikā var gan pieaugt, gan samazināties, un atkarībā no ieguldījumu vienību vērtībām arī uzkrājuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Kalkulatora aprēķinos izmantotā ieguldījumu vidējā gada ienesīgumu prognoze negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.
Šajā prognožu kalkulatorā izmantoti nosacījumi un metodoloģija (piemēram, uzkrājuma ienesīguma prognozes un to scenāriji), kas būtiski atšķiras no komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentu tehnisko standartu nosacījumos minētās uzkrājuma ienesīguma prognozes aprēķinu metodoloģijas. Pieņemot lēmumu par produkta izvēli, aicinām ņemt vērā aprēķinu prognozes rezultātus, kas norādīti Jūsu izvēlētā produkta paredzētā Klientiem pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”, Darbības rezultātu scenāriju tabulā.
Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt garantēto summu tikai līguma termiņa beigās, un tikai, ja uzkrājums līguma termiņa beigās ir mazāks par garantēto summu.

Pozitīvais scenārijs

Līguma gads Iemaksu kopsumma IIN atmaksa Prognozētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa par apdrošināšanas gadu. Riska maksājums Riska maksājums ir komisija par apdrošināšanas aizsardzību – apdrošinātāja solījumu turpināt iemaksas jūsu vietā jūsu nāves gadījumā. Riska maksājums ir atkarīgs no izvēlētās ikmēneša iemaksas. Cenrādis Citas komisijas

Līguma administrēšanas komisija tiek izmantota, lai pārvaldītu līgumu un tā ieguldījumu struktūru.

Garantētās summas komisija tiek izmantota, lai nodrošinātu garantēto summu, kuru izmaksātu, ja uzkrājuma vērtība līguma termiņa beigās ieguldījuma aktīvu negatīvā ienesīguma dēļ būtu mazāka par garantēto summu. Cenrādis

Prognozētais uzkrājums Tā ir uzkrājuma prognozētā vērtība saskaņā ar iepriekš norādīto aprēķinos izmantoto ienesīgumu un plānotajām iemaksām. Uzkrājuma vērtība ir atkarīga no ieguldīto līdzekļu faktiskās atdeves. Ieguldījumu atdeve nav garantēta, jo tā ir atkarīga no attiecīgo aktīvu radītajiem ienākumiem finanšu tirgos līguma darbības laikā. No šīs summas jau ir atrēķinātas līguma komisijas.

• Visas šī kalkulatora aprēķinātās vērtības netiek garantētas un ir tikai ilustratīvs piemērs, kas aprēķināts ņemot vērā kalkulatorā ievadītās/izvēlētās vērtības. Lūdzam ņemt vērā, ka ieguldījumu vienību vērtības līguma darbības laikā var gan pieaugt, gan samazināties, un atkarībā no ieguldījumu vienību vērtībām arī uzkrājuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties.
• Lūdzam ņemt vērā, ka šajā prognožu kalkulatorā izmantoti nosacījumi un metodoloģija (plānotā iemaksa, uzkrājuma perioda izvēle, uzkrājuma ienesīguma prognozes un to scenāriji) , kas būtiski atšķiras no komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentu tehnisko standartu nosacījumos minētās uzkrājuma ienesīguma prognozes aprēķinu metodoloģijas.
• Pieņemot lēmumu par produkta izvēli, aicinām ņemt vērā aprēķinu prognozes rezultātus, kas norādīti Jūsu izvēlētā produkta Klientiem paredzētā pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”, Darbības rezultātu scenāriju tabulā.
• Kalkulatora aprēķinos izmantotā ieguldījumu vidējā gada ienesīgumu prognoze negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.
• Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt garantēto summu tikai līguma termiņa beigās, un tikai, ja uzkrājums līguma termiņa beigās ir mazāks par garantēto summu.
• Plašāku informāciju par šo pakalpojumu iespējams iegūt jebkurā Swedbank filiālē, zvanot uz klientu servisa tālruni 67 444 444 vai nosūtot savu jautājumu uz e-pastu: info@swedbank.lv.

