Cenrādis

Informējam, ka līdz ārkārtas situācijas perioda beigām, privātpersonām telefoniski sniegto pakalpojumu maksa ir vienāda ar maksu internetbankā attiecībā uz maksājumiem un debetkartēm. Filiālē sniegto pakalpojumu maksa paliek nemainīga (ja vien nav noteikta īpaša cena).

Konti, maksājumi

 • Konti

 • Maksājumi

 • Skaidras naudas darījumi

Norēķinu kartes

 • Debetkartes

 • Kredītkartes

 • Pagaidu bankomāta karte

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

 • Kartes, kas nav aktīvajā pārdošanā

Kredīti, līzings, kredītkartes

 • Patēriņa kredīts

 • Kredītlīnija

 • Auto līzings

 • Auto kredīts

 • Hipotekārais/Iespēju kredīts

 • Mazais mājokļa kredīts

 • Studiju kredīts

 • Kredītkartes

Apdrošināšana

 • Mājokļa apdrošināšana

 • KASKO apdrošināšana

 • OCTA apdrošināšana

 • Ceļojuma apdrošināšana

 • Apdrošināšana ģimenes atbalstam

 • Privātā dzīvības apdrošināšana

 • Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana

 • Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana

 • Kredītkartes saistību apdrošināšana

 • Iekļautie apdrošināšanas pakalpojumi kredītkartēs - pirkuma apdrošināšana

 • Iekļautie apdrošināšanas pakalpojumi kredītkartēs - ceļojuma apdrošināšana

Digitālie kanāli

 • Internetbanka

 • Ātrie paziņojumi

Uzkrājumi, ieguldījumi

 • Krājrīks

 • Pilngadības krājkonts

 • Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

 • Pensiju 2. līmenis

 • Pensiju 3. līmenis

 • Termiņdepozīts

 • Privātais portfelis

 • Ieguldījumu fondi

 • Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

 • Depozītu un dzīvības apdrošināšanas produkti, kuri nav aktīvajā pārdošanā

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

 • Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

 • Individuālie seifi

Tarifu informācija

 • Tarifu informācijas dokuments

 • Biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts

Zelta apkalpošanas klientiem

 • Zelta apkalpošanas klientiem