Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 11.10.2019 +8.72% - - +4.63%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 11.10.2019 - - - +9.48%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 11.10.2019 - - - +9.44%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 11.10.2019 +5.93% +2.88% +3.02% +3.36%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 11.10.2019 +4.08% +1.32% +1.30% +3.02%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 11.10.2019 +4.08% +1.13% +1.53% +2.18%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 11.10.2019 +6.07% +3.40% +3.74% +3.50%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 11.10.2019 +11.21% +6.92% +6.56% +1.67%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 11.10.2019 +6.13% +4.23% +3.21% +2.83%