Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Termiņdepozīts

Noguldījumu garantijas likums

Saskaņā ar LR "Noguldījumu garantiju likumu" ikvienam Latvijas komercbankas, tostarp Swedbank termiņdepozītam, noguldījumam Krājrīka kontā, Pilngadības krājkontā vai norēķinu kontā tiek garantēta atlīdzība noguldījuma apmērā līdz pat EUR 100 000 vienam noguldītājam.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu atlīdzību.

Noguldītājam rodas tiesības uz garantēto atlīdzību, ja kredītiestādei, kurā izvietoti viņa naudas līdzekļi, konstatē noguldījumu nepieejamību, t.i., noguldījumu piesaistītāja nespēju izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens zemāk minētais apstāklis vai vairāki kopā:

 • tiesa pasludināja noguldītāju piesaistītāju par maksātnespējīgu;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - FKTK) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes/krājaizdevu sabiedrības darbībai;
 • FKTK konstatēja, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājiem noguldījumu, un pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību par komercbankā izvietotajiem naudas līdzekļiem (norēķinu konta atlikums, termiņdepozīts, Krājrīks, Pilngadības krājkonts) noguldījumu apmērā ir ikvienai privātpersonai.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR 100 000 vienam noguldītājam.

Noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību EUR 200 000 apmērā, ja naudas līdzekļi ir izvietoti bankā pēdējo trīs mēnešu laikā un noguldījumu veido:

 1. naudas summa no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. sociālie pabalsti, kompensācijas;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu.

Privātpersonai garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par:

 • noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
 • noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
 • privāto pensiju fondu noguldījumiem;
 • noguldījumiem mazākiem par EUR 10, ja pēdējo divu gadu laikā ar tiem nav veikti nekādi darījumi.

Noguldījumu nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa noguldītājiem notiek, sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Garantētās atlīdzības izmaksa paredzēta tikai euro valūtā, atlikumi ārzemju valūtā tiek pārrēķināti euro.

Detalizēta informācija Noguldījumu garantiju likumā.

Norādiet savu kontaktinformāciju, un mēs piezvanīsim 1 darba dienas laikā!
„Swedbank” AS apstrādās šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sazinātos un informētu par šo pakalpojumu. „Swedbank” AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami „Swedbank” AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā „Swedbank” AS klientu apkalpošanas vietā.

Paldies!

Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Pieteikumu nosūtīt neizdevās!
Termiņdepozīts

Ērts un drošs veids brīvo naudas līdzekļu noguldīšanai

 • Iespēja noslēgt dažādās valūtās un izvēlēties vēlamo līguma darbības termiņu.
 • Ērti noformējams un vienmēr apskatāms internetbankā.
 • Noguldījums ir aizsargāts Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā apmērā.
Noslēgt jaunu līgumu
 • %
Noslēgt jaunu līgumu
 • Elastīgs noguldījuma termiņš – no 1 mēneša līdz 5 gadiem.
 • Minimālā summa – 140 EUR (200 USD, 200 GBP, 2000 SEK, 2000 NOK).
 • Iespēja noslēgt vairākus noguldījumus – katru par savu summu un termiņu atbilstoši saviem nākotnes plāniem un vajadzībām.
 • Ērti pārvaldīt – noguldījuma termiņu iespējams pagarināt automātiski.
 • Garantēta atmaksa – noguldījums ir aizsargāts Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā apmērā.
 • Termiņdepozītu iespējams noslēgt ne tikai EUR, bet arī, USD, GBP, SEK un NOK.
 • Termiņdepozītu papildināt nav iespējams.
 • Ja nepieciešams, termiņdepozītu var pārtraukt pirms termiņa beigām, tomēr šādā gadījumā netiek izmaksāti aprēķinātie procenti, maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ir 1% no noguldījuma summas.
 • Jums ir iespēja izvēlēties aprēķināto procentu izmaksas kārtību, t.i., uzkrājuma termiņa beigās vai katru mēnesi, pārskaitot uz jūsu norādīto norēķinu kontu.
 • No uzkrātajiem peļņas procentiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks ieturēts automātiski. Jums nebūs pašam jāmaksā nodoklis vai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz nodokļu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”).
Izmaiņas noguldījumos no 18.03.2021

