Cenrādis

Cena par pakalpojumiem Filiālē tiek piemērota arī Telefonbankā nodrošinātiem pakalpojumiem, ja vien nav noteikta īpaša cena Telefonbankai (TB).

Konti, maksājumi

 • Konti

  • Norēķinu konts

   Norēķinu konts

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšanās
   Konta atvēršana Bez maksas
   Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļaujas termiņš ir mazāks nekā 5 gadi 150,00
   Swedbank pilnvaras noformēšana darbam ar kontu Tikai filiālēs 6,00, t.sk. PVN
   Lietošana
   Konta uzturēšana Bez maksas
   Neaktīva konta uzturēšana 7,11 gadā
   Maksa par neatļautu debeta atlikumu 60% gadā
   Apkalpošana ar pilnvarām
   - Ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
   - Ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN (pirmā reize)
   6,00, t.sk. PVN (katra nākamā reize)
   Slēgšana
   Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 01.03.2017.

  • Vērtspapīru konts

   Vērtspapīru konts

   Bankai ir tiesības ieturēt papildu maksu, ja klients un tā darījumu partneris savstarpējos norēķinos neizmanto Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālos depozitārijus, ja no Bankas ir ieturēta valsts nodeva, nodokļi, ja tie piemērojami, pamatojoties uz ārvalsts vai Latvijas Republikas tiesību aktiem, vai citi maksājumi; ja klienta pārstāvēšanai akcionāru pilnsapulcē ir nepieciešami papildu izdevumi.

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Konta atvēršana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,27
   Lietošana
   Darījumi ar vērtspapīriem Sk. Vērtspapīri un citi biržā
   tirgotie finanšu instrumenti
   Vērtspapīru konta izraksti
   - Konta izraksta izsniegšana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   - Portfeļa pārskats, cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma 35,00
   Ikmēneša maksa par vērtspapīru kontu, ja šajā mēnesī ir bijis atlikums
   - Par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1,00
   - Par citiem Latvijā reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,006%, min. 1,00
   - Par citiem Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem un privatizācijas sertifikātiem 0,020%, min. 1,00
   - Par Lietuvas, Igaunijas depozitārijos un Euroclear sistēmā reģistrētiem vērtspapīriem 0.01%, min. 1,00
   - Par Polijas, Čehijas un Ungārijas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,025%, min. 1,00
   - Par Bulgārijas, Kazahstānas, Ķīnas, Horvātijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ukrainas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,05%, min. 1,00
   - Par ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Japānas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, Zviedrijas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,015%, min. 1,00
   - Par Krievijas depozitārijā reģistrētiem vērtspapīriem 0,04%, min. 28,46
   - Par ADR/GDR vērtspapīru glabāšanu 0,025%, min. 1,00
   - Par citu valstu depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem Interesēties bankā
   Slēgšana
   Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 18.04.2017.

  • Darījumu konts

   Darījumu konts

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Konta atvēršana
   - Ar standarta līguma nosacījumiem 70,00 - 750,00
   - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās
   - Piešķirot hipotekāro kredītu 0,4% no summas (min. 50,00, maks. 200,00)
   Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās
   Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļaujas termiņš ir mazāks nekā 5 gadi Sk. Norēķinu konts
   Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
   Lietošana
   Konta apkalpošana 0,00 - 150,00
   Izmaiņas
   - Standarta līguma nosacījumos 35,00
   - Nestandarta līguma nosacījumos Pēc vienošanās
   Informācijas sniegšana Bez maksas
   Slēgšana
   Konta slēgšana Bez maksas

   Spēkā no 01.03.2017.

 • Maksājumi

  • Maksājumi EUR

   Maksājumi EUR

   Pakalpojums Cena, EUR
   Internetbankā Filiālē/TB
   Uz savu vai citas personas kontu Swedbank Latvijā Bezmaksas 3,00
   Uz citu banku Latvijā (Ekonomiskais) 0,36 3,00
   Uz EEZ valstīm (Ekonomiskais) 0,36 3,00

   Pilno cenrādi skatīt zemāk.

   Pakalpojums Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbankā Filiālē/TB
   Uz savu vai citas personas kontu
   Swedbank Latvijā
   Neierobežoti Nekavējoties Bezmaksas 3,00
   Uz citu banku Latvijā 16:00 Ekonomiskais 0,36 3,00
   16:00 Ekspress 15,00 20,00
   Uz kontu Swedbank Grupā 16:00 17:30 Ekonomiskais 0,36 3,00
   Uz EEZ valstīm Neierobežoti Ekonomiskais 0,36 3,00
   16:00 Ekspress 15,00 20,00
   Pakalpojums Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbankā
   Dalīti/Maksātājs
   Filiālēs/TB
   Dalīti/Maksātājs
   Ārpus EEZ valstīm
   (arī uz EEZ valstīm,
   ja nav norādīts saņēmēja IBAN)
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00
   16:00 Standarta 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00
   14:00 Ekspress 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājuma nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Maksājumi ārvalstu valūtā

   Maksājumi ārvalstu valūtā

   Ārpus EEZ valstīm

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbanka Filiāles/
   Telefonbanka
   Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
   USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   16:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   15:00 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
   GBP, SEK Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   12:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
   RUB Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   10:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
   AED, ILS, INR 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   AUD, CAD, CHF,
   HKD, HRK, JPY,
   MXN, NZD, SGD,
   THB, TRY, ZAR
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   14:00 (CAD - 15:00) Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   BGN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   BYN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   11:30 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   CZK, DKK, HUF,
   NOK, PLN, RON
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00

   Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 2 darba dienām

   Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 1 darba dienas

   Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cenā tiek norādīts, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"), uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

   Uz EEZ valstīm

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbanka Filiāles/
   Telefonbanka
   Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
   USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   16:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   15:00 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
   GBP, SEK Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 - 15,00 -
   14:00 Standarta 15,00 - 20,00 -
   12:30 Ekspress 22,00 - 30,00 -
   RUB Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   10:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
   AED, ILS, INR 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   AUD, CAD, CHF,
   HKD, HRK, JPY,
   MXN, NZD, SGD,
   THB, TRY, ZAR
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   14:00 (CAD - 15:00) Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   BGN 14:00 Ekonomiskais 12,00 - 15,00 -
   BYN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
   11:30 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
   CZK, DKK, HUF,
   NOK, PLN, RON
   Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 - 15,00 -
   14:00 Standarta 15,00 - 20,00 -

   Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 2 darba dienām

   Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 1 darba dienas

   Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cenā tiek norādīts, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"), uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

   Swedbank Latvijā

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbanka Filiāles/Telefonbanka
   Uz savu vai citas personas
   kontu Swedbank Latvijā
   Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 2,13

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Maksājumi Swedbank Grupā

   Maksājumi Swedbank Grupā

   Swedbank Grupas maksājumu cena tiek piemērota, ja maksājuma uzdevumā ir pareizi norādīti banku SWIFT kodi, piemēram, HABAEE2X, HABALT22, SWEDSESS, SWEDDKKK, SWEDFIHH, SWEDNOKK.

