Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Uzkrājums bērna nākotnei

Veido bērna nākotni jau tagad

Uzkrājums bērna nākotnei ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums, kas sniedz šādas priekšrocības:

 • Peļņas iespējas, kā arī garantētā summa tavai drošībai
 • Līgumslēdzēja dzīvības apdrošināšana
 • Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļu atmaksu 20% apmērā

Lai varētu sakrāt vairāk, sāc krāt jau tagad!

Sākt krāt

Prognožu kalkulators

Bērna vecums pašlaik
Bērna vecums līguma termiņa beigās
Aprēķināt
 • Uzkrājums bērna nākotnei ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums ar iespēju izveidot nozīmīgu uzkrājumu bērna izglītībai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
 • Ilgtermiņa uzkrājumus jācenšas pasargāt no inflācijas, tāpēc uzkrājumā iemaksātie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos, taču par to nav jāuztraucas - ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar ieguldījuma stratēģiju, kā arī uzkrājumam ir aizsardzība – garantētā summa.

Uzzināt vairāk:

 • Tu krāsi naudu savam bērnam, un mēs parūpēsimies par tās ieguldīšanu;
 • Uzkrājumam ir aizsardzība – garantētā summa līguma termiņa beigās;
 • Tiek apdrošināta līguma slēdzēja dzīvība; Ja notiks ļaunākais un tiks zaudēta dzīvība, neiemaksāto uzkrājuma daļu jūsu vietā līgumā iemaksās Swedbank Life Insurance SE. Šī summa tiks aprēķināta šādi: jūsu ikmēneša iemaksa uzkrājumā (maksimāli 100 EUR) reiz pilno mēnešu skaits, kas atlicis līdz līguma termiņa beigām.
 • Par veiktajām iemaksām ir iespēja saņemt papildu ienākumus – iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā; Līgums par uzkrājumu bērna nākotnei dod iespēju katru gadu saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no gada bruto darba samaksas kā arī summāro limitu 4000 EUR.Taču, ja apdrošināšanas līguma termiņš ir īsāks par 10 gadiem, tad saskaņā ar Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli jūs nevarat pieprasīt ienākuma nodokļa atmaksu par apdrošināšanas iemaksām, kas veiktas apdrošināšanas līgumā.
 • Iespēja mainīt uzkrājuma saņēmēju;
 • Jebkura persona var veikt papildu iemaksas līgumā. Ideja noderīgai dāvanai bērna dzimšanas dienā - iespēja tuviniekiem papildināt uzkrājumu. Lejupielādē dāvinājuma apliecinājumu, lai noskaidrotu, kā veikt iemaksas.
 • Elastīgas ikmēneša iemaksas. Minimālā iemaksu summa ir 30 EUR.

Ņemot vērā to, ka šis ir ilgtermiņa uzkrājums un ilgtermiņā uzkrājumi jācenšas pasargāt no inflācijas, uzkrājumā iemaksātie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos. Ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar ieguldījuma stratēģiju.

Ieguldījuma stratēģija:

 • Līguma ietvaros tiek piedāvāta viena ieguldījumu stratēģija, kuras ietvaros tiek ņemts vērā, cik laika ir atlicis līdz līguma termiņa beigām.
 • Jo ilgāks laiks līdz līguma beigu termiņam, jo augstāka riska aktīvos ar augstāku iespējamo ienesīgumu tiek veikti ieguldījumi. Tuvojoties līguma termiņa beigām, ieguldījuma stratēģija kļūst konservatīvāka, ar mērķi ieguldījumu mazāk pakļaut tirgus svārstībām.
{ "title": { "text": "Ieguldījuma struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Atlikušie gadi līdz līguma termiņa beigām" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40, "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } } { "title": { "text": "Ieguldījuma struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Atlikušie gadi līdz līguma termiņa beigām" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"] }, "yAxis": { "visible": false, "title": { "text": "Total fruit consumption" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }

Ieguldījumi akcijās ir augsta riska ilgtermiņa ieguldījums. No šāda veida ieguldījumiem ir sagaidāms gan augstāks ienesīgums, gan lielākās vērtības svārstības. Vairums līdzekļu tiek ieguldīti akcijās attīstītajos tirgos, atlikušos līdzekļus ieguldot akcijās jaunattīstības tirgos. Tādejādi tiek nodrošināti stabilāki rezultāti ekonomisko ciklu maiņu laikā, pateicoties attīstīto reģionu stabilitātei un jaunattīstības valstu izaugsmes potenciālam.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumi vidējā termiņa obligācijās ir zema riska ieguldījums uz pieciem līdz septiņiem gadiem. Šajā gadījumā ir sagaidāmas mazākas vērtības svārstības un zemāks ienesīgums. Līdzekļi tiek ieguldīti eirozonas valstu obligācijās ar piecu līdz septiņu gadu termiņu. Šo ieguldījumu ietvaros vienības vērtība atspoguļo vidējo ienesīgumu, t.i. piecu līdz septiņu gadu eirozonas obligāciju indeksu.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumi īstermiņa obligācijās ir zema riska ieguldījumi uz vienu līdz trim gadiem. Šajā gadījumā ir sagaidāmas mazākas vērtības svārstības un zemāks ienesīgums. Līdzekļi tiek ieguldīti eirozonas valstu obligācijās ar termiņu no viena līdz trim gadiem. Šo ieguldījumu ietvaros vienības vērtība atspoguļo viena līdz trīs gadu termiņa eirozonas obligāciju indeksu.

Uzzināt vairāk
 1. Internetbankā aprēķini, kādu summu vēlies uzkrāt.
 2. Sāc līguma noslēgšanu.
 3. Aizpildi ieguldījuma profila anketu.
 4. Pārbaudi un apstiprini ievadītos datus.
 5. Ikmēneša iemaksas tiks ieturētas automātiski.

downloadLejupielādē sertifikātu

Ja ir jautājumi par līguma noslēgšanu internetā, zvani mums pa tālruni 67 444 444. Mūsu Konsultāciju centra speciālisti ar prieku palīdzēs.

Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija: Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
- Uzkrājums <= EUR 10 000 1,25 % gadā no Uzkrājuma
- Uzkrājums > EUR 10 000 1,125% gadā no Uzkrājuma
Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Līguma grozījumi Bez maksas
Komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no izmaksājamās Uzkrājuma summas. Minimāli 20 EUR. Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās Uzkrājuma summas.
Pārējos gadījumos Bez maksas
Slēgšana
Komisija par Līguma izbeigšanu pirms termiņa:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no Uzkrājuma.
Minimāli 20 EUR
Pārējos gadījumos Bez maksas
Minimālās un maksimālās summas
Minimālā Apdrošināšanas prēmija 30 EUR mēnesī
Maksimālā ikmēneša riska summa 100 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR

Spēkā no 18.12.2020.

Saistītie dokumenti:

Pārvaldi līgumu savā internetbankā

Līguma pirmstermiņa izbeigšana

Ja vēlies izbeigt līgumu, to vari izdarīt bankas filiālēs vai, pirms tam piezvanot Konsultāciju centram, arī internetbankā. Pirms izbeidz līgumu, ņem vērā:

 • ja līgums ir bijis spēkā mazāk nekā 5 gadus, būs jāmaksā līguma izbeigšanas maksa saskaņā ar cenrādi;
 • nosacījums par garantēto summu nebūs spēkā;
 • ja esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veiktajām iemaksām uzkrājumā, tad, ja līgums tiek pārtraukts ātrāk nekā pirms pagājuši 10 gadi kopš tā noslēgšanas (pieci gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), saņemtā nodokļa atmaksa būs jāatmaksā.

Līguma izbeigšana termiņa beigās

Brīdī, kad bērns sasniedz vecumu, līdz kuram bijis noslēgts līgums, internetbankā vai bankas filiālē ir jāiesniedz pieteikums atlīdzības izmaksai.

Pašreizējā demogrāfiskā situācija liecina par to, ka nākotnē mums būs jārēķinās ar pensiju, kas varētu būt mazāka par pusi no šodienas algas.

Ērts risinājums tiem klientiem, kas vēlas investīciju lēmumus atstāt profesionāļu ziņā.

Tagad ir iespēja veidot uzkrājumu arī nemanāmi - pēc katra pirkuma ar karti!

Padomi par uzkrājumu bērna nākotnei

Kā parūpēties par sava bērna pirmajiem soļiem lielajā dzīvē?

Uzzināt vairāk

Kā iemācīt bērnam krāt naudu?

Uzzināt vairāk

Trīs meitu mamma: "Nožēloju, ka nav uzkrāta nauda vecākajai meitai…"

Uzzināt vairāk

Apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv tā filiāle un piesaistītais apdrošināšanas aģents Swedbank AS.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Ar Vienošanos par OCTA par vienu pienākumu mazāk!

Izvēlies Swedbank Vienošanos par OCTA un novērtē:

 • automātisko polises atjaunošanu, kas turpmāk ļaus neraizēties par OCTA beigu termiņu
 • ērto polises apmaksas veidu - maksājumi notiks automātiski no konta reizi ceturksnī