Ieguldījumu fondi

Fondu pirkšana, pārdošana

Fondu apliecību uzdevums ir rīkojums, kuru Jūs iesniedzat bankai, ja vēlaties pirkt vai pārdot fonda daļas. Pirkšanas uzdevumā Jūs norādāt summu, par kuru vēlaties iegādāties fonda daļas, un izvēlaties vai šī summa ietver fondu pirkšanas komisiju vai nē. Pārdošanas uzdevumā Jūs norādāt fonda daļu skaitu, kuru vēlaties pārdot. Bankas programma pārbaudīs vai Jūsu vērtspapīru kontā ir pietiekams fonda daļu skaits un nepieciešamais naudas apjoms pārdošanas komisijai. Ja pārbaude būs ar pozitīvu rezultātu, tad pārdošanas uzdevums tiks izpildīts.

Automātiskais ieguldījums

Pamatojoties uz automātisko ieguldījumu, banka iegādājas fonda daļas Jūsu vērtspapīru kontā. Jūs varat izvēlēties automātiskā ieguldījuma regularitāti un summu, par kādu tiks veikta fonda daļu iegāde. Ja fonda daļu iegādes brīdī Jūsu kontā nebūs pietiekams naudas līdzekļu apjoms, šī iegāde nenotiks. Nākamā fonda daļu iegāde, saskaņā ar automātisko ieguldījumu, notiks nākošajā reizē.

Fondu maiņa

Jūs varat apmainīt savas fonda daļa pret citām šī fonda daļām vai pret cita fonda daļām, ko pārvalda tā pati ieguldījumu pārvaldes sabiedrība. Papildus informācija par fondu maiņu ir atrodama konkrētā fonda prospektā vai noteikumos. Pārdošanas summa tiek aprēķināta ņemot vērā pārdodamo fonda daļu skaitu un pārdošanas cenu. Par šo summu tiek iegādātas jaunā fonda daļas, kuru skaits tiek aprēķināts, ņemot vērā jaunā fonda pirkšanas cenu. Apmainot fonda daļas, maksājumi netiek veikti.

Vērtspapīru pārskaitījums

Swedbank Jūs varat pirkt un pārdot gan biržā tirgotus, gan arī biržā netirgotus vērtspapīrus. Lai varētu veikt darījumus ar biržā netirgotiem vērtspapīriem, Jums būs jāiesniedz atbilstošs rīkojums par pirkšanu vai pārdošanu Jūsu konta turētājbankai (piemēram, Swedbank). Otrai darījumu pusei jāiesniedz tāds pats rīkojums savai konta turētājbankai.

Vērtspapīru pārskaitījums pret apmaksu nozīmē, ka Swedbank garantē naudas pārskaitījumu no pircēja konta uz pārdevēja kontu. Ārpus biržas darījumi nozīmē, ka pārvedums automātiski nenotiek: pircējam ir jāsamaksā par vērtspapīriem.