   Igaunija, Lietuva

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbanka Filiāles/
   Telefonbanka
   Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
   EUR 16:00 17:30 Ekonomiskais 0,36 - 3,00 -
   AUD, CAD, CHF, JPY, RUB 15:00 Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00
   BGN, HRK, RON (tikai uz Igauniju) Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   CZK, DKK, GBP, NOK, HUF, PLN 15:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   HKD, TRY, SGD Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00
   SEK 16:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   USD 16:00 Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00

   Zviedrija

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbanka Filiāles/
   Telefonbanka
   Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
   EUR 16:00 17:30 Ekonomiskais 0,36 - 3,00 -
   AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, HKD, TRY, SGD, MXN, NZD, THB, ZAR Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00
   AED, INR, ILS 14:00 Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00
   BGN 14:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   CZK, GBP, HUF, PLN Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   DKK, NOK 15:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   HRK, RON Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   SEK 16:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   USD 16:01 Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00

   Dānija, Somija, Norvēģija

   Valūta Maksājuma
   iesniegšanas laiks
   Maksājuma
   izpildes veids
   Cena, EUR
   Internetbanka Filiāles/
   Telefonbanka
   Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
   EUR 16:00 17:30 Ekonomiskais 0,36 - 3,00 -
   AUD, CAD, CHF, JPY, RUB Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00
   CZK, GBP, HUF, PLN Neierobežoti Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   DKK, NOK 15:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   SEK 16:00 Ekonomiskais 2,00 - 3,00 -
   USD 16:00 Ekonomiskais 2,00 2,00 3,00 3,00

   Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

   Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

   Maksātājs - maksājuma cenā tiek norādīts, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"), uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Bankas atbildība ir ierobežota. Banka nav atbildīga par to, ka starpniekbanka vai saņēmējbanka nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī kredīta maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse).

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Regulārie maksājumi un e-rēķini

   Regulārie maksājumi un e-rēķini

   Pakalpojums Cena, EUR
   Regulārie maksājumi
   Regulāro maksājumu reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
   Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz savu vai citas personas kontu Swedbank, uz citu banku Latvijā un ārzemēm Sk. Maksājumi
   Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
   E-rēķini
   E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
   E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz citas personas kontu Swedbank un citu banku Latvijā Sk. Maksājumi
   E-rēķina automātiskās apmaksas līguma izmaiņas vai pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 01.10.2016.

  • Citi maksājumu pakalpojumi

   Citi maksājumu pakalpojumi

   Pakalpojums Cena, EUR
   Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
   Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
   Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 10,00 + faktiskās izmaksas
   Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
   Maksājuma atsaukšana
   Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
   Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 17,00 + faktiskās izmaksas
   Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas
   Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
   No cita konta Swedbank vai citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
   No ārvalstīm, ja summa saņēmējam nepārsniedz 1500 EUR ekvivalentu Bez maksas
   No ārvalstīm, ja summa saņēmējam ir vienāda vai pārsniedz 1500 EUR ekvivalentu, un ar norādi,
   ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti
   3,00
   Maksājumi no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
   Citi pakalpojumi
   Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana)
   saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu
   7,00
   Valūtas maiņa norēķinu kontā 0- 3,00 Izdevīgāk internetbankā
   Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta. Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

   Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Swedbank klasiskā debetkarte
   Kartes saņemšana
   - Jauna karte 0,71
   - Aizvietota karte 0,71
   - Atjaunota karte 0,00 - 0,71
   Kartes ikmēneša maksa 0,43
   Maksājumi Latvijā
   Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
   Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
   Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 2,13
   Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00
   Termiņdepozīts
   Termiņdepozīts
   (ar procentu izmaksu termiņa beigās)
   Izdevīgāk internetbankā Procentu likmes uzlabojums +0,01%

   Spēkā no 15.10.2017.

 • Skaidras naudas darījumi

  • Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Pakalpojums Cena, EUR
   Naudas pieteikšana summām, kas lielākas par 14 300 EUR vai ekvivalentu citā valūtā 14,23 + 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu
   Valūtas maiņa skaidrā naudā
   - Ja ir norēķinu konts Swedbank 2,13
   - Ja nav norēķinu konta Swedbank 4,27
   EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas darījumus, t.sk. skaidras naudas valūtas maiņu un monētu maiņu 1,00 par katrām 50 gab.
   Naudas iemaksa
   EUR savā kontā Swedbank
   - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
   - Līdz 4 300 EUR 2,13
   - Virs 4 300 EUR (ieskaitot) 4,27
   EUR cita klienta kontā Swedbank 4,27
   EUR pārskaitījums uz Valsts kasi ar iemaksu skaidrā naudā 1% no summas (min. 4,27) + komisija par maksājumu; sk. Maksājumi
   Citā valūtā savā norēķinu kontā Swedbank
   - USD 0,43
   - Citā valūtā 0,5% no summas (min. 0,57)
   Citā valūtā cita klienta kontā Swedbank 0,5% no summas (min. 4,27)
   Naudas izmaksa
   1. Summas, kas pārsniedz 7000 EUR, jāpiesaka iepriekš, klātienē filiālē vai zvanot uz 67444444.
   2. Citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka iepriekš jebkuru summu.
   3. 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek ieturēta pasūtīšanas brīdī. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atgriezta.
   EUR
   - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
   - Līdz 14 300 EUR 0,25% no summas (min. 4,27)
   - Virs 14 300 EUR 0,25% no summas + komisija par naudas pieteikšanu
   USD
   - Summas ekvivalents līdz 14 300 EUR 0,4% no summas (min. 3,56)
   - Summas ekvivalents virs 14 300 EUR 0,4% no summas + komisija par naudas pieteikšanu
   Citā valūtā
   - Summas ekvivalents līdz 14 300 EUR 0,6% no summas (min. 14,23)
   - Summas ekvivalents virs 14 300 EUR 0,5% no summas + komisija par naudas pieteikšanu
   Banknošu apstrāde
   Banknošu apmaiņa, izmainot nominālu 1% no summas (min. 4,00)
   Skaidras naudas izmaksa no bloķēta konta 15,00
   Banknošu sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem nomināliem 1% no summas (min. 4,27)
   Ārvalstu valūtu banknošu vai Latvijas nacionālās valūtas (monētu vai banknošu) pārbaude pēc klienta pieprasījuma 0,43 par 1 gab.
   Aprakstītu, apzīmogotu vai citādi bojātu valūtu banknošu, kā arī par 1996. gadu vecāku USD banknošu pieņemšana 5% no summas

   Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

   Ja darījums tiek veikts ārvalstu valūtā, bankas komisiju par pakalpojumu aprēķina un ietur EUR, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto oficiālo valūtas maiņas kursu.

