Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Par pensiju 2. līmeni

Uzkrāto pensiju 2. līmenī tagad var atstāt mantojumā, aizpildot iesniegumu portālā latvija.lv.

Uzzināt vairāk
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″1990+″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } } { "title": { "text": "" }, "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "labels": { "autoRotation": [0] } }, "plotOptions": { "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Plāns 1990+ ir tev piemērotākais, jo:

 • Esat dzimis 1995. gadā;
 • Līdz vecuma pensijai ir vairāk kā 40 gadi;
 • Ir laiks veikt dinamiskus ieguldījumus lielākai peļņas iespējai.

Ja vēl neesat šī plāna dalībnieks – piesakieties!

Savu esošo pensiju 2. līmeņa plānu varat pārbaudīt portālā latvija.lv

Pārskati un prospekti Pieteikties caur latvija.lv
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″1980+″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } } { "title": { "text": "" }, "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "labels": { "autoRotation": [0] } }, "plotOptions": { "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Jūsu vecumam ir piemērots 1980+ ir tev piemērotākais, jo:

 • Esat dzimis 1985. gadā;
 • Līdz vecuma pensijai ir vairāk kā 30 gadi;
 • Ir laiks veikt dinamiskus ieguldījumus lielākai peļņas iespējai.

Ja vēl neesat šī plāna dalībnieks – piesakieties!

Savu esošo pensiju 2. līmeņa plānu varat pārbaudīt portālā latvija.lv

Pārskati un prospekti Pieteikties caur latvija.lv
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″1970+″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2040"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } } { "title": { "text": "" }, "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "labels": { "autoRotation": [0] } }, "plotOptions": { "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Plāns 1970+ ir tev piemērotākais, jo:

 • Esat dzimis 1975. gadā;
 • Līdz vecuma pensijai ir vairāk kā 20 gadi;
 • Tuvojoties pensijas vecumam jāveic pārdomāti ieguldījumi lielākai peļņas iespējai.

Ja vēl neesat šī plāna dalībnieks – piesakieties!

Savu esošo pensiju 2. līmeņa plānu varat pārbaudīt portālā latvija.lv

Pārskati un prospekti Pieteikties caur latvija.lv
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″Dinamika″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } } { "title": { "text": "" }, "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "labels": { "autoRotation": [0] } }, "plotOptions": { "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Plāns Dinamika ir tev piemērotākais, jo:

Līdz Jūsu vecuma pensijai ir vairāk kā 15 gadi, tāpēc šobrīd iespējams ieguldīt aktīvāk ar iespēju uzkrāt vairāk.

Ja vēl neesat šī plāna dalībnieks – piesakieties!

Savu esošo pensiju 2. līmeņa plānu varat pārbaudīt portālā latvija.lv

Pārskati un prospekti Pieteikties caur latvija.lv
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″Stabilitāte″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } } { "title": { "text": "" }, "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "labels": { "autoRotation": [0] } }, "plotOptions": { "column": { "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Plāns Stabilitāte ir tev piemērotākais, jo:

Tev līdz vecuma pensijai ir mazāk kā 5 gadi, tāpēc svarīgi ieguldīt piesardzīgāk, lai parūpētos par uzkrājuma saglabāšanu.

Ja vēl neesat šī plāna dalībnieks – piesakieties!

Savu esošo pensiju 2. līmeņa plānu varat pārbaudīt portālā latvija.lv

Pārskati un prospekti Pieteikties caur latvija.lv
Apskatīties savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu latvija.lv
 • 0
 • 0
 • 0
Pieteikties/mainīt pensiju 2. līmeņa plānu

Aprēķina pieņēmumi

Aprēķina pieņēmumi

Aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Aprēķini veidoti, pieņemot, ka:

 • Šī brīža pensiju 2. līmeņa uzkrājums norādīts atbilstoši vidējam uzkrājuma apmēram attiecīgajā vecumā, balstoties uz VSAA statistikas datiem uz 01.07.2019. Apskatīties savu šī brīža pensijas 2. līmeņa uzkrājumu variet portālā www.latvija.lv “Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts” zem “Fondētās pensijas kapitāls perioda beigās” – “Uzkrātais kapitāls”.
 • Prognozētā uzkrājuma apmērs norādīts pēc šī brīža likumā noteiktajiem nodokļu apmēriem, ņemot vērā nākotnes gada inflāciju 2% apmērā. Aprēķinā netiek piemēroti dažāda veida atvieglojumi. Uzkrājuma apmērs tiek aprēķināts pieņemot, ka iedzīvotājs sāk saņemt pensiju, sasniedzot pensionēšanās vecumu 65 gadi.
 • Prognozētais pensiju 2. līmeņa uzkrājums tiek veidots vienā no Swedbank piedāvātajiem pensiju plāniem - “Stabilitāte”, “Dinamika”, vai dzīves cikla plānos “1970+”, “1980+”, “1990+” ar vidējo iedomāto ienesīgumu ieguldījumiem akcijās 7% , obligācijās 2% gadā, atskaitot visas prospektos noteiktās komisijas. Piemērotākais pensiju 2. līmeņa plāns noteikts, pamatojoties uz klienta vecumu. Ja piemērotais plāns ir “Dinamika”, pieņemts, ka 10 gadus līdz pensionēšanas vecumam, tas tiek nomainīts uz plānu “Stabilitāte”.
 • Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem lielumiem, un vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

Mēs - "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS* - esam lielākais pensiju 2. līmeņa pārvaldītājs Latvijā: uz 2019.gada jūnija beigām mūsu pārvaldīto pensiju 2. līmeņa plānu dalībnieku skaits pārsniedza 538 000 un pārvaldāmo aktīvu apjoms bija vairāk nekā 1,68 miljardi eiro. Mēs saviem klientiem piedāvājam konservatīvo Swedbank pensiju ieguldījumu plānu "Stabilitāte", aktīvo Swedbank pensiju ieguldījumu plānu "Dinamika", kā arī aktīvos dzīves cikla plānus plašam iedzīvotāju spektram - Swedbank ieguldījumu plānus "1970+", "1980+" un "1990+". Mēs pārvaldām arī Swedbank pensiju 3. līmeņa pensiju plānus. Esam vienīgais pensiju 2.līmeņa līdzekļu pārvaldnieks Latvijā, kas piedāvā dzīvescikla plānus tik plašam iedzīvotāju lokam.

Mēs rīkojamies kā atbildīgs līdzekļu pārvaldītājs, un savā darbībā ņemam vērā mūsu ieguldījumu lēmumu potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz vides, sociālajiem un uzņēmumu, kuros ieguldām, pārvaldības faktoriem. Mēs aktīvi iesaistāmies ilgtspējīgas darbības veicināšanā, aicinot uzņēmumus un ieguldījumu fondus, kuros tiek veikti vai ir plānoti ieguldījumi, ievērot un veicināt ilgtspējīgu rīcību. Mēs atturamies no tiešo ieguldījumu veikšanas tādos uzņēmumos, kas savā darbībā būtiski neievēro ilgtspējas principus.

Mūsu pārvaldītie pensiju plāni ir vairākkārt saņēmuši "Investment and Pensions Europe" (IPE) balvu kā labākie dažādās kategorijās Centrāleiropā un Austrumeiropā. IPE 2013., 2016. un 2017. gadā atzina Swedbank pensiju 2. līmeņa plānu "Dinamika" par labāko Centrāleiropā un Austrumeiropā, savukārt Swedbank pensiju 3. līmeņa plānam "Dinamika+60" IPE "Real Estate Global Awards" 2016. gadā piešķīra apbalvojumu kā labākajam investoram nekustamajā īpašumā starp Austrumeiropas un vairākām lielām Rietumeiropas valstīm.

Mēs esam Swedbank Grupā ietilpstošās "Swedbank Robur" AB (Zviedrija) meitasuzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā sadarbojamies ar vienu no lielākajām līdzekļu pārvaldības sabiedrībām Ziemeļvalstu reģionā - "Swedbank Robur Fonder" - kura darbojas kopš 1967. gada un arī ir Swedbank Grupas uzņēmums. Tā pensiju 2. un 3. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanā tiek izmantota "Swedbank Robur Fonder" ilggadējā pieredze starptautiskajos tirgos, apvienojot to ar mūsu vietējā tirgus zināšanām.

Noderīga informācija

* "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, vienotais reģistrācijas numurs komercreģistrā: 40003337582, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
Pensiju 3. līmenis – privātā pensiju fonda "Swedbank Atklātais Pensiju fonds" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, piedāvātie pensiju plāni: "Stabilitāte+25", "Dinamika+60", "Dinamika+100" un "Dinamika+USD".
Līdzekļu pārvaldītājs pensiju 2. un 3. līmenim – "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs – "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

Swedbank ieguldījumu plāns 1990+

 • Pensiju plāns ir īpaši izveidots 1990. gadā vai vēlāk dzimušajiem un pieļauj aktīvāku ieguldījumu stratēģiju. Plāns piemērots arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.
 • Vienīgais plāns Latvijā, kura ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no krāšanas laika. Tā mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu vecumdienām un vienlaikus saglabāt ieguldījumu drošību, tuvojoties naudas saņemšanas brīdim.
 • Plāna darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs no 55% līdz 75%, bet, tuvojoties plāna beigu datumam, svārstīsies no 0 līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.

Pensiju fondu pārvaldnieks "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS piedāvā dažādus pensiju plānus. Izvēlies sev piemērotāko!

Tā ir tava nauda, ko saņemsi, kad dosies pensijā. Šobrīd pensiju 2. līmenī tiek ieskaitīti 6% no tavas bruto algas, neradot tev papildu izmaksas. Aizejot pensijā, pensiju 2. līmenis būs nozīmīgs tavu ienākumu avots.

Noskaties video
Uzzināt vairāk par pensijas uzkrājumiem

Pārvaldot pensiju ieguldījumus, mūsu mērķis ir palielināt tavu uzkrājumu ilgtermiņā, tāpēc ieguldām rūpīgi atlasītos uzņēmumos, valdību vērtspapīros un nekustamā īpašuma fondos.

Pensiju plānu rezultāti
Ieguldījumu saraksti

Naudas līdzekļi tavā pensiju 2. līmenī tiks uzkrāti vēl daudz gadu, tāpēc ir svarīga to drošība. Swedbank ir banka ar gandrīz 200 gadus ilgu vēsturi. Papildus drošībai pensiju 2. līmeņa uzkrājums glabājas nošķirti no pārvaldītāja vai bankas līdzekļiem.

Apskatīties pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var portālā latvija.lv.

Apskatīties pensiju 1. līmeņa uzkrājumu
Apskatīties pensiju 2. līmeņa uzkrājumu

Ja esi dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, tad automātiski esi pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Dzimušajiem laikā no 1951. gada 2. jūlija (ieskaitot) līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot) dalība pensiju 2. līmenī ir brīvprātīga. Pensiju 2. līmeņa pārvaldītāju var mainīt reizi kalendāra gadā, bet pensiju plānu – divreiz kalendāra gadā.

Izvēlēties / mainīt pensiju 2. līmeņa plānu

Naudas līdzekļi tavā pensiju 2. līmenī tiks uzkrāti vēl daudz gadu, tāpēc svarīgi uzticēt to pārvaldīšanu pieredzējušam un profesionālam pārvaldītājam. Mūsu pensiju plānu līdzekļi tiek pārvaldīti sadarbībā ar Swedbank Robur, kas ir starptautiski atzīts līdzekļu pārvaldītājs ar vairāk nekā 50 gadu darbības pieredzi.

Uzzināt vairāk par pārvaldītāju
 • Ja esat dzimis 1990. gadā un vēlāk vai
 • Ja mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu, uzņemoties augstu ieguldījumu risku
 • Ja vēlaties, lai plāna ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no Jūsu vecuma
Pieteikties plānam 1990+
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″1990+″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }
 • Ja esat dzimis laika posmā no 1980. līdz 1989. gadam vai
 • Ja mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu, uzņemoties augstu ieguldījumu risku
 • Ja vēlaties, lai plāna ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no Jūsu vecuma
Pieteikties plānam 1980+
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″1980+″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2050"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }
 • Ja esat dzimis laika posmā no 1970. līdz 1979. gadam vai
 • Ja mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu, uzņemoties augstu ieguldījumu risku
 • Ja vēlaties, lai plāna ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no jūsu vecuma
Pieteikties plānam 1970+
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″1970+″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2040"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }
 • Ja esat vecumā līdz 55 gadiem vai
 • Ja esat gatavs uzņemties vidēju ieguldījumu risku
Pieteikties plānam Dinamika
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″Dinamika″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }
 • Ja esat vecāks par 55 gadiem vai
 • Ja nevēlaties riskēt ar savu naudu
Pieteikties plānam Stabilitāte
{ "title": { "text": "Pensiju plāns ″Stabilitāte″" }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2018", "", "", "", "2060"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" } }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Pensiju plāni ir īpaši izveidoti noteiktajā desmitgadē dzimušajiem un pieļauj aktīvāku ieguldījumu stratēģiju. Plāni piemēroti arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.
Plānu ieguldījumu risks pakāpeniski samazinās atkarībā no krāšanas laika. To mērķis ir izveidot pēc iespējas lielāku uzkrājumu vecumdienām un vienlaikus saglabāt ieguldījumu drošību, tuvojoties naudas saņemšanas brīdim.
Plānu darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās būs no 55% līdz 75%, bet, tuvojoties plānu beigu datumam, svārstīsies no 0 līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.

Ar pensiju ieguldījumiem var risināt klimata pārmaiņu jautājumus un atbalstīt atbildīgu uzņēmējdarbību.

Izvēloties Swedbank pensiju plānus, nauda tiek ieguldīta tādu uzņēmumu attīstībā, kas:

 • strādā saskaņā ar labas pārvaldības principiem;
 • atbalsta cīņu pret korupciju un ēnu ekonomiku;
 • rūpējas par darbinieku drošību, darba vidi, veselību, izglītību;
 • nodrošina vienlīdzīgas iespējas un dažādību;
 • saudzīgi izmanto dabas resursus un mazina piesārņojumu.
 • Ieguldīšana saskaņā ar atbildīgu investīciju principiem tiek attiecināta uz visiem Swedbank 2. līmeņa pensiju plāniem.
 • Vairāk nekā 40% no pensiju krājējiem Latvijā jau šobrīd palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām visā pasaulē.
 • Prakse rāda, ka ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem var nopelnīt vairāk. Kāpēc tā? Jo uzņēmumi, kas investē sociālo un vides risku pārvaldībā, rīkojas atbildīgi un caurspīdīgi, investoru acīs ir drošāki un pievilcīgāki.

Par pensiju 2. līmeņa kapitāla mantošanu

No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, var izvēlēties vienu no trīs sava uzkrātā kapitāla izmantošanas iespējām, kas stātos spēkā, ja dalībnieks nomirs pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

 1. Pirmā iespēja ir pievienot uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu dalībnieka norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Norādīt var tikai vienu šādu personu, kurai arī jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Ja dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienā norādītā persona nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks, uzkrātais kapitāls tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.
 2. Otrā iespēja ir pensiju 2. līmeni nodot mantošanā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Pēc noteiktas procedūras ievērošanas un dokumentu iesniegšanas notāram (un dokumentu izvērtējuma), mantotais pensiju 2. līmeņa kapitāls saskaņā ar mantinieka izvēli tiks pieskaitīts vai nu mantinieka pensiju 2. līmeņa kapitālam vai tiks pārskaitīts uz mantinieka norēķinu kontu (izmaksu VSAA veiks eiro). Ja mantinieks nav deklarēts Latvijā vai tas ir juridiskā persona, mantoto summu varēs saņemt tikai bankas kontā. Mantinieki varēs pieteikties izmaksai 10 gadu laikā no dalībnieka nāves dienas. Ja šajā laikā mantinieki nepieteiksies, kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.
 3. Trešā iespēja ir ieskaitīt uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu valsts pensiju speciālajā budžetā. Šādā gadījumā kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju dalībnieka apgādībā bijušajām personām.

Kapitālu mantojot vai pievienojot norādītās personas kapitālam pastāvēs daži ierobežojumi

 • Pirmkārt, mantot vai pievienot norādītās personas kapitālam varēs visu kapitālu, kas tiks uzkrāts sākot no 2020. gada 1. janvāra un 80% no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla apmēra, kas reģistrēts 2019. gada 31. decembrī. 20% no šī kapitāla tiks ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā.
 • Otrkārt, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirs pirms pensijas vecuma sasniegšanas un nebūs izvēlēta neviena no uzkrātā kapitāla mantošanas iespējām vai ja uzkrātais kapitāls nesasniegs 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra (pašlaik 38,15 EUR), kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Noderīgi zināt

 • Savu izvēli pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanai dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu.
 • Iesniegumu par pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanu viņa nāves gadījumā dalībnieks var iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sākot no 2020. gada 1. janvāra portālā www.latvija.lv vai nosūtot VSAA elektroniski ar e-parakstu un laika zīmogu, vai klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros.
 • Uzzināt, cik liels ir pensijas 2. līmeņa uzkrātais kapitāls var portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu” vai VSAA klientu apkalpošanas centros.
 • Detalizētākā informācija atrodama VSAA izveidotajā mājaslapā www.kampensiju.lv

Dodoties vecuma pensijā, ir divas izvēles iespējas, kā saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu:

 • Pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt pensijas no abiem līmeņiem kopā ik mēnesi vai
 • Noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzticot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu paša izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, un saņemt pensiju no 2. līmeņa ar noteiktu regularitāti

Abos gadījumos pieprasītās pensijas 2. līmeņa izmaksa tiek nodrošināta noteiktā apjomā līdz dalībnieka mūža beigām.

Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā var norādīt labuma guvēju – jebkuru personu. Labuma guvējam no apdrošinātās personas nāves dienas līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām tiek izmaksāta apdrošinātajai personai paredzētā mūža pensija.

Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, pensijas kapitāls un laika gaitā gūtā peļņa tiks ņemti vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem. Tiešā veidā mantot uzkrāto pensiju 1.un 2. līmeņa kapitālu nevar.

Plašāku informāciju par pensiju 2. līmeņa kapitāla izmaksu var uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Pakalpojums Cena, EUR
Lietošana
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju ieguldījumu plāns
1990+ 1980+ 1970+ Dinamika Stabilitāte
- Pastāvīgā atlīdzība 0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,09%
0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,09%
0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,09%
0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,355%
- turētājbankai 0,075%
0,39% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,31%
- turētājbankai 0,08%
Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% 0% Mainīgās atlīdzības apmērs ir atkarīgs no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem un tiek aprēķināts valsts fondēto pensiju likuma noteiktajā kārtībā.
Plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Pārvaldītāja maiņa Bez maksas

Spēkā no 01.01.2021.

Līdzekļu pārvaldītājs "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048. Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu prospekti un darbības rezultāti pieejami www.swedbank.lv

Pašreizējā demogrāfiskā situācija liecina par to, ka nākotnē mums būs jārēķinās ar pensiju, kas varētu būt mazāka par pusi no šodienas algas.

Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un Jūsu lolojums jau stājas augstskolā un vēlas sākt patstāvīgu dzīvi. Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Lai jebkurā dzīves situācijā jūs varētu justies drošs un pasargāts, veidojiet sev pietiekamu naudas drošības rezervi!

Kā izvēlēties piemērotāko pensiju plānu?

Uzzināt vairāk

Pensiju plāni kļuvuši izdevīgāki un pieļauj drosmīgākus darījumus

Uzzināt vairāk

Pensiju plāns Huba Buba un kasešu magnetofonu paaudzei

Uzzināt vairāk

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Cik daudz tu zini par ikdienas finanšu lietām?

Nemini, bet noskaidro savu finanšu IQ!

 • Jautājumi dažādās grūtības pakāpēs
 • Vērtē gan zināšanas, gan paradumus
 • Izaicini sevi un draugus
Aizpildi testu