Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 12.11.2018 -0.21% +0.28% +1.40% +2.95%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 12.11.2018 -1.62% +1.33% +2.66% +3.20%
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 12.11.2018 - - - -1.05%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 12.11.2018 -2.46% +0.04% +1.65% +2.06%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 12.11.2018 -3.02% +1.73% +3.28% +3.33%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 12.11.2018 -4.56% +2.75% +5.00% +0.93%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 12.11.2018 -3.45% +2.50% +2.26% +2.54%