   Ārzemju valūtu monētas nepieņem un neizmaksā. Valūtas darījuma atlikums skaidrā naudā tiek izmaksāts EUR, piemērojot darījuma brīdī spēkā esošo bankas noteikto valūtas maiņas kursu.

   Nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība (piem.: apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas, mazgātas veļas mazgājamajā mašīnā vai citādi bojātas, kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu).

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

   Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

   Bankomātos Debetkarte EUR
   Skaidras naudas izmaksa Swedbank un SEB bankomātos
   - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas
   - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas
   Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas

   Pilno cenrādi skatīt zemāk.

   Pakalpojums Debetkartes Kredītkartes
   Debetkarte
   EUR
   Debetkarte
   USD
   Swedbank kredītkarte
   Zelta kredītkarte
   Platinum kredītkarte
   Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
   Bankomātos
   Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos
   - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas Bez maksas 1,5 + 2,5% no summas
   - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas 0,2% no summas 1,5 + 2,5% no summas
   Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas 4 + 2% no summas 1,5 + 2,5% no summas
   Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas Bez maksas Bez maksas
   Tirdzniecības vietās
   Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 0,71 0,71 0,71 0,71

   Spēkā no 15.10.2017.

Norēķinu kartes

 • Debetkartes

  • Swedbank maksājumu karte

   Swedbank maksājumu karte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,27
   Jaunas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 1,41
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Swedbank klasiskā debetkarte

   Swedbank klasiskā debetkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,27
   Jaunas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Karte pie bloķēta konta 15,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 1,21
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Swedbank ISIC skolēnu karte

   Swedbank ISIC skolēnu karte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Tikai filiālēs 2,85
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Lietošana
   Nākamo gadu maksa 2,85
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Swedbank ISIC studentu karte

   Swedbank ISIC studentu karte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Tikai filiālēs 6,50
   Atjaunotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Lietošana
   Nākamo gadu maksa 6,50
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Swedbank jauniešu karte

   Swedbank jauniešu karte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,27
   Jaunas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 1,42 - 5.69
   Atjaunotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Nākamo gadu maksa 4,30
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • VISA Classic USD

   VISA Classic USD

   Produkts/pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Tikai filiālēs Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 30,00 - 34,27
   Atjaunotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Lietošana
   Nākamo gadu maksa 30,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40 USD
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,14 USD
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Mana dizaina karte

   Mana dizaina karte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,27
   Jaunas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 24,00 - 28,27
   Atjaunotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana (ja kartei iepriekš ir apstiprināts kartes dizains)
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Nākamo gadu maksa 24,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Debetkartes cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" iekļauti līdz 01.09.2016..

   Debetkartes cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" iekļauti līdz 01.09.2016..

   Pakalpojums Cena, EUR
   Swedbank klasiskā debetkarte
   Kartes saņemšana
   - Jauna karte 0,71
   - Aizvietota karte 0,71
   - Atjaunota karte 0,00 - 0,71
   Kartes ikmēneša maksa 0,43
   Maksājumi Latvijā
   Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
   Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
   Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 2,13
   Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00
   Termiņdepozīts
   Termiņdepozīts
   (ar procentu izmaksu termiņa beigās)
   Izdevīgāk internetbankā Procentu likmes uzlabojums + 0,01%

   Spēkā no 15.10.2017.

 • Kredītkartes

  • Swedbank kredītkarte

   Swedbank kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 1,42
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz pašreizējā mēneša beigām
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 20%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

   Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 0,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkuma apdrošināšana Bez maksas
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Fiksētā maksājuma summas, datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Zelta kredītkarte

   Zelta kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 2,70 - 3,91
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 10. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Platinum kredītkarte

   Platinum kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Papildus kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 5,69 - 9,96
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 7,11
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 12,85 - 16,67
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Priority Pass
   - Programmas dalības maksa Bez maksas
   - Visa Platinum ekstra pakas gada maksa 191 EUR (t.sk. PVN)
   Maksa par Priority Pass īpašās atpūtas zonas apmeklējumu lidostās
   - Visa Platinum ekstra pakas lietotājam 0 EUR
   - Visa Platinum bez ekstra pakas lietotājam 27,00 USD
   - Lidostu īpašo atpūtas zonu apmeklējums personai, kas apmeklē atpūtas zonu kopā ar Visa Platinum kredītkartes lietotāju 27,00 USD
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 20. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 14%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

 • Pagaidu bankomāta karte

  Pagaidu bankomāta karte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Tikai filiālēs 0,00
  Jaunas kartes saņemšana Tikai filiālēs 5,49
  Lietošana
  Skaidras naudas izmaksa ar karti
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank bankomātos:
  - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas
  - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Bankomātos Debetkarte EUR
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un SEB bankomātos
  - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas
  - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas

  Pilno cenrādi skatīt zemāk.

  Pakalpojums Debetkartes Kredītkartes
  Debetkarte
  EUR
  Debetkarte
  USD
  Swedbank kredītkarte
  Zelta kredītkarte
  Platinum kredītkarte
  Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos
  - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas Bez maksas 1,5 + 2,5% no summas
  - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas 0,2% no summas 1,5 + 2,5% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas 4 + 2% no summas 1,5 + 2,5% no summas
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas Bez maksas Bez maksas
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 0,71 0,71 0,71 0,71

  Spēkā no 15.10.2017.

Kredīti, līzings, kredītkartes

 • Patēriņa kredīts

  Patēriņa kredīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no summas; min. 25,00
  Papildu summas izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no papildu summas; min. 25,00
  Lietošana
  Procentu likme No 16% gadā
  Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
  Citas izmaiņas kredīta līgumā bez papildu summas izsniegšanas (t.sk. pārstrukturēšana) Ērtāk internetbankā 25,00
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Kredītlīnija

  Kredītlīnija

  Līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 20.07.2015.

