Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Atbilstības anketa

Jūties droši par savu izvēli attiecībā uz sarežģītiem ieguldījumu risinājumiem

 • Aizpildi atbilstības anketu, lai novērtētu savu zināšanu un pieredzes līmeni par dažādiem sarežģītiem ieguldījumu risinājumiem
 • Anketas mērķis ir noteikt, vai konkrētais ieguldījumu risinājums tev ir piemērots
 • Anketa obligāti jāaizpilda pirms sarežģītu ieguldījumu risinājumu iegādes
 • Pirms sāc ieguldīt sarežģītos ieguldījumu risinājumos, mums ir jāizvērtē, vai šie risinājumi ir tev atbilstoši.
 • Anketas mērķis ir noskaidrot, vai tev ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai izprastu riskus, kas saistīti ar sarežģītiem ieguldījumu risinājumiem, kurus vēlies iegādāties.

Šī anketa palīdz noteikt, vai konkrētais ieguldījumu risinājums tev ir atbilstošs.

Ja kādas produktu grupas novērtējuma rezultāts ir “nav atbilstošs”, mēs uzskatām, ka tu vari nokļūt situācijā, kad risks, ko tu uzņemtos, izvēloties norādītos produktus, neatbilst tavām zināšanām un pieredzei, kas saistīti ar ieguldījumiem šādos risinājumos.

 • Izvēlies produktu grupu, kas saistīta ar tavu plānoto ieguldījumu, un atbildi uz jautājumiem.
 • Mēs veiksim atbilstības novērtējumu, pamatojoties uz anketā sniegto informāciju.
 • Aizpildītā anketa ir derīga 5 (piecus) gadus vai līdz nākamajai atbilstības anketas aizpildīšanas reizei atkarībā no tā, kurš no iepriekš minētā notiek agrāk.

Ņem vērā! Anketu par izvēlēto ieguldījumu risinājumu grupu var aizpildīt ne biežāk kā reizi dienā.

Sarežģītie kapitāla vērtspapīru produkti Akcijas, kas netiek tirgotas regulētajos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, organizētās tirdzniecības sistēmās vai tamlīdzīgās tirdzniecības sistēmās ārpus ES; priekšrocību akcijas ar iekļautu atvasināto finanšu instrumentu, konvertējamās akcijas un tamlīdzīgi instrumenti; īpaša nolūka iegādes uzņēmumi (SPAC).
Sarežģītie fondi Nekustamā īpašuma fondi, privātā kapitāla fondi, hedžfondi, riska kapitāla fondi un fondi ar citiem neparastiem bāzes aktīviem, kas dibināti kā strukturēti PVKIU saskaņā ar PVKIU direktīvu (tostarp fondi ar finanšu sviru vai apvērstie biržā tirgotie fondi), kā alternatīvo ieguldījumu fondi (AIF) saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldības direktīvu (AIFMD) vai citā formātā, kas atzīts ārpus ES.
Sarežģītās obligācijas Šādu veidu obligācijas un naudas tirgus instrumenti: konvertējamas un apmaināmas obligācijas, indeksētas obligācijas un turbo sertifikāti, nosacīti konvertējamas obligācijas, obligācijas ar pirkšanas opciju (callable bonds) vai pārdošanas opciju (puttable bonds), ar kredītu saistītas parādzīmes; obligācijas un naudas tirgus instrumenti, kuru ienesīgums ir atkarīgs no aktīvu kopuma rezultātiem, kuri ir subordinēti, kuru emitents var mainīt naudas plūsmas, kuriem nav dzēšanas termiņa, kuriem ir neparasts vai nepazīstams bāzes aktīvs, kuriem ir sarežģīta ienesīguma aprēķināšanas metodika, kuru pamatsumma var netikt pilnībā atmaksāta vai var tikt izpirkta, kuriem ir nosacīts vai sarežģīts garantijas mehānisms, kuriem piemīt finanšu sviras īpašības; obligācijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, organizētās tirdzniecības sistēmās vai tamlīdzīgās tirdzniecības sistēmās ārpus ES; biržā tirgotas parādzīmes (ETN), biržā tirgotas izejvielas (ETC).
Procentu likmju mijmaiņas darījumi Divpusēji līgumi par naudas plūsmu apmaiņu noteiktos intervālos (maksājumu datumos) nolīgtā darījuma darbības laikā (termiņā), kuru bāzes aktīvs ir procentu likmes, tostarp valūtas procentu likmju mijmaiņas darījumi (CIRS).
Valūtu nākotnes un valūtu mijmaiņas darījumi Mijmaiņas darījumi – divpusēji līgumi par naudas plūsmu apmaiņu noteiktos intervālos (maksājumu datumos) nolīgtā darījuma darbības laikā (termiņā), kuru bāzes aktīvs ir ārvalstu valūta, vai nākotnes darījumi – nestandartizēti divpusēji līgumi par aktīvu vai naudas plūsmu apmaiņu noteiktā nākotnes norēķinu datumā par (nākotnes) cenu, kas noteikta darījuma slēgšanas datumā, un kuru bāzes aktīvs ir ārvalstu valūta.
Standartizēti nākotnes līgumi Biržā tirgoti standartizēti atvasināto instrumentu līgumi, ar kuriem tiek sekots bāzes aktīvu cenai, kā arī pircējam un pārdevējam ir pienākums norēķināties par darījumu noteiktā laikā nākotnē.
Opcijas Līgumi, kas pircējam, kurš maksā komisijas maksu (prēmiju), dod tiesības, tomēr neuzliek pienākumu, pirkt vai pārdot noteiktu bāzes aktīva daudzumu par nolīgto cenu (pašreizējo jeb strike cenu) līguma termiņa beigās vai līdz līguma termiņa beigām, un kuru bāzes aktīvs ir ārvalstu valūta, vērtspapīri, procentu likmes vai izejvielas.
Vienkāršās akcijas Akcijas, kas tiek tirgotas regulētajos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai tamlīdzīgās tirdzniecības sistēmās ārpus ES.
Vienkāršie fondi Ieguldījumu fondi un fondu biržā tirgotie fondi (ETF), kas izveidoti saskaņā ar PVKIU direktīvu.
Vienkāršās obligācijas Obligācijas, kas tiek tirgoti regulētajos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai tamlīdzīgās tirdzniecības sistēmās ārpus ES; instrumenti, piemēram, valsts parādzīmes, noguldījumu sertifikāti vai komercpapīri, kuri parasti tiek tirgoti naudas tirgū, ja šādu instrumentu vērtību iespējams noteikt jebkurā brīdī, ja šādi instrumenti nav atvasinātie instrumenti un ja to termiņš emisijas brīdī nepārsniedz 397 dienas.
Parakstīšanās tiesības un akciju opciju līgumi (warrants) Vērtspapīri, kas to turētājam dod tiesības iepriekš noteiktā laikā iegādāties to bāzes vērtspapīrus garantētā apjomā vai par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu, vai, ja šādas tiesības netiek izmantotas, pārdot šādus vērtspapīrus otrreizējā tirgū vai ļaut beigties to termiņam.
Atbilstošs Finanšu instruments vai ieguldījumu pakalpojums ir atbilstošs Klientam, ņemot vērā Klienta zināšanas un pieredzi.
Nav atbilstošs Finanšu instruments vai ieguldījumu pakalpojums nav atbilstošs Klientam, ņemot vērā Klienta zināšanas un pieredzi.
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas