Privātais portfelis

Ērta un efektīva naudas ieguldīšana

Privātais portfelis ir uzkrājošās apdrošināšanas produkts ar iespēju uzkrāt un investēt naudu finanšu tirgos saskaņā ar izvēlēto ieguldījumu stratēģiju. Tas ir ērts risinājums tiem klientiem, kas vēlas investīciju lēmumus atstāt profesionāļu ziņā.

 • Riska uztverei piemērota ieguldījumu stratēģija
 • Profesionāla ieguldījumu pārvaldīšana
 • Elastīgi iemaksu nosacījumi
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumi
 • Ērta uzkrājuma kontrole internetbankā

Prognožu kalkulators

Plānotais uzkrājuma periods
gadi
Ikmēneša maksājums
EUR
Ieguldījumu stratēģijas izvēle
  Pozitīvais scenārijs Nulles likmes scenārijs Negatīvais scenārijs
Iemaksu kopsumma EUR EUR EUR
Prognozētā uzkrājuma vērtība perioda beigās kopā un nodokļa atmaksa EUR EUR EUR
Prognozētā uzkrājuma vērtība perioda beigās EUR EUR EUR
Nodokļu atmaksa EUR EUR EUR
Prognozētās vidējās gada ienesīgumu likmes (  stratēģija) % % %

Visas šī kalkulatora aprēķinātās vērtības netiek garantētas un ir tikai ilustratīvs piemērs, kas aprēķināts, ņemot vērā kalkulatorā ievadītās/izvēlētās vērtības. Lūdzam ņemt vērā, ka ieguldījumu vienību vērtības līguma darbības laikā var gan pieaugt, gan samazināties un atkarībā no ieguldījumu vienību vērtībām arī uzkrājuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties.

Kalkulatora aprēķinos izmantotā ieguldījumu vidējā gada ienesīguma prognoze negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

 • Lūdzam ņemt vērā, ka šajā prognožu kalkulatorā izmantoti nosacījumi un metodoloģija (plānotā iemaksa, uzkrājuma perioda izvēle, Uzkrājuma ienesīguma prognozes un to scenāriji) , kas būtiski atšķiras no komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentu tehnisko standartu nosacījumos minētās Uzkrājuma ienesīguma prognozes aprēķinu metodoloģijas.
 • Pieņemot lēmumu par produkta izvēli aicinām izmantot par pamatu aprēķinu prognozes rezultātus, kas norādīti Jūsu izvēlēta produkta Klientiem pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”, Darbības rezultātu scenāriju tabulā.

Priekšrocības

 • Riska uztverei piemērota ieguldījumu stratēģija

  Izvēlieties ieguldījumu stratēģiju atbilstoši saviem mērķiem un pieļaujamam riska līmenim.

  Uzzināt vairāk
 • Profesionāla ieguldījumu pārvaldīšana

  Izvēloties Privāto portfeli, Jums nav jādomā un jāuztraucas, kuros aktīvos ieguldīt vai kad būs īstais brīdis mainīt esošos aktīvus - ieguldījumu speciālisti to izdarīs Jūsu vietā.

  Uzzināt vairāk
 • Elastīgi iemaksu nosacījumi

  Līgumu iespējams noformēt gan ar regulārām iemaksām, gan ar vienreizēju iemaksu. Līguma darbības laikā uzkrājumā var veikt papildu iemaksas jebkurā brīdī.

  Uzzināt vairāk
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumi

  Privātais portfelis ir ne tikai iespēja izdevīgi ieguldīt savus brīvos līdzekļus, bet arī katru gadu no valsts saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no Jūsu gada bruto darba samaksas, kā arī summāro limitu iemaksām 4000 Euro.

  Uzzināt vairāk
 • Ērta uzkrājuma kontrole internetbankā

  Ieguldījumu dinamikai var ērti sekot līdzi internetbankā, apskatīt atskaites par veiktajām iemaksām, uzkrājuma peļņu, naudas plūsmu un citiem darījumiem.

  Uzzināt vairāk

Noderīgi zināt

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

  Privātā portfeļa līgumiem ir izdevīgāki nosacījumi attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas tiek aprēķināts no kapitāla ieguldīšanas gūtā ienākuma.

  Uzzināt vairāk
 • Mantošanas iespējas

  Ja līgumā tiek norādīts konkrēts labuma guvējs, tad uzkrātais kapitāls tiek nodalīts no pārējiem mantojuma aktīviem. Iesniedzot nepieciešamos dokumentus, īsā laikā kapitāls tiek izmaksāts labuma guvējam. Kā labuma guvēju klients var norādīt jebkuru personu.

Izvēlieties sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju

Konservatīvā stratēģija
Stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības saglabāšana, uzņemoties zemu risku. 100% portfeļa līdzekļu tiek ieguldīti fiksēta ienākuma vērtspapīros. Portfelis ir piemērots investoriem, kas vēlas izvairīties no dinamiskām ieguldījuma svārstībām viena gada laikā un ilgākā laika posmā.


Reālās vērtības stratēģija
Stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības mērens pieaugums, klientam uzņemoties zemu risku. Portfeļa līdzekļi galvenokārt tiek ieguldīti parāda vērtspapīros, bet neliela daļa - kapitāla vērtspapīros. Stratēģija ir piemērota finanšu tirgos mazāk pieredzējušiem investoriem ar vidēja termiņa ieguldījumu periodu (vismaz 3 gadi).


Sabalansētā stratēģija
Stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības aizsardzība pret inflāciju vidējā termiņā, klientam uzņemoties mērenu risku. Portfeļa līdzekļi galvenokārt tiek ieguldīti akciju un fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos. Portfelis ir piemērots investoriem, kas vēlas veikt vidēja termiņa ieguldījumus (vismaz 5 gadi).


Pieauguma stratēģija
Stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības pieaugums, kas pārsniedz inflāciju vidējā vai ilgā termiņā, klientam uzņemoties paaugstinātu risku. Ieguldījumu mērķa sasniegšanai lielākā daļa fonda līdzekļu tiek ieguldīti akciju fondos. Portfelis ir piemērots investoriem, kas vēlas uzņemties lielāku risku un veikt ilgāka termiņa ieguldījumus (vismaz 7 gadi).


Aktīva pieauguma stratēģija
Stratēģijas mērķis ir aktīvu vērtības maksimāls pieaugums, uzņemoties paaugstinātu risku ilgākā laika periodā. Ieguldījumu mērķa sasniegšanai līdzekļi tiek ieguldīti akciju fondos, var tikt izmantoti arī augsta riska fondi. Portfelis ir piemērots investoriem, kas vēlas uzņemties lielāku risku, lai gūtu maksimālu peļņu. Ieteicamais ieguldījumu termiņš ir ilgāks par 10 gadiem.

obligācijasobligācijasakcijasakcijas
Ieguldījumu stratēģiju rezultāti

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

 • Cik bieži stratēģiju bāzes aktīvi tiek pārskatīti, cik bieži un uz kāda pamata tie tiek mainīti?

 • Vai es varu izvēlēto stratēģiju mainīt un kādas būs ar to saistītās izmaksas?

 • Kā man rīkoties, ja vēlos uz laiku pārtraukt regulārās iemaksas līgumā?

 • Vai es varu pārtraukt līgumu un kādas ir pārtraukšanas izmaksas?

Privātais portfelis ir tirgum piesaistīts dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrāšanu. Pirms līguma noslēgšanas, lūdzu, iepazīstieties ar līguma noteikumiem un cenrādi Swedbank internetbankā. Pakalpojuma sniedzējs ir Swedbank Life Insurance SE. Informējam, ka aprakstā parādītās diagrammas un tās aprakstošie materiāli ir domāti tikai informatīviem nolūkiem. Izmantotie skaitļi neatspoguļo faktiskos vērtspapīru tirgus rezultātus. Apdrošinātājs nevar garantēt vai prognozēt vērtspapīru tirgu ienesīgumu.

Ieguldījumu konts - ērtākiem un izdevīgākiem darījumiem ar vērtspapīriem

Uzzināt vairāk

Prāvāka naudas summa bankas kontā! Ko darīt?

Uzzināt vairāk

Kā sevi nepiekrāpt, veidojot uzkrājumus?

Uzzināt vairāk

Pensiju 2. līmenis ir valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma - iespēja palielināt savu pensiju, daļu sociālās apdrošināšanas iemaksu novirzot profesionālam līdzekļu pārvaldītājam, kas tos investē vērtspapīros un gādā par peļņu.

Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un Jūsu lolojums jau stājas augstskolā un vēlas sākt patstāvīgu dzīvi. Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Lai jebkurā dzīves situācijā jūs varētu justies drošs un pasargāts, veidojiet sev pietiekamu naudas drošības rezervi!