Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 17.01.2019 0.00 +0.34% +1.31% +2.94%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 17.01.2019 -3.82% +1.77% +2.36% +3.12%
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 17.01.2019 - - - -2.51%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 17.01.2019 -3.09% +0.04% +1.42% +2.02%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 17.01.2019 -5.49% +2.63% +2.91% +3.23%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 17.01.2019 -9.17% +6.33% +4.30% +0.73%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 17.01.2019 -7.20% +3.29% +1.74% +2.48%