Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Privātais portfelis

Saņem 20% par veiktajām iemaksām Privātā portfeļa līgumā!

Informējam, ka saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Jūs varat saņemt IIN atmaksu 20% apmērā par veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba samaksas taksācijas gadā, kā arī summāro limitu iemaksām 4000 Euro.

Piemērs

Bruto alga mēnesī: 800 EUR
Iemaksu summa mēnesī: 40 EUR
Iemaksu summa gadā: 40 * 12 = 480 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa: 480 * 20% = 96 EUR

Klientiem paredzētā pamatinformācija

Vienreizējs prēmijas maksājums

Regulāri prēmijas maksājumi

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!
„Swedbank” AS apstrādās šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sazinātos un informētu par šo pakalpojumu. „Swedbank” AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami „Swedbank” AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā „Swedbank” AS klientu apkalpošanas vietā.

Paldies!

Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Ērts un efektīvs veids, kā ieguldīt naudas līdzekļus

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas risinājums uzkrājumu veidošanai un ieguldījumu veikšanai. Piemērots tev, ja vēlies ieguldījumu pārvaldīšanu uzticēt ekspertiem.

 • Ieguldījumi saskaņā ar izvēlēto stratēģiju
 • Zemas administrēšanas komisijas maksas, no 0,4% līdz 1,25% gadā
 • Iespēja noteikt labuma guvēju
 • Nodoklis no gūtās peļņas tiek aprēķināts un ieturēts automātiski
 • Iespēja katru gadu no valsts atgūt iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu 20% apmērā
Ja radušies papildu jautājumi, aicinām pieteikties attālinātai konsultācijai sev ērtā laikā.

Pieteikties konsultācijai

Prognožu kalkulators

Plānotais uzkrājuma periods
gadi
Ikmēneša maksājums
EUR
Ieguldījumu stratēģijas izvēle
  Pozitīvais scenārijs Nulles likmes scenārijs Negatīvais scenārijs
Iemaksu kopsumma EUR EUR EUR
Prognozētā uzkrājuma vērtība perioda beigās kopā un nodokļa atmaksa EUR EUR EUR
Prognozētā uzkrājuma vērtība perioda beigās EUR EUR EUR
Nodokļu atmaksa EUR EUR EUR
Prognozētās vidējās gada ienesīgumu likmes (  stratēģija) % % %

Visas šī kalkulatora aprēķinātās vērtības netiek garantētas un ir tikai ilustratīvs piemērs, kas aprēķināts, ņemot vērā kalkulatorā ievadītās/izvēlētās vērtības. Lūdzam ņemt vērā, ka ieguldījumu vienību vērtības līguma darbības laikā var gan pieaugt, gan samazināties un atkarībā no ieguldījumu vienību vērtībām arī uzkrājuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties.

Kalkulatora aprēķinos izmantotā ieguldījumu vidējā gada ienesīguma prognoze negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

 • Lūdzam ņemt vērā, ka šajā prognožu kalkulatorā izmantoti nosacījumi un metodoloģija (plānotā iemaksa, uzkrājuma perioda izvēle, Uzkrājuma ienesīguma prognozes un to scenāriji) , kas būtiski atšķiras no komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentu tehnisko standartu nosacījumos minētās Uzkrājuma ienesīguma prognozes aprēķinu metodoloģijas.
 • Pieņemot lēmumu par produkta izvēli aicinām izmantot par pamatu aprēķinu prognozes rezultātus, kas norādīti Jūsu izvēlēta produkta Klientiem pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”, Darbības rezultātu scenāriju tabulā.
 • Elastīgi iemaksu nosacījumi. Iespēja ieguldīt regulāri no 50 EUR mēnesī vai noformēt līgumu bez noteiktas maksājumu regularitātes, kā arī veikt iemaksas, kad pašam tas ir ērti (šādā gadījumā pirmajam maksājumam jābūt vismaz 1000 EUR).
 • Iemaksām netiek piemērota papildu komisijas maksa.
 • Zemas administrēšanas komisijas maksas no 0,4% līdz 1,25% gadā atkarībā no stratēģijas un ieguldījuma summas.
 • Papildus tava dzīvība būs apdrošināta 2% apmērā no ieguldījumu vērtības (uzkrājumu summas). Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta līgumā norādītajam labuma guvējam.
 • Iespēja noteikt vienu vai vairākus
  labuma guvējus. Lai izvairītos no, iespējams, gara un sarežģīta mantojuma kārtošanas procesa, iesakām norādīt vienu vai vairākas personas kā labuma guvēju(-us). Savā līgumā nosakot labuma guvēju(-us), uzkrājums būs nošķirts no pārējās mantas. Šādā gadījumā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība (uzkrājums + apdrošinājuma summa) tiks sadalīta starp labuma guvējiem.
 • Nodoklis no gūtās peļņas tiek aprēķināts un ieturēts automātiski līdzekļu izmaksas brīdī. Nodokli no gūtajiem ienākumiem no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu aprēķina, ietur un valsts budžetā ieskaita apdrošinātājs.
 • Iespēja ik gadu atgūt 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu. Katru gadu no valsts ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no tava gada bruto darba samaksas, kā arī summāro limitu iemaksām 4000 EUR. Tāpat jāņem vērā, ka, pārtraucot līgumu/veicot daļēju uzkrājuma izmaksu, pirms pagājuši 10 gadi kopš līguma noslēgšanas, var rasties pienākums atmaksāt līdz šim saņemto nodokļa atmaksu.
 • Ieguldījumu portfeli saskaņā ar izvēlēto stratēģiju tavā vārdā pārvalda Swedbank
  ieguldījumu eksperti. Ieguldījumus pārvalda Swedbank Investeerimisfondid AS, kas ir viena no vecākajām un lielākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs. Tā darbojas no 1994. gada un ir daļa no Swedbank Grupas – Swedbank Robur meitassabiedrība.
 • Ieguldījumi tiks veikti saskaņā ar
  izvēlēto stratēģiju. Saņem ieteikumu par piemēroto stratēģiju, aizpildot anketu.
 • Tā kā ieguldījumus pārvalda eksperti, nebūs jāsatraucas, kuros aktīvos ieguldīt, vai un kad būtu pareizais brīdis mainīt esošo aktīvu sastāvu izvēlētajā stratēģijā.
 • Seko līdzi ieguldījumu rezultātiem jebkurā laikā, kā arī ik mēnesi iepazīsties ar mūsu ieguldījumu ekspertu sagatavotajiem ikmēneša pārskatiem.

Lai noskaidrotu sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju, jāaizpilda anketa.

Ieguldījumu stratēģiju rezultāti

Aktīva pieauguma stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir ilgtermiņā panākt maksimālo iespējamo ienesīgumu, ko paredzēts sasniegt, veicot diversificētus ieguldījumus kapitāla vērtspapīros. Kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīti 100% aktīvu, tomēr atkarībā no tirgus situācijas un lai labāk sasniegtu stratēģijas mērķi, kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 70% līdz 100% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt uz vismaz 10 gadu ilgu termiņu.

documentIkmēneša pārskats

Pieauguma stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir ieguldīto aktīvu vērtības pieaugums, kas sasniedzams, veicot augstāka riska ieguldījumus vidējā līdz ilgā termiņā. To paredzēts panākt, veicot diversificētus ieguldījumus kapitāla un fiksēta ienākuma vērtspapīros, tai skaitā naudas tirgos; kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīti 75% aktīvu. Atkarībā no tirgus situācijas stratēģijas mērķa veiksmīgākai sasniegšanai kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 60% līdz 90% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas uzņemties augstāku risku un veikt ieguldījumus ilgtermiņā (vismaz 7 gadus).

documentIkmēneša pārskats

Sabalansētā stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības pieaugums vidējā termiņā, kas sasniedzams, veicot mērena riska ieguldījumus. To paredzēts panākt, veicot diversificētus ieguldījumus kapitāla un fiksēta ienākuma vērtspapīros, tai skaitā naudas tirgos; kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīti 40% aktīvu. Atkarībā no tirgus situācijas stratēģijas mērķa veiksmīgākai sasniegšanai kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 25% līdz 55% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vidējā termiņā (vismaz 5 gadus).

documentIkmēneša pārskats

Reālās vērtības stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības mērens pieaugums, kas sasniedzams, veicot zema riska ieguldījumus. Aktīvi galvenokārt tiek ieguldīti fiksēta ienākuma vērtspapīros, tai skaitā naudas tirgos, un vidēji 10% aktīvu tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros, lai diversificētu ieguldījumu risku un uzlabotu ienesīguma potenciālu. Atkarībā no tirgus situācijas stratēģijas mērķa veiksmīgākai sasniegšanai kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 0% līdz 20% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuriem ir minimāla pieredze finanšu tirgos un kuri vēlas ieguldījumu portfeli turēt vismaz 3 gadus.

documentIkmēneša pārskats

Konservatīvā stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības saglabāšana, un to ir paredzēts īstenot, veicot diversificētus ieguldījumus fiksēta ienākuma vērtspapīros. Stratēģijas aktīvi apmērā līdz 100% tiek ieguldīti fiksēta ienākuma vērtspapīros, tostarp naudas tirgus instrumentos.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas izvairīties no lielām ieguldījumu vērtības svārstībām viena gada vai ilgāka laika posma laikā.

documentIkmēneša pārskats

 
 1. Noskaidro sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju, aizpildot anketu vai piesakoties ieguldījumu konsultācijai.
 2. Iepazīsties ar ieguldījumu risinājumu un ieteicamo stratēģiju pēc anketas aizpildīšanas.
 3. Izvēlies sev vēlamo stratēģiju un noslēdz līgumu.
 4. Apskati noslēgto līgumu, nepieciešamības gadījumā veic tajā izmaiņas, kā arī seko līdzi ieguldījumu rezultātiem internetbankā.

Noderīga informācija

Regulārās iemaksas tiek ieturētas automātiski no līgumā norādītā norēķinu konta. Ja līgums noslēgts bez noteiktas maksājumu regularitātes, iemaksas līgumā būs jāveic pašam. manuāli.

Tavs līgums stāsies spēkā pēc pirmās iemaksas saņemšanas Cenrādī vismaz noteiktās minimālās iemaksas apmērā.

Svarīgi! Saistībā ar normatīvajos aktos noteiktajām atteikuma tiesībām no līguma ieguldījumu vienību iegāde pēc pirmā maksājuma saņemšanas notiks ne ātrāk kā pēc 30 dienām, ja līgums noslēgts internetbankā (pēc 15 dienām, ja līgums noslēgts Bankas filiālē) kopš līguma noslēgšanas. Plašāku informāciju par nosacījumiem un darījumu kārtību skatīt šeit.

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no Ieguldījumu Stratēģijas un Uzkrājuma apmēra Līguma administrēšanas komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no ieguldījumu stratēģijas un uzkrājuma apmēra.
Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
Komisija netiek aprēķināta par apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas ieguldījumu vienības.
Konservatīvā
stratēģija
Reālās vērtības
stratēģija
Sabalansētā
stratēģija
Pieauguma
stratēģija
Aktīva pieauguma
stratēģija
- Uzkrājums < EUR 10 000 0,75% 1% 1% 1,25% 1,25%
- Uzkrājums EUR 10 000 - 100 000 0,5% 0,75% 0,75% 1,00% 1,00%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,4% 0,5% 0,5% 0,75% 0,75%
Līguma grozījumi Bez maksas
Slēgšana
Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa: 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
Pārējos gadījumos - bez maksas.
Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR.
Minimālās summas
Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem ir noteikts regulāru maksājumu veids 50 EUR mēnesī
150 EUR ceturksnī
300 EUR pusgadā
600 EUR gadā
Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem nav noteikts regulāru maksājumu veids 1000 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR Veicot izmaksu, daļēja Uzkrājuma summa un komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu nedrīkst pārsniegt Uzkrājumu.

documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

Spēkā no 04.01.2021.

