Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Noteikumi

Vispārīgi

Spēkā no Spēkā līdz
Vispārējie darījumu noteikumi 25.09.2020. Spēkā esošs PDF eDOC
01.08.2018. 24.09.2020. PDF
25.05.2018. 30.09.2018. PDF
05.12.2016. 24.05.2018. PDF
14.01.2015. 04.12.2016. PDF
Personas datu apstrādes principi 01.03.2021. Spēkā esošs PDF
01.06.2020. 28.02.2021 PDF
04.06.2018. 31.05.2020. PDF
25.05.2018. 03.06.2018. PDF
27.03.2018. 24.05.2018. PDF
Sīkdatņu izmantošanas politika Swedbank interneta resursos 29.10.2020. Spēkā esošs PDF
Ieteikumi pilnvaru noformēšanai – “Swedbank” AS Spēkā esošs PDF
Pilnvaru noformēšanas prasības - "Swedbank Līzings" SIA Spēkā esošs PDF
Klientu sūdzību izskatīšanas kārtība 14.04.2016. Spēkā esošs PDF
Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību 07.07.2016. Spēkā esošs PDF
Par OECD CRS un FATCA PDF
Papildu informācija attālināti noslēgto (distances) finanšu pakalpojumu līgumu gadījumā Spēkā esošs PDF

Konti un maksājumi

Spēkā no Spēkā līdz
Konta līguma noteikumi 26.09.2018. Spēkā esošs PDF eDOC
25.05.2018. 25.09.2018. PDF
07.07.2016. 24.05.2018. PDF
Konta līguma (jauniešiem vecumā līdz 16 gadiem) noteikumi 26.04.2021. Spēkā esošs PDF
26.09.2018. 25.04.2021. PDF eDOC
25.05.2018. 25.09.2018. PDF
15.12.2016. 24.05.2018. PDF
Regulāro maksājumu noteikumi 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
17.03.2009. 24.05.2018. PDF
E-rēķinu automātiskās apmaksas līguma noteikumi 12.08.2021. Spēkā esošs PDF
20.04.2021. 11.08.2021. PDF
25.05.2018. 19.04.2021 PDF
Vērtspapīru konta/brokera pakalpojumu līguma noteikumi 09.06.2021. Spēkā esošs PDF
01.09.2020. 08.06.2021 PDF
01.06.2020. 31.08.2020 PDF
02.01.2020. 31.05.2020 PDF
24.06.2019. 01.01.2020 PDF
25.05.2018. 23.06.2019. PDF
01.02.2018. 24.05.2018. PDF
18.09.2017. 31.01.2018. PDF
11.02.2014. 17.09.2017. PDF
Pagaidu konta līguma noteikumi 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
08.04.2011. 24.05.2018. PDF
Pagaidu konta līguma noteikumi attālinātai konta atvēršanai 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
12.05.2014. 24.05.2018. PDF
Ieguldījumu konta noteikumi 08.11.2018. Spēkā esošs PDF

Maksājumu saņemšana

Spēkā no Spēkā līdz
Noteikumi līgumam par E-rēķinu izsūtīšanu 08.06.2017. Spēkā esošs PDF
Norēķinu karšu pieņemšanas noteikumi 06.12.2018. Spēkā esošs PDF
25.05.2016. 05.12.2018. PDF
09.06.2016. 24.05.2018. PDF
10.12.2015. 08.06.2016. PDF
12.11.2014. 09.12.2015. PDF
American Express karšu pieņemšanas noteikumi 18.11.2019. Spēkā esošs PDF
Termināļu nomas noteikumi 20.08.2018 Spēkā esošs PDF
25.05.2018 19.08.2018 PDF
09.06.2016. 24.05.2018. PDF
10.12.2015. 08.06.2016. PDF
Norēķinu karšu drošības elementi un to pieņemšana 02.10.2020. Spēkā esošs PDF
16.05.2018. 01.10.2020. PDF
07.07.2017. 15.05.2018. PDF
Karšu pieņemšanas internetā noteikumi 25.04.2021. Spēkā esošs PDF
Swedbank Maksājumu portāla pakalpojuma noteikumi 25.04.2021. Spēkā esošs PDF
01.08.2018. 24.04.2021. PDF
29.09.2015. 31.07.2018. PDF
Swedbank Maksājumu portāla Bank Link pakalpojuma noteikumi 25.04.2021 Spēkā esošs PDF
25.05.2018. 24.04.2021. PDF
29.09.2015. 24.05.2018. PDF
E-komercijas norēķinu platformas noteikumi 25.04.2021 Spēkā esošs PDF
Swedbank Maksājumu portāla karšu pieņemšanas internetā noteikumi 25.05.2018. 24.04.2021. PDF
10.01.2017. 24.05.2018. PDF
Swedbank Bank Link pakalpojuma noteikumi 10.07.2020. Spēkā esošs PDF
Tehniskā specifikācija Swedbank Bank Link ar maksājumu ierosināšanu un Swedbank autentifikāciju (EN) 28.06.2021. Spēkā esošs PDF
- 20.06.2021. PDF

