Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 30.03.2020 -8.69% - - -2.97%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 30.03.2020 -8.38% - - -6.07%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 30.03.2020 -8.35% - - -6.03%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 30.03.2020 -5.00% -0.87% -0.20% +2.79%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 30.03.2020 -1.43% +0.25% -0.02% +2.72%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 30.03.2020 -3.54% -1.10% -0.68% +1.76%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 30.03.2020 -6.71% -1.68% -0.42% +2.79%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 30.03.2020 -9.95% -2.24% -0.80% +0.41%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 30.03.2020 -5.80% -0.24% +0.42% +2.15%