Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Pensiju plānu rezultāti

Labākā izvēle, lai uzkrātu nodrošinātām vecumdienām

  • Zemas komisijas – tā ir iespēja uzkrāt vairāk
  • Ērti noskaidrot un salīdzināt plānu rezultātus jebkurā laikā
  • Ilgtspēja – pensiju plānu ieguldījumi veicina vides un sabiedrības attīstību
Svarīgi! Tirdzniecība ar fonda Swedbank Russia Equity Fund daļām uz laiku ir slēgta, lai pasargātu visu fondu daļu īpašnieku intereses saistībā ar to, ka šobrīd nav iespējams nodrošinātu uzticamu novērtējumu par fonda ieguldījumiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka minēto iemeslu dēļ arī citi līdzīgi ieguldījumu fondi, kas pieejami ar Swedbank starpniecību, var uz laiku tikt slēgti.
Tas nozīmē, ka jūs joprojām varat iesniegt fondu daļu pirkšanas un pārdošanas rīkojumus (Swedbank Russia Equity Fund gadījumā var iesniegt tikai pārdošanas rīkojumus), tomēr tie tiks izpildīti tikai pēc tam, kad tirdzniecība ar fonda daļām būs atsākusies.

Pensiju 2. līmenis

Valūta Datums
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 13.06.2024
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 13.06.2024
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 13.06.2024
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 13.06.2024
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 13.06.2024
Swedbank ieguldījumu plāns “Dinamika Indekss” EUR 13.06.2024
SalīdzinātRādīt visus

Pensiju 3. līmenis

Valūta Datums
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+25” EUR 13.06.2024
Pensiju Plāns "Dinamika+60" EUR 13.06.2024
Pensiju Plāns "Dinamika+100" EUR 13.06.2024
Pensiju Plāns "Dinamika Indekss" EUR 13.06.2024
SalīdzinātRādīt visus

Vai tev ir jautājumi?

Piesakies konsultācijai – mēs tev piezvanīsim dažu darbdienu laikā.

Paziņojums pensiju 3. līmeņa plānu dalībniekiem par grozījumiem Regulāro maksājumu noteikumos

Saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6. punktu Banka grozīs Regulāro maksājumu noteikumus attiecībā uz Bankas klientu – fizisko personu – maksājumiem „Swedbank atklātais pensiju fonds” AS administrētajos pensiju plānos, izsakot šos noteikumus jaunā redakcijā un ar jaunu nosaukumu „Rīkojums par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F). Ar šiem grozījumiem – Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F) noteikumiem – aicinām iepazīties šeit.

Minētie grozījumi stāsies spēkā ar 17.08.2015.

Vēršam uzmanību uz pāris būtiskākajiem minēto noteikumu grozījumiem:

  1. Ja klientam ir piešķirta kredītlīnija, kredītlīnijas līdzekļi var tikt izmantoti rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā izpildei, izņemot gadījumos, kad Klients, iesniedzot rīkojumu par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā ir atļāvis izmantot tikai personīgos līdzekļus maksājuma veikšanai. (skatīt Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.4.punkts).
  2. Ja Klients, iesniedzot rīkojumu par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā, ir noteicis, ka valūtas konvertācija kontā ir atļauta un ieguldījuma datumā kontā nav ieguldījuma summas rīkojumā noteiktajā ieguldījuma summas valūtā, tad Banka konvertē kontā esošo naudas summu uz rīkojumā noteikto ieguldījuma summas valūtu saskaņā ar Bankas noteikto valūtu maiņas kursu ieguldījuma datumā, izmantojot citas kontā esošās valūtas, kas atbilst rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem noteiktajai ieguldījuma summai un neatļautā debeta atlikumam Kontā un/vai Klienta noteiktajam obligātajam atlikumam kontā un/vai izmantotās kredītlīnijas summas apmērā, ja Klients, iesniedzot rīkojumu par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā, ir atļāvis izmantot tikai personīgos līdzekļus maksājumu izmantošanai (skatīt Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.5.punkts).

Augstāk minētie ir tikai daži no Regulāro maksājumu noteikumu grozījumiem attiecībā uz iemaksām „Swedbank atklātais pensiju fonds” AS administrētajos pensiju plānos, tāpēc atgādinām, ka saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6.punktu Klientam ir tiesības un pienākums iepazīties ar visām izmaiņām Regulāro maksājumu noteikumos par iemaksām „Swedbank atklātais pensiju fonds” AS administrētajos pensiju plānos Bankas telpās Bankas darba laikā un Bankas mājas lapā internetā.

Par grozījumiem pensiju 3. līmeņa pensiju plānos

2014. gada 8. augustā Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi grozījumus "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS administrētajos pensiju plānos "Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+60", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)" un "Swedbank pensiju plāns Dinamika+100". Grozījumi stājās spēkā 2014. gada 8. augustā.

Grozījumi ir saistīti ar pensiju plānos noteikto kārtību par paziņojumu nosūtīšanu pensiju plānu dalībniekiem un papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtību, t.sk. mantiniekiem vai pensiju plāna dalībnieka norādītajai personai. Ir veikti grozījumi arī pensiju plānu 10. nodaļā – te atbilstoši likuma "Privāto pensiju fondu likums" redakcijai ir pievienots 10.11. punkts. Sīkāk ar "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS pensiju plānu jauno redakciju var iepazīties šeit:

Grozījumi pensiju 3.līmeņa pensiju plānos

2009. gada 21. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi grozījumus "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS administrētajos pensiju plānos "Pensiju plāns Stabilitāte+25", "Pensiju plāns Dinamika+60", "Pensiju plāns Dinamika+(USD)" un "Pensiju plāns Dinamika+100". Tie stāsies spēkā 2009. gada 31. maijā.

Grozījumi ir saistīti ar pensiju plānu nosaukumu maiņu, kas ir balstīta uz vienotā Swedbank zīmola ieviešanu "Swedbank" AS grupas uzņēmumos un produktu nosaukumos. Sākot ar 2009. gada 31. maiju, pensiju plānu nosaukumi būs šādi: "Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+60", "Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)" un "Swedbank pensiju plāns Dinamika+100". Ir veikti grozījumi arī pensiju plānu 7. nodaļā, kur precizēta papildpensijas kapitāla vērtības noteikšanas kārtība. Detalizētāk ar "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS pensiju plānu jaunajām redakcijām ir iespējams iepazīties šeit:

Paziņojums pensiju 3.līmeņa plānu dalībniekiem par grozījumiem Regulāro maksājumu noteikumos

Saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6.noteikumu Banka ir grozījusi Regulāro maksājumu noteikumus attiecībām uz Bankas klientu - fizisko personu - maksājumiem AS "Hansa atklātais pensiju fonds" administrētajos pensiju plānos, izsakot šos noteikumus jaunā redakcijā un ar jaunu nosaukumu "Rīkojums par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F)".Ar šiem grozījumiem - Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā (F) noteikumiem - aicinām iepazīties šeit.

Vēršam uzmanību uz pāris būtiskākajiem minēto noteikumu grozījumiem:

  1. Ja Klientam ir piešķirts overdrafts vai kredītlīnija, overdrafta un kredītlīnijas līdzekļi netiek izmantoti rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem pensiju plānā izpildei, izņemot noteikto valūtas konvertācijas veikšanu (sk.Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.4.- 4.5.punktus).
  2. Ja Klients ir noteicis, ka valūtas konvertācija kontā ir atļauta un noteicis obligāto atlikumu kontā, tad naudas summa tajā valūtā, kas atbilst Klienta noteiktajam obligātajam atlikumam kontā, var tikt konvertēta, izmantojot citas kontā esošās valūtas (sk.Rīkojuma par automātiskajiem ieguldījumiem fondā 4.6.punktu).Obligātā atlikuma valūtu nosaka pēc rīkojumā norādītās ieguldījuma valūtas.

Augstāk minētie ir tikai daži no Regulāro maksājumu noteikumu grozījumiem attiecībā uz iemaksām AS "Hansa atklātais pensiju fonds" administrētajos pensiju plānos, tāpēc atgādinām, ka saskaņā ar Regulāro maksājumu noteikumu 6.noteikumu klientam ir tiesības pienākums iepazīties ar visām izmaiņām Regulāro maksājumu noteikumos par iemaksām AS "Hansa atklātais pensiju fonds" administrētajos pensiju plānos Bankas telpās Bankas darba laikā un Bankas mājas lapā internetā: https://www.swedbank.lv.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
  • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Īpaši izdevīgi

Piesakies Zelta kredītkartei līdz 19. jūnijam

Īpašais piedāvājums!
Ikmēneša maksa pirmo pusgadu – 0 EUR.

Kredītkarte ar iekļautu ceļojuma apdrošināšanu tev un ģimenei.