Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Privātais portfelis

Gada pārskats par ilgtspēju

Saņem 20% par veiktajām iemaksām Privātā portfeļa līgumā!

Informējam, ka saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Jūs varat saņemt IIN atmaksu 20% apmērā par veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba samaksas taksācijas gadā, kā arī summāro limitu iemaksām 4000 Euro.

Piemērs

Bruto alga mēnesī: 800 EUR
Iemaksu summa mēnesī: 40 EUR
Iemaksu summa gadā: 40 * 12 = 480 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa: 480 * 20% = 96 EUR

Klientiem paredzētā pamatinformācija

Informācija par ilgtspēju

Saskaņā ar Ieguldījumu profila pārskatu šis pakalpojums jums nav ieteicams. Balstoties uz anketā sniegto datu izvērtējumu, šis produkts jums nav atbilstošs. Pirms turpināt līguma noslēgšanas procesu, aicinām izvērtēt ieteiktā pakalpojuma noslēgšanu, ko varat noskaidrot Ieguldījumu profila pārskatā.

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!
„Swedbank” AS apstrādās šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sazinātos un informētu par šo pakalpojumu. „Swedbank” AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami „Swedbank” AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā „Swedbank” AS klientu apkalpošanas vietā.

Paldies!

Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Ērts un efektīvs veids, kā ieguldīt naudas līdzekļus

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas risinājums uzkrājumu veidošanai un ieguldījumu veikšanai. Piemērots tev, ja vēlies ieguldījumu pārvaldīšanu uzticēt ekspertiem.

 • Ieguldījumi saskaņā ar izvēlēto stratēģiju
 • Iespēja noteikt labuma guvēju
 • Nodoklis no gūtās peļņas tiek aprēķināts un ieturēts automātiski
 • Iespēja katru gadu no valsts atgūt iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu 20% apmērā
 • Komisijas maksa tikai no 0,29 līdz 0,99% gadā
Pretendēt uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu var tikai tad, ja līguma darbības termiņš ir vismaz 10 gadi.

Minimālais regulārais maksājums saskaņā ar cenrādi ir 50 € mēnesī, 150 € ceturksnī, 300 € pusgadā un 600 € gadā.

Ņem vērā ‒ ja vēlies noslēgt līgumu bez noteiktas maksājumu regularitātes, cenrādī noteiktā pirmās iemaksas minimālā summa ir 1000 €.

Papildus vienreizēja iemaksa  Noslēdzot līgumu, norādi vienreizējās iemaksas apmēru, ja plāno tādu veikt. Papildus vienreizēja iemaksa
Lūdzu, ievadi plānoto perioda termiņu gados uzkrājuma/ieguldījuma veikšanai. Līguma termiņš netiek ierobežots ‒ līgums tiek noslēgts uz 99 gadiem, un klients to jebkurā brīdī var izbeigt. Ņem vērā ‒ lai izmantotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, līguma darbības termiņam jābūt vismaz 10 gadi. Izvēlies vienu no Privātā portfeļa stratēģijām, ņemot vērā savu riska toleranci un plānoto ieguldījuma periodu. Ieteicamā stratēģija tiek noteikta, aizpildot ieguldījuma profila anketu.

Pārbaudi iespējamā ienesīguma aprēķinus, nospiežot uz zemāk redzamajiem scenārijiem:

 • %

Maksājumu grafiks un komisijas maksas

Maksājumu grafiks un komisijas maksas

Gads Iemaksu kop­summa Nodokļu atmaksa Nodokļu atmaksa par iemaksām, kas veiktas konkrētā gada laikā. Komisijas maksas Līguma administrēšanas komisija, kuru apdrošinātājs ietur no līguma saskaņā ar cenrādi. Pared­zamais uzkrā­jums Tā ir prognozētā uzkrājuma vērtība katra līguma darbības gada beigās, kuru aprēķina, ņemot vērā prognozētās ienesīguma likmes un noteikto iemaksu apmēru. Uzkrājuma faktiskā vērtība ir atkarīga no aktīvu ieguldīšanas rezultāta, kas nav garantēts. Uzkrājuma summa ir uzrādīta pēc komisiju atskaitīšanas.

Neviena no šajā kalkulatorā aprēķinātajām vērtībām nav garantēta, un tās kalpo vienīgi par informatīvu piemēru, pamatojoties uz kalkulatorā ievadītajiem datiem.

