Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 14.06.2019 -1.28% - - +3.08%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 14.06.2019 - - - +8.16%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 14.06.2019 - - - +8.31%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 14.06.2019 +0.67% +2.83% +2.59% +3.31%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 14.06.2019 +2.97% +1.07% +1.41% +3.03%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 14.06.2019 +0.95% +0.92% +1.37% +2.16%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 14.06.2019 -0.42% +3.74% +3.09% +3.44%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 14.06.2019 -2.33% +7.80% +5.20% +1.33%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 14.06.2019 +0.16% +4.28% +1.95% +2.74%