Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Par pensiju 3. līmeni

Saņem 20% par veiktajām iemaksām privātajā pensiju fondā!

Informējam, ka saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tu vari saņemt IIN atmaksu 20% apmērā par 2021. gadā privātajā pensiju fondā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no tavas bruto darba samaksas taksācijas gadā kā arī summāro limitu 4000 Euro.

Piemērs!
Bruto alga mēnesī: 600 Euro
Iemaksu summa pensiju fondā, mēnesī: 30 Euro
Iemaksu summa pensiju fondā, gadā: 30 * 12 = 360 Euro
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa: 360 * 20% = 72 Euro

Lai saņemtu IIN atmaksu, tev jāaizpilda un Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Lai uzkrātu savām vecumdienām un varētu izmantot nodokļu atvieglojumus, kļūsti par pensiju 3. līmeņa dalībnieku.

No 2015. gada 1. janvāra līdz 31. martam noformē pensiju 3. līmeņa līgumu ar automātisko ikmēneša iemaksu un laimē iespēju to dubultot!

Pieciem laimētājiem sešu mēnešu laikā veiktās iemaksas dubultosim un katru mēnesi ieskaitīsim viņu Swedbank pensiju 3. līmeņa kontā.

Izloze notiks 7. aprīlī, piedaloties visiem Swedbank klientiem, kas kļūs par Swedbank pensiju 3. līmeņa dalībniekiem un pieslēgs automātiskas ikmēneša iemaksas akcijas laikā. Papildu iemaksu limits vienam dalībniekam mēnesī ir 100 EUR.

Akcijas periods: 01.01.2015. - 31.03.2015.
Loterijas atļaujas Nr. 003681

documentLoterijas noteikumi (PDF)

Kapitāla saņemšana!

Sasniedzot 55 gadu vecumu tev ir tiesības saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu:

 • visu uzreiz viena maksājumā;
 • pa daļām ilgāka laika perioda (pensiju fonda palikusi daļa turpinās pelnīt ienākumus no ieguldīšanas).

Lai saņemtu uzkrāto papildpensijas kapitālu, tev ir jāaizpilda iesniegums Swedbank internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē. Papildpensijas kapitāla izmaksāšana tiek veikta 10 darba dienu laikā.

Papildpensijas kapitāls ir mantojams

Uzkrāto kapitālu manto līgumā norādītais labuma guvējs vai mantinieki civillikumā noteiktā kārtībā.

Iespējamie iemaksu veidi:

 • Regulāras iemaksas - Automātiskais ieguldījums - Jūsu izvēlētā naudas summa, Jūsu izvēlētajā datumā regulāri tiks ieskaitīta Jūsu uzkrājumā. Tas pieejams Swedbank internetbankā sadaļā Pensija / Kas ir pensiju 3. līmenis? / Automātiskais ieguldījums. Pieslēgt
 • Neregulāras jeb vienreizējas iemaksas - Papildu iemaksa no sava konta. Tā pieejama Swedbank internetbankā sadaļā Pensija / Kas ir pensiju 3. līmenis? / Papildu iemaksa. Izpildīt

Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti pārskaitījumiem no citas bankas:

Saņēmējs: Pensiju plāna konta numurs: Reģistrācijas numurs:
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss LV49HABA0551051441727 40003606528
Saņēmējbanka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Par iemaksu veikšanu:

 • Iemaksas dalībnieku individuālajos pensijas kontos tiek ieskaitītas nākamajā darba dienā pēc dienas, kad naudas līdzekļi saņemti pensiju plānam atvērtajā kontā.
 • Vienlaicīgi veikt iemaksas var arī vairākos pensiju plānos.
 • Iemaksas pensiju plānos var uz laiku pārtraukt un atkal atsākt!

Atcerieties - jo ātrāk sāksiet veidot uzkrājumus, jo lielāku pensijas kapitālu būs iespējams uzkrāt!

Iemaksas Jūsu labā var veikt arī Jūsu darba devējs. Pirms tam tas jānorāda Jūsu Individuālās dalības līgumā kā iemaksu veicējs jeb darba devējam jāatver Kolektīvās dalības līgums. Sīkāk par iemaksu veikšanu no darba devēja puses.

Iespēja Eiropas Kopienas institūciju darbiniekiem

Eiropas Kopienas institūciju darbinieki var pārskaitīt Eiropas Kopienas institūciju pensiju fondā uzkrāto kapitālu uz Swedbank pensiju 3. līmeni.

Piedāvājam izdevīgus uzkrātā kapitāla saņemšanas nosacījumus un iespēju informāciju par uzkrāto kapitālu skatīt Swedbank internetbankā.

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz pensijas3@swedbank.lv vai zvaniet uz 67 444 165.

Iemaksu veikšana

Vienkāršākais veids kā darba devējam veikt iemaksas pensiju fondā par saviem darbiniekiem ir izmantot Pensiju maksājumu (līdzīgi kā algu maksājumi) zem sadaļas "Maksājumi" internetbankā uzņēmumiem. Veicot iemaksas, izmantojot Pensiju maksājumu, darba devējs ietaupa laiku, jo visas iemaksas par darbiniekiem iespējams veikt, importējot vienu failu, un pārskaitīt vienā maksājumā. Iepazīties ar pensiju maksājuma paraugu varat šeit. Pirms pensiju maksājuma izmantošanas tas jāaktivizē jebkurā Swedbank filiālē un jānorāda atbildīgā persona no uzņēmuma puses, kas varēs tos izpildīt.

Tāpat darba devējs iemaksas var veikt kā parastu pārskaitījumu maksājuma detaļās norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un individuālo pensijas kontu par kuru iemaksa pensiju fondā tiek veikta. Šis veids ir ērts, ja iemaksas jāveic tikai par dažiem darbiniekiem.

Ja darbinieku skaits ir lielāks un kādu iemeslu dēļ netiek izmantots "Pensiju maksājums" darba devējs var pārskaitīt vienu pārskaitījumu par visiem darbiniekiem un iepriekš vienojoties atšifrējumu par iemaksām iesūtīt Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS e-pastā: pensijas3@swedbank.lv, pēc tam atsūtot atšifrējuma oriģinālu pa pastu: Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS, Balasta dambis 15, Rīga LV-1048.

Iemaksu apjoms un biežums pensiju fondā ir uzņēmuma ziņā.

Saņēmējs: Pensiju plāna konta numurs:
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488
Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss LV49HABA0551051441727

Iemaksas dalībnieku individuālajos kontos tiek ieskaitītas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc dienas, kad naudas līdzekļi ieskaitīti pensiju plānam atvērtajā kontā.

Swedbank uzsāk piekto “Pensijas eksperimentu” - Divi jauni profesionāļi “pārceļas uz dzīvi” vecumdienās

Lai rosinātu nepieciešamību veidot uzkrājumus vecumdienām, Swedbank jau piekto gadu rīko Pensijas eksperimentu, kura ietvaros divi jauni profesionāļi 14 dienas “pārceļas uz dzīvi” vecumdienās - ievācoties divu atšķirīgu senioru mitekļos, pildot viņu ikdienas pienākumus un iztiekot ar viņu ienākumiem līdzvērtīgiem līdzekļiem. Šogad jaunais profesionālis Kristaps Kaņeps, pēc visu obligāto maksājumu veikšanas, eksperimenta laikā iztiks ar 55 eiro lielu “pensiju” nedēļā, savukārt Laima Kacena, kuras ikdiena saistīta ar audiovizuālo mediju mākslu, pārcelsies uz dzīvi “pārtikušās vecumdienās”, un pēc visu maksājumu veikšanas varēs rēķināties ar 160 eiro lielu “pensiju” nedēļā. Savā pieredzē līdz 1.martam abi jaunieši dalīsies interneta vietnē www.nopietnapensija.lv, kā arī sociālajos tīklos un LMT Straume kanālā.

Kā vēstīts - domājot par pensijas gadiem, Latvijas iedzīvotāji dzīvo labklājības ilūzijā. Latvijas pensiju sistēmu caurmērā vērtējot kā viduvēju, cilvēki vecumdienās tomēr sagaida augstu dzīves standartu. 80% iedzīvotāju darbspējīgā vecumā uzskata, ka viņu nākotnes pensijai vajadzētu būt vismaz 3/4 apmērā no līdzšinējās algas. Naudas izteiksmē tie ir vidēji 885 eiro. Taču šobrīd vecuma pensijas vidējais apmērs Latvijā ir vien 279 eiro mēnesī, un iedzīvotāju izpratne par individuālo atbildību pensijas veidošanā attīstās lēni, iezīmējot būtisku plaisu starp šodienas un nākotnes pensionāru. 56% aptaujāto norādījuši, ka neveido nekādus uzkrājumus savai nākotnes pensijai. Tā vietā cilvēki vecumdienu finansiālo nodrošinājumu saista lielākoties ar valsts nodrošinātu vecuma pensiju (71% šogad, salīdzinājumā ar 64% 2014.gadā).

To pierāda arī Pensijas eksperimenta dalībnieku dzīves redzējums. Daloties pārdomās par iztikas iespējām vecumdienās, Laima Kacena stāsta: “Tā kā piederu pie tā dēvētās YOLO paaudzes*, par savu pensiju, protams, neesmu domājusi vispār. Tāpēc tieši Pensijas eksperiments būs pirmā reize, kad reāli par šo tēmu ne tikai domāšu, bet divas nedēļas uz savas ādas izbaudīšu - kāda varētu būt mana dzīve vecumdienās. Iespējams, līdz šim man gluži vienkārši bijis bail par to domāt. Īpaši redzot, kādu pensiju visdrīzāk jau drīzumā saņems daži tuvinieki. Zinu, ka droši vien arī pensijas gados būšu apritē, grozīšos pa savām kino lietām. Tāpēc, protams, negribētu ikdienā iztikt ar krimināli mazu pensiju.”

“Protams, dažādu paaudžu vidū ir arī dažādi cilvēki. Tikpat labi var apgalvot, ka devīzi “dzīvojam tikai vienreiz” pieņēmusi arī daļa no tiem, kuri ir “bez piecām minūtēm pensijā.” Proti, daļa strādājošo joprojām paļaujas tikai uz valsts pensiju un cer saglabāt šodienai līdzvērtīgu dzīves līmeni arī vecumdienās, nerēķinoties, ka vecumdienās viņu ienākumi var sarukt pat uz pusi. Eiropas Savienības Eurostat dati liecina - Latvija 20 gados piedzīvojusi vienu no lielākajiem pensionāru īpatsvara pieaugumiem Eiropā. Tāpēc ir skaidri jāapzinās - tikai ar valsts garantēto pensiju ierasto dzīves līmeni saglabāt nebūs iespējams. Ja viens jaunais profesionālis ik mēnesi atsakās no viena kino vakara un vakariņām ārpus mājas, tā vietā 20 līdz 30 eiro novirzot savam privātās pensijas uzkrājumam, ilgtermiņā šis ikmēneša ieradums radīs ievērojamu starpību,” uzsver Kristaps Kopštāls, "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS valdes loceklis.

Par Swedbank Pensiju eksperimentu
Pensiju eksperiments ir sociāls projekts, kas tiek īstenots jau piekto gadu ar mērķi ikvienam ļaut praktiski pārliecināties par nepieciešamību veidot uzkrājumus vecumdienām, par kādām katrs sapņojam. Pensijas eksperimenta dalībnieku pieredzei iespējams sekot līdzi interneta vietnē www.nopietnapensija.lv sadaļā “Pensiju eksperiments”, kā arī LMT Straume kanālā.

* YOLO - You only live once (dzīvojam tikai vienreiz)

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!
„Swedbank” AS apstrādās šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sazinātos un informētu par šo pakalpojumu. „Swedbank” AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami „Swedbank” AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā „Swedbank” AS klientu apkalpošanas vietā.

Paldies!

Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Kā pavadīsi dzīves garāko atvaļinājumu?

Sāc uzkrāt pensiju 3. līmenī, lai tev būtu iespēja izvēlēties.

Aprēķins un pieņēmumi

Uzkrāto papildpensijas kapitālu iespējams saņemt sasniedzot 55 gadu vecumu. Peļņa šeit ir norādīta pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa par ienākumiem no kapitāla atskaitīšanas.

Aprēķini veikti, pieņemot, ka:

 • veiktās iemaksas gadā nepārsniedz 10% no gada bruto darba algas un 4000 EUR,
 • nodokļa likme uzkrāšanas periodā nemainīsies,
 • uzkrājums tiek veidots vienā no izvēlētajiem pensiju plāniem ar vidējo iedomāto ienesīgumu gadā pēc visu prospektos noteikto komisiju atskaitīšanas - “Stabilitāte+ 25” 2,31%, “Dinamika+ 60” 4,31%, „Dinamika+ 100” 6,31% un “Dinamika Indekss” 6,43%,
 • izvēloties ieguldīt no valsts atgūto iedzīvotāju ienākuma nodokli, jūs visu saņemto summu novirzāt uzkrājumā reizi gadā.

Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem lielumiem, un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

calc-info

Kad man jāsāk krāt un cik daudz?

Lielākā daļa cilvēku sagaida, ka viņu pensija būs daudz lielāka, nekā tā patiesībā būs. Jo agrāk sāksi krāt, jo dzīve pensijā būs vieglāka.

Veiktās iemaksas jāatstāj ieguldītas vismaz iemaksu veikšanas gadā un nākošajā kalendārajā gadā, lai būtu spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa.
{ "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "visible": true }, "yAxis": { "visible": true }, "plotOptions": { "series": { "marker": { "radius": 0, "states": { "hover": { "radius": 4 } } } } }, "tooltip": { "enabled": true, "shared": true } }
 •  EUR
 •  EUR
 •  EUR
 •  EUR
Aprēķins un pieņēmumi

Par pensiju plāniem

Dinamika+100

Piemērots vecumā: līdz 40

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Aktīva ieguldījumu stratēģija
Aktīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku

Dinamika+60

Piemērots vecumā: no 40 līdz 50

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Aktīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties daļēju ieguldījumu svārstību risku

Stabilitāte+25

Piemērots vecumā: no 50 un vairāk

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Sabalansēta ieguldījumu stratēģija
Aktīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • nevēlies riskēt ar savu naudu

Dinamika Indekss

Piemērots vecumā: līdz 40

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Aktīva ieguldījumu stratēģija
Pasīvi pārvaldīts
Plāna valūta - EUR

Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku
 • vēlies ieguldīt, cieši sekojot akciju tirgus indeksiem**

*Ienesīguma datu avots ir attiecīgā pensiju plāna ceturkšņa pārskats par 2023. gada 4. ceturksni.
**Plāna ieguldījumi tiek veikti, piemērojot ilgtspējas kritērijus, kas var radīt nobīdes faktiskajā ieguldījumu izvietojumā un atšķirīgas ieguldījumu plāna vērtības svārstības salīdzinājumā ar pasaules attīstīto valstu akciju tirgus indeksa sastāvu, kas nepiemēro ilgtspējas kritērijus.
Pirms ieguldījumu veikšanas pensiju plānā ieteicams izvērtēt ar ieguldījumiem saistītos riskus, ņemot vērā, ka, jo lielāki ir pensiju plānos noteiktie ieguldījumi akcijās un tām pielīdzināmos vērtspapīros, jo augstāks ir risks, ka ieguldījumu pensiju plānā vērtība var svārstīties gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Pensiju plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
Swedbank piedāvātie pensiju 3. līmeņa plāni ir noteikto iemaksu plāni bez garantēta ienesīguma un bez biometrisko risku seguma. Swedbank nepiedāvā noteiktu iemaksu plānus ar garantētu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu plānus.
Piemērotais pensiju plāns noteikts, pamatojoties uz klienta vecumu, pieņemot, ka uzkrātais papildpensijas kapitāls tiks saņemts sasniedzot 55 gadu vecumu.

Aprunāsimies par tev svarīgo

Piesakies konsultācijai ar mūsu speciālistu.

Pensija, ko saņemsi no valsts, varētu veidot vien 50% no tavas algas. Lai saglabātu ierasto dzīves kvalitāti, pensijas apjomam vajadzētu sasniegt vismaz 70% no pirmspensijas ienākumiem. To var panākt, savlaicīgi sākot veikt brīvprātīgās iemaksas pensiju 3. līmenī.

Izmanto pensiju 3. līmeņa priekšrocības:

Uzzināt vairāk par pensijas uzkrājumiem

Pārvaldot pensiju ieguldījumus, mūsu mērķis ir palielināt tavu uzkrājumu ilgtermiņā, tāpēc ieguldām rūpīgi atlasītos uzņēmumos, kas rūpējas par ilgtspējīgu biznesa izaugsmi un ir apņēmušies iesaistīties globālu problēmu risināšanā, kā arī ieguldām valdību vērtspapīros, jaunos inovatīvos uzņēmumos (ar riska kapitāla fondu starpniecību) un nekustamā īpašuma fondos. Tas dod tev iespēju ar salīdzinoši nelielām iemaksām ieguldīt pasaules finanšu tirgos.

 • Tavā uzkrājumā paliek vairāk naudas, jo piedāvājam zemas komisijas, sākot no 0,57% gadā no tava uzkrājuma.
 • Tavs uzkrājums būs drošās rokās, jo pensiju plānu līdzekļi tiek pārvaldīti sadarbībā ar Swedbank Robur, kas ir pārvaldītājs ar vairāk nekā 50 gadu darbības pieredzi.
 • Veidojot uzkrājumu vecumdienām, tu rūpējies arī par zaļāku nākotni sev un apkārtējiem, jo ieguldījumi tiek veikti ilgtspējīgos uzņēmumos.
 • Tev ir pieejams plašs pensiju 3. līmeņa plānu klāsts: no Dinamika+100, kas veic 100% ieguldījumus akcijās, līdz pat Stabilitāte+25, kas akcijās iegulda vien līdz 25% no uzkrājuma.

Ērti sekot līdzi uzkrājumam jebkurā brīdī vari savā internetbankā. Internetbankā ir pieejami pensiju plānu darbības rezultāti, kas tiek atjaunoti katru darba dienu, kā arī ieguldījumu saraksti un ceturkšņa pārskati.

Iemaksu apjoms un biežums pensiju plānā ir tavā ziņā, taču iesakām novirzīt 5–10% no saviem ikmēneša ienākumiem, lai uzkrātu pietiekamu kapitālu nodrošinātām vecumdienām. Jo ātrāk uzsāksi veikt regulāras iemaksas, jo vairāk varēsi sakrāt.

Uzzināt, kā veikt iemaksas

Ieguldījumi tiek veikti tikai licencētos pensiju plānos, kuru uzraudzību veic Latvijas Banka. Papildu drošībai pensiju 3. līmeņa uzkrājums glabājas nošķirti no pārvaldītāja vai bankas līdzekļiem.

Veicot iemaksas

 • Par iemaksām uzkrājumā, Jums ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba samaksas, kā arī summāro limitu 4000 Euro;
 • Pensiju fonds katru gadu līdz 2. februārim Valsts ieņēmumu dienestam tiek nosūtīti dati par iepriekšējā kalendārā gadā veiktajām iemaksām, līdz ar to Jums nav jāiesniedz maksājuma uzdevumi;
 • Lai saņemtu IIN atmaksu, Jums jāaizpilda un Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Uzzināt vairāk
 • Lai būtu spēkā IIN atmaksa, privāti veiktās iemaksas jāatstāj uzkrājumā vismaz iemaksu veikšanas gadā un arī nākošajā kalendārajā gadā.

Saņemot uzkrājumu

 • Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas jeb peļņa tiek aplikta ar nodokli 20% apmērā;
 • Par privātpersonu veiktajām iemaksām, izmaksājot uzkrājumu nodoklis nav jāmaksā;
 • Darba devēju veiktās iemaksas un solidaritātes nodokļa iemaksas tiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 23%;
 • Nodokli Swedbank Atklātais Pensiju Fonds ieturēs automātiski papildpensijas kapitāla izmaksas brīdī.
Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
Lietošana
Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
Komisijas no iemaksām
- Latvijas Bankai 0% Maksājumi Latvijas Bankai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika Indekss
- Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,22% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensijas konta izraksts internetbankā, filiālē Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR.

Spēkā no 12.01.2023.

documentSwedbank pensiju 3. līmeņa plānu pieteikumu izpildes kārtība

Pensiju plānu līdzekļi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos (piemēram, obligācijās un akcijās), kuru ienesīgumu un cenu ietekmē dažādi notikumi pasaulē.

Pensiju plānu ienesīgums nav garantēts, laika gaitā tas var svārstīties gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā, un uzkrātais kapitāls var būt lielāks vai mazāks nekā veiktās iemaksas.

Pensiju uzkrājumi ir ilgtermiņa uzkrājumi, kuriem ir iespējamas vērtības svārstības, tomēr ilgtermiņā tiek sagaidīts pozitīvs ienesīgums. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Lai savu uzkrājumu ne tikai nosargātu, bet arī vairotu, svarīgi nemainīt izvēlēto pensiju plānu ilgtermiņā. Reaģēšanai uz īstermiņa svārstībām finanšu tirgos varētu būt piemēroti tiešie ieguldījumi vērtspapīros.

Izvērtējot, kurā pensiju plānā veidot uzkrājumu, ieteicams ņemt vērā izvēlētā pensiju plāna atbilstību savai spējai un vēlmei uzņemties risku, kā arī plānoto uzkrāšanas laiku.

 • Ja laiks ir salīdzinoši ilgs, piemēram, 20 vai vairāk gadu, var apsvērt iespēju veidot uzkrājumu aktīvā plānā (ar lielāku ieguldījumu īpatsvaru akcijās), jo, lai gan iespējamas īstermiņa svārstības, ilgtermiņā var būt sagaidāms augstāks ienesīgums.
 • Ja uzkrāšanas laiks ir īsāks, kā arī vēlme uzņemties lielākas ienesīguma svārstības ir mazāka, piemērotāks varētu būt konservatīvāks pensiju plāns (ar lielāku ieguldījumu īpatsvaru obligācijās).

Pensiju plāna maiņu, pārskaitot visu uzkrājumu vai daļu no tā, var veikt internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē.

No saraksta jāizvēlas vajadzīgais pensiju plāns, jāpārbauda un jāapstiprina tā maiņa, kas tiks veikta 2–3 darba dienu laikā (bez maksas).

Pēc pensiju plānu maiņas var turpināt uzkrāt vairākos plānos vai atcelt automātisko ieguldījumu iepriekš izvēlētajā plānā un noformēt jaunu uz citu pensiju plānu.

Lai saņemtu uzkrāto kapitālu, jāiesniedz iesniegums internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē. Izmaksai kapitālu var pieteikt pa daļām vai visu uzreiz.

Izmaksa tiek veikta 3-10 darba dienu laikā (bez maksas).

Pēc pilnas izmaksas var turpināt iemaksāt un uzkrāt vai atcelt automātisko ieguldījumu un aizvērt individuālo pensijas kontu.

Lai būtu spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa, veiktās iemaksas jāatstāj ieguldītas pensiju uzkrājumā iemaksu veikšanas gadā un arī nākamajā kalendārajā gadā.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu “Privāto pensiju fondu likums” pensiju 3. līmenī uzkrāto kapitālu var saņemt no 55 gadu vecuma. Saņemt ātrāk uzkrājumu var šādos gadījumos:

 • ja strādā profesijā, kam noteikts ātrāks pensionēšanās vecums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 466;
 • ja noteikta 1. grupas invaliditāte (uz mūžu).

No cita pensiju fonda

Lai pārskaitītu uzkrāto pensiju 3. līmeņa kapitālu no cita pensiju fonda uz Swedbank Atklāto Pensiju Fondu, Swedbank jābūt noslēgtam pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumam, ko var noslēgt internetbankā vai jebkurā Swedbank filiālē.

Pēc tam citā pensiju fondā elektroniski vai klātienē jāiesniedz iesniegums par kapitāla pārskaitīšanu uz Swedbank Atklāto Pensiju Fondu, norādot Swedbank izvēlētā plāna nosaukumu un konta numuru:

Saņēmējs Pensiju plāna konta numurs Reģistrācijas numurs
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25 LV19HABA0551004769650 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60 LV47HABA0551004769825 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100 LV03HABA0551015454488 40003606528
Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss LV49HABA0551051441727 40003606528
Saņēmējbanka: Swedbank AS
SWIFT kods: HABALV22

Uz citu pensiju fondu

Lai pārskaitītu uzkrāto pensiju 3. līmeņa kapitālu no Swedbank Atklātais Pensiju Fonds uz citu pensiju fondu Latvijā, noslēdziet pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumu pensiju fondā, uz kuru vēlaties pārskaitīt kapitālu.

Aizpildiet “Iesniegums papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai "Swedbank" AS internetbankas sadaļā Pensija / Par pensiju 3. līmeni, pēc autorizācijas. Ja neizmantojat internetbanku, iesniegumu var iesniegt jebkurā Swedbank filiālē vai elektroniski, parakstot ar eParakstu un sūtot uz e-pasta adresi: pensijas3@swedbank.lv.

Kapitāla pārskaitīšana tiek veikta 30 dienu laikā (bez maksas).

documentAizpildīt iesniegumu

Pensiju fonda uzraudzību veic Latvijas Banka, kā arī zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Pensiju plānu naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no pensiju fonda, līdzekļu turētāja, kā arī līdzekļu pārvaldītāja paša un citiem tā pārvaldīšanā esošiem līdzekļiem.

Ja pensiju fonds, līdzekļu turētājs vai līdzekļu pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek likvidēts, pensiju plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut pensiju fonda, līdzekļu turētāja vai līdzekļu pārvaldītāja – parādnieka – mantā. Pensiju plānu dalībnieks saglabā tiesības uz savu individuālajos kontos esošo papildpensijas kapitālu.

Tavas pensijas spēks

Swedbank pensiju plāni veicina vides un sociālos raksturlielumus. Ilgtspējīgas vērtības radīšana nozīmē mūsu mērķi nodrošināt ilgtermiņa ienesīgumu saviem klientiem, vienlaikus veicinot arī pozitīvu sabiedrības un vides attīstību.

CO2 emisiju samazināšana

Tavi ieguldījumi mudina uzņēmumus samazināt CO2 emisijas un pārveidot uzņēmumus par ilgtspējīgākiem.

Uzzināt vairāk

Klimata risinājumi

Tavi ieguldījumi atbalsta uzņēmumus ar pielāgošanās plāniem klimata risinājumiem, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Uzzināt vairāk

Vietējās investīcijas

Ieguldot vietējos uzņēmumos, tu palīdzi tiem augt, ieviest jauninājumus un stiprināt reģionālo ekonomiku.

Uzzināt vairāk

Progresīva sabiedrība

Tu veic ieguldījumus veselības aizsardzībā, jaunu tehnoloģiju attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

Jautājām cilvēkiem, kuri veido uzkrājumus pensijai, kā viņi sadalītu 1000 eiro investīcijām, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Šeit ir viņu atbildes.


{ "xAxis": { "visible": "true", "categories": [ "Vesel\u012Bbas apr\u016Bpes att\u012Bst\u012Bba", "Dabas resursu aizsardz\u012Bba", "Dz\u012Bves kvalit\u0101tes uzlabo\u0161ana", "Jaun\u0101s tehnolo\u0123ijas", "Klimata aizsardz\u012Bba", "Digit\u0101l\u0101 dro\u0161\u012Bba", "Biolo\u0123isk\u0101 daudzveid\u012Bba", "Dzimumu l\u012Bdzties\u012Bba, daudzveid\u012Bba un cilv\u0113kties\u012Bbas" ], "labels": { "style": { "textOverflow": "none" } } }, "yAxis": { "visible": "true", "labels": { "format": "{value} €" }, "title": { "enabled": false } } }

Avots: Swedbank 2022. gada pētījums

Atbalsti ilgtspējas attīstību ar saviem pensijas uzkrājumiem

Ja tava nauda pensiju uzkrājuma veidā tiek ieguldīta uzņēmumos, kam ir pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi un sabiedrību, tad tas veicina sociālo un ekoloģisko labklājību, kā arī atbildīgu uzņēmējdarbību.

Avots: Pasaules Fondu biržu federācija (WFE)

 • CO2 izmeši
 • Enerģijas izmantošana
 • Dabas resursu izmantošana
 • Atkritumi un piesārņojums
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
 • Darbinieku veselība un labklājība
 • Cilvēktiesības
 • Dzimumu līdztiesība
 • Nediskriminēšana
 • Godīga darba samaksa
 • Biznesa ētika
 • Caurspīdīgums
 • Korupcijas novēršana
 • Pārskatu sniegšana
 • Atbildīgi piegādātāji

Padomi iesācējiem

Seko savām vērtībām un izvēlies pensiju plānu, kas veicina ilgtspēju. Uz 30.06.2023. Swedbank pensiju plāni ir ieguldījuši:

 • 284 miljonus eiro fondos, kas ievēro vides, sociālos un pārvaldības principus (ESG faktori);
 • 2,4 miljardus eiro akciju un obligāciju grozos, kas ir izvēlēti, ņemot vērā ESG apsvērumus.

Seko līdzi, kādas jomas atbalsta tavs pensiju plāns. Mēs ļoti rūpīgi izvēlamies, kur ieguldīt tavu pensijas naudu. Ar mūsu pensiju plānu atbildīgo ieguldījumu politiku var epazīties šeit.

Pārliecinies, ka tavi pensijas uzkrājumi tiek ieguldīti ar atbildības sajūtu par pasaules likteni. Mūsu pensiju plānu vidējais ESG reitings ir - AA (avots: MSCI, dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām).

Dokumenti un informācija, kas publicēta, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, prasībām, ir atrodama šeit.

CO2 emisiju samazināšana

CO2 emisiju samazināšana ir viens no svarīgākajiem gan visas pasaules, gan mūsu mērķiem. Daļa tavu pensijas uzkrājumu līdzekļu tiek ieguldīta uzņēmumos, kuri veicina oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu.

 • Šādi uzņēmumi parasti ir inovatīvāki, efektīvāki un ienesīgāki, jo tie meklē ilgtspējīgākus veidus, kā izmantot enerģiju, ūdeni, ražošanas materiālus vai pārstrādāt atkritumus.
 • Emisiju intensitāte mūsu pensiju plānu portfelī ir 60 tonnas, un tā ir gandrīz 2,2 reizes zemāka par tirgus vidējo rādītāju, kas veido 135 tonnas.

CO2 intensitāte*

* CO2 tonnas emisiju /milj. USD pārdošanas apjomi (Avots: MSCI; dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām)

Klimata risinājumi

Ja investē klimata risinājumos, tu atbalsti uzņēmumus ar pielāgošanās plāniem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, kā arī atjaunojamo energoresursu sektora izaugsmes veicināšanai, stādot mežus, būvējot klimatam labvēlīgas ēkas vai sniedzot ieguldījumu energoefektivitātes risinājumu izstrādē.

Pielāgošanās iespējas mūsu pensiju plānu portfelī:*

 • Elektroenerģijas ražošana – 28,6% no tā veido atjaunojamie enerģijas avoti (kurināmā sadalījums, % no ražošanas apjomiem)
 • Uzņēmumi ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķiem – 57,9%

Šīs investīcijas ne tikai mazina klimata pārmaiņas, bet arī atbalsta inovatīvu tehnoloģiju attīstību, rada videi draudzīgas darbavietas un stiprina ekonomiku.

* Avots: MSCI, dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

Vietējās investīcijas

Mēs esam lielākais vietējais investors starp ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Latvijā.

 • 187 miljoni eiro* - tāda ir Swedbank pensiju plānu ieguldījumu vērtība Latvijas biznesa attīstībā, izmantojot alternatīvo ieguldījumu fondus, akcijas un obligācijas.
 • 513 miljoni eiro* - investīcijas Baltijas valstu biznesos.

* Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

Progresīva sabiedrība

Swedbank pensiju plānu ieguldījumu vērtība veselības un tehnoloģiju nozarē veido aptuveni 538 miljonus eiro.*

ESG jeb vides, sabiedrības un pārvaldības veicinošo faktoru rezultāts un sadalījums pensiju plānos:

 • Veselības aprūpes sektora vērtējums – 88,3%** uzņēmumu veselības aprūpes nozarē ir novērtēti no A līdz AAA (reitings no A līdz AAA pēc MSCI metodoloģijas atbilst augstas kvalitātes, ilgtspējas faktorus veicinošam uzņēmumam).
 • Tehnoloģiju sektora vērtējums – 83,3%** uzņēmumu tehnoloģiju sektorā ir novērtēti no A līdz AAA.

Investējot veselības aprūpes nozarē, tu veic ieguldījumu farmācijas, biotehnoloģijas, veselības aprūpes iekārtu un tehnoloģiju (piemēram, medikamentu, medicīnas iekārtu, diagnostikas u.c.) attīstībā.

Informācijas tehnoloģiju nozare veicina ne tikai ērtāku ikdienu (piemēram, robotika, lietu internets), bet arī emisiju samazināšanu, jo digitālie risinājumi potenciāli var samazināt globālās emisijas līdz pat 20% (avots: Pasaules Ekonomikas forums).

* Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

** Avots: MSCI, dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

Noskaties video un uzzini vairāk:

Kas ir pensiju 3. līmenis?

Kā izvēlēties sev piemērotāko pensiju 3. līmeņa plānu?

Pensiju 3.līmeņa uzkrājums kā bonuss!

Kontakti

Noderīgi

 

Padomi par pensiju 3.līmeni

Kā sagatavoties lielākajai dzīves ballītei jeb vecumdienām?

Uzzināt vairāk

Kam uzticēt savas nākotnes pensijas veidošanu?

Uzzināt vairāk

Kas jāzina par iespēju mantot pensijas uzkrājumus?

Uzzināt vairāk

Svarīgi!

Pensiju 2. līmenī katru mēnesi nonāk 6% no tavas bruto darba algas. Pārliecinies, vai esi izvēlējies savam vecumam atbilstošāko pensiju plānu, lai uzkrātu vairāk.

Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Lai jebkurā dzīves situācijā tu varētu justies drošs un pasargāts, veidojiet sev pietiekamu naudas drošības rezervi!

Privātā pensiju fonda "Swedbank Atklātais Pensiju fonds" AS, Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, piedāvātie pensiju plāni: "Stabilitāte+25", "Dinamika+60", "Dinamika+100" un "Dinamika Indekss".
Līdzekļu pārvaldītājs "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
Pensiju 3. līmeņa pensiju prospekti, ieguldījumu politikas un darbības rezultāti pieejami šeit.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Plāno remontdarbus vai īpašuma iegādi?

Ja nepieciešams aizdevums, izvēlies mazo mājokļa kredītu.

Īpašs piedāvājums! Līdz 31. jūlijam kredīta noformēšanas maksa – 0 EUR.

 • Aizdevums līdz 20 000 EUR
 • Bez pirmās iemaksas un īpašuma ieķīlāšanas