  Produkts / pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta noformēšana un izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no summas; min. 25,00
  Papildu summas izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no papildu summas; min. 25,00
  Lietošana
  Procentu likme No 19% gadā
  Procenti par limita rezervēšanu 1,2% gadā
  Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistīta konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
  Citas izmaiņas kredīta līgumā bez papildu summas izsniegšanas (t.sk. pārstrukturēšana) Ērtāk internetbankā 25,00
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Līgumiem, kas noslēgti līdz 19.07.2015.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Procentu likme No 20% gadā
  Gada maksa par kredītlīnijas izmantošanu 7,11
  Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistīta konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
  Citas izmaiņas kredīta līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Auto līzings

  Auto līzings

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma atlīdzība Ērtāk internetbankā 1,2% - 1,5% no automašīnas cenas
  (min. 120, t.sk. PVN)
  Automašīnas vērtēšana filiālē 35,00 t.sk. PVN
  Procentu likme Tiek noteikta individuāli
  Lietošana
  Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Ērtāk internetbankā 8,60, t.sk. PVN
  Citas izmaiņas līzinga līgumā (t.sk. pārstrukturēšana) Ērtāk internetbankā 71,00 t.sk. PVN
  Daļēja saistību pirmstermiņa dzēšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Standarta izziņa (apakšnomas piekrišana, pilnvara par darbībām CSDD, pilnvara izbraukšanai ārpus LV) Ērtāk internetbankā
  Pasūtiet izziņu.
  Pasūtiet izbraukšanas pilnvaru
  12,00 - 24,00, t.sk. PVN
  Cita veida izziņa pēc pieprasījuma Ērtāk internetbankā 17,00, t.sk. PVN
  Papildpakalpojums (tikai esošajiem Circle K kartes klientiem)
  - Circle K degvielas kartes ikmēneša maksa 1,07, t.sk. PVN - 1,42, t.sk. PVN
  Slēgšana
  Saistību pirmstermiņa dzēšana pilnā apmērā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Auto kredīts

  Auto kredīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 1% no summas; min. 100,00
  Lietošana
  Procentu likme No 8% gadā
  Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Ērtāk internetbankā 0,00 - 7,00
  Citas izmaiņas kredīta līgumā Ērtāk internetbankā 25,00
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Saistību pirmstermiņa dzēšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Hipotekārais/Iespēju kredīts

  Hipotekārais/Iespēju kredīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta pieteikuma izskatīšana Piesakies internetbankā Bez maksas
  Kredīta noformēšana un izsniegšana Izdevīgāk internetbankā 1,0% - 1,5%
  (min. 71,00)
  Kredīta noformēšana un izsniegšana, ja nodrošinājums ir depozīts 0,5%
  Mājokļa tirgus vērtības noteikšana 75,00 - 190,00
  Objekta rekonstrukcijas vai celtniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana 55,00
  Objekta remonta tāmes izvērtēšana un saskaņošana 35,00
  Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana 30,00
  Kurjera pakalpojums dokumentu iesniegšanai Rīgas pilsētas vai Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā hipotēkas nostiprināšanai 35,00
  Lietošana
  Procentu likme Tiek noteikta individuāli
  Procentu likme kredītam ar depozīta nodrošinājumu 2%
  Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Izdevīgāk internetbankā 14,00 - 21,00
  Standarta izmaiņas kredīta līgumos (papildu summas izsniegšana, valūtas maiņa, procentu likmes maiņa, atmaksāšanas grafika maiņa, atmaksāšanas termiņa pagarināšana/samazināšana) Izdevīgāk internetbankā 0,75% - 1%
  Citas izmaiņas kredīta līgumā Izdevīgāk internetbankā 14,00 - 21,00
  Nekustamā īpašuma apsekošana 50,00 - 75,00
  Standarta izziņa (kredīta atlikums, samaksātie procenti un pamatsumma, kavējumu esamība, kredīta nodrošinājums, piekrišanas, kredīta mērķis) Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
  Cita veida izziņa pēc pieprasījuma Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 426,00

  Spēkā no 17.01.2017.

 • Patēriņa kredīts mājoklim

  Patēriņa kredīts mājoklim

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 1% no summas; min. 100,00
  Lietošana
  Procentu likme No 9% gadā
  Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
  Citas izmaiņas kredīta līgumā Ērtāk internetbankā 25,00
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Studiju kredīts

  Studiju kredīts

  Studiju kredīts bez valsts galvojuma

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta izsniegšana studijām Latvijā Tikai filiālē 7,00
  Kredīta izsniegšana studijām ārvalstīs Tikai filiālē 0,2% no summas, min. 7,00
  Lietošana
  Procentu likme 4% gadā + 6M Euribor
  Kredīta līguma izmaiņu noformēšana
  - Izglītības iestādes maiņa
  - Studiju beigu gada maiņa
  - Pirmstermiņa aizdevuma atmaksas grafika sastādīšana
  - Grafika maiņa, atcelšana
  - Nodrošinājuma maiņa
  - Datuma maiņa
  Ērtāk internetbankā 14,00
  Kredīta izraksta izdruka 4,27
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Kredīti studentiem ar valsts galvojumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Kredīta līguma izmaiņu noformēšana
  - Izmaksājamās summas vai mācību iestādes maiņa
  - Kredīta pirmstermiņa atmaksāšanas grafika sastādīšana (ja nav iestājies laiks pēc līgumā norādītā atmaksas termiņa sākšanas)
  - Grafika maiņa, atcelšana (atbilstoši iepriekš izveidotam pirmstermiņa atmaksāšanas grafikam, izņemot MK noteikumos Nr. 220 noteiktos atmaksas atlikšanas gadījumos)
  - Nodrošinājuma maiņa
  - Datuma maiņa
  Ērtāk internetbankā 4,27
  Kredīta atmaksas atlikšana un termiņa pagarināšana MK noteikumos Nr. 220 noteiktajos gadījumos (grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums līdz 1,5 gadu vecumam un nepilns darba laiks, turpina studijas bakalaura, maģistra, doktora vai augstākās profesionālās izglītības grāda ieguvei, studijas rezidentūrā, ir bezdarbnieka statuss) Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Kredīta izraksta izdruka 4,27
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Kredītkartes

