Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Par pensiju 2. līmeni

Vectēvs ar savu dēlu un mazdēlu gatavo ēdienu uz grila
 • Tev atbilstošākais plāns ir

Mēs rūpējamies par tavu pensiju

Ieguldām tavu pensiju 2. līmeņa kapitālu, lai tu varētu nopelnīt sev iespējami lielāku nākotnes pensiju.

Kādēļ uzkrājuma veidošanu uzticēt mums?

 • 6 pensiju plāni dažādām vecuma grupām no aktīva līdz konservatīvam
 • Komisijas par plānu pārvaldi starp zemākajām tirgū – no 0,30% līdz 0,47%
 • Ieguldījumi rūpīgi atlasītos kapitāla un parāda vērtspapīros vai ieguldījumu fondos
 • Vairāk nekā 50 gadu pieredze pensiju pārvaldīšanā
Sakārto pensijas mantošanas iespēju Apskatīt uzkrāto summu

Piesakoties pensiju 2. līmenim, piekrītu, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai tiks nodoti mani personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) attiecīgā e-pakalpojuma izpildei. Līdzekļu pārvaldītājs – “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, līdzekļu turētājs – “Swedbank” AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu prospekti un darbības rezultāti pieejami šeit. Piemērotais pensiju plāns noteikts, pamatojoties uz klienta vecumu.

Gadi līdz pensijai: 0 Norādi savu ikmēneša algu pirms nodokļu nomaksas. Esošais uzkrājums norādīts atbilstoši vidējam uzkrājuma apmēram attiecīgajā vecumā, balstoties uz VSAA statistikas datiem 01.07.2023.

Swedbank pensiju plānu salīdzinājums

Ērta izvēle. Ieguldījumu sastāvs mainās atkarībā no tava vecuma.

Pensiju plāns Dinamika

Plāna riska līmenis laika gaitā nemainās.

Pensiju plāns Stabilitāte

Plāna riska līmenis laika gaitā nemainās.

Prognozētais uzkrājums 0 0 0
Iemaksas 0 0 0
Peļņa 0 0 0
Pieteikties plānam Pieteikties plānam Pieteikties plānam

Aprēķina pieņēmumi

Vai tev ir jautājumi?

Piesakies konsultācijai – mēs tev piezvanīsim dažu darbdienu laikā.

Par pensiju plāniem

Swedbank ieguldījumu plāns 1990+

Piemērots dzimušajiem: 1990. un vēlāk

{ "chart": { "height": 200, "marginTop": 10, "marginBottom": 70, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2021", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent", "dataLabels": { "enabled": true } } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Piemērots arī, ja:

 • mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu, uzņemoties augstu ieguldījumu risku
 • vēlies, lai plāna ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no tava vecuma
Pieteikties plānam

Swedbank ieguldījumu plāns 1980+

Piemērots dzimušajiem: no 1980. līdz 1989.

{ "chart": { "height": 200, "marginTop": 10, "marginBottom": 70, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2021", "", "", "", "2050"] }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent", "dataLabels": { "enabled": true } } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Piemērots arī, ja:

 • mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu, uzņemoties augstu ieguldījumu risku
 • vēlies, lai plāna ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no tava vecuma
Pieteikties plānam

Swedbank ieguldījumu plāns 1970+

Piemērots dzimušajiem: no 1970. līdz 1979.

{ "chart": { "height": 200, "marginTop": 10, "marginBottom": 70, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2021", "", "", "", "2040"] }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent", "dataLabels": { "enabled": true } } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Piemērots arī, ja:

 • mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu, uzņemoties augstu ieguldījumu risku
 • vēlies, lai plāna ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no tava vecuma
Pieteikties plānam

Dinamika

Piemērots vecumā: no 55 līdz 60

{ "chart": { "height": 200, "marginTop": 10, "marginBottom": 70, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent", "dataLabels": { "enabled": true } } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties vidēju ieguldījumu risku
Pieteikties plānam