Termiņdepozīta procentu likmes

Procentu izmaksa termiņa beigās

min 140 10 000 70 000
max  9 999  69 999  150 000
1 mēnesis 0.02 0.03 0.04
3 mēneši 0.02 0.03 0.04
6 mēneši 0.02 0.03 0.04
9 mēneši 0.02 0.03 0.04
12 mēneši 0.07 0.08 0.09
24 mēneši 0.07 0.08 0.09
36 mēneši 0.07 0.08 0.09
60 mēneši 0.07 0.08 0.09

Ikmēneša procentu izmaksa

140 10 000 70 000
 9 999  69 999  150 000
- - -
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.01
0.04 0.05 0.06
0.04 0.05 0.06
0.04 0.05 0.06
0.04 0.05 0.06
Spēkā no 20.02.2015
Izmaiņas noguldījumos no 18.03.2021
Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
Procentu likmes Procentu likme tiek fiksēta uz visu noguldījuma periodu.
- Ar procentu izmaksu termiņa beigās Izdevīgāk internetbankā Sk. Gada procentu likmes Noslēdzot Līgumu Internetbankā klientiem tiek piemērots procentu likmes uzlabojums +0,02%. Zelta apkalpošanas klientiem tiek piemērots procentu likmes uzlabojums +0,02%. Klientiem, kuri apkalpošanas programmā 'Seniors' ir iekļauti līdz 01.09.2016., tiek piemērots procentu likmju uzlabojums +0,01%.
- Ar ikmēneša procentu izmaksu Sk. Gada procentu likmes Peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par depozīta summu un tiek ieskaitīti pamatkontā mēneša beigās.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā 1% apmērā no depozīta summas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
darījumi filiālēs
USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.

Spēkā no 01.09.2016.

Uzkrājumi ir jūsu finanšu ilgtspējas atslēga

Uzkrājumi nodrošina lielāku finansiālo izturību pret tādiem dzīves satricinājumiem kā darba zaudēšana, dabas katastrofas un neplānoti izdevumi, piemēram, medicīnas izdevumi vai mājas jumta nomaiņa. Pārdomāts patēriņš jums ļauj ne vien samazināt savu ietekmi uz vidi, bet var arī palīdzēt vairāk iekrāt.

 1. Izvirziet konkrētus krāšanas mērķus, piemēram, drošības spilvens, atvaļinājums, jauns dators utt. Tā varēsiet sekot līdzi savam progresam un piešķirt krāšanas ieradumiem lielāku jēgu.
 2. Regulāri atlieciet nelielu summu, lai palielinātu kopējo uzkrājumu. Iekrājiet līdzekļus vismaz trīs mēnešu izdevumiem, lai spētu pārvarēt negaidītus izaicinājumus.
 3. Ietaupiet naudu, izvēloties produktus, kas kalpos ilgi. Izvērtējiet produkta vienas lietošanas reizes izmaksas un rūpīgi apsveriet savus pirkumus.
Uzkrājuma veidošana daudziem kļūst par ieradumu. Pievienojieties arī jūs un veiciniet savu finanšu ilgtspējību. 7 no 10 Latvijas iedzīvotājiem apgalvo, ka pēdējā laikā ir sākuši uzkrāt vairāk. Swedbank 2020. gada aptauja.

Tērēšanas vietā ietaupiet

Cilvēki katru gadu izmet aptuveni 20% no iegādātās pārtikas un 43% no iegādātā apģērba. Uzziniet, cik daudz naudas jūs varētu ietaupīt, ja iegādātos tikai to, ko tiešām patērējat.

Ikmēneša izdevumi

Potenciālais ikmēneša ietaupījums

 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūru.

Saņemiet konsultāciju par ieguldījumu iespējām zvanot mums vai klātienes konsultācijā.

Sāciet veidot uzkrājumu sava bērna nākotnei jau tagad.

Jūs automātiski veidosiet uzkrājumu no nelielām summām ikreiz, kad maksāsiet ar karti.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Ar Vienošanos par OCTA par vienu pienākumu mazāk!

Izvēlies Swedbank Vienošanos par OCTA un novērtē:

 • automātisko polises atjaunošanu, kas turpmāk ļaus neraizēties par OCTA beigu termiņu
 • ērto polises apmaksas veidu - maksājumi notiks automātiski no konta reizi ceturksnī