Privātais portfelis ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums. Tas nozīmē, ka uzkrājums ir atkarīgs no ieguldījumu vērtības, kas laika gaitā var pieaugt vai samazināties. Ņem vērā, ka vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu arī nākotnē. Pirms līguma noslēgšanas iepazīsties ar līguma dokumentāciju, tai skaitā ar klientiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu, līguma noteikumiem, cenrādi un saīsināto prospektu. Pakalpojumu sniedzējs ir Swedbank Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv tā Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Neviena no šajā kalkulatorā aprēķinātajām vērtībām nav garantēta, un tās kalpo vienīgi par informatīvu piemēru, pamatojoties uz kalkulatorā ievadītajiem datiem.

Privātais portfelis ir uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums. Tas nozīmē, ka uzkrājums ir atkarīgs no ieguldījumu vērtības, kas laika gaitā var pieaugt vai samazināties. Ņem vērā, ka vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu arī nākotnē. Pirms līguma noslēgšanas iepazīsties ar līguma dokumentāciju, tai skaitā ar klientiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu, līguma noteikumiem, cenrādi un saīsināto prospektu. Pakalpojumu sniedzējs ir Swedbank Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv tā Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Nepieciešama konsultācija par Privāto portfeli?

Piesakies ieguldījumu konsultācijai vai zvani uz ieguldījumu konsultāciju tālruni 67444442 (darbdienās 9.00–17.00).

 • Elastīgi iemaksu nosacījumi. Iespēja ieguldīt regulāri no 50 EUR mēnesī vai noformēt līgumu bez noteiktas maksājumu regularitātes, kā arī veikt iemaksas, kad pašam tas ir ērti (šādā gadījumā pirmajam maksājumam jābūt vismaz 1000 EUR).
 • Iemaksām netiek piemērota papildu komisijas maksa.
 • Zemas administrēšanas komisijas maksas no 0,29% līdz 0,99% gadā atkarībā no stratēģijas un ieguldījuma summas.
 • Zemas administrēšanas komisijas maksas no 0,4% līdz 1,25% gadā atkarībā no stratēģijas un ieguldījuma summas.
 • Papildus tava dzīvība būs apdrošināta 2% apmērā no ieguldījumu vērtības (uzkrājumu summas). Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta līgumā norādītajam labuma guvējam.
 • Iespēja noteikt vienu vai vairākus
  labuma guvējus. Lai izvairītos no, iespējams, gara un sarežģīta mantojuma kārtošanas procesa, iesakām norādīt vienu vai vairākas personas kā labuma guvēju(-us). Savā līgumā nosakot labuma guvēju(-us), uzkrājums būs nošķirts no pārējās mantas. Šādā gadījumā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība (uzkrājums + apdrošinājuma summa) tiks sadalīta starp labuma guvējiem.
 • Nodoklis no gūtās peļņas tiek aprēķināts un ieturēts automātiski līdzekļu izmaksas brīdī. Nodokli no gūtajiem ienākumiem no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu aprēķina, ietur un valsts budžetā ieskaita apdrošinātājs.
 • Iespēja ik gadu atgūt 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu. Katru gadu no valsts ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no tava gada bruto darba samaksas, kā arī summāro limitu iemaksām 4000 EUR. Tāpat jāņem vērā, ka, pārtraucot līgumu/veicot daļēju uzkrājuma izmaksu, pirms pagājuši 10 gadi kopš līguma noslēgšanas, var rasties pienākums atmaksāt līdz šim saņemto nodokļa atmaksu.
 • Ieguldījumu portfeli saskaņā ar izvēlēto stratēģiju tavā vārdā pārvalda Swedbank
  ieguldījumu eksperti. Ieguldījumus pārvalda Swedbank Investeerimisfondid AS, kas ir viena no vecākajām un lielākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs. Tā darbojas no 1994. gada un ir daļa no Swedbank Grupas – Swedbank Robur meitassabiedrība.
 • Ieguldījumi tiks veikti saskaņā ar
  izvēlēto stratēģiju. Saņem ieteikumu par piemēroto stratēģiju, aizpildot anketu.
 • Tā kā ieguldījumus pārvalda eksperti, nebūs jāsatraucas, kuros aktīvos ieguldīt, vai un kad būtu pareizais brīdis mainīt esošo aktīvu sastāvu izvēlētajā stratēģijā.
 • Seko līdzi ieguldījumu rezultātiem jebkurā laikā, kā arī ik mēnesi iepazīsties ar mūsu ieguldījumu ekspertu sagatavotajiem ikmēneša pārskatiem.

Lai noskaidrotu sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju, jāaizpilda anketa.

Ieguldījumu stratēģiju rezultāti

Aktīva pieauguma stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir ilgtermiņā panākt maksimālo iespējamo ienesīgumu, ko paredzēts sasniegt, veicot diversificētus ieguldījumus kapitāla vērtspapīros. Kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīti 100% aktīvu, tomēr atkarībā no tirgus situācijas un lai labāk sasniegtu stratēģijas mērķi, kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 70% līdz 100% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt uz vismaz 10 gadu ilgu termiņu.

documentIkmēneša pārskats

Pieauguma stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir ieguldīto aktīvu vērtības pieaugums, kas sasniedzams, veicot augstāka riska ieguldījumus vidējā līdz ilgā termiņā. To paredzēts panākt, veicot diversificētus ieguldījumus kapitāla un fiksēta ienākuma vērtspapīros, tai skaitā naudas tirgos; kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīti 75% aktīvu. Atkarībā no tirgus situācijas stratēģijas mērķa veiksmīgākai sasniegšanai kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 60% līdz 90% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas uzņemties augstāku risku un veikt ieguldījumus ilgtermiņā (vismaz 7 gadus).

documentIkmēneša pārskats

Sabalansētā stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības pieaugums vidējā termiņā, kas sasniedzams, veicot mērena riska ieguldījumus. To paredzēts panākt, veicot diversificētus ieguldījumus kapitāla un fiksēta ienākuma vērtspapīros, tai skaitā naudas tirgos; kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīti 40% aktīvu. Atkarībā no tirgus situācijas stratēģijas mērķa veiksmīgākai sasniegšanai kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 25% līdz 55% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas veikt ieguldījumus vidējā termiņā (vismaz 5 gadus).

documentIkmēneša pārskats

Reālās vērtības stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības mērens pieaugums, kas sasniedzams, veicot zema riska ieguldījumus. Aktīvi galvenokārt tiek ieguldīti fiksēta ienākuma vērtspapīros, tai skaitā naudas tirgos, un vidēji 10% aktīvu tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros, lai diversificētu ieguldījumu risku un uzlabotu ienesīguma potenciālu. Atkarībā no tirgus situācijas stratēģijas mērķa veiksmīgākai sasniegšanai kapitāla vērtspapīru ieguldījumu īpatsvaru ir atļauts palielināt vai samazināt diapazonā no 0% līdz 20% no stratēģijas portfeļa aktīviem.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuriem ir minimāla pieredze finanšu tirgos un kuri vēlas ieguldījumu portfeli turēt vismaz 3 gadus.

documentIkmēneša pārskats

Konservatīvā stratēģija

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 15, "spacingBottom": 5 }, "xAxis": { "visible": false }, "yAxis": { "visible": false }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } }, "legend": { "enabled": true } }

Šīs stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības saglabāšana, un to ir paredzēts īstenot, veicot diversificētus ieguldījumus fiksēta ienākuma vērtspapīros. Stratēģijas aktīvi apmērā līdz 100% tiek ieguldīti fiksēta ienākuma vērtspapīros, tostarp naudas tirgus instrumentos.

Šī stratēģija ir piemērota ieguldītājiem, kuri vēlas izvairīties no lielām ieguldījumu vērtības svārstībām viena gada vai ilgāka laika posma laikā.

documentIkmēneša pārskats

 
 1. Noskaidro sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju, aizpildot anketu vai piesakoties ieguldījumu konsultācijai.
 2. Iepazīsties ar ieguldījumu risinājumu un ieteicamo stratēģiju pēc anketas aizpildīšanas.
 3. Izvēlies sev vēlamo stratēģiju un noslēdz līgumu.
 4. Apskati noslēgto līgumu, nepieciešamības gadījumā veic tajā izmaiņas, kā arī seko līdzi ieguldījumu rezultātiem internetbankā.

Noderīga informācija

Regulārās iemaksas tiek ieturētas automātiski no līgumā norādītā norēķinu konta. Ja līgums noslēgts bez noteiktas maksājumu regularitātes, iemaksas līgumā būs jāveic pašam. manuāli.

Tavs līgums stāsies spēkā pēc pirmās iemaksas saņemšanas Cenrādī vismaz noteiktās minimālās iemaksas apmērā.

Svarīgi! Saistībā ar normatīvajos aktos noteiktajām atteikuma tiesībām no līguma ieguldījumu vienību iegāde pēc pirmā maksājuma saņemšanas notiks ne ātrāk kā pēc 30 dienām, ja līgums noslēgts internetbankā (pēc 15 dienām, ja līgums noslēgts Bankas filiālē) kopš līguma noslēgšanas. Plašāku informāciju par nosacījumiem un darījumu kārtību skatīt šeit.

