Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Pilngadības krājkonts

Noguldījumu garantijas likums

Saskaņā ar LR "Noguldījumu garantiju likumu" ikvienam Latvijas komercbankas, tostarp Swedbank termiņdepozītam, noguldījumam krājkontā vai norēķinu kontā tiek garantēta atlīdzība noguldījuma apmērā līdz pat EUR 100 000 vienam noguldītājam.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu atlīdzību.

Noguldītājam rodas tiesības uz garantēto atlīdzību, ja kredītiestādei, kurā izvietoti viņa naudas līdzekļi, konstatē noguldījumu nepieejamību, t.i., noguldījumu piesaistītāja nespēju izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens zemāk minētais apstāklis vai vairāki kopā:

 • tiesa pasludināja noguldītāju piesaistītāju par maksātnespējīgu;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - FKTK) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes/krājaizdevu sabiedrības darbībai;
 • FKTK konstatēja, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājiem noguldījumu, un pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību par komercbankā izvietotajiem naudas līdzekļiem (norēķinu konta atlikums, termiņdepozīts, krājkonts, Pilngadības krājkonts, Dinamiskais depozīts) noguldījumu apmērā ir ikvienai privātpersonai.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR 100 000 vienam noguldītājam.

Noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību EUR 200 000 apmērā, ja naudas līdzekļi ir izvietoti bankā pēdējo trīs mēnešu laikā un noguldījumu veido:

 1. naudas summa no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. sociālie pabalsti, kompensācijas;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu.

Privātpersonai garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par:

 • noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
 • noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
 • privāto pensiju fondu noguldījumiem;
 • noguldījumiem mazākiem par EUR 10, ja pēdējo divu gadu laikā ar tiem nav veikti nekādi darījumi.

Noguldījumu nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa noguldītājiem notiek, sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Garantētās atlīdzības izmaksa paredzēta tikai euro valūtā, atlikumi ārzemju valūtā tiek pārrēķināti euro.

Detalizēta informācija Noguldījumu garantiju likumā.

Vērtīga dāvana jūsu bērnam, sasniedzot pilngadību!

Ja vēlaties sakrāt naudu tieši savam bērnam, izvēlieties Pilngadības krājkontu. Konts tiek atvērts uz bērna vārda, taču bērnu kā nepilngadīgu personu attiecībās ar banku līdz 18 gadu vecumam pārstāv vecāki vai aizbildnis.

Pieteikties konsultācijai

Pilngadības krājkonta kalkulators

Noguldījuma summa*
Ikmēneša iemaksa
Bērna dzimšanas datums*
GPL
%
Uzkrātie procenti
IIN
Kopējais ienākums
Kopsumma
 • Ierobežota piekļuve

  Pilngadības krājkonts tiek atvērts uz bērna vārda un trešo personu piekļūšana uzkrājumam ir ierobežota. Noguldījuma naudas līdzekļus, sasniedzot 18 gadu vecumu, var izmantot tikai konta īpašnieks.
 • Peļņas procenti

  Procentu likme tiek mainīta reizi gadā datumā, kas atbilst līguma sākuma datumam. Peļņas procenti reizi gadā tiek pieskaitīti uzkrājuma pamatsummai.
 • Vienkārša papildināšana

  Uzkrājumu var papildināt neierobežoti un ērti vēlamajā apjomā un brīdī, kā arī pievienot regulāro maksājumu internetbankā.

Pieslēgšana

Pilngadības krājkontu var atvērt bērna vecāki vai aizbildnis jebkurā bankas filiālē. Nepilngadīgā aizbildnim bankā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizbildņa pase;
 • bērna dzimšanas apliecība (kur redzams ieraksts par vecākiem) un pase (ja ir izsniegta);
 • bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu (ja aizbildnis ir iecelts ar bāriņtiesas lēmumu vai adoptētājs apstiprināts ar tiesas spriedumu).

Izmaksa

Līgums automātiski izbeidzas bērna 18 gadu sasniegšanas dzimšanas dienā. Lai pirms termiņa slēgtu pilngadības krājkontu, bērna aizbildnim ir jāiesniedz bankā iesniegums par konta slēgšanu un Bāriņtiesas lēmums pārtraukt noguldījumu. Bāriņtiesas lēmumā ir jābūt norādītam aizbildnim, kurš ir tiesīgs saņemt uzkrātos naudas līdzekļus.

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" privātpersonu ienākumi no kapitāla tiek aplikti ar nodokli.

Rūpējoties par mūsu klientu ērtībām, Swedbank nodrošina iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu par ienākumiem no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, jau kopš 2010.gada.

Mūsu noguldītājiem pašiem nav jāveic nodokļa nomaksa un nav jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ienākumu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu par IIN).

Skaidrojums nodokļa piemērošanai

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumiem nodoklis par ienākumiem no kapitāla ir attiecināms uz dažiem bankas pakalpojumiem, tādēļ piedāvājam mūsu noguldītājiem skaidrojumu, kā notiks nodokļa piemērošana un iekasēšana.

 • Termiņdepozīts

 • Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu izmaksu

 • Dinamiskais depozīts

 • Krājkonts

 • Mērķa krājkonts

 • Pilngadības krājkonts

 • Dividendes

 • Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

 • Privātie pensiju fondi

 • Ieguldījumu fondi

 • Ienākumi no akciju un parāda vērtspapīru atsavināšanas

 • Procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem

* Šeit sniegtā informācija ir informatīva un Swedbank neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju par ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, Swedbank iesaka Jums konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie saviem nodokļu konsultantiem.

Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
EUR 35 0,05%
USD 50 0,65%
SEK 1000 0,00%
NOK 1000 0,50%
GBP 50 0,50%

Trīs meitu mamma: “Nožēloju, ka nav uzkrāta nauda vecākajai meitai…”

Uzzināt vairāk

Kā iemācīt bērnam krāt naudu?

Uzzināt vairāk

Uzkrājumi palīdz realizēt mērķus

Uzzināt vairāk

Studijas+darbs = papildus slogs studentiem

Uzzināt vairāk

Noderīgi

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Google Pay™ – maksā ar savu mobilo tālruni

Google Pay™ ir ātrs un vienkāršs maksāšanas veids veikalos, interneta vietnēs un lietotnēs.

Izmēģini Google Pay™