Stabilitāte

Piemērots vecumā: no 60 un vairāk

{ "chart": { "height": 200, "marginTop": 10, "marginBottom": 70, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2023", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent", "dataLabels": { "enabled": true } } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Piemērots arī, ja:

 • izvēlies zemu ieguldījumu risku
Pieteikties plānam

Dinamika Indekss

Piemērots vecumā: līdz 50

{ "chart": { "height": 200, "marginTop": 10, "marginBottom": 70, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2021", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent", "dataLabels": { "enabled": true } } }, "legend": { "enabled": true } }

gada ienesīgums*

0.00


Piemērots arī, ja:

 • esi gatavs uzņemties augstu ieguldījumu risku
 • vēlies ieguldīt, cieši sekojot akciju tirgus indeksiem**
Pieteikties plānam

*Ienesīguma datu avots ir attiecīgā pensiju plāna ceturkšņa pārskats par 2023. gada 4. ceturksni.
**Plāna ieguldījumi tiek veikti, piemērojot ilgtspējas kritērijus, kas var radīt nobīdes faktiskajā ieguldījumu izvietojumā un atšķirīgas ieguldījumu plāna vērtības svārstības salīdzinājumā ar pasaules attīstīto valstu akciju tirgus indeksa sastāvu, kas nepiemēro ilgtspējas kritērijus.
Pensiju plāni ir īpaši izveidoti noteiktajā desmitgadē dzimušajiem un pieļauj aktīvāku ieguldījumu stratēģiju. Plāni piemēroti arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.
Plānu ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no krāšanas laika. To mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu vecumdienām un vienlaikus saglabāt ieguldījumu drošību, tuvojoties naudas saņemšanas brīdim.
Plānu darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs līdz 100%, bet, tuvojoties plānu beigu datumam, svārstīsies no 0 līdz 25%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.
Piemērotais pensiju plāns noteikts, pamatojoties uz klienta vecumu.

Aprēķina pieņēmumi

Aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Aprēķini veidoti, pieņemot, ka:

 • Šā brīža pensiju 2. līmeņa uzkrājums norādīts atbilstoši vidējam uzkrājuma apmēram attiecīgajā vecumā, balstoties uz VSAA statistikas datiem 01.07.2023. Apskatīties savu šā brīža pensijas 2. līmeņa uzkrājumu vari portālā www.latvija.gov.lv.
 • Pensiju 2. līmeņa uzkrājumā tiek novirzītas iemaksas 6% apmērā no ikmēneša algas pirms nodokļu nomaksas.
 • Prognozētā uzkrājuma apmērs norādīts pirms nodokļu atskaitīšanas un ņemot vērā nākotnes gada inflāciju 2% apmērā. Aprēķinā nepiemēro dažādu veidu atvieglojumus. Uzkrājuma apmēru aprēķina pieņemot, ka iedzīvotājs sāk saņemt pensiju, sasniedzot pensionēšanās vecumu 65 gadi.
 • Prognozētais pensiju 2. līmeņa uzkrājums tiek veidots vienā no Swedbank piedāvātajiem pensiju plāniem – “Stabilitāte”, “Dinamika” – vai dzīves cikla plānos “1970+”, “1980+”, “1990+” ar vidējo iedomāto ienesīgumu ieguldījumiem akcijās 7%, obligācijās 3% gadā, atskaitot visas prospektos noteiktās komisijas. Piemērotākais pensiju 2. līmeņa plāns noteikts atbilstoši klienta vecumam. Ja piemērotais plāns ir “Dinamika”, tiek pieņemts, ka 5 gadus līdz pensionēšanas vecumam to nomaina uz plānu “Stabilitāte”.
 • Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem lielumiem, un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Mēs - "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS* - esam lielākais pensiju 2. līmeņa pārvaldītājs Latvijā: uz 2019.gada jūnija beigām mūsu pārvaldīto pensiju 2. līmeņa plānu dalībnieku skaits pārsniedza 538 000 un pārvaldāmo aktīvu apjoms bija vairāk nekā 1,68 miljardi eiro. Mēs saviem klientiem piedāvājam konservatīvo Swedbank pensiju ieguldījumu plānu "Stabilitāte", aktīvo Swedbank pensiju ieguldījumu plānu "Dinamika", kā arī aktīvos dzīves cikla plānus plašam iedzīvotāju spektram - Swedbank ieguldījumu plānus "1970+", "1980+" un "1990+". Mēs pārvaldām arī Swedbank pensiju 3. līmeņa pensiju plānus. Esam vienīgais pensiju 2.līmeņa līdzekļu pārvaldnieks Latvijā, kas piedāvā dzīvescikla plānus tik plašam iedzīvotāju lokam.

