Fondu saraksts

Swedbank ieguldījumu fondi

Fonda nosaukums Valūta Datums NAV Īstermiņa ienesīgums
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS
Swedbank Austrumeiropas Akciju Fonds EUR 13.02.2020 6.6093 +0.32% +1.86% +10.67% +12.13% +5.43% Pirkt  ​ Pārdot
Swedbank Fondu Fondi 30 EUR 13.02.2020 14.1659 +0.08% +1.62% +2.95% +5.27% +2.25% Pirkt  ​ Pārdot
Swedbank Fondu Fondi 60 EUR 13.02.2020 14.4897 +0.19% +2.25% +5.00% +10.38% +3.49% Pirkt  ​ Pārdot
Swedbank Fondu Fondi 100 EUR 13.02.2020 14.7522 +0.27% +2.72% +6.98% +16.21% +4.58% Pirkt  ​ Pārdot
Swedbank Krievijas Akciju Fonds EUR 13.02.2020 23.7838 -0.13% -0.64% +11.44% +22.82% +4.79% Pirkt  ​ Pārdot

Franklin Templeton Investment Funds

Fonda nosaukums Valūta Datums NAV Īstermiņa ienesīgums
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 14.02.2020 36.32 +0.03% +1.48% +15.26% +21.80% +2.71% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin European Growth Fund EUR 14.02.2020 15.83 -0.06% -3.24% +1.80% +12.59% -2.52% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin High Yield Fund USD USD 14.02.2020 5.96 0.00 -0.17% +1.36% +2.05% -0.17% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin Income Fund USD 14.02.2020 11.25 -0.09% -0.53% +0.72% +2.93% -0.88% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin India Fund EUR EUR 14.02.2020 44.47 -0.45% +2.42% +10.10% +19.58% +7.39% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin India Fund USD USD 14.02.2020 39.84 -0.47% -0.28% +8.23% +16.39% +3.75% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin Mutual U.S. Value Fund EUR EUR 14.02.2020 82.48 -0.45% +1.43% +4.59% +16.45% +2.92% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD USD 14.02.2020 89.27 -0.48% -1.22% +2.85% +13.33% -0.55% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin Mutual European Fund USD 14.02.2020 28.28 -0.25% -3.28% +0.68% +13.99% -3.38% Pirkt  ​ Pārdot
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 14.02.2020 21.63 +0.65% +7.19% +16.04% +20.17% +10.64% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Asian Growth Fund EUR EUR 14.02.2020 35.62 +0.06% -0.61% +9.53% +21.20% +4.15% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Asian Growth Fund USD USD 14.02.2020 35.13 +0.03% -3.20% +7.73% +17.97% +0.69% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton BRIC Fund EUR EUR 14.02.2020 23.36 -0.43% -0.17% +11.93% +25.39% +3.50% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton BRIC Fund USD USD 14.02.2020 20.93 -0.43% -2.79% +10.10% +22.11% +0.05% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton China Fund EUR EUR 14.02.2020 27.73 +0.14% -0.04% +9.39% +20.88% +5.00% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton China Fund USD USD 14.02.2020 31.21 +0.10% -2.65% +7.55% +17.64% +1.43% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Eastern Europe Fund EUR 14.02.2020 28.45 -0.39% -0.25% +11.44% +21.01% +3.87% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Emerging Markets Fund USD 14.02.2020 43.45 -0.09% -2.05% +8.35% +20.33% +0.16% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Euro High Yield Fund EUR 14.02.2020 6.18 0.00 +0.65% +2.49% +3.34% +0.98% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Euroland Fund EUR 14.02.2020 24.30 -0.12% +0.58% +2.92% +17.22% +0.79% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton European Total Return Fund EUR 14.02.2020 10.45 0.00 +1.55% +1.06% -0.57% +1.46% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Global Balanced Fund USD 14.02.2020 22.36 +0.04% -1.45% +1.04% +9.61% -1.80% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Global Bond Fund EUR 14.02.2020 14.58 0.00 0.00 +0.62% -2.47% -0.27% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Global Total Return Fund EUR EUR 14.02.2020 27.66 +0.14% +2.90% +3.29% +3.71% +3.29% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Global Total Return Fund USD USD 14.02.2020 12.60 +0.08% -0.32% -0.08% -2.40% -1.33% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Growth Fund EUR 14.02.2020 18.41 -0.11% +0.99% +3.54% +17.94% +2.45% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Latin America Fund EUR EUR 14.02.2020 55.08 +0.53% -0.51% +9.03% +12.85% +0.46% Pirkt  ​ Pārdot
Templeton Latin America Fund USD USD 14.02.2020 68.66 +0.50% -3.10% +7.21% +9.84% -2.91% Pirkt  ​ Pārdot
Komisijas attiecas uz to fondu apliecībām, ar kuru pārvaldniekiem vai izplatītājiem bankai ir noslēgti līgumi par sadarbību. Darījumiem ar citu pārvaldnieku fondu apliecībām komisija tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzmanību! - atsevišķiem fondiem komisiju par darījumiem ar šī fonda apliecībām no klientiem iekasē arī šo fondu pārvaldošās sabiedrības. Lai uzzinātu šīs komisijas apjomu, lūdzam iepazīties ar attiecīgā fonda prospektu un noteikumiem un jautāt bankā.

Darījuma cenu nosaka saskaņā ar attiecīgā fonda prospektu, tā parasti ir zināma nākamajā vai aiznākamajā dienā.

Darījumu cenu Swedbank grupas fondiem var uzzināt nākamajā darba dienā pēc plkst. 14.00. Pirkšanas gadījumā norēķini ar fonda daļām notiek nākamajā darba dienā, pārdošanas gadījumā - trīs darba dienu laikā.

Swedbank grupas fondu pirkšanas un pārdošanas rīkojums jāpiesaka līdz plkst. 15.55. Ja rīkojums ir iesniegts vēlāk, tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts nākamajā darba dienā. Pirms darījuma veikšanas iepazīstieties ar komisiju maksājumiem attiecīgā fonda aprakstā un cenrādī!