Norēķinu kartes

Spēkā no Spēkā līdz
Debetkaršu lietošanas noteikumi privātpersonām 25.09.2020. Spēkā esošs PDF eDOC
01.08.2018. 24.09.2020. PDF eDOC
25.05.2018. 31.07.2018. PDF eDOC
19.08.2017. 24.05.2018. PDF eDOC
14.04.2016. 18.08.2017. PDF
14.01.2015. 13.04.2016. PDF
Kredītkaršu lietošanas noteikumu privātpersonām 20.02.2020. Spēkā esošs PDF eDOC
01.08.2018. 19.02.2020 PDF eDOC
25.05.2018. 31.07.2018. PDF eDOC
19.08.2017. 24.05.2018. PDF eDOC
Karšu lietošanas noteikumi uzņēmumiem 24.05.2021 Spēkā esošs PDF
06.07.2019. 23.05.2021 PDF
22.05.2018. 05.07.2019. PDF
09.06.2016. 21.05.2018. PDF
01.09.2015. 08.06.2016. PDF
Lounge Key Noteikumi 09.07.2020 Spēkā esošs PDF
Priority Pass kartes lietošanas noteikumi 10.07.2017. Spēkā esošs PDF
11.05.2017. 09.07.2017. PDF
Galvojuma līguma kartes līgumam noteikumi uzņēmumiem 22.05.2018. Spēkā esošs PDF

Attālinātie pakalpojumi

Spēkā no Spēkā līdz
Mājas lapas lietošanas noteikumi 06.05.2021. Spēkā esošs PDF
16.06.2009. 05.05.2021. PDF
Attālināto bankas pakalpojumu noteikumi 29.10.2019. Spēkā esošs PDF
01.10.2018 28.10.2019 PDF
01.08.2018. 30.09.2018. PDF
25.05.2018. 31.07.2018. PDF
05.12.2016. 24.05.2018. PDF
12.11.2015. 04.12.2016. PDF
01.01.2014. 11.11.2015. PDF
Swedbank Gateway pakalpojuma noteikumi un nosacījumi 26.11.2020. Spēkā esošs PDF
04.04.2019. 25.11.2020. PDF
17.07.2017. 03.04.2019. PDF
Informācija par automatizēto sarunu un personas datu apstrādi 25.04.2019. Spēkā esošs PDF