Mēs rīkojamies kā atbildīgs līdzekļu pārvaldītājs, un savā darbībā ņemam vērā mūsu ieguldījumu lēmumu potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz vides, sociālajiem un uzņēmumu, kuros ieguldām, pārvaldības faktoriem. Mēs aktīvi iesaistāmies ilgtspējīgas darbības veicināšanā, aicinot uzņēmumus un ieguldījumu fondus, kuros tiek veikti vai ir plānoti ieguldījumi, ievērot un veicināt ilgtspējīgu rīcību. Mēs atturamies no tiešo ieguldījumu veikšanas tādos uzņēmumos, kas savā darbībā būtiski neievēro ilgtspējas principus.

Mūsu pārvaldītie pensiju plāni ir vairākkārt saņēmuši "Investment and Pensions Europe" (IPE) balvu kā labākie dažādās kategorijās Centrāleiropā un Austrumeiropā. IPE 2013., 2016. un 2017. gadā atzina Swedbank pensiju 2. līmeņa plānu "Dinamika" par labāko Centrāleiropā un Austrumeiropā, savukārt Swedbank pensiju 3. līmeņa plānam "Dinamika+60" IPE "Real Estate Global Awards" 2016. gadā piešķīra apbalvojumu kā labākajam investoram nekustamajā īpašumā starp Austrumeiropas un vairākām lielām Rietumeiropas valstīm.

Mēs esam Swedbank Grupā ietilpstošās "Swedbank Robur" AB (Zviedrija) meitasuzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā sadarbojamies ar vienu no lielākajām līdzekļu pārvaldības sabiedrībām Ziemeļvalstu reģionā - "Swedbank Robur Fonder" - kura darbojas kopš 1967. gada un arī ir Swedbank Grupas uzņēmums. Tā pensiju 2. un 3. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanā tiek izmantota "Swedbank Robur Fonder" ilggadējā pieredze starptautiskajos tirgos, apvienojot to ar mūsu vietējā tirgus zināšanām.

Noderīga informācija

* "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, vienotais reģistrācijas numurs komercreģistrā: 40003337582, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
Pensiju 3. līmenis – privātā pensiju fonda "Swedbank Atklātais Pensiju fonds" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, piedāvātie pensiju plāni: "Stabilitāte+25", "Dinamika+60", "Dinamika+100" un "Dinamika+USD".
Līdzekļu pārvaldītājs pensiju 2. un 3. līmenim – "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs – "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

Swedbank ieguldījumu plāns 1990+

 • Pensiju plāns ir īpaši izveidots 1990. gadā vai vēlāk dzimušajiem un pieļauj aktīvāku ieguldījumu stratēģiju. Plāns piemērots arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.
 • Vienīgais plāns Latvijā, kura ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no krāšanas laika. Tā mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu vecumdienām un vienlaikus saglabāt ieguldījumu drošību, tuvojoties naudas saņemšanas brīdim.
 • Plāna darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs no 55% līdz 75%, bet, tuvojoties plāna beigu datumam, svārstīsies no 0 līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.

Pensiju fondu pārvaldnieks "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS piedāvā dažādus pensiju plānus. Izvēlies sev piemērotāko!

Apskatīties pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var portālā latvija.gov.lv.

Apskatīties pensiju 1. un 2. līmeņa uzkrājumu

Pārvaldot pensiju ieguldījumus, mūsu mērķis ir palielināt tavu uzkrājumu ilgtermiņā, tāpēc ieguldām rūpīgi atlasītos uzņēmumos, valdību vērtspapīros un nekustamā īpašuma fondos.

Pensiju plānu rezultāti
Ieguldījumu saraksti

Naudas līdzekļi tavā pensiju 2. līmenī tiks uzkrāti vēl daudz gadu, tāpēc ir svarīga to drošība. Swedbank ir banka ar gandrīz 200 gadus ilgu vēsturi. Papildus drošībai pensiju 2. līmeņa uzkrājums glabājas nošķirti no pārvaldītāja vai bankas līdzekļiem.

Tā ir tava nauda, ko saņemsi, kad dosies pensijā. Šobrīd pensiju 2. līmenī tiek ieskaitīti 6% no tavas bruto algas, neradot tev papildu izmaksas. Aizejot pensijā, pensiju 2. līmenis būs nozīmīgs tavu ienākumu avots.

Noskaties video
Uzzināt vairāk par pensijas uzkrājumiem

Ja esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, tad automātiski esi pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Dzimušajiem laikā no 1951. gada 2. jūlija (ieskaitot) līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot) dalība pensiju 2. līmenī ir brīvprātīga. Pensiju 2. līmeņa pārvaldītāju var mainīt reizi kalendāra gadā, bet pensiju plānu – divreiz kalendāra gadā.

Izvēlēties / mainīt pensiju 2. līmeņa plānu

Naudas līdzekļi tavā pensiju 2. līmenī tiks uzkrāti vēl daudz gadu, tāpēc svarīgi uzticēt to pārvaldīšanu pieredzējušam un profesionālam pārvaldītājam. Mūsu pensiju plānu līdzekļi tiek pārvaldīti sadarbībā ar Swedbank Robur, kas ir starptautiski atzīts līdzekļu pārvaldītājs ar vairāk nekā 50 gadu darbības pieredzi.

Uzzināt vairāk par pārvaldītāju

Par pensiju 2. līmeņa kapitāla mantošanu

No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, var izvēlēties vienu no trīs sava uzkrātā kapitāla izmantošanas iespējām, kas stātos spēkā, ja dalībnieks nomirs pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

 1. Pirmā iespēja ir pievienot uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu dalībnieka norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Norādīt var tikai vienu šādu personu, kurai arī jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Ja dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienā norādītā persona nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks, uzkrātais kapitāls tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.
 2. Otrā iespēja ir pensiju 2. līmeni nodot mantošanā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Pēc noteiktas procedūras ievērošanas un dokumentu iesniegšanas notāram (un dokumentu izvērtējuma), mantotais pensiju 2. līmeņa kapitāls saskaņā ar mantinieka izvēli tiks pieskaitīts vai nu mantinieka pensiju 2. līmeņa kapitālam vai tiks pārskaitīts uz mantinieka norēķinu kontu (izmaksu VSAA veiks eiro). Ja mantinieks nav deklarēts Latvijā vai tas ir juridiskā persona, mantoto summu varēs saņemt tikai bankas kontā. Mantinieki varēs pieteikties izmaksai 10 gadu laikā no dalībnieka nāves dienas. Ja šajā laikā mantinieki nepieteiksies, kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.
 3. Trešā iespēja ir ieskaitīt uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu valsts pensiju speciālajā budžetā. Šādā gadījumā kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju dalībnieka apgādībā bijušajām personām.

