Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 13.02.2020 +15.95% - - +8.18%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 13.02.2020 +15.24% - - +14.93%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 13.02.2020 +15.20% - - +14.89%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 13.02.2020 +9.08% +3.54% +2.71% +3.56%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 13.02.2020 +3.93% +1.79% +0.97% +3.01%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 13.02.2020 +5.52% +1.73% +1.11% +2.27%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 13.02.2020 +10.29% +3.79% +3.20% +3.76%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 13.02.2020 +21.43% +7.55% +5.82% +2.47%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 13.02.2020 +10.79% +5.27% +3.52% +3.07%