Mājokļa apdrošināšana

  1. Aprēķināt
  2. Papildus informācija
  3. Piedāvājums

Nekustamā īpašuma apdrošināšana

Īpašuma veids
Ēkas nesošās konstrukcijas
Kopējā platība
 m2

Iedzīves un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Iedzīves apdrošinājuma summa
EUR
Iedzīves apdrošinājuma summa ir izvēlēta 0 EUR, tas nozīmē, ka šis risks nav apdrošināts. Apdrošinājuma summu vēl ir iespējams mainīt.
Civiltiesiskās atbildības limits
EUR
Civiltiesiskās apdrošināšanas limits ir izvēlēts 0 EUR. Tas nozīmē, ka civitiesiskās atbildības risks nav apdrošināts. Apdrošinājuma summu vēl ir iespējams mainīt.