  • Swedbank kredītkarte

   Swedbank kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 1,42
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz pašreizējā mēneša beigām
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 20%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

   Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 0,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkuma apdrošināšana Bez maksas
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Fiksētā maksājuma summas, datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Zelta kredītkarte

   Zelta kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 2,70 - 3,91
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 10. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Platinum kredītkarte

   Platinum kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Papildus kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 5,69 - 9,96
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 7,11
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 12,85 - 16,67
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Priority Pass
   - Programmas dalības maksa Bez maksas
   - Visa Platinum ekstra pakas gada maksa 191 EUR (t.sk. PVN)
   Maksa par Priority Pass īpašās atpūtas zonas apmeklējumu lidostās
   - Visa Platinum ekstra pakas lietotājam 0 EUR
   - Visa Platinum bez ekstra pakas lietotājam 27,00 USD
   - Lidostu īpašo atpūtas zonu apmeklējums personai, kas apmeklē atpūtas zonu kopā ar Visa Platinum kredītkartes lietotāju 27,00 USD
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 20. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 14%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

Apdrošināšana

 • Mājokļa apdrošināšana

  Mājokļa apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana / lietošana
  Apdrošinājuma summa Individuāla, aprēķināt
  Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Atlīdzības pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Līguma pielikumu vai izziņu sagatavošana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
 • KASKO apdrošināšana

  KASKO apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana / lietošana
  Apdrošināšanas prēmija Individuāla, pieteikties
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Atlīdzības pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Līguma pielikumu vai izziņu sagatavošana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
 • OCTA apdrošināšana

  OCTA apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana / lietošana
  Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
  Atlīdzības pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
 • Ceļojuma apdrošināšana

  Ceļojuma apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana / lietošana
  Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Atlīdzības pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Izziņu un apliecinājumu par apdrošināšanas segumu sagatavošana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
 • Apdrošināšana ģimenes atbalstam

  Apdrošināšana ģimenes atbalstam

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana / lietošana
  Dzīvības apdrošināšanas prēmija mēnesī 1% no dzīvības apdrošinājuma summas, dalot ar 12
  Traumu papildapdrošināšanas prēmija mēnesī 0,2% no traumu papildapdrošināšanas apdrošinājuma summas, dalot ar 12
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

  Spēkā no 01.01.2016.

 • Privātā dzīvības apdrošināšana

  Privātā dzīvības apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Lietošana
  Apdrošināšanas prēmija Individuāla, sk. Riska maksājumu tabula
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

  Spēkā no 12.04.2018.

 • Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana

  Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Lietošana
  Apdrošināšanas prēmija Individuāla, sk. Riska maksājumu tabula
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

  Spēkā no 12.04.2018.

 • Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana

  Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieslēgšana / lietošana
  Apdrošinājuma summa Vienāda ar aizdevuma ikmēneša maksājumu 12 mēnešu kopsummu
  Apdrošināšanas prēmija mēnesī 3,5% no kredīta ikmēneša maksājuma summas
  Atlīdzības pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
 • Kredītkartes saistību apdrošināšana

  Kredītkartes saistību apdrošināšana

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieslēgšana/lietošana
  Apdrošinājuma summa Apdrošinājuma summa ir vienāda ar izmantoto kredītkartes kredīta limitu
  Apdrošināšanas prēmija mēnesī 0,6% mēnesī no izmantotā kredītkartes kredīta limita
  Atlīdzības pieteikuma izskatīšana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana Bez maksas
 • Iekļautie apdrošināšanas pakalpojumi kredītkartēs - pirkuma apdrošināšana

  • Swedbank kredītkarte

   Swedbank kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 1,42
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz pašreizējā mēneša beigām
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 20%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

   Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 2,13 - 6,40
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 0,00
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkuma apdrošināšana Bez maksas
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Fiksētā maksājuma summas, datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Zelta kredītkarte

   Zelta kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 2,70 - 3,91
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 10. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Platinum kredītkarte

   Platinum kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Papildus kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 5,69 - 9,96
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 7,11
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 12,85 - 16,67
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Priority Pass
   - Programmas dalības maksa Bez maksas
   - Visa Platinum ekstra pakas gada maksa 191 EUR (t.sk. PVN)
   Maksa par Priority Pass īpašās atpūtas zonas apmeklējumu lidostās
   - Visa Platinum ekstra pakas lietotājam 0 EUR
   - Visa Platinum bez ekstra pakas lietotājam 27,00 USD
   - Lidostu īpašo atpūtas zonu apmeklējums personai, kas apmeklē atpūtas zonu kopā ar Visa Platinum kredītkartes lietotāju 27,00 USD
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 20. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 14%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

 • Iekļautie apdrošināšanas pakalpojumi kredītkartēs - ceļojuma apdrošināšana

  • Zelta kredītkarte

   Zelta kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Aizvietotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 2,85 - 7,12
   Atjaunotas kartes saņemšana Ērtāk pa pastu 0,00 - 4,27
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 2,70 - 3,91
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 10. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

  • Platinum kredītkarte

   Platinum kredītkarte

   Pakalpojums Cena, EUR
   Pieteikšana
   Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Jaunas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Papildus kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 5,69 - 9,96
   Aizvietotas kartes saņemšana Ātrāk pa pastu 7,11 - 11,38
   Atjaunotas kartes saņemšana Izdevīgāk pa pastu 0,00 - 7,11
   Paātrināta kartes izgatavošana un saņemšana
   - Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” un filiālēs ārpus Rīgas 35,00
   Lietošana
   Ikmēneša maksa 12,85 - 16,67
   Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
   Valūtas konvertācijas uzcenojums 2%
   Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
   bankomātos un pie tirgotājiem
   Pirkumu apdrošināšana Bez maksas
   Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas
   Priority Pass
   - Programmas dalības maksa Bez maksas
   - Visa Platinum ekstra pakas gada maksa 191 EUR (t.sk. PVN)
   Maksa par Priority Pass īpašās atpūtas zonas apmeklējumu lidostās
   - Visa Platinum ekstra pakas lietotājam 0 EUR
   - Visa Platinum bez ekstra pakas lietotājam 27,00 USD
   - Lidostu īpašo atpūtas zonu apmeklējums personai, kas apmeklē atpūtas zonu kopā ar Visa Platinum kredītkartes lietotāju 27,00 USD
   Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 20. datumam
   Procentu likme gadā no izmantotās summas No 14%
   Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
   Ikmēneša maksājuma datuma maiņa vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
   Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
   Citas izmaiņas kredītkartes līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
   Bilance bankomātos
   - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   - Citu banku bankomātos 0,40
   Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
   Kartes PIN koda nomaiņa un atbloķēšana Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
   Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00
   Pretenzijas izskatīšana Bez maksas
   Slēgšana
   Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

   Spēkā no 15.10.2017.

