Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 24.04.2019 +3.24% - - +4.85%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 24.04.2019 - - - +21.13%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 24.04.2019 - - - +21.25%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 24.04.2019 +2.25% +2.75% +3.24% +3.37%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 24.04.2019 +1.85% +0.76% +1.49% +2.99%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 24.04.2019 +0.80% +0.84% +1.76% +2.15%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 24.04.2019 +1.92% +3.68% +3.98% +3.52%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 24.04.2019 +4.68% +7.24% +6.93% +1.58%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 24.04.2019 +0.34% +3.96% +2.52% +2.77%