Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 14.01.2021 +6.18% - - +6.59%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 14.01.2021 +6.31% - - +9.30%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 14.01.2021 +6.38% - - +9.33%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 14.01.2021 +3.30% +2.66% +3.37% +3.44%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 14.01.2021 +2.74% +2.01% +1.40% +2.95%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 14.01.2021 +1.75% +1.11% +1.31% +2.16%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 14.01.2021 +2.71% +2.26% +3.94% +3.58%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 14.01.2021 +8.26% +6.10% +9.07% +2.62%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 14.01.2021 +6.17% +3.42% +5.44% +3.21%

Paziņojums pensiju 3. līmeņa plānu dalībniekiem par grozījumiem Regulāro maksājumu noteikumos

Saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6. punktu Banka grozīs Regulāro maksājumu noteikumus attiecībā uz Bankas klientu – fizisko personu – maksājumiem „Swedbank atklātais pensiju fonds” AS administrētajos pensiju plānos, izsakot šos noteikumus jaunā redakcijā un ar jaunu nosaukumu „Rīkojums par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F). Ar šiem grozījumiem – Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F) noteikumiem – aicinām iepazīties šeit.

Minētie grozījumi stāsies spēkā ar 17.08.2015.

Vēršam uzmanību uz pāris būtiskākajiem minēto noteikumu grozījumiem:

  1. Ja klientam ir piešķirta kredītlīnija, kredītlīnijas līdzekļi var tikt izmantoti rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā izpildei, izņemot gadījumos, kad Klients, iesniedzot rīkojumu par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā ir atļāvis izmantot tikai personīgos līdzekļus maksājuma veikšanai. (skatīt Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.4.punkts).
  2. Ja Klients, iesniedzot rīkojumu par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā, ir noteicis, ka valūtas konvertācija kontā ir atļauta un ieguldījuma datumā kontā nav ieguldījuma summas rīkojumā noteiktajā ieguldījuma summas valūtā, tad Banka konvertē kontā esošo naudas summu uz rīkojumā noteikto ieguldījuma summas valūtu saskaņā ar Bankas noteikto valūtu maiņas kursu ieguldījuma datumā, izmantojot citas kontā esošās valūtas, kas atbilst rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem noteiktajai ieguldījuma summai un neatļautā debeta atlikumam Kontā un/vai Klienta noteiktajam obligātajam atlikumam kontā un/vai izmantotās kredītlīnijas summas apmērā, ja Klients, iesniedzot rīkojumu par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā, ir atļāvis izmantot tikai personīgos līdzekļus maksājumu izmantošanai (skatīt Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.5.punkts).

Augstāk minētie ir tikai daži no Regulāro maksājumu noteikumu grozījumiem attiecībā uz iemaksām „Swedbank atklātais pensiju fonds” AS administrētajos pensiju plānos, tāpēc atgādinām, ka saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6.punktu Klientam ir tiesības un pienākums iepazīties ar visām izmaiņām Regulāro maksājumu noteikumos par iemaksām „Swedbank atklātais pensiju fonds” AS administrētajos pensiju plānos Bankas telpās Bankas darba laikā un Bankas mājas lapā internetā.

Par grozījumiem pensiju 3. līmeņa pensiju plānos

2014. gada 8. augustā Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi grozījumus "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS administrētajos pensiju plānos "Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+60", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)" un "Swedbank pensiju plāns Dinamika+100". Grozījumi stājās spēkā 2014. gada 8. augustā.

Grozījumi ir saistīti ar pensiju plānos noteikto kārtību par paziņojumu nosūtīšanu pensiju plānu dalībniekiem un papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtību, t.sk. mantiniekiem vai pensiju plāna dalībnieka norādītajai personai. Ir veikti grozījumi arī pensiju plānu 10. nodaļā – te atbilstoši likuma "Privāto pensiju fondu likums" redakcijai ir pievienots 10.11. punkts. Sīkāk ar "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS pensiju plānu jauno redakciju var iepazīties šeit:

Grozījumi pensiju 3.līmeņa pensiju plānos

2009. gada 21. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi grozījumus "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS administrētajos pensiju plānos "Pensiju plāns Stabilitāte+25", "Pensiju plāns Dinamika+60", "Pensiju plāns Dinamika+(USD)" un "Pensiju plāns Dinamika+100". Tie stāsies spēkā 2009. gada 31. maijā.

Grozījumi ir saistīti ar pensiju plānu nosaukumu maiņu, kas ir balstīta uz vienotā Swedbank zīmola ieviešanu "Swedbank" AS grupas uzņēmumos un produktu nosaukumos. Sākot ar 2009. gada 31. maiju, pensiju plānu nosaukumi būs šādi: "Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+60", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)" un "Swedbank pensiju plāns Dinamika+100". Ir veikti grozījumi arī pensiju plānu 7. nodaļā, kur precizēta papildpensijas kapitāla vērtības noteikšanas kārtība. Detalizētāk ar "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS pensiju plānu jaunajām redakcijām ir iespējams iepazīties šeit:

Paziņojums pensiju 3.līmeņa plānu dalībniekiem par grozījumiem Regulāro maksājumu noteikumos

Saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6.noteikumu Banka ir grozījusi Regulāro maksājumu noteikumus attiecībām uz Bankas klientu - fizisko personu - maksājumiem AS "Hansa atklātais pensiju fonds" administrētajos pensiju plānos, izsakot šos noteikumus jaunā redakcijā un ar jaunu nosaukumu "Rīkojums par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F)".Ar šiem grozījumiem - Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F) noteikumiem - aicinām iepazīties šeit.

Vēršam uzmanību uz pāris būtiskākajiem minēto noteikumu grozījumiem:

  1. Ja Klientam ir piešķirts overdrafts vai kredītlīnija, overdrafta un kredītlīnijas līdzekļi netiek izmantoti rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā izpildei, izņemot noteikto valūtas konvertācijas veikšanu (sk.Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.4.- 4.5.punktus).
  2. Ja Klients ir noteicis, ka valūtas konvertācija kontā ir atļauta un noteicis obligāto atlikumu kontā, tad naudas summa tajā valūtā, kas atbilst Klienta noteiktajam obligātajam atlikumam kontā, var tikt konvertēta, izmantojot citas kontā esošās valūtas (sk.Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.6.punktu).Obligātā atlikuma valūtu nosaka pēc rīkojumā norādītās ieguldījuma valūtas.

Augstāk minētie ir tikai daži no Regulāro maksājumu noteikumu grozījumiem attiecībā uz iemaksām AS "Hansa atklātais pensiju fonds" administrētajos pensiju plānos, tāpēc atgādinām, ka saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6.noteikumu klientam ir tiesības pienākums iepazīties ar visām izmaiņām Regulāro maksājumu noteikumos par iemaksām AS "Hansa atklātais pensiju fonds" administrētajos pensiju plānos Bankas telpās Bankas darba laikā un Bankas mājas lapā internetā: https://www.swedbank.lv.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Google Pay™ – maksā ar savu mobilo tālruni

Google Pay™ ir ātrs un vienkāršs maksāšanas veids veikalos, interneta vietnēs un lietotnēs.

Izmēģini Google Pay™