Kapitālu mantojot vai pievienojot norādītās personas kapitālam pastāvēs daži ierobežojumi

 • Pirmkārt, mantot vai pievienot norādītās personas kapitālam varēs visu kapitālu, kas tiks uzkrāts sākot no 2020. gada 1. janvāra un 80% no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla apmēra, kas reģistrēts 2019. gada 31. decembrī. 20% no šī kapitāla tiks ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā.
 • Otrkārt, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirs pirms pensijas vecuma sasniegšanas un nebūs izvēlēta neviena no uzkrātā kapitāla mantošanas iespējām vai ja uzkrātais kapitāls nesasniegs 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra (pašlaik 38,15 EUR), kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Noderīgi zināt

 • Savu izvēli pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanai dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu.
 • Iesniegumu par pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanu viņa nāves gadījumā dalībnieks var iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sākot no 2020. gada 1. janvāra portālā www.latvija.gov.lv vai nosūtot VSAA elektroniski ar e-parakstu un laika zīmogu, vai klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros.
 • Uzzināt, cik liels ir pensijas 2. līmeņa uzkrātais kapitāls var portālā www.latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu” vai VSAA klientu apkalpošanas centros.
 • Detalizētākā informācija atrodama VSAA izveidotajā mājaslapā www.vsaa.gov.lv

Tavas pensijas spēks

Swedbank pensiju plāni veicina vides un sociālos raksturlielumus. Ilgtspējīgas vērtības radīšana nozīmē mūsu mērķi nodrošināt ilgtermiņa ienesīgumu saviem klientiem, vienlaikus veicinot arī pozitīvu sabiedrības un vides attīstību.

CO2 emisiju samazināšana

Tavi ieguldījumi mudina uzņēmumus samazināt CO2 emisijas un pārveidot uzņēmumus par ilgtspējīgākiem.

Uzzināt vairāk

Klimata risinājumi

Tavi ieguldījumi atbalsta uzņēmumus ar pielāgošanās plāniem klimata risinājumiem, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Uzzināt vairāk

Vietējās investīcijas

Ieguldot vietējos uzņēmumos, tu palīdzi tiem augt, ieviest jauninājumus un stiprināt reģionālo ekonomiku.

Uzzināt vairāk

Progresīva sabiedrība

Tu veic ieguldījumus veselības aizsardzībā, jaunu tehnoloģiju attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

Jautājām cilvēkiem, kuri veido uzkrājumus pensijai, kā viņi sadalītu 1000 eiro investīcijām, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Šeit ir viņu atbildes.


{ "xAxis": { "visible": "true", "categories": [ "Vesel\u012Bbas apr\u016Bpes att\u012Bst\u012Bba", "Dabas resursu aizsardz\u012Bba", "Dz\u012Bves kvalit\u0101tes uzlabo\u0161ana", "Jaun\u0101s tehnolo\u0123ijas", "Klimata aizsardz\u012Bba", "Digit\u0101l\u0101 dro\u0161\u012Bba", "Biolo\u0123isk\u0101 daudzveid\u012Bba", "Dzimumu l\u012Bdzties\u012Bba, daudzveid\u012Bba un cilv\u0113kties\u012Bbas" ], "labels": { "style": { "textOverflow": "none" } } }, "yAxis": { "visible": "true", "labels": { "format": "{value} €" }, "title": { "enabled": false } } }

Avots: Swedbank 2022. gada pētījums

Atbalsti ilgtspējas attīstību ar saviem pensijas uzkrājumiem

Ja tava nauda pensiju uzkrājuma veidā tiek ieguldīta uzņēmumos, kam ir pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi un sabiedrību, tad tas veicina sociālo un ekoloģisko labklājību, kā arī atbildīgu uzņēmējdarbību.

Avots: Pasaules Fondu biržu federācija (WFE)

 • CO2 izmeši
 • Enerģijas izmantošana
 • Dabas resursu izmantošana
 • Atkritumi un piesārņojums
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
 • Darbinieku veselība un labklājība
 • Cilvēktiesības
 • Dzimumu līdztiesība
 • Nediskriminēšana
 • Godīga darba samaksa
 • Biznesa ētika
 • Caurspīdīgums
 • Korupcijas novēršana
 • Pārskatu sniegšana
 • Atbildīgi piegādātāji

Padomi iesācējiem

Seko savām vērtībām un izvēlies pensiju plānu, kas veicina ilgtspēju. Uz 30.06.2023. Swedbank pensiju plāni ir ieguldījuši:

 • 284 miljonus eiro fondos, kas ievēro vides, sociālos un pārvaldības principus (ESG faktori);
 • 2,4 miljardus eiro akciju un obligāciju grozos, kas ir izvēlēti, ņemot vērā ESG apsvērumus.

Seko līdzi, kādas jomas atbalsta tavs pensiju plāns. Mēs ļoti rūpīgi izvēlamies, kur ieguldīt tavu pensijas naudu. Ar mūsu pensiju plānu atbildīgo ieguldījumu politiku var epazīties šeit.

Pārliecinies, ka tavi pensijas uzkrājumi tiek ieguldīti ar atbildības sajūtu par pasaules likteni. Mūsu pensiju plānu vidējais ESG reitings ir - AA (avots: MSCI, dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām).

Dokumenti un informācija, kas publicēta, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, prasībām, ir atrodama šeit.

CO2 emisiju samazināšana

CO2 emisiju samazināšana ir viens no svarīgākajiem gan visas pasaules, gan mūsu mērķiem. Daļa tavu pensijas uzkrājumu līdzekļu tiek ieguldīta uzņēmumos, kuri veicina oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu.

 • Šādi uzņēmumi parasti ir inovatīvāki, efektīvāki un ienesīgāki, jo tie meklē ilgtspējīgākus veidus, kā izmantot enerģiju, ūdeni, ražošanas materiālus vai pārstrādāt atkritumus.
 • Emisiju intensitāte mūsu pensiju plānu portfelī ir 60 tonnas, un tā ir gandrīz 2,2 reizes zemāka par tirgus vidējo rādītāju, kas veido 135 tonnas.

CO2 intensitāte*

* CO2 tonnas emisiju /milj. USD pārdošanas apjomi (Avots: MSCI; dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām)

Klimata risinājumi

Ja investē klimata risinājumos, tu atbalsti uzņēmumus ar pielāgošanās plāniem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, kā arī atjaunojamo energoresursu sektora izaugsmes veicināšanai, stādot mežus, būvējot klimatam labvēlīgas ēkas vai sniedzot ieguldījumu energoefektivitātes risinājumu izstrādē.

Pielāgošanās iespējas mūsu pensiju plānu portfelī:*

 • Elektroenerģijas ražošana – 28,6% no tā veido atjaunojamie enerģijas avoti (kurināmā sadalījums, % no ražošanas apjomiem)
 • Uzņēmumi ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķiem – 57,9%

Šīs investīcijas ne tikai mazina klimata pārmaiņas, bet arī atbalsta inovatīvu tehnoloģiju attīstību, rada videi draudzīgas darbavietas un stiprina ekonomiku.

* Avots: MSCI, dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

Vietējās investīcijas

Mēs esam lielākais vietējais investors starp ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Latvijā.

 • 187 miljoni eiro* - tāda ir Swedbank pensiju plānu ieguldījumu vērtība Latvijas biznesa attīstībā, izmantojot alternatīvo ieguldījumu fondus, akcijas un obligācijas.
 • 513 miljoni eiro* - investīcijas Baltijas valstu biznesos.

* Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

Progresīva sabiedrība

Swedbank pensiju plānu ieguldījumu vērtība veselības un tehnoloģiju nozarē veido aptuveni 538 miljonus eiro.*

ESG jeb vides, sabiedrības un pārvaldības veicinošo faktoru rezultāts un sadalījums pensiju plānos:

 • Veselības aprūpes sektora vērtējums – 88,3%** uzņēmumu veselības aprūpes nozarē ir novērtēti no A līdz AAA (reitings no A līdz AAA pēc MSCI metodoloģijas atbilst augstas kvalitātes, ilgtspējas faktorus veicinošam uzņēmumam).
 • Tehnoloģiju sektora vērtējums – 83,3%** uzņēmumu tehnoloģiju sektorā ir novērtēti no A līdz AAA.

Investējot veselības aprūpes nozarē, tu veic ieguldījumu farmācijas, biotehnoloģijas, veselības aprūpes iekārtu un tehnoloģiju (piemēram, medikamentu, medicīnas iekārtu, diagnostikas u.c.) attīstībā.

Informācijas tehnoloģiju nozare veicina ne tikai ērtāku ikdienu (piemēram, robotika, lietu internets), bet arī emisiju samazināšanu, jo digitālie risinājumi potenciāli var samazināt globālās emisijas līdz pat 20% (avots: Pasaules Ekonomikas forums).

* Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

** Avots: MSCI, dati uz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām

Dodoties vecuma pensijā, ir divas izvēles iespējas, kā saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu:

 • Pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt pensijas no abiem līmeņiem kopā ik mēnesi vai
 • Noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzticot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu paša izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, un saņemt pensiju no 2. līmeņa ar noteiktu regularitāti

Abos gadījumos pieprasītās pensijas 2. līmeņa izmaksa tiek nodrošināta noteiktā apjomā līdz dalībnieka mūža beigām.

Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā var norādīt labuma guvēju – jebkuru personu. Labuma guvējam no apdrošinātās personas nāves dienas līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām tiek izmaksāta apdrošinātajai personai paredzētā mūža pensija.

Plašāku informāciju par pensiju 2. līmeņa kapitāla izmaksu var uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, var izvēlēties vienu no trīs sava uzkrātā kapitāla izmantošanas iespējām, kas stātos spēkā, ja dalībnieks nomirs pirms vecuma pensijas piešķiršanas. Detalizētākā informācija atrodama sadaļā Par mantošanu.

Pakalpojums Cena, EUR
Lietošana
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju ieguldījumu plāns
1990+ 1980+ 1970+ Dinamika Stabilitāte Dinamika Indekss
- Pastāvīgā atlīdzība 0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,355%
- turētājbankai 0,065%
0,39% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,31%
- turētājbankai 0,08%
0,30% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,22%
- turētājbankai 0,08%
Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% 0% 0% Mainīgās atlīdzības apmērs ir atkarīgs no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem un tiek aprēķināts valsts fondēto pensiju likuma noteiktajā kārtībā.
Plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Pārvaldītāja maiņa Bez maksas

Spēkā no 01.08.2022.

Uzkrāto pensiju 2. līmenī tagad var atstāt mantojumā, aizpildot iesniegumu portālā latvija.gov.lv.

Uzzināt vairāk
Līdzekļu pārvaldītājs "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu prospekti un darbības rezultāti pieejami www.swedbank.lv
Aktuāli!

Nākotni nevar paredzēt, bet par to var parūpēties – sākot uzkrāt šodien ar Swedbank pensiju 3. līmeni.

Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Lai jebkurā dzīves situācijā tu varētu justies drošs un pasargāts, veidojiet sev pietiekamu naudas drošības rezervi!

Desmitiem tūkstošu iedzīvotāju zaudē nākotnes ienākumus, ieguldot naudu sev nepiemērotā pensiju 2. līmenī

Uzzināt vairāk

Pensiju 2. līmeņa dzīves cikla plāni – vecumam pieskaņoti ieguldījumi

Uzzināt vairāk

Vai pensiju var abonēt?

Uzzināt vairāk

Mirkli uzgaidi!
Tūlīt atvērsies latvija.gov.lv

Lai nomainītu plānu:

 1. Autorizējies latvija.gov.lv
 2. No iesniegumu saraksta izvēlies Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēle un maiņa un spied Tālāk
 3. Sadaļā “Ieguldījumu plāns” no pārvaldītāju un plānu saraksta izvēlies savam vecumam atbilstošu Swedbank ieguldījumu plānu
 4. Aizpildi prasīto kontaktinformāciju, apstiprini, spied Tālāk un Iesniegt iesniegumu
Turpināt

Ja portāls latvija.gov.lv neatveras automātiski, spied “turpināt”.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas