Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Noguldījumi

Ļauj savai naudai pelnīt

 • Ērts un drošs veids, kā pelnīt no brīvajiem naudas līdzekļiem
 • Iespēja izvēlēties piemērotāko noguldījumu risinājumu
 • Pelni no sava noguldījuma līdz pat 3.40% gadā
 • Par ilgtermiņa ieguldīšanas iespējām uzzini šeit

Aprēķins ir informatīvs. Precīzi nosacījumi būs pieejami, noslēdzot Noguldījuma līgumu.

Interesē investīcijas? Sāc jau šodien kaut ar 1 EUR.

Uzzināt vairāk

Termiņdepozīts ir noguldījums uz noteiktu termiņu ar fiksētu procentu likmi.

 • Minimālā summa – 100 EUR
 • Termiņš – no 1 mēneša līdz 1 gadam
 • Procentu izmaksa pēc izvēles notiek katru mēnesi vai noguldījuma termiņa beigās
 • Iespēja izvēlēties automātisko līguma pagarināšanu Noguldījums tiek pagarināts uz tādu pašu termiņu (piemēram, 3 mēneši, 12 mēneši) ar pagarināšanas brīdī spēkā esošo procentu likmi. Vari izvēlēties pagarināšanas nosacījumus – tikai pamatsumma (bez procentiem) vai pamatsumma un procenti
 • Termiņdepozītu iespējams pārtraukt pirms termiņa beigām bez maksas, tomēr šādā gadījumā netiek izmaksāti aprēķinātie procenti un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti, ja tādi bijuši Iepriekš izmaksātie peļņas procenti (t. sk. ieturētie nodokļi) tiek ieturēti no noguldījuma summas pirms tās izmaksas. Ieturētais nodoklis netiek atgriezts
 • Termiņdepozītu var noslēgt no 16 gadu vecuma
 • Termiņdepozītu var noslēgt gan EUR, gan arī USD, GBP, SEK un NOK
 • Termiņdepozītu papildināt nav iespējams
 • Iespējams noslēgt vairākus līgumus ar dažādām summām un termiņiem
 • No izmaksātajiem peļņas procentiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts automātiski. Tev pašam nebūs jāmaksā nodoklis vai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz nodokļu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”)
 • Ja līgumu noslēdz, izmantojot ieguldījumu kontā esošos naudas līdzekļus, iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izmaksātajiem peļņas procentiem izmaksas brīdī netiek ieturēts. Nodoklis no ienākuma jāmaksā saskaņā ar ieguldījumu konta noteikumiem

documentNoguldījuma līguma noteikumi privātpersonām

documentPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Gada procentu likmes

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes

Procentu likme tiek fiksēta uz visu noguldījuma periodu.
Procenti par depozīta summu tiek aprēķināti katru dienu un tiek ieskaitīti pamatkontā:
a) termiņa beigās;
b) mēneša beigās.

Ja laiks, uz kuru noformē depozītu, atšķiras no cenrādī noteiktā standarta termiņa, tiek piemērota procentu likme tuvākajam īsākajam termiņam.

Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti (t.sk. ieturētie nodokļi). Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
darījumi filiālēs
USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.
Noguldījuma termiņš
1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada likme
EUR 100 2,75% 3,25% 3,25% 3,40%
USD 100 1,50% 1,50% 1,75% 3,00%
GBP 100 0,50% 0,50% 0,90% 1,30%
SEK 1000 0,30% 0,30% 0,60% 1,00%
NOK 1000 0,30% 0,30% 0,60% 1,00%

Spēkā no 10.06.2024.

Pilngadības krājkonts ir noguldījums, kas tiek noslēgts uz nepilngadīgas personas (bērna) vārda un ir spēkā līdz bērna pilngadības sasniegšanai.

