Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Opciju kalkulators

Šeit izveidotais opciju kalkulators ir palīgs investoram, un ar tā palīdzību Jūs varat izrēķināt aptuvenās opciju prēmijas. Papildus opciju prēmijai, opciju kalkulators parāda arī svarīgākos rādītājus, kas ietekmē šo prēmiju. Šim opciju kalkulatoram ir tikai informatīvs raksturs un pirms darījuma slēgšanas konkrētā darījuma noteikumi Jums ir jāsaskaņo ar bankas darbinieku.

Current Price
Strike
Interest Rate (% p.a.)
dividend
Volatility (% p.a.)
Units Left/End Date
 

Rokasgrāmata

Lai aprēķinātu opcijas prēmijas lielumu Jums ir jāievada sekojoši dati:

Current Price (Tekošā cena)– tā ir pamataktīva (underlying asset) cena attiecīgajā valūtā.

Strike (Noteiktā cena) – ir cena par kuru nākotnē tiks tirgots pamataktīvs.

Interest Rate (Procentu likme) ) – ir attiecīgās valūtas pamatlikme. Pasaules “galvenajām” valūtām parasti šī likme ir London Interbank Offered Rate (LIBOR). Pārējām valūtām šī likme ir vienāda ar vietējā starpbanku tirgus piedāvājuma likmi, vai arī ar attiecīgās valsts Centrālās bankas likmi.

Yield (Ienesīgums) – ir rādītājs, kas tiek iegūts dalot sagaidāmo pamataktīva ienākumu ar tā cenu. Valūtām tiek lietota tekošā procentu likme, akcijām – teorētiskais dividenžu ienākums gadā. Reālās dividendes parasti tiek izmaksātas vienu reizi gadā, un šis izmaksas laiks var arī nesakrist ar attiecīgās opcijas darbības laiku.

Volatility (Svārstīgums) – parāda sagaidāmās attiecīgā pamataktīva cenas svārstības. Svārstīguma aprēķināšana ir ļoti sarežģīts process un labāk to atstāt profesionāļu ziņā.

Expiry in (Beigu termiņš) – attiecīgās opcijas derīguma beigu termiņš.

Option Type (Opciju veidi) tiek apskatīti sadaļā “Palīdzība”.

Saskaņā ar datiem, ko Jūs ierakstīsiet, opciju kalkulators izrēķinās aptuveno opcijas cenu.

Option price (Opcijas cena) tiek rēķināta vienai pamataktīva vienībai. Konkrētajiem opciju darījumiem var tikt noteikts minimālais pamataktīvu skaits, uz kuru tiek izrakstītas opcijas, tādejādi, lai atrastu mazāko iespējamo darījuma apjomu, konkrētās opcijas cena ir jāreizina ar šai opcijai atbilstošo minimālo pamataktīvu vienību skaitu.

Delta - ir koeficients, kas parada cik jūtīga ir opcijas cena attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Ja Delta ir 0.6, tas nozīmē ka, pamataktīva cenas izmiņas opcijas cenu ietekmē par 60%. Delta uzskatāmākus rezultātos dod pie relatīvi mazām izmaiņām. Pēc minētā piemēra, kur Delta ir 0.6 – ja akcijas cena ir 100 vienības un tā palielinās par 10 vienībām, tad opcija, kas pirms tam maksāja 10 vienības, palielinoties par 6 vienībām tagad maksās 16. Savukārt, ja pamataktīva vērtība dubultosies, tad opcijas cena visticamāk palielināsies par vairāk nekā 60 vienībām.

Gamma - parāda Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Citiem vārdiem – pamataktīva cenas izmaiņas par vienu vienību izmaina Deltu par vienu Gamma vienību. Augsts Gamma koeficients norāda uz augstu Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām.

Theta - ir koefiecients, kas parāda opcijas cenas izmaiņas laika gaitā, pieņemot, kad pārējie faktori ir nemainīgi. Piemēram: Theta, kas aprēķināta 1/100 no tirdzniecības gada, parāda opcijas cenas samazinājuma koeficientu šajā laika posmā. Laika faktora ietekme uz opcijas cenu ir izskaidrojama ar to, ka jo īsāks opcijas termiņš, jo samazinās opcijas cenai pielietojamais svārstīgums (volatility).Izņemot dažus ļoti retus gadījumus, Theta gandrīz vienmēr ir negatīva.

Vega - ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva svārstīgumu (volatility). Augsts Vega rādītājs parāda opcijas cenas augstu jūtīgumu pret pamataktīva tirgus cenas svārstībām. Mūsu kalkulators parāda izmaiņas ar 1% soli, tas ir svārstīgumam (volatility) mainoties par 1%, opcijas cena izmainās par attiecīgo Vega. .

Rho- ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret procentu likmēm. Mūsu kalkulatorā – procentu likmju izmaiņa par 1%, izmaina opcijas cenu par attiecīgo Rho.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Mēs palīdzēsim tev sākt krāt!

Atbildi uz 3 jautājumiem un uzzini, kādi uzkrājumu veidi tev būtu vispiemērotākie un kā visvieglāk sākt.