Digitālie kanāli

 • Internetbanka un telefonbanka

  Internetbanka un telefonbanka

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieslēgšana
  Internetbankas/telefonbankas līguma reģistrācija Tikai filiālēs Bez maksas
  Smart-ID aktivizēšana Bez maksas
  Kodu kartes izsniegšana Tikai filiālēs Bez maksas
  Kodu kalkulatora pieslēgšana Tikai filiālēs 12,81
  270DP modeļa kodu kalkulatora pieslēgšana Tikai filiālēs 25,00
  Lietošana
  Smart-ID, kodu kartes, kodu kalkulatora, eID lietošana Bez maksas
  Kodu kartes atjaunošana 0,00 - 2,13
  Kodu kalkulatora nomaiņa 12,81
  270DP modeļa kodu kalkulatora nomaiņa 25,00
  Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana (bloķēšanas gadījumā) 4,27
  Slēgšana
  Internetbankas/telefonbankas līguma slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 21.03.2017.

 • Ātrie paziņojumi

  Ātrie paziņojumi

  Pakalpojums ir pieejams mobilo operatoru pastāvīgā pieslēguma klientiem, kā arī 'LMT karte', 'Bite', 'Zelta Zivtiņa', 'Amigo' un 'Mobilly' lietotājiem.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Pakalpojuma reģistrēšana Bez maksas
  Lietošana
  Paziņojumu saņemšana (īsziņa, e-pasts) 0,09
  Mobilo sakaru operatoru priekšapmaksas karšu papildināšana, izmantojot pakalpojumu “Ātrie paziņojumi”. 0,09
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.01.2014.

Uzkrājumi, ieguldījumi

 • Krājkonts

  Krājkonts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Maksājums krājkontā Ērti ar regulāro maksājumu Sk. Maksājumi
  Skaidras naudas iemaksa krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
  Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes
  Slēgšana
  Naudas izņemšana/līguma izbeigšana
  - Piesakot 7 dienas iepriekš Ērtāk internetbankā Bez maksas
  - Nekavējoties Ērtāk internetbankā 0,4% apmērā no pārskaitāmās summas
  (min. EUR 7, USD 10, GBP 10, SEK 150, NOK 150)
  Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Spēkā no 01.09.2016.

 • Pilngadības krājkonts

  Pilngadības krājkonts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Bez maksas
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Maksājums Pilngadības krājkontā Sk. Maksājumi
  Skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
  Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
  Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Spēkā no 01.09.2016.

 • Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

  Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Bez maksas
  Minimālā apdrošināšanas prēmija min. 25,00 mēnesī
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā):
  - Uzkrājums <= EUR 9960,10 1,25% (min. 2,13 mēnesī)
  - Uzkrājums > EUR 9960,10 1,125%
  Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas
  Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 1% (min. 21,34)
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% (min. 21,34)

  Vispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Ieguldījumu struktūra un Aktīvu klases

  Spēkā no 01.07.2014.

 • Pensiju 2. līmenis

  Pensiju 2. līmenis

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
  Lietošana
  Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju ieguldījumu plāns
  Stabilitāte Dinamika 1990+
  - Turētājbankai 0,09% 0,085% 0,11%
  - Pastāvīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0,30% 0,555% 0,53%
  - Mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,66% līdz 0,66% līdz 0,66%
  Plāna maiņa Bez maksas
  Slēgšana
  Pārvaldītāja maiņa Bez maksas

  Spēkā no 05.03.2018.

 • Pensiju 3. līmenis

  Pensiju 3. līmenis

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
  Lietošana
  Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
  Komisijas no iemaksām
  - Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 0%
  Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
  Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika + USD
  - Pensiju fondam 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
  - Turētājbankai 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%0,18%
  - Līdzekļu pārvaldītājam 0,50% 0,90% 0,90% 0,90%
  Iemaksu summas maiņa Bez maksas
  Pensijas konta izraksts internetbankā Bez maksas
  Pensiju plāna maiņa Bez maksas
  Slēgšana
  Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

  Spēkā no 01.01.2018.Spēkā no 01.07.2017.

 • Termiņdepozīts

  Termiņdepozīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Procentu likmes
  - Ar procentu izmaksu termiņa beigās Izdevīgāk internetbankā Sk. Gada procentu likmes
  - Ar ikmēneša procentu izmaksu Sk. Gada procentu likmes
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā 1% apmērā no depozīta summas
  Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
  darījumi filiālēs

  Spēkā no 01.09.2016.

 • Privātais portfelis

  Privātais portfelis

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Bez maksas
  Minimālā summa, izvēloties regulārās iemaksas 40 EUR mēnesī
  Minimālā summa, izvēloties neregulāras iemaksas 1400 EUR
  Lietošana
  Apdrošināšanas prēmijas komisija no iemaksām 1,5%
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) Konservatīvā
  stratēģija
  Reālās vērtības
  stratēģija
  Sabalansētā
  stratēģija
  Pieauguma
  stratēģija
  Aktīva pieauguma
  stratēģija
  - Uzkrājums < EUR 10 671,54 0,75%
  (min. 2,13 mēn.)
  1%
  (min. 2,13 mēn.)
  1%
  (min. 2,13 mēn.)
  1,25%
  (min. 2,13 mēn.)
  1,25%
  (min. 2,13 mēn.)
  - Uzkrājums EUR 10 671,54 - 142 287,17 0,5% 0,75% 0,75% 1,00% 1,00%
  - Uzkrājums = > EUR 142 287,18 0,4% 0,5% 0,5% 0,75% 0,75%
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa: 0% - 0,5%

  Spēkā no 01.07.2014.

