Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai Smart-ID kodus. Atceries - ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru apstiprini tikai tādas darbības, kuras pats esi ierosinājis (piemēram, pievienojies internetbankai, veic maksājumus, reģistrē jaunā ierīcē mobilo lietotni utt.)

Kā pasargāt savu naudu no krāpniekiem?

Pašlaik vizītes filiālē pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikt vizīti

Par pensiju 3. līmeni

Aprēķins un pieņēmumi

Apraksts EUR
Uzkrājums
Iemaksas, kopā
Peļņa
Atgūstamais IIN uzkrāšanas periodā

Uzkrāto papildpensijas kapitālu iespējams saņemt sasniedzot 55 gadu vecumu. Peļņa šeit ir norādīta pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa par ienākumiem no kapitāla atskaitīšanas.

Aprēķini veikti, pieņemot, ka:

 • veiktās iemaksas gadā nepārsniedz 10% no gada bruto darba algas un 4000 EUR,
 • nodokļa likme uzkrāšanas periodā nemainīsies,
 • uzkrājums tiek veidots vienā no izvēlētajiem pensiju plāniem - “Stabilitāte+ 25”, “Dinamika+ 60”, “Dinamika+ (USD)” vai „Dinamika+ 100” - ar vidējo iedomāto ienesīgumu attiecīgi 2.31%, 4.31% vai 6.31% gadā pēc visu prospektos noteikto komisiju atskaitīšanas.

Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem lielumiem, un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Saņem 20% par veiktajām iemaksām privātajā pensiju fondā!

Informējam, ka saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Jūs varat saņemt IIN atmaksu 20% apmērā par 2018. gadā privātajā pensiju fondā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba samaksas taksācijas gadā kā arī summāro limitu 4000 Euro.

Piemērs!
Bruto alga mēnesī: 600 Euro
Iemaksu summa pensiju fondā, mēnesī: 30 Euro
Iemaksu summa pensiju fondā, gadā: 30 * 12 = 360 Euro
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa: 360 * 20% = 72 Euro

Lai saņemtu IIN atmaksu, Jums jāaizpilda un Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Lai uzkrātu savām vecumdienām un varētu izmantot nodokļu atvieglojumus, kļūstiet par pensiju 3. līmeņa dalībnieku.

No 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam noformē pensiju 3. līmeņa līgumu ar automātisko ikmēneša iemaksu un laimē iespēju to dubultot!

Pieciem laimētājiem sešu mēnešu laikā veiktās iemaksas dubultosim un katru mēnesi ieskaitīsim viņu Swedbank pensiju 3. līmeņa kontā.

Izloze notiks 7. aprīlī, piedaloties visiem Swedbank klientiem, kas kļūs par Swedbank pensiju 3. līmeņa dalībniekiem un pieslēgs automātiskas ikmēneša iemaksas akcijas laikā. Papildu iemaksu limits vienam dalībniekam mēnesī ir 100 EUR.

Akcijas periods: 01.01.2015. - 31.03.2015.
Loterijas atļaujas Nr. 003681

Loterijas noteikumi (PDF)

Kapitāla saņemšana!

Sasniedzot 55 gadu vecumu Jums ir tiesības saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu:

 • visu uzreiz viena maksājumā;
 • pa daļām ilgāka laika perioda (pensiju fonda palikusi daļa turpinās pelnīt ienākumus no ieguldīšanas).

Lai saņemtu uzkrāto papildpensijas kapitālu, Jums ir jāaizpilda iesniegums Swedbank internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē. Papildpensijas kapitāla izmaksāšana tiek veikta 10 darba dienu laikā.

Papildpensijas kapitāls ir mantojams

Uzkrāto kapitālu manto līgumā norādītais labuma guvējs vai mantinieki civillikumā noteiktā kārtībā.

Iespējamie iemaksu veidi:

 • Regulāras iemaksas - Automātiskais ieguldījums - Jūsu izvēlētā naudas summa, Jūsu izvēlētajā datumā regulāri tiks ieskaitīta Jūsu uzkrājumā. Tas pieejams Swedbank internetbankā sadaļā Pensija / Kas ir pensiju 3. līmenis? / Automātiskais ieguldījums. Pieslēgt
 • Neregulāras jeb vienreizējas iemaksas - Papildu iemaksa no sava konta. Tā pieejama Swedbank internetbankā sadaļā Pensija / Kas ir pensiju 3. līmenis? / Papildu iemaksa. Izpildīt

Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti pārskaitījumiem no citas bankas:

Saņēmējs: Pensiju plāna konta numurs: Reģistrācijas numurs:
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD) LV91HABA0551004769809 40003606528
Saņēmējbanka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Par iemaksu veikšanu:

 • Iemaksas dalībnieku individuālajos pensijas kontos tiek ieskaitītas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc dienas, kad naudas līdzekļi saņemti pensiju plāna kontā.
 • Vienlaicīgi veikt iemaksas var arī vairākos pensiju plānos.
 • Iemaksas pensiju plānos var uz laiku pārtraukt un atkal atsākt!

Atcerieties - jo ātrāk sāksiet veidot uzkrājumus, jo lielāku pensijas kapitālu būs iespējams uzkrāt!

Iemaksas Jūsu labā var veikt arī Jūsu darba devējs. Pirms tam tas jānorāda Jūsu Individuālās dalības līgumā kā iemaksu veicējs jeb darba devējam jāatver Kolektīvās dalības līgums. Sīkāk par iemaksu veikšanu no darba devēja puses.

Iespēja Eiropas Kopienas institūciju darbiniekiem

Eiropas Kopienas institūciju darbinieki var pārskaitīt Eiropas Kopienas institūciju pensiju fondā uzkrāto kapitālu uz Swedbank pensiju 3. līmeni.

Piedāvājam izdevīgus uzkrātā kapitāla saņemšanas nosacījumus un iespēju informāciju par uzkrāto kapitālu skatīt Swedbank internetbankā.

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz pensijas3@swedbank.lv vai zvaniet uz 67 444 165.

Iemaksu veikšana

Vienkāršākais veids kā darba devējam veikt iemaksas pensiju fondā par saviem darbiniekiem ir izmantot Pensiju maksājumu (līdzīgi kā algu maksājumi) zem sadaļas "Maksājumi" internetbankā uzņēmumiem. Veicot iemaksas, izmantojot Pensiju maksājumu, darba devējs ietaupa laiku, jo visas iemaksas par darbiniekiem iespējams veikt, importējot vienu failu, un pārskaitīt vienā maksājumā. Iepazīties ar pensiju maksājuma paraugu varat šeit. Pirms pensiju maksājuma izmantošanas tas jāaktivizē jebkurā Swedbank filiālē un jānorāda atbildīgā persona no uzņēmuma puses, kas varēs tos izpildīt.

Tāpat darba devējs iemaksas var veikt kā parastu pārskaitījumu maksājuma detaļās norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un individuālo pensijas kontu par kuru iemaksa pensiju fondā tiek veikta. Šis veids ir ērts, ja iemaksas jāveic tikai par dažiem darbiniekiem.

Ja darbinieku skaits ir lielāks un kādu iemeslu dēļ netiek izmantots "Pensiju maksājums" darba devējs var pārskaitīt vienu pārskaitījumu par visiem darbiniekiem un iepriekš vienojoties atšifrējumu par iemaksām iesūtīt Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS e-pastā: pensijas3@swedbank.lv, pēc tam atsūtot atšifrējuma oriģinālu pa pastu: Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS, Balasta dambis 15, Rīga LV-1048.

Iemaksu apjoms un biežums pensiju fondā ir uzņēmuma ziņā.

Saņēmējs: Pensiju plāna konta numurs:
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488
Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD) LV91HABA0551004769809

Iemaksas dalībnieku individuālajos kontos tiek ieskaitītas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc dienas, kad naudas līdzekļi ieskaitīti pensiju plānam atvērtajā kontā.

Swedbank uzsāk piekto “Pensijas eksperimentu” - Divi jauni profesionāļi “pārceļas uz dzīvi” vecumdienās

Lai rosinātu nepieciešamību veidot uzkrājumus vecumdienām, Swedbank jau piekto gadu rīko Pensijas eksperimentu, kura ietvaros divi jauni profesionāļi 14 dienas “pārceļas uz dzīvi” vecumdienās - ievācoties divu atšķirīgu senioru mitekļos, pildot viņu ikdienas pienākumus un iztiekot ar viņu ienākumiem līdzvērtīgiem līdzekļiem. Šogad jaunais profesionālis Kristaps Kaņeps, pēc visu obligāto maksājumu veikšanas, eksperimenta laikā iztiks ar 55 eiro lielu “pensiju” nedēļā, savukārt Laima Kacena, kuras ikdiena saistīta ar audiovizuālo mediju mākslu, pārcelsies uz dzīvi “pārtikušās vecumdienās”, un pēc visu maksājumu veikšanas varēs rēķināties ar 160 eiro lielu “pensiju” nedēļā. Savā pieredzē līdz 1.martam abi jaunieši dalīsies interneta vietnē www.nopietnapensija.lv, kā arī sociālajos tīklos un LMT Straume kanālā.

Kā vēstīts - domājot par pensijas gadiem, Latvijas iedzīvotāji dzīvo labklājības ilūzijā. Latvijas pensiju sistēmu caurmērā vērtējot kā viduvēju, cilvēki vecumdienās tomēr sagaida augstu dzīves standartu. 80% iedzīvotāju darbspējīgā vecumā uzskata, ka viņu nākotnes pensijai vajadzētu būt vismaz 3/4 apmērā no līdzšinējās algas. Naudas izteiksmē tie ir vidēji 885 eiro. Taču šobrīd vecuma pensijas vidējais apmērs Latvijā ir vien 279 eiro mēnesī, un iedzīvotāju izpratne par individuālo atbildību pensijas veidošanā attīstās lēni, iezīmējot būtisku plaisu starp šodienas un nākotnes pensionāru. 56% aptaujāto norādījuši, ka neveido nekādus uzkrājumus savai nākotnes pensijai. Tā vietā cilvēki vecumdienu finansiālo nodrošinājumu saista lielākoties ar valsts nodrošinātu vecuma pensiju (71% šogad, salīdzinājumā ar 64% 2014.gadā).

To pierāda arī Pensijas eksperimenta dalībnieku dzīves redzējums. Daloties pārdomās par iztikas iespējām vecumdienās, Laima Kacena stāsta: “Tā kā piederu pie tā dēvētās YOLO paaudzes*, par savu pensiju, protams, neesmu domājusi vispār. Tāpēc tieši Pensijas eksperiments būs pirmā reize, kad reāli par šo tēmu ne tikai domāšu, bet divas nedēļas uz savas ādas izbaudīšu - kāda varētu būt mana dzīve vecumdienās. Iespējams, līdz šim man gluži vienkārši bijis bail par to domāt. Īpaši redzot, kādu pensiju visdrīzāk jau drīzumā saņems daži tuvinieki. Zinu, ka droši vien arī pensijas gados būšu apritē, grozīšos pa savām kino lietām. Tāpēc, protams, negribētu ikdienā iztikt ar krimināli mazu pensiju.”

“Protams, dažādu paaudžu vidū ir arī dažādi cilvēki. Tikpat labi var apgalvot, ka devīzi “dzīvojam tikai vienreiz” pieņēmusi arī daļa no tiem, kuri ir “bez piecām minūtēm pensijā.” Proti, daļa strādājošo joprojām paļaujas tikai uz valsts pensiju un cer saglabāt šodienai līdzvērtīgu dzīves līmeni arī vecumdienās, nerēķinoties, ka vecumdienās viņu ienākumi var sarukt pat uz pusi. Eiropas Savienības Eurostat dati liecina - Latvija 20 gados piedzīvojusi vienu no lielākajiem pensionāru īpatsvara pieaugumiem Eiropā. Tāpēc ir skaidri jāapzinās - tikai ar valsts garantēto pensiju ierasto dzīves līmeni saglabāt nebūs iespējams. Ja viens jaunais profesionālis ik mēnesi atsakās no viena kino vakara un vakariņām ārpus mājas, tā vietā 20 līdz 30 eiro novirzot savam privātās pensijas uzkrājumam, ilgtermiņā šis ikmēneša ieradums radīs ievērojamu starpību,” uzsver Kristaps Kopštāls, "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS valdes loceklis.

Par Swedbank Pensiju eksperimentu
Pensiju eksperiments ir sociāls projekts, kas tiek īstenots jau piekto gadu ar mērķi ikvienam ļaut praktiski pārliecināties par nepieciešamību veidot uzkrājumus vecumdienām, par kādām katrs sapņojam. Pensijas eksperimenta dalībnieku pieredzei iespējams sekot līdzi interneta vietnē www.nopietnapensija.lv sadaļā “Pensiju eksperiments”, kā arī LMT Straume kanālā.

* YOLO - You only live once (dzīvojam tikai vienreiz)

Informācija par solidaritātes nodokli

Kā jau zināms, no pārsnieguma virs bruto algas 55 000 eiro kalendārajā gadā (vai 4 583 eiro mēnesī) tiek ieturēts solidaritātes nodoklis. Daļu no šī nodokļa - 4% vai 10%, atkarībā vai nodokļu maksātājs ir vai nav pensiju 2. līmeņa dalībnieks – iespējams novirzīt savā pensiju 3. līmeņa uzkrājumā. Iemaksas pensiju 3. līmenī no solidaritātes nodokļa ir spēkā tikai par ienākumiem, kuri gūti 2018. gadā.

Nodokļa maksātājam tikai jāatver pensiju 3. līmeņa līgums, ja tas vēl nav izdarīts, un 60 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) jāsniedz iesniegumu VSAA sava solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai. Iesniegumā jānorāda izvēlēto:

 • privātā pensiju fonda nosaukumu (Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS);
 • pensiju 3. līmeņa plāna nosaukumu (Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 vai Swedbank pensiju plāns Dinamika+60, vai Swedbank pensiju plāns Dinamika+100, vai Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)).

Iesniegumu var iesniegt:

Iesnieguma veidlapa atrodama šeit

VSAA solidaritātes nodokļa daļu privātā pensiju fonda pensiju plānam pārskaitīs reizi mēnesī, sākot ar nākamo mēnesi pēc solidaritātes nodokļa maksātāja iesnieguma saņemšanas. Ja nodokļa maksātājs 60 dienu laikā neiesniegs šo informāciju VSAA, iemaksas tiks ieskaitītas valsts pensiju speciālajā budžetā, tās nepersonificējot.

Detalizētākā informācija, kas noderīga solidaritātes nodokļa maksātājam, atrodama www.vsaa.lv

Ar labu pensiju tev būs visas iespējas!

Mēs nezinām, ko gribēsi pensijā. Vienu gan zinām droši – ar labu uzkrājumu tev būs visas iespējas.

Sāc uzkrāt un izmanto pensiju 3. līmeņa priekšrocības:

Sākt krāt Uzzināt vairāk

Aprēķins un pieņēmumi

Uzkrāto papildpensijas kapitālu iespējams saņemt sasniedzot 55 gadu vecumu. Peļņa šeit ir norādīta pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa par ienākumiem no kapitāla atskaitīšanas.

Aprēķini veikti, pieņemot, ka:

 • veiktās iemaksas gadā nepārsniedz 10% no gada bruto darba algas un 4000 EUR,
 • nodokļa likme uzkrāšanas periodā nemainīsies,
 • uzkrājums tiek veidots vienā no izvēlētajiem pensiju plāniem - “Stabilitāte+ 25”, “Dinamika+ 60”, “Dinamika+ (USD)” vai „Dinamika+ 100” - ar vidējo iedomāto ienesīgumu attiecīgi 2.31%, 4.31% vai 6.31% gadā pēc visu prospektos noteikto komisiju atskaitīšanas.

Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem lielumiem, un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Lielākā daļa cilvēku sagaida, ka viņu pensija būs daudz lielāka, nekā tā patiesībā būs. Jo agrāk sāksi krāt, jo dzīve pensijā būs vieglāka.

Veiktās iemaksas jāatstāj ieguldītas vismaz iemaksu veikšanas gadā un nākošajā kalendārajā gadā, lai būtu spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa.
{ "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "visible": true }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "EUR" } }, "plotOptions": { "areaspline": {"marker": { "enabled": false }} }, "tooltip": {"enabled": true, "shared": true} }
 •  EUR
 •  EUR
 •  EUR
Aprēķins un pieņēmumiNoslēgt līgumu
{ "chart": { "width": 280, "height": 280 }, "title": { "text": "Stabilitāte+25", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "layout": "vertical", "labelFormat": "{y}% {name}" } }

Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Plāna valūta - EUR

Piemērots Tev:

 • ja esi vecāks par 50 gadiem vai
 • ja nevēlies riskēt ar savu naudu
{ "chart": { "width": 280, "height": 280 }, "title": { "text": "Dinamika+60", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "layout": "vertical", "labelFormat": "{y}% {name}" } }

Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Plāna valūta - EUR

Piemērots Tev:

 • ja esi vecumā no 40 līdz 50 gadiem vai
 • ja esi gatavs uzņemties daļēju ieguldījumu svārstību risku
{ "chart": { "width": 280, "height": 280 }, "title": { "text": "Dinamika+100", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "layout": "vertical", "labelFormat": "{y}% {name}" } }

Aktīva ieguldījumu stratēģija
Plāna valūta - EUR

Piemērots Tev:

 • ja esi vecumā līdz 40 gadiem vai
 • ja esi gatavs uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku
{ "chart": { "width": 280, "height": 280 }, "title": { "text": "Dinamika+USD", "align": "center" }, "plotOptions": { "pie": { "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "layout": "vertical", "labelFormat": "{y}% {name}" } }

Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Plāna valūta - USD

Piemērots Tev:

 • ja vēlies veidot uzkrājumu ASV dolāros
 • ja esi gatavs uzņemties daļēju ieguldījumu svārstību risku

Pirms ieguldījumu veikšanas pensiju plānā ieteicams izvērtēt ar ieguldījumiem saistītos riskus, ņemot vērā, ka, jo lielāki ir pensiju plānos noteiktie ieguldījumi akcijās un tām pielīdzināmos vērtspapīros, jo augstāks ir risks, ka ieguldījumu pensiju plānā vērtība var svārstīties gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Pensiju plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
Swedbank piedāvātie pensiju 3. līmeņa plāni ir noteikto iemaksu plāni bez garantēta ienesīguma un bez biometrisko risku seguma. Swedbank nepiedāvā noteiktu iemaksu plānus ar garantētu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu plānus.

Informācija par uzkrājumu Swedbank internetbankā

Internetbankā pieejamā informācija tiek atjaunota katru darba dienu.

Iemaksu brīvība

Iemaksu apjoms un biežums pensiju fondā ir Jūsu pašu ziņā, taču iesakām novirzīt 5-10% no Jūsu ikmēneša ienākumiem, lai uzkrātu pietiekošu kapitālu pārtikušām vecumdienām. Jo ātrāk uzsāksiet regulāras iemaksas, jo vairāk varēsiet sakrāt.

