Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Ieguldījumu konts

Gudrs risinājums aktīviem ieguldītājiem

Ieguldījumu konts sniedz iespēju ērti pārvaldīt savus ieguldījumus vērtspapīros un citos finanšu instrumentos, kā arī maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no peļņas tikai brīdī, kad no ieguldījumu konta izņemta lielāka summa, nekā ieguldīts.

 • Ērta ieguldīšana vērtspapīros
 • Izdevīgi nodokļa nomaksas nosacījumi

Vēlamies jūs informēt, ka, sākot ar 17.09.2019., internetbankā ir iespējams sagatavot likumā paredzēto ieguldījumu konta izrakstu. Ieguldījumu konta izrakstu varēsiet izmantot deklarācijas iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā.

documentIeguldījumu konta instrukcija

Ja tev ir atvērts ieguldījumu konts, katru gadu sagatavo ieguldījumu konta izrakstu, lai pārliecinātos, vai par ienākumu no ieguldījuma konta nav jāmaksā nodokļi.

Ievēro – ieguldījumu konta izrakstu var sagatavot un mainīt tikai par pēdējiem 3 gadiem.

Ieguldījumu konts ir īpašs risinājums ieguldītājiem, kuri aktīvi pērk un pārdod vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus, un tam ir paredzēti speciāli iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nosacījumi.

documentIeguldījumu konta noteikumi

Tas ļauj ieskaitīt naudas līdzekļus ieguldījumu kontā un veikt ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos, piemēram, akcijās, fondos, obligācijās utt., neraizējoties par gūtā ienākuma deklarēšanu un IIN maksāšanu pēc katra darījuma. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir paredzēta iespēja veikt privātus ieguldījumus vērtspapīros divos veidos (no IIN nomaksas perspektīvas). Ikvienam ir iespējams izvēlēties, kuru no veidiem izmantot, un ieguldījumus var veikt arī vienlaikus gan vienā, gan otrā veidā.
Ieguldījumu konts Vērtspapīru konts bez ieguldījumu konta
Ienākuma deklarēšana un nodokļa aprēķins Jāveic nākamā gada sākumā, kad no ieguldījumu konta izmaksātā summa pārsniedz iemaksāto summu.

Ienākuma deklarēšana jāveic un par gūto ienākumu IIN jāmaksā nākamā gada sākumā gada ienākuma deklarācijas ietvaros tikai tādos gadījumos, ja no ieguldījumu konta izmaksātā summa pārsniedz iemaksāto summu. No šī pārsnieguma jāaprēķina un jānomaksā IIN.

Deklarēšanas termiņš (atkarībā no kopējo gada ienākumu lieluma): 1. marts – 1. jūnijs/1. aprīlis – 1. jūlijs.

Jāveic, gūstot peļņu no katra vērtspapīra pārdošanas darījuma.

Deklarēšana jāveic atkarībā no gūtā ienākuma lieluma: par kārtējā gada ceturkšņa laikā gūto ienākumu (līdz 15. datumam nākamajā mēnesī pēc ceturkšņa, kura laikā gūts ienākums) vai par visa gadā laikā gūto ienākumu (līdz nākamā gada 15. janvārim). Ienākuma deklarēšanai izmantojama īpaša veidlapa (DK).

Nākamajā gadā var iesniegt rezumējošo deklarāciju par iepriekšējo kalendāro gadu, kurā var iekļaut zaudējumus no citu vērtspapīru pārdošanas iepriekšējā kalendārā gadā un samazināt IIN apmēru vai atgūt daļu no jau samaksātā IIN.

Pārskati IIN deklarācijas sagatavošanai Banka nodrošinās iespēju sagatavot ieguldījumu konta izrakstu, uz kura pamata ieguldītājs aizpilda gada ienākuma deklarāciju. Ieguldītājs patstāvīgi sagatavo informāciju deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma. Informācijas sagatavošanai iespējams izmantot vērtspapīru konta izrakstu, kas pieejams internetbankā vai jebkurā filiālē.
Atļautie un neatļautie darījumi Ir atļauti visi darījumi ar vērtspapīriem, izņemot vērtspapīru pārskaitījumus. Ir atļauti visi darījumi ar vērtspapīriem.

Ieguldījumu konts ir paredzēts tieši ieguldīšanai. Tādēļ visas ar ieguldījumu veikšanu nesaistītās operācijas, piemēram, e-rēķinu apmaksa, norēķinu karšu izmantošana, kredīta maksājumi u. tml., šajā kontā nav atļautas.

 1. Atver ieguldījumu kontu internetbankā Atvērt ieguldījumu kontu Swedbank nozīmē atvērt naudas kontu, kam atvēršanas brīdī tiek piešķirts ieguldījumu konta statuss, un ar to saistītu jaunu vērtspapīru kontu
 2. Ieskaiti naudas līdzekļus ieguldījumu kontā.
 3. Veic ieguldījumus Veic ieguldījumus akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos, depozītos vai citos finanšu instrumentos. Atļautie instrumenti un darījumu veidi ir aprakstīti likumā un Ieguldījumu konta noteikumos.
 4. Pārvaldi savus ieguldījumus: pērc, pārdod, maini, papildini ieguldījumu kontu jebkurā brīdī.
 5. Saņem dividendes un procentu maksājumus ieguldījumu kontā. Likums paredz koriģēt ar nodokli apliekamo ienākumu no ieguldījumu konta, ja no tajā gūtajiem ienākumiem jau ieturēts IIN vai ja gūti ar IIN neapliekami ienākumi.
 6. Veic izmaksu no ieguldījumu konta, pārskaitot naudas summas no ieguldījumu konta uz citu norēķinu kontu. IIN jāaprēķina, tiklīdz kopējā izmaksātā summa pārsniedz kopējo iemaksāto summu. Komisiju maksas par konta uzturēšanu vai darījumiem netiek uzskatītas par izmaksām no ieguldījumu konta.

Uz ieguldījumu kontu attiecas Cenrāža norēķinu un vērtspapīru konta sadaļas.

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšanās
Konta atvēršana Bez maksas T.sk. pašnodarbinātas personas
Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 200,00 Dokumentu pārbaude notiek 5 darba dienu laikā.

EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
Lietošana
Konta uzturēšana Bez maksas
Neaktīva konta uzturēšana 1,00 mēnesī Komisija tiek ieturēta no kontiem, kuros gada laikā nav veiktas bankas operācijas (izņemot ieturētas bankas komisijas).
Maksa par neatļautu debeta atlikumu 0% gadāKomisijas maksa ir atcelta no 25.07.2019.
Citi pakalpojumi
Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN Komisija par dokumentu pārbaudi
Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
Apkalpošana ar Latvijas notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN Komisija par pilnvaras pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
Apkalpošana ar ārvalsts notāra apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00-45,00, t.sk. PVN 45,00, t.sk. PVN - pilnvaras pirmreizēja pārbaude
12,00, t.sk. PVN - pilnvaras atkārtota pārbaude
Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
Slēgšana
Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Pieteikt papildu konta slēgšanu var internetbankā, nosūtot ziņojumu, vai zvanot pa tālruni 67 444 444. Par vienīgā vai pēdējā konta slēgšanu jāvēršas filiālē.
Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību 50,00 Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

Spēkā no 01.10.2021.

Spēkā no 01.03.2020

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 4,50
Kontu izraksti
Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
- Līdz 30 000 EUR** Bez maksas
- No vērtības virs 30 000 EUR** 0,008%
* ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
Citas valstis Pēc vienošanās
Citi pakalpojumi options
 • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa Pēc vienošanās
Dalība akcionāru kopsapulcē Pēc vienošanās
Slēgšana
Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 01.03.2020.

documentIeguldījumu konta noteikumi

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Izvēlies sev piemērotāko pensiju plānu!

6% no tavas ikmēneša algas tiek novirzīti pensiju 2. līmenī. Izvēlies sev piemērotāko pensiju plānu, lai dotu iespēju uzkrājumam augt.

Kāpēc izvēlēties Swedbank pensiju 2. līmeni?

 • Zemas komisijas – no 0,30% gadā
 • Plašs pensiju plānu klāsts – no aktīva līdz konservatīvam
 • Ilgtspēja – tavs uzkrājums tiks ieguldīts zaļākai nākotnei tev un taviem pēcnācējiem
 • Lielākas peļņas iespēja – tavs uzkrājums tiek ieguldīts dažādās nozarēs visā pasaulē
Pieteikties portālā latvija.lv

Piesakoties pensiju 2. līmenim, piekrītu, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai tiks nodoti mani personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) attiecīgā e-pakalpojuma izpildei. Līdzekļu pārvaldītājs "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu prospekti un darbības rezultāti pieejami šeit. Piemērotais pensiju plāns noteikts, pamatojoties uz klienta vecumu.