Tu vari

 • Veikt papildu iemaksas.
 • Mainīt maksājumu regularitāti.
 • Mainīt regulārā maksājuma summu.
 • Mainīt ieguldījumu stratēģiju. Laiku pa laikam ir vērtīgi pārskatīt izvēlēto ieguldījumu stratēģiju. Vai tā joprojām atbilst tavam pieļaujamajam riska līmenim un tam, ko sagaidi? Viens no pamatnoteikumiem, kas jāievēro – jo mazāk laika atlicis līdz plānotā ieguldījumu termiņa beigām, jo mazāku risku vajadzētu uzņemties (jāizvērtē iespēju pārejai uz zemāka riska ieguldījumu stratēģiju). Piesakies konsultācijai, ja nepieciešams.
 • Mainīt labuma guvēju(-us).
 • Veikt daļēju izmaksu. Piesakot daļēju uzkrājuma izmaksu līgumiem tā darbības laikā, kas ir īsāks par 5 gadiem, tiek piemērota komisija saskaņā ar cenrādi. Tāpat jārēķinās, ja par iemaksām līgumā esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un daļēja uzkrājuma izmaksa ir veikta agrāk, kā arī kopš tā noslēgšanas ir pagājuši vismaz 10 gadi (5 gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), tev būs jāatmaksā saņemtā nodokļu atmaksa par veiktajām iemaksām un šādā gadījumā turpmākajām iemaksām nodokļu atmaksa nebūs pieejama.
 • Pārtraukt līgumu Līgumiem, kuru darbības laiks ir īsāks par 5 gadiem, tiek piemērota pārtraukšanas komisija saskaņā ar cenrādi. Ja par iemaksām līgumā esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un līgums tiek pārtraukts agrāk, kā arī kopš tā noslēgšanas ir pagājuši vismaz 10 gadi (5 gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), tev būs jāatmaksā saņemtā nodokļu atmaksa.

Privātais portfelis ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums. Pirms līguma noslēgšanas aicinām Swedbank internetbankā iepazīties ar līguma dokumentāciju, tai skaitā pamatinformācijas dokumentiem, noteikumiem, saīsināto prospektu un cenrādi. Pakalpojumu sniedzējs ir Swedbank Life Insurance SE, ko Latvijā pārstāv tās Latvijas filiāle un aģents “Swedbank” AS. Aprakstā attēlotie grafiki un to paskaidrojošie teksti ir informatīvi. Izmantotie rādītāji neatbilst faktiskajiem finanšu tirgus rezultātiem. Apdrošinātājs nevar garantēt vai paredzēt finanšu tirgu rezultātus. Privātais portfelis ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums, atbilstoši kuram ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmējs.

Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un Jūsu lolojums jau stājas augstskolā un vēlas sākt patstāvīgu dzīvi. Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Nākotni nevar paredzēt, bet par to var parūpēties – sākot uzkrāt šodien ar Swedbank pensiju 3. līmeni.

Ērts veids, kā diversificēti un ilgtspējīgi ieguldīt uzņēmuma brīvos naudas līdzekļus.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Kredītkarte taviem pirkumiem, ceļojumiem un ikdienai

Piesakies līdz 30.06.

Īpašs piedāvājums! Zelta kredītkarte bez izsniegšanas maksas un ikmēneša maksas pirmos 3 lietošanas mēnešus.*

 • Iekļauta ceļojuma un pirkuma apdrošināšana
 • Kredītlimits ar bezprocentu periodu līdz 40 dienām
 • Skaidras naudas izņemšana bez komisijas maksas līdz 500 EUR visā pasaulē

* Īpašais piedāvājums spēkā, piesakoties kredītkartei līdz 30. jūnijam. No 01.10.2022. tiks piemērota standarta ikmēneša maksa. Ja klientam iepriekš bijusi tāda paša veida kredītkarte, īpašais piedāvājums pieejams ar nosacījumu, ka ir pagājuši vismaz 3 mēneši kopš kredītkartes līguma pārtraukšanas.