Uzzināt kā veikt iemaksas

Drošība

Ieguldījumi tiek veikti tikai licencētos pensiju plānos, kuru uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Veicot iemaksas

 • Par iemaksām uzkrājumā, Jums ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba samaksas, kā arī summāro limitu 4000 Euro;
 • Pensiju fonds katru gadu līdz 2. februārim Valsts ieņēmumu dienestam tiek nosūtīti dati par iepriekšējā kalendārā gadā veiktajām iemaksām, līdz ar to Jums nav jāiesniedz maksājuma uzdevumi;
 • Lai saņemtu IIN atmaksu, Jums jāaizpilda un Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Uzzināt vairāk
 • Lai būtu spēkā IIN atmaksa, privāti veiktās iemaksas jāatstāj uzkrājumā vismaz iemaksu veikšanas gadā un arī nākošajā kalendārajā gadā.

Saņemot uzkrājumu

 • Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas jeb peļņa tiek aplikta ar nodokli 20% apmērā;
 • Par privātpersonu veiktajām iemaksām, izmaksājot uzkrājumu nodoklis nav jāmaksā;
 • Darba devēju veiktās iemaksas tiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 23%;
 • Nodokli Swedbank Atklātais Pensiju Fonds ieturēs automātiski papildpensijas kapitāla izmaksas brīdī.
Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
Lietošana
Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
Komisijas no iemaksām
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 0%
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika + USD
- Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
- Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
- Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensijas konta izraksts internetbankā Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

Spēkā no 01.01.2020

Pensiju plānu līdzekļi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos (piemēram, obligācijās un akcijās), kuru ienesīgumu un cenu ietekmē dažādi notikumi pasaulē.

Pensiju plānu ienesīgums nav garantēts, laika gaitā tas var svārstīties gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā, un uzkrātais kapitāls var būt lielāks vai mazāks nekā veiktās iemaksas.

Pensiju uzkrājumi ir ilgtermiņa uzkrājumi, kuriem ir iespējamas vērtības svārstības, tomēr ilgtermiņā tiek sagaidīts pozitīvs ienesīgums. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Lai savu uzkrājumu ne tikai nosargātu, bet arī vairotu, svarīgi nemainīt izvēlēto pensiju plānu ilgtermiņā. Reaģēšanai uz īstermiņa svārstībām finanšu tirgos varētu būt piemēroti tiešie ieguldījumi vērtspapīros.

Izvērtējot, kurā pensiju plānā veidot uzkrājumu, ieteicams ņemt vērā izvēlētā pensiju plāna atbilstību savai spējai un vēlmei uzņemties risku, kā arī plānoto uzkrāšanas laiku.

 • Ja laiks ir salīdzinoši ilgs, piemēram, 20 vai vairāk gadu, var apsvērt iespēju veidot uzkrājumu aktīvā plānā (ar lielāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās), jo, lai gan iespējamas īstermiņa svārstības, ilgtermiņā var būt sagaidāms augstāks ienesīgums.
 • Ja uzkrāšanas laiks ir īsāks, kā arī vēlme uzņemties lielākas ienesīguma svārstības ir mazāka, piemērotāks varētu būt konservatīvāks pensiju plāns (ar lielāku ieguldījumu īpatsvaru obligācijās).

Pensiju plāna maiņu, pārskaitot visu uzkrājumu vai daļu no tā, var veikt internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē.

No saraksta jāizvēlas vajadzīgais pensiju plāns, jāpārbauda un jāapstiprina tā maiņa, kas tiks veikta 2–3 darba dienu laikā (bez maksas).

Pēc pensiju plānu maiņas var turpināt uzkrāt vairākos plānos vai atcelt automātisko ieguldījumu iepriekš izvēlētajā plānā un noformēt jaunu uz citu pensiju plānu.

Lai saņemtu uzkrāto kapitālu, jāiesniedz iesniegums internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē. Izmaksai kapitālu var pieteikt pa daļām vai visu uzreiz.

Izmaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā (bez maksas).

Pēc pilnas izmaksas var turpināt iemaksāt un uzkrāt vai atcelt automātisko ieguldījumu un aizvērt individuālo pensijas kontu.

Lai būtu spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa, veiktās iemaksas jāatstāj ieguldītas pensiju uzkrājumā iemaksu veikšanas gadā un arī nākamajā kalendārajā gadā.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu “Privāto pensiju fondu likums” pensiju 3. līmenī uzkrāto kapitālu var saņemt no 55 gadu vecuma. Saņemt ātrāk uzkrājumu var šādos gadījumos:

 • ja strādā profesijā, kam noteikts ātrāks pensionēšanās vecums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 466;
 • ja noteikta 1. grupas invaliditāte (uz mūžu).

No cita pensiju fonda

Lai pārskaitītu uzkrāto pensiju 3. līmeņa kapitālu no cita pensiju fonda uz Swedbank Atklāto Pensiju Fondu, Swedbank jābūt noslēgtam pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumam, ko var noslēgt internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē.

Pēc tam citā pensiju fondā elektroniski vai klātienē jāiesniedz iesniegums par kapitāla pārskaitīšanu uz Swedbank Atklāto Pensiju Fondu, norādot Swedbank izvēlētā plāna nosaukumu un konta numuru:

Saņēmējs Pensiju plāna konta numurs Reģistrācijas numurs
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD) LV91HABA0551004769809 40003606528
Saņēmējbanka: Swedbank AS
SWIFT kods: HABALV22

Uz citu pensiju fondu

Lai pārskaitītu uzkrāto pensiju 3. līmeņa kapitālu no Swedbank Atklātais Pensiju Fonds uz citu pensiju fondu Latvijā, noslēdziet pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumu pensiju fondā, uz kuru vēlaties pārskaitīt kapitālu.

Aizpildiet “Iesniegums papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai”. Iesniegumu var iesniegt jebkurā Swedbank filiālē vai elektroniski, parakstot ar eParakstu un sūtot uz e-pasta adresi: pensijas3@swedbank.lv.

Kapitāla pārskaitīšana tiek veikta 30 dienu laikā (bez maksas).

Aizpildīt iesniegumu

Pensiju fonda uzraudzību veic Finanšu un Kapitāla tirgus komisija (FKTK), kā arī zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Pensiju plānu naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no pensiju fonda, līdzekļu turētāja, kā arī līdzekļu pārvaldītāja paša un citiem tā pārvaldīšanā esošiem līdzekļiem.

Ja pensiju fonds, līdzekļu turētājs vai līdzekļu pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek likvidēts, pensiju plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut pensiju fonda, līdzekļu turētāja vai līdzekļu pārvaldītāja – parādnieka – mantā. Pensiju plānu dalībnieks saglabā tiesības uz savu individuālajos kontos esošo papildpensijas kapitālu.

Kontakti

Noderīgi

 

Padomi par pensiju 3.līmeni

Kā tūkstošgades paaudzes pieeja “Dzīvojam vienreiz” var ietekmēt nākotni

Uzzināt vairāk

Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons: Ceļojumi un izklaides vecumdienās?

Uzzināt vairāk

Pieci gadījumi, kad pensijai nav jākrāj

Uzzināt vairāk

Pensiju 2. līmenis ir valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma - iespēja palielināt savu pensiju, daļu sociālās apdrošināšanas iemaksu novirzot profesionālam līdzekļu pārvaldītājam, kas tos investē vērtspapīros un gādā par peļņu.

Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un Jūsu lolojums jau stājas augstskolā un vēlas sākt patstāvīgu dzīvi. Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Lai jebkurā dzīves situācijā jūs varētu justies drošs un pasargāts, veidojiet sev pietiekamu naudas drošības rezervi!

Privātā pensiju fonda "Swedbank Atklātais Pensiju fonds" AS, Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, piedāvātie pensiju plāni: "Stabilitāte+25", "Dinamika+60", "Dinamika+100" un "Dinamika+USD".
Līdzekļu pārvaldītājs "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
Pensiju 3. līmeņa pensiju prospekti, ieguldījumu politikas un darbības rezultāti pieejami šeit.