Cenrādis

Filiālē un telefoniski sniegto pakalpojumu maksa ir vienāda (ja vien nav noteikta īpaša cena).

Konti, maksājumi

 • Konti

 • Maksājumi

 • Skaidras naudas darījumi

Norēķinu kartes

 • Debetkartes

 • Kredītkartes

 • Pagaidu bankomāta karte

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

 • Kartes, kas nav aktīvajā pārdošanā

Kredīti, līzings, kredītkartes

 • Patēriņa kredīts

 • Kredītlīnija

 • Auto līzings

 • Auto kredīts

 • Hipotekārais/Iespēju kredīts

 • Mazais mājokļa kredīts

 • Studiju kredīts

 • Kredītkartes

Apdrošināšana

 • Mājokļa apdrošināšana

 • KASKO apdrošināšana

 • OCTA apdrošināšana

 • Ceļojuma apdrošināšana

 • Apdrošināšana ģimenes atbalstam

 • Privātā dzīvības apdrošināšana

 • Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana

 • Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana

 • Kredītkartes saistību apdrošināšana

 • Iekļautie apdrošināšanas pakalpojumi kredītkartēs - pirkuma apdrošināšana

 • Iekļautie apdrošināšanas pakalpojumi kredītkartēs - ceļojuma apdrošināšana

Digitālie kanāli

 • Internetbanka

 • Ātrie paziņojumi

Uzkrājumi, ieguldījumi

 • Krājrīks

 • Pilngadības krājkonts

 • Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

 • Pensiju 2. līmenis

 • Pensiju 3. līmenis

 • Termiņdepozīts

 • Privātais portfelis

 • Ieguldījumu fondi

 • Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

 • Depozītu un dzīvības apdrošināšanas produkti, kuri nav aktīvajā pārdošanā

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

 • Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

 • Individuālie seifi

Tarifu informācija

 • Tarifu informācijas dokuments

 • Biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts

Zelta apkalpošanas klientiem

 • Zelta apkalpošanas klientiem