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no Ieguldījumu Stratēģijas un Uzkrājuma apmēra Līguma administrēšanas komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no ieguldījumu stratēģijas un uzkrājuma apmēra.
Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
Komisija netiek aprēķināta par apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas ieguldījumu vienības.
Konservatīvā
stratēģija
Reālās vērtības
stratēģija
Sabalansētā
stratēģija
Pieauguma
stratēģija
Aktīva pieauguma
stratēģija
- Uzkrājums < EUR 10 000 0,75% 1% 1% 1,25% 1,25%
- Uzkrājums EUR < 100 000 0,39% 0,69% 0,69% 0,99% 0,99%
- Uzkrājums EUR 10 000 - 100 000 0,5% 0,75% 0,75% 1% 1%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,29% 0,49% 0,49% 0,69% 0,69%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,4% 0,5% 0,5% 0,75% 0,75%
Līguma grozījumi Bez maksas
Slēgšana
Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa: 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
Pārējos gadījumos - bez maksas.
Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR.
Minimālās summas
Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem ir noteikts regulāru maksājumu veids 50 EUR mēnesī
150 EUR ceturksnī
300 EUR pusgadā
600 EUR gadā
Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem nav noteikts regulāru maksājumu veids 1000 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR Veicot izmaksu, daļēja Uzkrājuma summa un komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu nedrīkst pārsniegt Uzkrājumu.

documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

Spēkā no 01.07.2023.

Tu vari

 • Veikt papildu iemaksas.
 • Mainīt maksājumu regularitāti.
 • Mainīt regulārā maksājuma summu.
 • Mainīt ieguldījumu stratēģiju. Laiku pa laikam ir vērtīgi pārskatīt izvēlēto ieguldījumu stratēģiju. Vai tā joprojām atbilst tavam pieļaujamajam riska līmenim un tam, ko sagaidi? Viens no pamatnoteikumiem, kas jāievēro – jo mazāk laika atlicis līdz plānotā ieguldījumu termiņa beigām, jo mazāku risku vajadzētu uzņemties (jāizvērtē iespēju pārejai uz zemāka riska ieguldījumu stratēģiju). Piesakies konsultācijai, ja nepieciešams.
 • Mainīt labuma guvēju(-us).
 • Veikt daļēju izmaksu. Piesakot daļēju uzkrājuma izmaksu līgumiem tā darbības laikā, kas ir īsāks par 5 gadiem, tiek piemērota komisija saskaņā ar cenrādi. Tāpat jārēķinās, ja par iemaksām līgumā esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un daļēja uzkrājuma izmaksa ir veikta agrāk, kā arī kopš tā noslēgšanas ir pagājuši vismaz 10 gadi (5 gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), tev būs jāatmaksā saņemtā nodokļu atmaksa par veiktajām iemaksām un šādā gadījumā turpmākajām iemaksām nodokļu atmaksa nebūs pieejama.
 • Pārtraukt līgumu Līgumiem, kuru darbības laiks ir īsāks par 5 gadiem, tiek piemērota pārtraukšanas komisija saskaņā ar cenrādi. Ja par iemaksām līgumā esi saņēmis iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un līgums tiek pārtraukts agrāk, kā arī kopš tā noslēgšanas ir pagājuši vismaz 10 gadi (5 gadi, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.), tev būs jāatmaksā saņemtā nodokļu atmaksa.

Tavi uzkrājumi Privātajā portfelī tiek ieguldīti arvien ilgtspējīgāk

Izvēloties Swedbank, tu vari būt drošs – tava nauda tiek ieguldīta uzņēmumos, kas rūpējas par godīgu darba samaksu, dzimumu līdztiesību, klimata pārmaiņu mazināšanu, atbildīgu patēriņu un ražošanu. Ilgtspējas risku iekļaušana ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos ir ļoti svarīga, lai palielinātu ieguldījumu iespējamo atdevi ilgtermiņā.

Paziņojums par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

Ieguldītāji aktīvi novirza savu naudu ilgtspējīgās investīcijās.


{ "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2014", "2016", "2018", "2036"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": "" }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "normal", "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Avots: Starptautiskais ilgtspējīgas attīstības institūts

Atbalsti ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ar saviem uzkrājumiem Privātajā portfelī

Ja nauda tiek ieguldīta ilgtspējīgos uzņēmumos, tā veicina sociālo labklājību, rūpes par vidi un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Avots: Pasaules biržu federācija

 • CO2 izmeši
 • Enerģijas izmantošana
 • Dabas resursu izmantošana
 • Atkritumi un piesārņojums
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
 • Darbinieku veselība un labklājība
 • Cilvēktiesības
 • Dzimumu līdztiesība
 • Nediskriminēšana
 • Godīga darba samaksa
 • Biznesa ētika
 • Caurspīdīgums
 • Korupcijas novēršana
 • Pārskatu sniegšana
 • Atbildīgi piegādātāji

Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Ērts veids, kā diversificēt un ilgtspējīgi ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 1 EUR. Aktuāli!

Nākotni nevar paredzēt, bet par to var parūpēties – sākot uzkrāt šodien ar Swedbank pensiju 3. līmeni.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas