Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Ieguldījumu ieteikumi

Jūtieties droši par savām uzkrājumu un ieguldījumu izvēlēm

  • Aizpildiet anketu, lai noskaidrotu sev piemērotākos uzkrājumu un ieguldījumu risinājumus.
  • Šīs anketas mērķis ir novērtēt jūsu zināšanas un pieredzi par uzkrājumu un ieguldījumu jomu, kā arī izprast jūsu finansiālo stāvokli un ieguldījumu mērķus, lai sniegtu jums ieteikumus par piemērotākajiem uzkrājumu un ieguldījumu risinājumiem.
Aizpildīt anketu

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot jūsu zināšanas un pieredzi par ieguldījumu jomu, kā arī izprast jūsu finansiālo stāvokli un ieguldījumu mērķus, lai sniegtu ieteikumus par jums piemērotāko uzkrājumu vai ieguldījumu risinājumu.

Izmantojot jūsu aizpildīto anketu, tiks noteikts jūsu ieguldījumu profils konkrētam ieguldīšanas mērķim un ieteikts risinājums, kas atbilst šim ieguldījumu profilam.

Anketā iekļautie jautājumi ir sadalīti četros blokos:

  • zināšanas un pieredze;
  • finanšu stāvoklis;
  • vēlamais ieguldījumu termiņš;
  • riska tolerance.

Katrs jautājumu bloks dod noteiktu punktu skaitu, pēc kuru apkopošanas mēs noteiksim jūsu ieguldījumu profilu. Pamatojoties uz to, ieteiksim jums piemērotu ieguldījuma veidu.

Papildus vērtēšanas loģikā esam iekļāvuši izņēmumus, lai mēs jums neieteiktu produktus, kas jums noteikti nav piemēroti (piemēram, produkti ar augstu akciju risku, ja jums ir zema riska tolerance).

Šis pārskats ir derīgs 1 (vienu) mēnesi vai līdz brīdim, kad atkārtoti aizpildāt ieguldījumu profila anketu, - atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas ātrāk.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja savos lēmumos pamatosieties uz šo pārskatu pēc pārskata derīguma termiņa beigām, tiks uzskatīts, ka esat rīkojies pats pēc savas iniciatīvas, jo nevarat paļauties uz šajā pārskatā doto ieteikumu vai citu tajā norādīto informāciju.

Iesakām anketu atjaunināt vismaz reizi gadā, lai saņemtu aktuālus ieteikumus, kas atbilst jūsu ieguldījumu profilam, jo laika gaitā tas var mainīties.

Tāpat iesakām vismaz reizi gadā izvērtēt, vai ieguldījums aizvien atbilst jūsu vajadzībām, jo tas tika aizsākts, balstoties uz iepriekšējos piemērotības pārskatos sniegtajiem ieteikumiem.

Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un Jūsu lolojums jau stājas augstskolā un vēlas sākt patstāvīgu dzīvi. Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Pašreizējā demogrāfiskā situācija liecina par to, ka nākotnē mums būs jārēķinās ar pensiju, kas varētu būt mazāka par pusi no šodienas algas.

Privātais portfelis ir paredzēts cilvēkiem, kuri augstu vērtē savu laiku un ērtības naudas ieguldīšanā.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Ar Vienošanos par OCTA par vienu pienākumu mazāk!

Izvēlies Swedbank Vienošanos par OCTA un novērtē:

  • automātisko polises atjaunošanu, kas turpmāk ļaus neraizēties par OCTA beigu termiņu
  • ērto polises apmaksas veidu - maksājumi notiks automātiski no konta reizi ceturksnī