Kredīti un līzings

Spēkā no Spēkā līdz
Faktoringa līguma vispārīgie noteikumi (ar apdrošināšanu) 01.08.2019. Spēkā esošs PDF
01.02.2019. 31.07.2019 PDF
07.06.2017. 31.01.2019. PDF
03.02.2017. 07.06.2017. PDF
Faktoringa līguma vispārīgie noteikumi (bez apdrošināšanas) 01.08.2019. Spēkā esošs PDF
01.02.2019. 31.07.2019 PDF
03.02.2017. 31.01.2019. PDF
Kredītlīnijas līgums un lietošanas noteikumi 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
07.04.2011. 24.05.2018. PDF
Kredītlīnijas līgums un lietošanas noteikumi pēc 20.07.2015 21.06.2019. Spēkā esošs PDF
Patēriņa kredīta noteikumi 21.06.2019. Spēkā esošs PDF
25.05.2018 20.06.2019. PDF
- 24.05.2018. PDF
Studiju aizdevuma bez valsts galvojuma līguma noteikumi 21.06.2019. Spēkā esošs PDF
25.05.2018 20.06.2019. PDF
- 24.05.2018. PDF
Studiju kredīta galvojuma līguma noteikumi 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
Mikrokredīta / overdrafta līguma vispārīgie noteikumi juridiskām personām 22.04.2021. Spēkā esošs PDF
28.11.2019. 21.04.2021. PDF
01.02.2019 27.11.2019 PDF
13.07.2018. 31.01.2019. PDF
12.01.2017. 12.07.2018. PDF
02.01.2017. 11.01.2017. PDF
14.11.2016. 01.01.2017. PDF
Līzinga līguma vispārējie noteikumi juridiskām personām 27.05.2021. Spēkā esošs PDF
01.02.2019. 26.05.2021. PDF
08.04.2016. 31.01.2019. PDF
17.03.2016. 07.04.2016. PDF
09.03.2015. 16.03.2016. PDF
12.02.2015. 08.03.2015. PDF
06.09.2014. 11.02.2015. PDF
17.02.2014. 05.09.2014. PDF
Nomas līguma vispārējie noteikumi juridiskām personām 27.05.2021. Spēkā esošs PDF
01.02.2019. 26.05.2021. PDF
08.04.2016. 31.01.2019. PDF
17.03.2016. 08.04.2016. PDF
12.02.2015. 16.03.2016. PDF
08.12.2014. 11.02.2015. PDF
Atpakaļpirkuma līguma pielikumi - Spēkā esošs PDF
Auto kredīta līguma noteikumi 21.06.2019 Spēkā esošs PDF
Risinājuma kredīta līguma noteikumi 21.06.2019 Spēkā esošs PDF

Pensija

Spēkā no Spēkā līdz
Individuālās dalības līguma noteikumi 23.07.2020 Spēkā esošs PDF
25.05.2018 22.07.2020 PDF
Kolektīvas dalības līguma noteikumi 25.05.2018 Spēkā esošs PDF
Rīkojums par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā 23.07.2020. Spēkā esošs PDF
21.09.2015. 22.07.2020. PDF

Uzkrājumi un ieguldījumi

Spēkā no Spēkā līdz
Krājrīka līguma noteikumi 07.05.2020. Spēkā esošs PDF
Noguldījuma līguma noteikumi privātpersonām 22.04.2021 Spēkā esošs PDF
21.05.2020 21.04.2021 PDF
25.05.2018. 20.05.2020 PDF
01.09.2016. 24.05.2018. PDF
03.03.2014. 31.08.2016. PDF
Noguldījuma līguma noteikumi juridiskām personām 21.05.2020 Spēkā esošs PDF
25.05.2018. 20.05.2020 PDF
01.09.2016. 24.05.2018. PDF
03.03.2014. 31.08.2016. PDF
Līguma par finanšu tirgus darījumiem noteikumi 09.06.2021. Spēkā esošs PDF
15.07.2020. 08.06.2021. PDF
02.01.2020. 14.07.2020 PDF
24.06.2019. 02.01.2020 PDF
25.05.2018. 23.06.2019. PDF
01.02.2018. 24.05.2018. PDF
16.07.2016. 31.01.2018. PDF
01.11.2015. 15.07.2016. PDF
01.01.2015. 30.10.2015. PDF
Sistēmas "Finanšu tirgi" lietošanas līgums 08.04.2021. Spēkā esošs PDF
02.01.2020. 07.04.2021 PDF
24.06.2019. 01.01.2020 PDF
01.02.2018. 23.06.2019. PDF
01.01.2016. 31.01.2018. PDF
Krājkonta līguma noteikumi 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem ieguldījumu fondā noteikumi privātpersonām 18.06.2020. Spēkā esošs PDF
21.09.2015. 17.06.2020. PDF
Rīkojums par automātiskajiem ieguldījumiem fondā uzņēmumiem 23.07.2020. Spēkā esošs PDF
17.03.2009. 22.07.2020. PDF

Apdrošināšana

Spēkā no Spēkā līdz
Ceļojumi privātpersonu kredītkartēm Apdrošināšanas informācijas dokuments 01.02.2019 Spēkā esošs PDF
25.05.2018. 31.01.2019. PDF
Ceļojuma apdrošināšana uzņēmumu kredītkaršu lietotājiem 06.05.2021. Spēkā esošs PDF
09.06.2016. 05.05.2021. PDF
Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi Zelta kredītkartei 06.05.2021. Spēkā esošs PDF
01.02.2019. 05.05.2021. PDF
24.05.2018 31.01.2019 PDF
01.09.2015. 23.05.2018. PDF
Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi Platinum kredītkartei 06.05.2021. Spēkā esošs PDF
25.05.2018. 05.05.2021. PDF
01.09.2015. 24.05.2018. PDF
Pirkuma Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
Pirkuma apdrošināšanas noteikumi Swedbank kredītkaršu lietotājam 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
11.05.2017. 24.05.2018. PDF
01.09.2016. 11.05.2017. PDF
Mājokļa Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
Mājokļa apdrošināšana 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
17.08.2017 24.05.2018 PDF
13.06.2013. 16.07.2017. PDF
KASKO Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
KASKO apdrošināšana 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
15.11.2016 24.05.2018 PDF
19.09.2013. 14.11.2016. PDF
Auto apdrošināšanas noteikumi (kopā ar OCTA) 13.06.2013. 14.03.2018. PDF
Ceļojuma Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
Ceļojuma apdrošināšana 06.05.2021. Spēkā esošs PDF
25.05.2018. 05.05.2021. PDF
15.10.2015 24.05.2018 PDF
Apdrošināšana ģimenes atbalstam 17.05.2018. 09.09.2020. PDF
03.12.2014. 16.05.2018. PDF
Apdrošināšana ģimenes atbalstam Traumu papildapdrošināšana 08.09.2014. 09.09.2020. PDF
Dzīvības apdrošināšana/ Dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai 10.09.2020 Spēkā esošs PDF
Dzīvības apdrošināšana 17.05.2018. 09.09.2020. PDF
19.12.2012. 16.05.2018. PDF
"Dzīvības apdrošināšana/dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai" Invaliditātes papildapdrošināšana 10.09.2020 Spēkā esošs PDF
"Dzīvības apdrošināšana/dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai" Traumu papildapdrošināšana 10.09.2020 Spēkā esošs PDF
Dzīvības apdrošināšana Papildapdrošināšana 19.12.2012. 09.09.2020. PDF
Dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai 17.05.2018. 09.09.2020. PDF
19.12.2012. 16.05.2018. PDF
"Dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai" Invaliditātes papildapdrošināšana 19.12.2012. 09.09.2020. PDF
Kredītkartes saistību Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
Kredītkartes saistību apdrošināšana 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
18.06.2015 24.05.2018 PDF
Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
18.04.2013 24.05.2018 PDF
OCTA Standartlīguma Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
OCTA Zāļās kartes Apdrošināšanas informācijas dokuments PDF
Informācija par apdrošināšanas izplatītāju Swedbank PDF
Informācija par apdrošināšanas izplatītāju Swedbank Līzings PDF

Citi

Spēkā no Spēkā līdz
Individuālie seifi 25.05.2018. Spēkā esošs PDF
08.04.2013. 24.05.2018. PDF

Klientu programmas

Spēkā no Spēkā līdz
Zelta apkalpošanas noteikumi un nosacījumi 01.10.2021. - Spēkā esošs PDF
01.05.2021. Spēkā esošs 30.09.2021. PDF
25.05.2018. 30.04.2021. PDF
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
  • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Kredīta noformēšana:
0 EUR

Izvēlies piemērotāko aizdevumu un īsteno savus plānus

Īpašs piedāvājums! Patēriņa, auto un mazā mājokļa kredīta noformēšanas maksa – 0 EUR*

  • Ar aizdevuma kalkulatoru aprēķini un noskaidro, kurš aizdevums tev ir piemērotāks
  • Attālināts pieteikšanās process, ātra atbilde un naudas izmaksa

*Piedāvājums spēkā līdz 31.10.2021.