 • Uzkrājums bērna nākotnei ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums ar iespēju izveidot nozīmīgu uzkrājumu bērna izglītībai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
 • Ilgtermiņa uzkrājumus jācenšas pasargāt no inflācijas, tāpēc uzkrājumā iemaksātie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos, taču par to nav jāuztraucas - ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar ieguldījuma stratēģiju, kā arī uzkrājumam ir aizsardzība – garantētā summa.

Uzzināt vairāk:

 • Tu krāsi naudu savam bērnam, un mēs parūpēsimies par tās ieguldīšanu;
 • Uzkrājumam ir aizsardzība – garantētā summa līguma termiņa beigās;
 • Tiek apdrošināta līguma slēdzēja dzīvība; Ja notiks ļaunākais un tiks zaudēta dzīvība, neiemaksāto uzkrājuma daļu jūsu vietā līgumā iemaksās Swedbank Life Insurance SE. Šī summa tiks aprēķināta šādi: jūsu ikmēneša iemaksa uzkrājumā (maksimāli 100 EUR) reiz pilno mēnešu skaits, kas atlicis līdz līguma termiņa beigām.
 • Par veiktajām iemaksām ir iespēja saņemt papildu ienākumus – iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā; Līgums par uzkrājumu bērna nākotnei dod iespēju katru gadu saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no gada bruto darba samaksas kā arī summāro limitu 4000 EUR.Taču, ja apdrošināšanas līguma termiņš ir īsāks par 10 gadiem, tad saskaņā ar Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli jūs nevarat pieprasīt ienākuma nodokļa atmaksu par apdrošināšanas iemaksām, kas veiktas apdrošināšanas līgumā.
 • Iespēja mainīt uzkrājuma saņēmēju;
 • Jebkura persona var veikt papildu iemaksas līgumā. Ideja noderīgai dāvanai bērna dzimšanas dienā - iespēja tuviniekiem papildināt uzkrājumu. Lejupielādē dāvinājuma apliecinājumu, lai noskaidrotu, kā veikt iemaksas.
 • Elastīgas ikmēneša iemaksas. Minimālā iemaksu summa ir 30 EUR.

Ņemot vērā to, ka šis ir ilgtermiņa uzkrājums un ilgtermiņā uzkrājumi jācenšas pasargāt no inflācijas, uzkrājumā iemaksātie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos. Ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar ieguldījuma stratēģiju.

Ieguldījuma stratēģija:

 • Līguma ietvaros tiek piedāvāta viena ieguldījumu stratēģija, kuras ietvaros tiek ņemts vērā, cik laika ir atlicis līdz līguma termiņa beigām.
 • Jo ilgāks laiks līdz līguma beigu termiņam, jo augstāka riska aktīvos ar augstāku iespējamo ienesīgumu tiek veikti ieguldījumi. Tuvojoties līguma termiņa beigām, ieguldījuma stratēģija kļūst konservatīvāka, ar mērķi ieguldījumu mazāk pakļaut tirgus svārstībām.
{ "title": { "text": "Ieguldījuma struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Atlikušie gadi līdz līguma termiņa beigām" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40, "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } } { "title": { "text": "Ieguldījuma struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Atlikušie gadi līdz līguma termiņa beigām" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"] }, "yAxis": { "visible": false, "title": { "text": "Total fruit consumption" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }

Ieguldījumi akcijās ir augsta riska ilgtermiņa ieguldījums. No šāda veida ieguldījumiem ir sagaidāms gan augstāks ienesīgums, gan lielākās vērtības svārstības. Vairums līdzekļu tiek ieguldīti akcijās attīstītajos tirgos, atlikušos līdzekļus ieguldot akcijās jaunattīstības tirgos. Tādejādi tiek nodrošināti stabilāki rezultāti ekonomisko ciklu maiņu laikā, pateicoties attīstīto reģionu stabilitātei un jaunattīstības valstu izaugsmes potenciālam.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumi vidējā termiņa obligācijās ir zema riska ieguldījums uz pieciem līdz septiņiem gadiem. Šajā gadījumā ir sagaidāmas mazākas vērtības svārstības un zemāks ienesīgums. Līdzekļi tiek ieguldīti eirozonas valstu obligācijās ar piecu līdz septiņu gadu termiņu. Šo ieguldījumu ietvaros vienības vērtība atspoguļo vidējo ienesīgumu, t.i. piecu līdz septiņu gadu eirozonas obligāciju indeksu.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumi īstermiņa obligācijās ir zema riska ieguldījumi uz vienu līdz trim gadiem. Šajā gadījumā ir sagaidāmas mazākas vērtības svārstības un zemāks ienesīgums. Līdzekļi tiek ieguldīti eirozonas valstu obligācijās ar termiņu no viena līdz trim gadiem. Šo ieguldījumu ietvaros vienības vērtība atspoguļo viena līdz trīs gadu termiņa eirozonas obligāciju indeksu.

Uzzināt vairāk
 1. Internetbankā aprēķini, kādu summu vēlies uzkrāt.
 2. Sāc līguma noslēgšanu.
 3. Aizpildi ieguldījuma profila anketu.
 4. Pārbaudi un apstiprini ievadītos datus.
 5. Ikmēneša iemaksas tiks ieturētas automātiski.

downloadLejupielādē sertifikātu

Ja ir jautājumi par līguma noslēgšanu internetā, zvani mums pa tālruni 67 444 444. Mūsu Konsultāciju centra speciālisti ar prieku palīdzēs.

Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija: Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
- Uzkrājums <= EUR 10 000 1,25 % gadā no Uzkrājuma
- Uzkrājums > EUR 10 000 1,125% gadā no Uzkrājuma
Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Līguma grozījumi Bez maksas
Komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no izmaksājamās Uzkrājuma summas. Minimāli 20 EUR. Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās Uzkrājuma summas.
Pārējos gadījumos Bez maksas
Slēgšana
Komisija par Līguma izbeigšanu pirms termiņa:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no Uzkrājuma.
Minimāli 20 EUR
Pārējos gadījumos Bez maksas
Minimālās un maksimālās summas
Minimālā Apdrošināšanas prēmija 30 EUR mēnesī
Maksimālā ikmēneša riska summa 100 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR

Spēkā no 18.12.2020.

Saistītie dokumenti:

Pārvaldi līgumu savā internetbankā

Līguma pirmstermiņa izbeigšana

Ja vēlies izbeigt līgumu, to vari izdarīt bankas filiālēs vai, pirms tam piezvanot Konsultāciju centram, arī internetbankā. Pirms izbeidz līgumu, ņem vērā:

 • ja līgums ir bijis spēkā mazāk nekā 5 gadus, būs jāmaksā līguma izbeigšanas maksa saskaņā ar cenrādi;
 • nosacījums par garantēto summu nebūs spēkā;
 • ja esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veiktajām iemaksām uzkrājumā, tad, ja līgums tiek pārtraukts ātrāk nekā pirms pagājuši 10 gadi kopš tā noslēgšanas (pieci gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), saņemtā nodokļa atmaksa būs jāatmaksā.

Līguma izbeigšana termiņa beigās

Brīdī, kad bērns sasniedz vecumu, līdz kuram bijis noslēgts līgums, internetbankā vai bankas filiālē ir jāiesniedz pieteikums atlīdzības izmaksai.

Pašreizējā demogrāfiskā situācija liecina par to, ka nākotnē mums būs jārēķinās ar pensiju, kas varētu būt mazāka par pusi no šodienas algas.

Ērts risinājums tiem klientiem, kas vēlas investīciju lēmumus atstāt profesionāļu ziņā.

Tagad ir iespēja veidot uzkrājumu arī nemanāmi - pēc katra pirkuma ar karti!

Padomi par uzkrājumu bērna nākotnei

Kā parūpēties par sava bērna pirmajiem soļiem lielajā dzīvē?

Uzzināt vairāk

Kā piepildīt bērna sapņus?

Uzzināt vairāk

Trīs meitu mamma: "Nožēloju, ka nav uzkrāta nauda vecākajai meitai…"

Uzzināt vairāk

Apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv tā filiāle un piesaistītais apdrošināšanas aģents Swedbank AS.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Aizdevums, kas noder īstajā brīdī!

Ja plānots lielāks pirkums, patēriņa kredīts sniedz iespēju par to norēķināties pakāpeniski.

 • Patēriņa kredīts no 300 līdz 12 000 EUR
 • Nauda tiek ieskaitīta kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas