Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Ceļojuma apdrošināšana

Norādiet savu kontaktinformāciju un mēs ar Jums sazināsimies!
„Swedbank” AS apstrādās šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sazinātos un informētu par šo pakalpojumu. „Swedbank” AS veic personas datu apstrādi atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami „Swedbank” AS mājaslapā www.swedbank.lv sadaļā Noteikumi un jebkurā „Swedbank” AS klientu apkalpošanas vietā.

Paldies!

Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Izvēlies uzticamu ceļabiedru savam ceļojumam

 • Apdrošinājuma summa medicīniskai palīdzībai 750 000 EUR
 • Personiskās mantas apdrošinātas arī tad, ja bojājumus netīši nodarīsi pats
 • Aktīvās atpūtas apdrošināšana bez papildu maksas. Vairāk
Medicīniskās palīdzības un ceļošanas vai transporta ķibeles gadījumā Covid-19 tiek pielīdzināts citām slimībām, kuras ceļojuma apdrošināšanas noteikumos nav minētas kā izņēmumi.

Aprēķini, cik maksā ceļojuma apdrošināšana!

Apdrošināšanas aizsardzība

Mēs atlīdzināsim:
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi;
 • Diagnosticēšanas izdevumi;
 • Ārsta izrakstīto medikamentu iegādes izdevumi;
 • Medicīnisko piederumu iegādes izdevumi;
 • Zobārstniecības pakalpojumi;
 • Izdevumi par slima vai ievainota apdrošinātā nogādāšanu medicīnas aprūpes vietā vai mītnes valstī;
 • Izdevumi par zārka iegādi;
 • Izdevumi par mirstīgo atlieku transportēšanu uz mītnes valsti;
 • Izdevumi par bērna nogādāšanu mītnes valstī;
 • Izdevumi par apdrošinātā tuvinieka došanos pie cietušā apdrošinātā;
 • Izdevumi, kas saistīti ar ceļojuma pagarināšanu.

Pašrisks netiek piemērots.

Mēs izmaksāsim atlīdzību, ja Ceļojuma laikā notikuša nelaimes gadījuma dēļ:

 • Tiek zaudēta kāda ķermeņa daļa, orgāns vai tā daļa vai kādam no minētajiem viena gada laikā pēc Ceļojuma ir radušies funkcionāli traucējumi, izraisot neatgriezenisku darbnespēju;
 • Gada laikā iestājas Apdrošinātā nāve.

Pašrisks netiek piemērots.

Nāves vai invaliditātes apdrošināšana nelaimes gadījumā var tikt pievienota, tikai izvēloties medicīniskās palīdzības apdrošināšanu.
Mēs atlīdzināsim:
 • Ceļojumā līdzi paņemto (t.sk. ceļojuma laikā iegūto) personisko mantu bojājumi vai nozagšana/nolaupīšana ceļojuma laikā (apdrošināti t.sk. telefons, fotoaparāts, planšetdators, ceļasoma, nodotā bagāža u.c.);
 • Personu apliecinošo dokumentu un norēķinu karšu bojājumi vai nozagšana/nolaupīšana ceļojuma laikā;
 • Personiskās mantas apdrošinātas neatkarīgi no izvēlētā transportlīdzekļa ar kuru dodaties ceļojumā (automašina, autobuss, vilciens, kuģis, lidmašīna u.c.).

Pašrisks 30 EUR apmērā.

Bagāžas un personisko mantu apdrošinājuma summa ir izvēlēta 0 EUR, tas nozīmē, ka šis risks nav apdrošināts. Apdrošinājuma summu vēl ir iespēja mainīt.
Mēs atlīdzināsim:
 • Maršruta/grafika izmaiņas (t. sk. Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana, transportlīdzekļa nokavēšana). Pašrisks 30 EUR apmērā;
 • Ceļojuma atcelšana spēkā no trešās dienas pēc līguma noslēgšanas;
 • Izlidošanas kavēšanās virs 4h - pašrisks netiek piemērots;
 • Bagāžas kavēšanās virs 4h - pašrisks netiek piemērots;
 • Aviobiļetes maiņa - pašrisks netiek piemērots.
Ceļošanas vai transporta ķibeles apdrošinājuma summa ir izvēlēta 0 EUR, tas nozīmē, ka šis risks nav apdrošināts. Apdrošinājuma summu vēl ir iespēja mainīt.

Civiltiesiskās atbildības un juridiskās palīdzības apdrošināšanu saņem bez papildus maksas, ja apdrošinātas gan Personiskās mantas, gan Ceļošanas vai transporta ķibele.

Mēs atlīdzināsim:

 • Trešajām personām nodarītos personiskos materiālos zaudējumus, par kuru rašanos Jūs esat civiltiesiski atbildīgs;
 • Ar Jūsu ārvalstīs neuzmanības dēļ izdarīto nelikumīgu darbību saistītos pamatotos izdevumus par juridisko palīdzību;
 • Drošības naudu, ja nepieciešams.

Pašrisks 30 EUR apmērā.

Civiltiesiskās atbildības un juridiskās palīdzības apdrošināšana var tikt pievienota tikai, izvēloties personisko mantu un ceļošanas vai transporta ķibeles apdrošināšanu.
 • Bīstamo nodarbošanās veidu apdrošināšana var tikt pievienota tikai, izvēloties medicīniskās palīdzības apdrošināšanu.
 • Darba ārzemēs apdrošināšana var tikt pievienota tikai, izvēloties medicīniskās palīdzības apdrošināšanu.
 • Ekstra aizsardzības apdrošināšana var tikt pievienota tikai, izvēloties medicīniskās palīdzības, personisko mantu un ceļošanas vai transporta ķibeles apdrošināšanu.

Apdrošināto vecums Ja Ceļojuma apdrošināšanas polisē tiek iekļautas vairākas personas, lūdzu šo personu datus norādiet šeit.

Ja vēlaties saņemt apdrošināšanas piedāvājumu vairāk kā 5 personām vienlaicīgi, lūdzam autorizēties savā internetbankā.

Apdrošināšanas prēmijas aprēķins ir informatīvs. Personalizētu apdrošināšanas piedāvājumu saņemsiet, turpinot apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

Apdrošināšanas prēmija laikā no 20.01.2020. plkst. 00:00 līdz 23.02.2020. plkst. 23:59 ir aprēķināta, piemērojot 25% atlaidi!

Swedbank P&C Insurance AS apstrādā jūsu, ja jūs esat apdrošinātā persona un esat izvēlējies apdrošināt medicīniskās palīdzības risku, personas datus automatizēti, tai skaitā, izmantojot profilēšanu, lai novērtētu apdrošināmo risku, aprēķinātu prēmijas apmēru un noslēgtu apdrošināšanas līgumu. Mēs apstrādājam datus, kurus saņemam no jums, datus par jūsu uzticamību, kas ir mūsu rīcībā, kā arī jūsu identifikācijas datus, kontaktinformāciju un datus par jūsu vecumu, kurus saņemam no “Swedbank” AS. Līgums var tikt noslēgts pilnībā automatizēti.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Personas datu apstrādes principiem šeit.

Ceļojuma apdrošināšana sniegs atbalstu un drošības sajūtu neparedzētos gadījumos, kā arī pasargās no papildu izdevumiem, kas var rasties ceļojuma laikā.

 • Ceļojuma plānus bieži vien izjauc pēkšņa saslimšana pirms ceļojuma vai transporta ķibeles. Vidējie zaudējumi šādos gadījumos ir 387 EUR.
 • Medicīniskās palīdzības izdevumi ārzemēs saistībā ar nelaimes gadījumu vai slimību var sasniegt ievērojamu summu. Svarīgi, ka tiek atlīdzināti arī transportēšanas izdevumi uz ārstniecības iestādi vai mītnes valsti. Vidējie zaudējumi ir 680 EUR.
 • Izvēloties personisko mantu apdrošināšanu, tās būs apdrošinātas visu ceļojuma laiku. Par personīgo mantu bojājumiem vai zādzību gadījumiem vidējais zaudējumu apmērs ir 445 EUR.
 • Mēs piedāvājam apdrošinājuma summu medicīniskai palīdzībai 750 000 EUR apmērā.
 • Plašākais risku segums ceļošanas vai transporta ķibelēm un personiskajām mantām.
 • Nav ierobežojumu apdrošināto personu vecumam.
 • Aktīvo atpūtu mēs apdrošinām bez papildu maksas. Vairāk

Iegaumē! Pašrisks netiek piemērots medicīniskās palīdzības gadījumā. Pašrisks tikai 30 EUR apmērā tiek piemērots, ja ir bojātas vai nozagtas līdzi paņemtās personiskās mantas, mainās ceļojuma maršruts vai grafiks, iestājas civiltiesiskā atbildība vai vajadzīga juridiskā palīdzība.

Izvēlies apdrošināt turpmāk minētos papildu riskus un iekļaut tos apdrošināšanas polisē:

 • Bīstamās nodarbošanās, ja ceļojumā plāno paaugstināta riska aktivitātes vai nodarbosies ar ekstrēmo sportu, piemēram, slēpošanu/snovbordu ārpus oficiālajām trasēm, niršanu dziļāk par 10 m, kāpšanu kalnos augstumā no 4500 m līdz 5500 m virs jūras līmeņa u.tml. Vairāk
 • Ekstra aizsardzību, ja, baudot sporta aktivitātes, vēlies nodrošināt papildu apdrošinājuma summas savam sporta aprīkojumam, paplašināt risku segumu pret ceļošanas vai transporta ķibelēm un iekļaut apdrošināšanu trašu slēgšanas gadījumam.
 • Darbu ārzemēs, ja ceļojuma mērķis ir darbs vai praktiskas mācības (prakse) ārvalstīs. Ar profesiju izņēmumiem var iepazīties Ceļojuma apdrošināšanas noteikumos.

Sīkāka informācija pieejama Ceļojuma apdrošināšanas noteikumos.

 1. Izvēlies sev piemērotākos apdrošināšanas riskus.
 2. Norādi prasītos datus; ja nepieciešams, pievieno arī līdzbraucējus.
 3. Noslēdz apdrošināšanas līgumu internetbankā, apstiprinot to ar apdrošināšanas prēmijas samaksu.
 4. Apdrošināšana ir spēkā ar polises sākuma datumu vai nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas. Ceļojuma atcelšanas risks ir spēkā, sākot ar trešo dienu pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
 5. Vēlam veiksmīgu ceļojumu!

Ja medicīniskie izdevumi pārsniedz 1000 EUR, tie iepriekš jāsaskaņo ar mums, zvanot pa tālruni +37167444449.

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums:

Aizpildīt atlīdzības pieteikumu

Pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas mūsu atlīdzību speciālists informēs, kā rīkoties, un sniegs informāciju par tālāk veicamajām darbībām.

 • Mantas zādzības gadījumā ziņo par to vietējā policijas iecirknī, lai saņemtu apliecinošu dokumentu par notikušo gadījumu.
 • Ja lidojums ir aizkavējies vai atcelts, noteikti lidostā saņem rakstisku apstiprinājumu par notikušo gadījumu.
 • Ja bagāža lidostā tiek sabojāta vai aizkavējas, reģistrē šo gadījumu lidostas bagāžas dienestā.
 • Saglabā visus izdevumus apliecinošus dokumentus, iesniegšanai mums.

Ja nepieciešama papildu informācija, aicinām zvanīt pa tālruni +371 67444449.

Īpaši izdevīgi

Nodrošina ceļojumu apdrošināšanu visai ģimenei, kā arī apdrošināšanu lielākajai daļa pirkuma.

-20%

Pasargās jūs no zaudējumiem, kas var rasties mājoklī dažādu negadījumu dēļ.

Bezmaksas auto tehniskā palīdzība un garantēta oriģinālo rezerves daļu izmantošana, remontējot automašīnas, kas nav vecākas par 5 gadiem.

Kontakti

Ceļojuma apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank P&C Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents Swedbank AS.

Apdrošināšanas gadījuma pieteikšana

Ja medicīniskie izdevumi pārsniedz 1000 EUR, tie iepriekš jāsaskaņo ar mums, zvanot pa tālruni +37167444449.

Parūpējies par savu drošību ar ceļojuma apdrošināšanu, kas tagad ietver arī Covid-19 papildu apdrošināšanu

Sākot no 2021. gada 6. maija, piedāvājam Ceļojuma apdrošināšanu ar Covid-19 apdrošināšanu bez papildu maksas.

Maršruta grafika/izmaiņu riska ietvaros ar Covid-19 papildu apdrošināšanu mēs atlīdzināsim ceļojuma atcelšanas izdevumus, ja pirms brauciena saslimi ar Covid-19 vai esi kontaktpersona, kurai saskaņā ar valstī noteikto kārtību jāatrodas izolācijā vai karantīnā.

Papildu apdrošināšana atrodoties ārzemēs ir spēkā, ja ir apdrošināts Medicīniskās palīdzības un/vai Maršruta/grafiku izmaiņu risks, un izpildīts kāds no šiem priekšnosacījumiem:

 • saņemts negatīvs Covid-19 SARS-CoV-2 RNS vai antigēnu testa rezultāts 72 stundu laikā pirms ceļojuma sākuma, šajā gadījumā papildu apdrošināšana spēkā 30 dienas
 • pēdējo 6 mēnešu laikā pirms ceļojuma esi slimojis ar Covid-19 un esi pilnībā atveseļojies
 • saņemts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19

Priekšnosacījumi attiecas uz bērniem no 12 gadu vecuma.

Piemēram, mēs atlīdzināsim ar Covid-19 saistītus ārstēšanās izdevumus ārzemēs, naktsmītnes vai papildu radušos transporta izdevumus, ja tevi neielaidīs sabiedriskajā transportā Covid-19 simptomu dēļ.

Ceļojuma pārtraukšanas vai atcelšanas rezultātā radušies zaudējumi, kuri radušies valsts iestāžu rīcības vai lēmumu dēļ, ieskaitot ar pandēmiju saistītus lēmumus (piemēram, tiek slēgtas valstu robežas, ieceļotājiem jāievēro obligāta pašizolācija), netiek atlīdzināti.

Rūpīgi apsver nepieciešamību doties uz ārzemēm!

Uzzināt vairāk

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas