Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 20.03.2019 +2.69% - - +2.59%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 20.03.2019 - - - +12.27%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 20.03.2019 - - - +12.32%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 20.03.2019 +0.81% +2.38% +3.16% +3.29%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 20.03.2019 +1.40% +0.64% +1.43% +2.98%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 20.03.2019 -0.17% +3.29% +3.93% +3.42%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 20.03.2019 +1.00% +6.65% +6.78% +1.29%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 20.03.2019 -1.48% +3.69% +2.60% +2.69%
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 20.03.2019 -0.47% +0.58% +1.69% +2.10%