Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 16.08.2018 +0.28% +0.42% +1.51% +3.01%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 16.08.2018 +1.89% +1.90% +3.34% +3.39%
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 16.08.2018 - - - +6.64%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums Ilgtermiņa ienesīgums gada % likmēs
  1 gads 3 gadi 5 gadi NDS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 16.08.2018 -0.21% +0.57% +2.14% +2.18%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 16.08.2018 +1.92% +2.55% +4.30% +3.58%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 16.08.2018 +4.80% +3.87% +6.80% +1.39%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 16.08.2018 +1.41% +2.86% +3.32% +2.77%