 • Ieguldījumu fondi

  Ieguldījumu fondi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Fondu pirkšana Ērti internetbankā Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  - Swedbank Investment Funds pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām - 1,50%
  - Franklin Templeton, Swedbank Robur pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām 0,50%
  (min. 7,00)
  1,50%
  (min. 7,00)
  - Citu fondu pārvaldošo sabiedrību fondu apliecībām 0,50%
  (min. 21,00)
  1,50%
  (min. 21,00)
  Fondu pirkšanas gadījumā ar automātisko ieguldījumu fondā
  - Swedbank Investment Funds pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām - 1,50%
  - Citu fondu pārvaldošo sabiedrību fondu apliecībām 0,50%
  (min. 1,50)
  1,50%
  (min. 1,50)
  Lietošana
  Vērtspapīru konta apkalpošana 0,015% mēn.,
  (min. 1,00)
  Swedbank Grupas uzņēmumu pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām 0,0050% mēn.
  Fonda pārvaldīšana Saskaņā ar katra fonda prospektu
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Fondu daļu pārskaitīšana/saņemšana Sk. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Fondu pārdošana un maiņa Ērti internetbankā Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  - Swedbank Investment Funds pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām - 5,00
  - Franklin Templeton, Swedbank Robur pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām 7,00 7,00
  - Citu fondu pārvaldošo sabiedrību fondu apliecībām 21,00 21,00
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 03.01.2018

 • Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

  Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

  Bankai ir tiesības ieturēt papildu maksu, ja klients un tā darījumu partneris savstarpējos norēķinos neizmanto Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālos depozitārijus, ja no Bankas ir ieturēta valsts nodeva, nodokļi, ja tie piemērojami, pamatojoties uz ārvalsts vai Latvijas Republikas tiesību aktiem, vai citi maksājumi; ja klienta pārstāvēšanai akcionāru pilnsapulcē ir nepieciešami papildu izdevumi.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem
  Dereģistrācijas operācijas veikšana 4,27
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana Swedbank AS ietvaros 1,42
  Vērtspapīru pārvedums uz citu banku 7,11
  Privatizācijas sertifikātu pārskaitījums/saņemšana 14,23
  Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana Swedbank AS ietvaros 1,42
  Vērtspapīru pārskaitījums uz citu banku/saņemšana no citas bankas 21,34
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana ar Igaunijas un Lietuvas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 7,11
  Vērtspapīru pārskaitījums/saņemšana pret apmaksu (DVP)
  Ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem (EUR valūtā) 5,69
  Ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem (citās valūtās) 14,23
  Ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem 21,34
  Vērtspapīru darījumu atsaukšana 21,34
  Pakalpojums Cena
  Rīkojuma iesniegšanas kanāls
  Internetbankā Filiālēs / Zvanot 67444141
  Brokeru pakalpojumi
  Komisijas maksa par akciju, biržā tirgoto fondu (ETF) darījumiem šādu valstu biržās
  - Latvijā 0,25%, (min. 2,85 EUR) 0,4%, (min. 5,60 EUR)
  - Lietuvā un Igaunijā 0,25%, (min. 5,60 EUR) 0,4%, (min. 5,60 EUR)
  - ASV, Kanādā 0,25%, (min. 21,00 EUR) 0,4%, (min. 28,00 EUR)
  - Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā (Xetra), Zviedrijā
  - Lielbritānijā (Londonas Fondu birža)
  - Lielbritānijā (Krievijas GDR)
  - Polijā, Ungārijā, Čehijā 0,45%, (min. 35,00 EUR) 0,5%, (min. 42,00 EUR)
  - Krievijā (MOEX USD valūtā) - 0,55%, (min. 85,00 EUR)
  - Citās valstīs Pēc vienošanās
  Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
  Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
  Darījumi ar parāda vērtspapīriem Vienojoties par cenu vai ienesīgumu
  - Līdz 50 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 3% no transakcijas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  - No 50 000 līdz 250 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 1% no transakcijas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  - Virs 250 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 0,5% no transakcijas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Dalība Latvijas Republikas vai Lietuvas Republikas vietējās parāda vērtspapīru izsolēs Darījuma uzcenojums 0,1% apmērā no nopirktas nominālvērtības apjoma (min. 30,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
  Komisijas maksa par darījumiem ar nākotnes līgumiem (FUTURES) Pēc vienošanās
  Komisijas maksa par darījumiem ar nākotnes līgumiem (OPTIONS) Pēc vienošanās
  Citi vērtspapīru pakalpojumi
  - Nodokļu maksājumu samazinājums saskaņā ar starpvalstu vienošanos par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem 35,57 EUR
  - Vērtspapīru bloķēšana/dalības nodrošināšana pilnsapulcē 4,27 EUR
  - Klienta pārstāvēšana akcionāru pilnsapulcē 213,43 EUR

  Spēkā no 03.01.2018

 • Depozītu un dzīvības apdrošināšanas produkti, kuri nav aktīvajā pārdošanā

  • Mērķa krājkonts

   Mērķa krājkonts

   Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Lietošana
   Apkalpošana Bez maksas
   Procentu likme Sk. Mani noguldījumi
   Maksājumi mērķa krājkontā Sk. Maksājumi
   Skaidras naudas iemaksa mērķa krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
   Slēgšana
   Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
   Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Spēkā no 03.03.2014.

  • Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

   Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

   Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Lietošana
   Procentu likme Sk. Procentu likmes
   Apkalpošana Bez maksas
   Slēgšana
   Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% apmērā no depozīta summas
   Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Procentu likmes
   Valūta Noguldījuma summa Noguldījuma termiņš
   1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi
   EUR 0 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
   USD 0 0,49% 0,49% 0,49% 0,49%

   Spēkā no 01.09.2016.

  • Uzkrājums ar garantētu ienākumu

   Uzkrājums ar garantētu ienākumu

   Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Lietošana
   LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā no iemaksām 0,1%
   Līguma administrēšanas komisija (gadā)
   - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 1,42 mēn.)
   - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1,25%
   - Uzkrājums >= 64 029,23 EUR 1%
   Līguma grozījumi Bez maksas
   Slēgšana
   Daļēja uzkrājuma izmaksa 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no izmaksājamās summas (min. 14,23)
   Līguma izbeigšanu 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no uzkrājuma (min. 21,34)
   Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pārējos gadījumos Bez maksas

   Spēkā no 01.01.2016.

  • Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

   Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

   Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Lietošana
   Līguma administrēšanas komisija (gadā)
   - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 2,13 mēn.)
   - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1,00%
   - Uzkrājums 64029,23 - 284 574,35 EUR 0,75%
   - Uzkrājums > = 284 574,36 EUR 0,5%
   Aktīvu pirkšana un pārdošana Ieguldījumu struktūrai piedāvātie aktīvi
   Līguma grozījumi Bez maksas
   Slēgšana
   Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa 0% - 0,5%

   Spēkā no 14.06.2017.

   Spēkā no 23.05.2018.

  • Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

   Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

   Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

   Pakalpojums Cena, EUR
   Lietošana
   Līguma administrēšanas komisija (gadā) 1,25% (min. 2,85 mēnesī)
   Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas
   Līguma grozījumi Bez maksas
   Ieguldījumu fondu daļu pirkšana ISIN Pirkšanas cena
   - GAM Euro Bond B - EUR LU0012197660 NAV + 0,5%
   - GAM Euro Bond Fund C - EUR LU0100840163 NAV + 0,5%
   - Swedbank Fund of Funds 30 - EUR EE3600078648 NAV + 1%
   - Swedbank Fund of Funds 60 - EUR EE3600078655 NAV + 1%
   - Swedbank Fund of Funds 100 - EUR EE3600078663 NAV + 1%
   Ieguldījumu fondu daļu pārdošana ISIN Pārdošanas cena
   - GAM Euro Bond B - EUR LU0012197660 NAV
   - GAM Euro Bond Fund C - EUR LU0100840163 NAV
   - Swedbank Fund of Funds 30 - EUR EE3600078648 NAV
   - Swedbank Fund of Funds 60 - EUR EE3600078655 NAV
   - Swedbank Fund of Funds 100 - EUR EE3600078663 NAV
   Slēgšana
   Daļēja uzkrājuma izmaksa 1% (min. 21,34)
   Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% (min. 21,34)

   Spēkā no 03.12.2014.

   Spēkā no 23.05.2018.

  • Dinamiskais depozīts

   Dinamiskais depozīts

   Pakalpojums Cena, EUR
   Lietošana
   Apkalpošana Bez maksas
   Peļņas procenti Sk. Piedāvajuma speciālie noteikumi
   Slēgšana
   Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērti internetbankā Individuāi, sk. Piedāvājuma speciālie noteikumi
   Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

   Spēkā no 01.09.2016.

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

 • Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

  Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Standarta izziņa - Izziņas par konta esamību
  - Izziņas par konta apgrozījumu
  - Izziņas par konta atlikumu
  - Izziņas par saistību neesamību
  - Izziņas par studiju kredītiem ar valsts galvojumu/bez valsts galvojuma
  - Izziņas par līzingu - apakšnomas piekrišanas, pilnvaras par darbībām CSDD, pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas
  - Izziņas par hipotekāro kredītu - kredīta atlikums, samaksātie procenti un pamatsumma, kavējumu esamība, kredīta nodrošinājums, piekrišanas, kredīta mērķis
  Ērtāk internetbankā 12,00 - 24,00, t.sk. PVN
  Konta izrakstu saņemšana pa pastu 5,00
  Konta pārskats par periodu līdz 12 mēnešiem 4,27
  Tiesu izpildītāju un VID rīkojumu pieņemšana izpildei 10,00
  VID/Tiesu izpildītāja maksājumu apstrādes 3,00
  Cita veida izziņas vai citu institūciju dokumentu apstiprināšana Ērtāk internetbankā 17,00, t.sk. PVN
  Informācijas sniegšana valsts institūcijām un amatpersonām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 0,00 - 8,60, t.sk. PVN
  No internetbankas izdrukāta viena maksājuma darījuma kopijas apstiprināšana filiālē 0,00 - 0,14
  Maksājuma darījuma vai konta atlikuma izdruka un apstiprināšana 1,00
  Dokumentu kopijas nosūtīšana klientam pa faksu 6,00, t.sk. PVN
  Teleksa, SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija par ienākošu vai izejošu maksājumu 4,27
  Dokumentu meklēšana arhīvā un atjaunošana (par viena dokumenta pieprasījumu) 8,60, t.sk. PVN
  Dokumentu un citu vērtību sūtīšana klientam pēc pieprasījuma pa pastu Latvijā vai ārpus Latvijas 43,00, t.sk. PVN

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Individuālie seifi

  Individuālie seifi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Mazie
  0-99 mm
  Vidējie
  100-199 mm
  Lielie
  200 mm un vairāk
  Pieteikšana
  Līguma noslēgšana Tikai filiālēs Bezmaksas
  Lietošana
  Maksa par seifa lietošanu
  - 1 mēnesis 25,00, t.sk. PVN 34,00, t.sk. PVN 43,00, t.sk. PVN
  - 1 gads 284,00, t.sk. PVN 344,00, t.sk. PVN 387,00, t.sk. PVN
  Maksa par seifa virstermiņa lietošanu (dienā) 1,30, t.sk. PVN 1,70, t.sk. PVN 2,30, t.sk. PVN
  Seifa atslēgas glabāšana bankā 1 pilnu vai nepilnu mēnesi
  - Filiālē "Centrs" 5,00, t.sk. PVN
  - Filiālēs: "Ķīpsala", Daugavpils, Ventspils un Valmiera 17,00, t.sk. PVN
  Nozaudētas vai sabojātas atslēgas, slēdzenes vai atslēgas mehānisma nomaiņa (atjaunošana) 170,00, t.sk. PVN
  Slēgšana
  Pakalpojuma slēgšana Tikai filiālēs Bez maksas

  Spēkā no 01.10.2016.

Zelta apkalpošanas klientiem

 • Zelta apkalpošanas klientiem

  Zelta apkalpošanas klientiem

  Īpaši Zelta apkalpošanas klientiem pieejamās cenas, kas ir izdevīgākas un atšķiras no Swedbank vispārējā piedāvājuma
  Pārējo pakalpojumu cenas pieejamas bankas vispārējā cenrādī.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Ikdienas pakalpojumi
  Termiņdepozīts
  (ar procentu izmaksu termiņa beigās)
  Izdevīgāk internetbankā Procentu likmes uzlabojums + 0,02%
  Aizdevumi
  Hipotekārā kredīta noformēšana un izsniegšana Piesaki internetbankā 1% no aizdevuma summas (min. 71,00)
  Auto līzinga līguma atlīdzība Piesaki internetbankā 1,2% no auto cenas (min. 120,00, t.sk. PVN)
  Apdrošināšana
  Mājokļa apdrošināšana Ērtāk internetbankā 10% atlaide no standarta cenas
  KASKO apdrošināšana Ērtāk internetbankā Ekstra KASKO apdrošināšana par standarta KASKO apdrošināšanas cenu

  Spēkā no 01.10.2016.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku.