Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Uzkrājums bērna nākotnei

Vai zini, cik izmaksā studijas?

Vidējās izmaksa studējot ir ap 7500 EUR gadā:

 • Augstākā izglītība vidēji izmaksā ap 2500 EUR gadā
 • Vidējās studenta dzīves izmaksas sastāda ap 500 EUR mēnesī
 • 64% studentu kā galveno ienākumu avotu uzskata vecāku finansiālo atbalstu

Pētījums “Studentu finansiālā uzvedība” veikts sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS 2023. gada martā.

Minimālajam līguma darbības periodam jābūt vismaz 5 gadi. Jūsu izvēlētais līguma periods ir mazāks kā 10 gadi. Tas nozīmē, ka jūs nevarēsiet saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokli par veiktajām iemaksām līgumā. Ja tas jums ir aktuāli (un iespējams), iesakām nomainīt bērna vecumu līguma termiņa beigās. Pievienot vienreizēju sākotnējo iemaksu  Līguma darbības laikā ir iespēja veikt atsevišķas papildu iemaksas, piemēram, ieskaitot līdz šim sakrātos līdzekļus Uzkrājumā bērna nākotnei līguma darbības sākumā. Noņemt vienreizēju sākotnējo iemaksu  Līguma darbības laikā ir iespēja veikt atsevišķas papildu iemaksas, piemēram, ieskaitot līdz šim sakrātos līdzekļus Uzkrājumā bērna nākotnei līguma darbības sākumā.

Apskati iespējamās uzkrājuma summas, ņemot vērā dažādu ieguldījumu scenāriju rezultātus:

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Maksājumu grafiks un komisijas maksas

Neviena no šajā kalkulatorā aprēķinātajām vērtībām nav garantēta, un tās kalpo vienīgi par informatīvu piemēru, kas izveidots, pamatojoties uz kalkulatorā ievadītajiem datiem. “Uzkrājums bērna nākotnei” ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums, un tas nozīmē, ka uzkrājums ir atkarīgs no ieguldījumu vērtības, kas laika gaitā var pieaugt vai samazināties.
Ja ieguldījuma ienesīgums līguma termiņa beigās izrādīsies negatīvs, tu saņemsi garantēto summu, proti, iemaksu kopsummu, atskaitot līguma komisiju. Pirms līguma noslēgšanas aicinām iepazīties ar līguma dokumentiem, tai skaitā, ar pamatinformācijas dokumentu, līguma noteikumiem un cenrādi interneta vietnē www.swedbank.lv. Pakalpojumu sniedzējs ir Swedbank Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv tā filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Pozitīvais scenārijs

Līguma gads Iemaksu kopsumma IIN atmaksa Prognozētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa par apdrošināšanas gadu. Riska maksājums Riska maksājums ir komisija par apdrošināšanas aizsardzību – apdrošinātāja solījumu turpināt iemaksas jūsu vietā jūsu nāves gadījumā. Riska maksājums ir atkarīgs no izvēlētās ikmēneša iemaksas. Cenrādis Citas komisijas

Līguma administrēšanas komisija tiek izmantota, lai pārvaldītu līgumu un tā ieguldījumu struktūru.

Garantētās summas komisija tiek izmantota, lai nodrošinātu garantēto summu, kuru izmaksātu, ja uzkrājuma vērtība līguma termiņa beigās ieguldījuma aktīvu negatīvā ienesīguma dēļ būtu mazāka par garantēto summu. Cenrādis

Prognozētais uzkrājums Tā ir uzkrājuma prognozētā vērtība saskaņā ar iepriekš norādīto aprēķinos izmantoto ienesīgumu un plānotajām iemaksām. Uzkrājuma vērtība ir atkarīga no ieguldīto līdzekļu faktiskās atdeves. Ieguldījumu atdeve nav garantēta, jo tā ir atkarīga no attiecīgo aktīvu radītajiem ienākumiem finanšu tirgos līguma darbības laikā. No šīs summas jau ir atrēķinātas līguma komisijas.

Neviena no šajā kalkulatorā aprēķinātajām vērtībām nav garantēta, un tās kalpo vienīgi par informatīvu piemēru, kas izveidots, pamatojoties uz kalkulatorā ievadītajiem datiem. “Uzkrājums bērna nākotnei” ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums, un tas nozīmē, ka uzkrājums ir atkarīgs no ieguldījumu vērtības, kas laika gaitā var pieaugt vai samazināties.
Ja ieguldījuma ienesīgums līguma termiņa beigās izrādīsies negatīvs, tu saņemsi garantēto summu, proti, iemaksu kopsummu, atskaitot līguma komisiju. Pirms līguma noslēgšanas aicinām iepazīties ar līguma dokumentiem, tai skaitā, ar pamatinformācijas dokumentu, līguma noteikumiem un cenrādi interneta vietnē www.swedbank.lv. Pakalpojumu sniedzējs ir Swedbank Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv tā filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Saskaņā ar Ieguldījumu profila pārskatu šis pakalpojums jums nav ieteicams. Balstoties uz anketā sniegto datu izvērtējumu, šis produkts jums nav atbilstošs. Pirms turpināt līguma noslēgšanas procesu, aicinām izvērtēt ieteiktā pakalpojuma noslēgšanu, ko varat noskaidrot Ieguldījumu profila pārskatā.

Aprunāsimies par tev svarīgo

Piesakies konsultācijai ar mūsu speciālistu.

 • Uzkrājums bērna nākotnei ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums ar iespēju izveidot nozīmīgu uzkrājumu bērna izglītībai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
 • Ilgtermiņa uzkrājumus jācenšas pasargāt no inflācijas, tāpēc uzkrājumā iemaksātie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos, taču par to nav jāuztraucas - ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar ieguldījuma stratēģiju, kā arī uzkrājumam ir aizsardzība – garantētā summa.

Uzzināt vairāk:

 • Tu krāsi naudu savam bērnam, un mēs parūpēsimies par tās ieguldīšanu.
 • Uzkrājumam ir aizsardzība – garantētā summa līguma termiņa beigās.
 • Tiek apdrošināta līguma slēdzēja dzīvība. Ja notiks ļaunākais un tiks zaudēta dzīvība, neiemaksāto uzkrājuma daļu jūsu vietā līgumā iemaksās Swedbank Life Insurance SE. Šī summa tiks aprēķināta šādi: jūsu ikmēneša iemaksa uzkrājumā (maksimāli 100 EUR) reiz pilno mēnešu skaits, kas atlicis līdz līguma termiņa beigām.
 • Jebkura persona var veikt papildu iemaksas līgumā. Ideja noderīgai dāvanai bērna dzimšanas dienā - iespēja tuviniekiem papildināt uzkrājumu. Lejupielādē dāvinājuma apliecinājumu, lai noskaidrotu, kā veikt iemaksas. Uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu var pretendēt tikai situācijā, ja iemaksas veicējs un līguma slēdzējs ir viena persona.
 • Elastīgas ikmēneša iemaksas. Minimālā iemaksu summa ir 30 EUR.
 • Par veiktajām iemaksām ir iespēja saņemt papildu ienākumus – iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā. Līgums par uzkrājumu bērna nākotnei dod iespēju katru gadu saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no gada bruto darba samaksas kā arī summāro limitu 4000 EUR. Taču, ja uzkrājuma saņēmējs termiņa beigās ir bērns nevis līguma slēdzējs un/vai apdrošināšanas līguma termiņš ir īsāks par 10 gadiem, tad saskaņā ar “Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nevar pieprasīt ienākuma nodokļa atmaksu par apdrošināšanas iemaksām, kas veiktas apdrošināšanas līgumā. Uzzināt vairāk
 • Iespēja mainīt uzkrājuma saņēmēju. Ja uzkrājuma saņēmējs (labuma guvējs termiņa beigās) ir bērns, nevis pats līguma slēdzējs, par veiktajām iemaksām līgumā nebūs iespējas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu. Uzzināt vairāk

Ņemot vērā to, ka šis ir ilgtermiņa uzkrājums un ilgtermiņā uzkrājumi jācenšas pasargāt no inflācijas, uzkrājumā iemaksātie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos. Ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar ieguldījuma stratēģiju.

Ieguldījuma stratēģija:

Fondu rezultāti apdrošināšanas līgumos
 • Līguma ietvaros tiek piedāvāta viena ieguldījumu stratēģija, kuras ietvaros tiek ņemts vērā, cik laika ir atlicis līdz līguma termiņa beigām.
 • Jo ilgāks laiks līdz līguma beigu termiņam, jo augstāka riska aktīvos ar augstāku iespējamo ienesīgumu tiek veikti ieguldījumi. Tuvojoties līguma termiņa beigām, ieguldījuma stratēģija kļūst konservatīvāka, ar mērķi ieguldījumu mazāk pakļaut tirgus svārstībām.
{ "title": { "text": "Ieguldījuma struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Atlikušie gadi līdz līguma termiņa beigām" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40, "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } } { "title": { "text": "Ieguldījuma struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Atlikušie gadi līdz līguma termiņa beigām" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"] }, "yAxis": { "visible": false, "title": { "text": "Total fruit consumption" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }

Ieguldījumi akcijās ir augsta riska ilgtermiņa ieguldījums. No šāda veida ieguldījumiem ir sagaidāms gan augstāks ienesīgums, gan lielākās vērtības svārstības. Vairums līdzekļu tiek ieguldīti akcijās attīstītajos tirgos, atlikušos līdzekļus ieguldot akcijās jaunattīstības tirgos. Tādejādi tiek nodrošināti stabilāki rezultāti ekonomisko ciklu maiņu laikā, pateicoties attīstīto reģionu stabilitātei un jaunattīstības valstu izaugsmes potenciālam.

Ieguldījumi vidējā termiņa obligācijās ir zema riska ieguldījums uz termiņu līdz 10 gadiem. Šajā gadījumā ir sagaidāmas mazākas vērtības svārstības un zemāks ienesīgums. Līdzekļi tiek ieguldīti eirozonas valstu un pasaules uzņēmumu obligācijās ar termiņu līdz 10 gadiem.

Ieguldījumi īstermiņa obligācijās ir zema riska ieguldījumi uz vienu līdz trim gadiem. Šajā gadījumā ir sagaidāmas mazākas vērtības svārstības un zemāks ienesīgums. Līdzekļi tiek ieguldīti eirozonas valstu obligācijās ar termiņu no viena līdz trim gadiem. Šo ieguldījumu ietvaros vienības vērtība atspoguļo viena līdz trīs gadu termiņa eirozonas obligāciju indeksu.

 1. Internetbankā aprēķini, kādu summu vēlies uzkrāt.
 2. Sāc līguma noslēgšanu.
 3. Aizpildi ieguldījuma profila anketu.
 4. Pārbaudi un apstiprini ievadītos datus.
 5. Ikmēneša iemaksas tiks ieturētas automātiski.

downloadLejupielādē sertifikātu

Ja ir jautājumi par līguma noslēgšanu internetā, zvani mums pa tālruni 67 444 444. Mūsu Konsultāciju centra speciālisti ar prieku palīdzēs.

Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija: 0,79 % gadā no Uzkrājuma Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
Līguma administrēšanas komisija: Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
- Uzkrājums <= EUR 10 000 1,25 % gadā no Uzkrājuma
- Uzkrājums > EUR 10 000 1,125% gadā no Uzkrājuma
Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Riska maksājums (mēnesī) 1,9% no ikmēneša riska summas 2,5% no ikmēneša riska summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Līguma grozījumi Bez maksas
Komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no izmaksājamās Uzkrājuma summas. Minimāli 20 EUR. Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās Uzkrājuma summas.
Pārējos gadījumos Bez maksas
Slēgšana
Komisija par Līguma izbeigšanu pirms termiņa:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no Uzkrājuma.
Minimāli 20 EUR
Pārējos gadījumos Bez maksas
Minimālās un maksimālās summas
Minimālā Apdrošināšanas prēmija 30 EUR mēnesī
Maksimālā ikmēneša riska summa 100 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR

Spēkā no 01.07.2022.

Spēkā no 01.07.2023.

Saistītie dokumenti:

Ja vēlies izbeigt līgumu, to vari izdarīt bankas filiālēs vai, pirms tam piezvanot Konsultāciju centram, arī internetbankā. Pirms izbeidz līgumu, ņem vērā:

 • ja līgums ir bijis spēkā mazāk nekā 5 gadus, būs jāmaksā līguma izbeigšanas maksa saskaņā ar cenrādi;
 • nosacījums par garantēto summu nebūs spēkā;
 • ja esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veiktajām iemaksām uzkrājumā, tad, ja līgums tiek pārtraukts ātrāk nekā pirms pagājuši 10 gadi kopš tā noslēgšanas (pieci gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), saņemtā nodokļa atmaksa būs jāatmaksā.

Brīdī, kad bērns sasniedz vecumu, līdz kuram bijis noslēgts līgums, internetbankā vai bankas filiālē ir jāiesniedz pieteikums atlīdzības izmaksai.

Nosacījumi, lai pretendētu uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu:

 • Minimālais uzkrājuma termiņš – 10 gadi
 • Maksimālā iemaksu summa, par ko var saņemt nodokļa atmaksu, ir 10% no bruto ienākumiem gadā, bet ne vairāk kā 4000 EUR
 • Iemaksu veicējs ir līguma slēdzējs
 • Labuma guvējs termiņa beigās ir līguma slēdzējs

Ja šobrīd līgumā kā labuma guvējs termiņa beigās ir norādīts bērns un arī turpmāk vēlies saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ir jāmaina labuma guvējs. Ja apdrošināšanas līguma noteikumi tiks mainīti, pretendēt uz iedzīvotāju nodokļa atmaksu un to saņemt varēs tikai par iemaksām, kas veiktas pēc izmaiņu reģistrēšanas datuma.

Ņem vērā, ka iemaksas līgumā, kas veiktas pēc daļēja uzkrājuma izmaksas, neatbilst iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas priekšnosacījumiem.

Atbalsts mobinga situācijās – paredzēts, lai palīdzētu vecākiem un viņu bērniem mobinga gadījumā, kas noticis skolā, ārpus tās un digitālajās/tiešsaistes platformās.
Pakalpojumu “Atbalsts mobinga situācijās” nodrošina nodibinājums “Fonds “PLECS””. Tas ir pieejams klientiem, kuri ir noslēguši šeit norādīto veidu dzīvības apdrošināšanas līgumus, kā arī bērniem, kuri dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā. Bērnu vai pusaudžu starpā mēdz notikt konflikti. Noteikta veida vardarbīgas attiecības sauc par mobingu, un tās var novest pie paaugstināta stresa, garīgās veselības problēmām un nākotnes perspektīvu pasliktināšanās. Dažkārt mobings var pat apdraudēt bērna veselību vai dzīvību. Šis pakalpojums mobinga gadījumā nodrošina personīgu atbalstu, kas vērsts uz bērna konfliktu risināšanas prasmju uzlabošanu un mentālās pašregulācijas pilnveidošanu. Swedbank ir apņēmusies atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Pakalpojums “Atbalsts mobinga situācijās” var palīdzēt sasniegt vairākus no šiem mērķiem: laba veselība un labklājība, kvalitatīva izglītība, kā arī miers, taisnīgums un laba pārvaldība.
 • Pakalpojums ir pieejams gan bērniem, kuri saskaras ar mobingu – cietušajiem, gan bērniem, kuri paši ir pāridarītāji. Tāpat arī viņu vecākiem vai aizbildņiem, kuri ir gatavi risināt šo situāciju.
 • Pakalpojums pieejams bērniem 6–17 gadu vecumā.
 • Klientam par šo pakalpojumu nekas papildus nav jāmaksā.
 • Uzzini vairāk, kas ir mobings un pakalpojums “Atbalsts mobinga situācijās” šeit.
 • Vecāki saņem izvērtējumu, vai notikušais ir mobings vai konflikts.
 • Praktiskus ieteikumus, kā rīkoties, ja notikušais nav mobinga gadījums.
 • Konkrētus ieteikumus mobinga gadījumā , ko vecāki var uzreiz izmantot.
 • Personalizētu speciālista atbalstu.
 • Ātru atbildi kritiskos gadījumos.
 • Par pakalpojumu papildus nav jāmaksā.
 • Mobinga gadījums ir noticis tavas dzīvības apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā.
 • Pēdējais incidents ir noticis ne senāk kā 3 mēnešus pirms pieteikšanās šim pakalpojumam.
 • Nodibinājuma “Fonds “PLECS”” tīmekļa vietnē tev būs jāpiereģistrē sevi un savu bērnu, kā arī jāsniedz detalizētāka informācija par konkrēto mobinga gadījumu. Ziņo par to šeit.
 • Gadījuma izvērtēšanu veiks nodibinājums “Fonds “PLECS””.

Izvēloties Swedbank, tu vari būt drošs – tava nauda tiek ieguldīta uzņēmumos, kas rūpējas par godīgu darba samaksu, dzimumu līdztiesību, klimata pārmaiņu mazināšanu, atbildīgu patēriņu un ražošanu. Ilgtspējas risku iekļaušana ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos ir ļoti svarīga, lai palielinātu ieguldījumu iespējamo atdevi ilgtermiņā.

Paziņojums par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

Ieguldītāji aktīvi novirza savu naudu ilgtspējīgās investīcijās.


{ "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2014", "2016", "2018", "2036"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": "" }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "normal", "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Avots: Starptautiskais ilgtspējīgas attīstības institūts

Atbalsti ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ar savu Uzkrājumu bērna nākotnei

Ja nauda tiek ieguldīta ilgtspējīgos uzņēmumos, tā veicina sociālo labklājību, rūpes par vidi un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Avots: Pasaules biržu federācija

 • CO2 izmeši
 • Enerģijas izmantošana
 • Dabas resursu izmantošana
 • Atkritumi un piesārņojums
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
 • Darbinieku veselība un labklājība
 • Cilvēktiesības
 • Dzimumu līdztiesība
 • Nediskriminēšana
 • Godīga darba samaksa
 • Biznesa ētika
 • Caurspīdīgums
 • Korupcijas novēršana
 • Pārskatu sniegšana
 • Atbildīgi piegādātāji

Padomi par uzkrājumu bērna nākotnei

Kā nezaudēt naudas vērtību, krājot bērna nākotnei?

Uzzināt vairāk

Trīs bērni – trīs studiju maksas. Kā sagatavoties laikus?

Uzzināt vairāk

Kā finansiāli sagatavoties bērnu studijām? Divu ģimeņu pieredze.

Uzzināt vairāk

Aktuāli!

Nākotni nevar paredzēt, bet par to var parūpēties – sākot uzkrāt šodien ar Swedbank pensiju 3. līmeni.

Privātais portfelis ir paredzēts tiem, kuri naudas ieguldīšanā augstu vērtē savu laiku un ērtības.

Jūs automātiski veidosiet uzkrājumu no nelielām summām ikreiz, kad maksāsiet ar karti.

Ērts veids, kā diversificēt un ilgtspējīgi ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 1 EUR.
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Īpaši izdevīgi

Piesakies Zelta kredītkartei līdz 19. jūnijam

Īpašais piedāvājums!
Ikmēneša maksa pirmo pusgadu – 0 EUR.

Kredītkarte ar iekļautu ceļojuma apdrošināšanu tev un ģimenei.