Fondu saraksts

Swedbank ieguldījumu fondi

Fonda nosaukums Valūta Datums NAV Īstermiņa ienesīgums
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS
Swedbank Austrumeiropas Akciju Fonds EUR 02.07.2020 5.4881 +1.97% +2.38% +24.78% -13.72% -12.45%
Swedbank Fondu Fondi 30 EUR 02.07.2020 13.6555 +0.36% +1.55% +8.96% -1.69% -1.43%
Swedbank Fondu Fondi 60 EUR 02.07.2020 13.6951 +0.70% +2.45% +15.06% -2.58% -2.19%
Swedbank Fondu Fondi 100 EUR 02.07.2020 13.5903 +1.15% +3.41% +22.04% -4.20% -3.66%
Swedbank Krievijas Akciju Fonds EUR 02.07.2020 18.8396 +1.96% +0.35% +23.66% -17.00% -17.00%

Franklin Templeton Investment Funds

Fonda nosaukums Valūta Datums NAV Īstermiņa ienesīgums
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 03.07.2020 40.10 -0.15% +5.42% +33.76% +15.63% +13.40%
Franklin European Growth Fund EUR 03.07.2020 12.07 -0.41% -4.05% +13.55% -26.13% -25.68%
Franklin High Yield Fund USD USD 03.07.2020 5.63 0.00 -0.71% +10.61% -5.85% -5.70%
Franklin Income Fund USD 03.07.2020 9.96 0.00 -2.73% +8.14% -12.40% -12.25%
Franklin India Fund EUR EUR 03.07.2020 34.60 +0.93% +4.85% +26.83% -17.07% -16.45%
Franklin India Fund USD USD 03.07.2020 32.17 +0.97% +4.89% +31.95% -16.44% -16.22%
Franklin Mutual U.S. Value Fund EUR EUR 03.07.2020 60.81 -0.23% -4.33% +13.35% -24.52% -24.12%
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD USD 03.07.2020 68.29 -0.19% -4.32% +17.88% -23.95% -23.92%
Franklin Mutual European Fund USD 03.07.2020 22.80 -0.26% -1.47% +25.69% -22.13% -22.10%
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 03.07.2020 22.93 -0.13% +4.89% +40.76% +16.10% +17.29%
Templeton Asian Growth Fund EUR EUR 03.07.2020 32.72 +0.86% +6.03% +19.11% -5.71% -4.33%
Templeton Asian Growth Fund USD USD 03.07.2020 33.48 +0.93% +6.05% +23.91% -4.97% -4.04%
Templeton BRIC Fund EUR EUR 03.07.2020 20.71 +1.17% +5.61% +21.18% -10.23% -8.24%
Templeton BRIC Fund USD USD 03.07.2020 19.25 +1.21% +5.65% +26.06% -9.54% -7.98%
Templeton China Fund EUR EUR 03.07.2020 29.41 +0.65% +9.41% +22.24% +9.01% +11.36%
Templeton China Fund USD USD 03.07.2020 34.35 +0.70% +9.43% +27.13% +9.81% +11.63%
Templeton Eastern Europe Fund EUR 03.07.2020 21.54 -0.19% -3.58% +14.33% -22.10% -21.36%
Templeton Emerging Markets Fund USD 03.07.2020 39.78 +0.76% +5.46% +27.75% -8.97% -8.30%
Templeton Euro High Yield Fund EUR 03.07.2020 5.58 0.00 -2.79% +6.08% -8.97% -8.82%
Templeton Euroland Fund EUR 03.07.2020 20.62 -0.10% -0.39% +21.72% -14.83% -14.48%
Templeton European Total Return Fund EUR 03.07.2020 10.36 0.00 +1.67% +4.75% 0.00 +0.58%
Templeton Global Balanced Fund USD 03.07.2020 20.07 -0.20% -0.79% +13.71% -11.78% -11.86%
Templeton Global Bond Fund EUR 03.07.2020 13.78 -0.07% +0.36% +1.85% -5.03% -5.75%
Templeton Global Total Return Fund EUR EUR 03.07.2020 24.92 -0.28% +1.26% -3.00% -7.15% -6.95%
Templeton Global Total Return Fund USD USD 03.07.2020 11.56 -0.17% +0.87% -0.43% -9.26% -9.48%
Templeton Growth Fund EUR 03.07.2020 15.65 -0.19% -1.51% +9.75% -13.30% -12.91%
Templeton Latin America Fund EUR EUR 03.07.2020 38.39 +0.52% -1.49% +31.47% -31.50% -29.98%
Templeton Latin America Fund USD USD 03.07.2020 50.08 +0.56% -0.62% +37.92% -30.39% -29.19%
Komisijas attiecas uz to fondu apliecībām, ar kuru pārvaldniekiem vai izplatītājiem bankai ir noslēgti līgumi par sadarbību. Darījumiem ar citu pārvaldnieku fondu apliecībām komisija tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzmanību! - atsevišķiem fondiem komisiju par darījumiem ar šī fonda apliecībām no klientiem iekasē arī šo fondu pārvaldošās sabiedrības. Lai uzzinātu šīs komisijas apjomu, lūdzam iepazīties ar attiecīgā fonda prospektu un noteikumiem un jautāt bankā.

Darījuma cenu nosaka saskaņā ar attiecīgā fonda prospektu, tā parasti ir zināma nākamajā vai aiznākamajā dienā.

Darījumu cenu Swedbank grupas fondiem var uzzināt nākamajā darba dienā pēc plkst. 14.00. Pirkšanas gadījumā norēķini ar fonda daļām notiek nākamajā darba dienā, pārdošanas gadījumā - trīs darba dienu laikā.

Swedbank grupas fondu pirkšanas un pārdošanas rīkojums jāpiesaka līdz plkst. 15.55. Ja rīkojums ir iesniegts vēlāk, tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts nākamajā darba dienā. Pirms darījuma veikšanas iepazīstieties ar komisiju maksājumiem attiecīgā fonda aprakstā un cenrādī!