 • Minimālā summa līguma noslēgšanai – 10 EUR
 • Uzkrājumu vari papildināt jebkurā brīdī, kā arī vari pieslēgt regulāro maksājumu
 • Procentu likme tiek mainīta reizi gadā datumā, kas atbilst līguma noslēgšanas datumam
 • Procenti par pilngadības krājkonta uzkrājumu reizi gadā tiek pieskaitīti uzkrājuma pamatsummai
 • Ierobežota piekļuve – uzkrājuma izmaksa pirms termiņa ir iespējama tikai ar bāriņtiesas atļauju
 • Termiņa beigās uzkrājums tiek ieskaitīts līgumā norādītajā bērna norēķinu kontā

Līguma noslēgšana

 • Pilngadības krājkonta līgumu var noslēgt no bērna dzimšanas brīža līdz 16 gadu vecumam. No 17 gadu vecuma kā alternatīva tiek noslēgts termiņdepozīta līgums
 • Pilngadības krājkonta līgumu var noslēgt vecāki vai ieceltais aizbildnis jebkurā bankas filiālē. Nepieciešamie dokumenti:
  - Aizbildņa pase
  - Bērna dzimšanas apliecība ar ierakstu par vecākiem vai ieceltu aizbildni un pase, ja tā ir izsniegta (no 15 gadu vecuma – obligāti)
  - Bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, ja aizbildnis ir iecelts ar bāriņtiesas lēmumu vai adoptētājs apstiprināts ar tiesas spriedumu
 • Pilngadības krājkonta līgumu iespējams noslēgt gan EUR, gan arī USD, GBP, SEK un NOK

Līguma pārtraukšana

Lai pirms termiņa slēgtu pilngadības krājkontu, bērna aizbildnim ir jāiesniedz bankā iesniegums par konta slēgšanu un bāriņtiesas lēmums par noguldījuma pārtraukšanu un naudas summas izmaksu. Bāriņtiesas lēmumā ir jābūt norādītam aizbildnim, kurš ir tiesīgs saņemt uzkrātos naudas līdzekļus.

Nodokļi

No izmaksātajiem peļņas procentiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts automātiski. Tev pašam nebūs jāmaksā nodoklis vai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz nodokļu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”).

documentNoguldījuma līguma noteikumi privātpersonām

documentPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Gada procentu likmes

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Maksājums Pilngadības krājkontā Sk. Maksājumi Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes Procentu likme tiek mainīta reizi gadā, peļņas procenti aprēķināti par katras dienas atlikumu, un pieskaitīti uzkrātajai summai datumā, kas atbilst līguma sākuma datumam.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Līgumu izbeigt pirms termiņa var tikai ar iepriekš saņemtu bāriņtiesas atļauju.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
EUR 10 2,50%
USD 10 2,50%
SEK 100 1,00%
NOK 100 1,00%
GBP 10 1,30%

Spēkā no 15.09.2023.

Uzkrājumi ir jūsu finanšu ilgtspējas atslēga

Uzkrājumi nodrošina lielāku finansiālo izturību pret tādiem dzīves satricinājumiem kā darba zaudēšana, dabas katastrofas un neplānoti izdevumi, piemēram, medicīnas izdevumi vai mājas jumta nomaiņa. Pārdomāts patēriņš jums ļauj ne vien samazināt savu ietekmi uz vidi, bet var arī palīdzēt vairāk iekrāt.

 1. Izvirziet konkrētus krāšanas mērķus, piemēram, drošības spilvens, atvaļinājums, jauns dators utt. Tā varēsiet sekot līdzi savam progresam un piešķirt krāšanas ieradumiem lielāku jēgu.
 2. Regulāri atlieciet nelielu summu, lai palielinātu kopējo uzkrājumu. Iekrājiet līdzekļus vismaz trīs mēnešu izdevumiem, lai spētu pārvarēt negaidītus izaicinājumus.
 3. Ietaupiet naudu, izvēloties produktus, kas kalpos ilgi. Izvērtējiet produkta vienas lietošanas reizes izmaksas un rūpīgi apsveriet savus pirkumus.
Uzkrājuma veidošana daudziem kļūst par ieradumu. Pievienojieties arī jūs un veiciniet savu finanšu ilgtspējību. 7 no 10 Latvijas iedzīvotājiem apgalvo, ka pēdējā laikā ir sākuši uzkrāt vairāk. Swedbank 2020. gada aptauja.

Tērēšanas vietā ietaupiet

Cilvēki katru gadu izmet aptuveni 20% no iegādātās pārtikas un 43% no iegādātā apģērba. Uzziniet, cik daudz naudas jūs varētu ietaupīt, ja iegādātos tikai to, ko tiešām patērējat.

Ikmēneša izdevumi

Potenciālais ikmēneša ietaupījums

 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūru.

Ērts veids, kā diversificēt un ilgtspējīgi ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 1 EUR.

Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Jūs automātiski veidosiet uzkrājumu no nelielām summām ikreiz, kad maksāsiet ar karti.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas