Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana

 • 56% gadījumu ir darbnespēja*
 • Vidējā atlīdzība ir 977 EUR*

Apdrošinies pret bezdarbu un darbnespēju

Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana palīdzēs jums atmaksāt ikmēneša kredīta maksājumus, ja:

 • negaidīti zaudēsiet darbu;
 • darbnespēja ilgs vairāk par 30 dienām, kā arī bērna slimības dēļ;

Mēs izmaksāsim atlīdzību jūsu aizdevuma ikmēneša maksājuma apmērā līdz 12 mēnešiem.

* Zaudējumu apkopojums 2018. gadā saskaņā ar Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles datiem.

Swedbank bezdarba un darbnespējas apdrošināšanu un vīruss COVID-19: kas jāzina klientiem?

Esam sagatavojuši informatīvu materiālu par bezdarba un darbnespējas apdrošināšanu, lai klienti pēc iespējas ātrāk rastu atbildes uz saviem jautājumiem.

Skatīt šeit
 • 0EUR

Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana ir paredzēta Swedbank kredītņēmējiem. Apdrošināšanas līgumu ir iespējams noslēgt kopā ar jaunu aizdevumu ne vēlāk kā 30 dienas pēc jauna aizdevuma līguma parakstīšanas. Apdrošināšana atvieglos jūsu finansiālo slogu gadījumā, ja paliksiet bez darba vai īslaicīgi zaudēsiet darba spējas.

 • Apdrošināšanas maksājums ir 3,5% no jūsu hipotekārā vai patēriņa kredīta ikmēneša maksājuma. Piemēram, ja ikmēneša kredīta maksājums ir 100 EUR, apdrošināšanas prēmija būs 3,50 EUR.
 • Apdrošināšanas līgumu var noslēgt, ja kredīta atmaksas termiņš ir vismaz 1 gads un kredīta atlikums ir vairāk nekā 500 EUR. Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana ir pieejama aizņēmējiem vecumā līdz 62 gadiem.
 • Iesakām apdrošināšanas līgumu noslēgt arī līdzaizņēmējam.

Darbnespējas gadījumi

Ja jūs vai jūsu bērns negaidīti saslimst vai gūst traumu, mēs izmaksāsim atlīdzību jūsu aizdevuma ikmēneša maksājuma apmērā līdz 12 mēnešiem. Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Bezdarba gadījumi

Mēs izmaksāsim atlīdzību, ja jums tiek piedāvāts noslēgt vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, jums tiek uzteikts darbs štatu samazināšanas vai jūsu amata likvidēšanas dēļ reorganizētā uzņēmumā.

Apdrošināšanas aizsardzība stāsies spēkā 90 dienas pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Pēc jauna aizdevuma līguma parakstīšanas, apdrošināšanas prēmijas mēneša maksājums būs redzams internetbankā. Noslēdziet apdrošināšanas līgumu, apstiprinot apdrošināšanas piedāvājumu internetbankā 30 dienu laikā pēc aizdevuma līguma parakstīšanas. Polise būs pieejama internetbankā.

Darbnespējas apdrošināšanas aizsardzība - stājas spēkā nekavējoties.

Bezdarba apdrošināšanas aizsardzība -stājas spēkā pēc 90 dienām.

Iesniedziet apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, ja:

 • esat zaudējis darbu (jāuzrāda bezdarbnieka statusu apliecinošs dokuments);
 • saslimstat vai gūstat traumu nelaimes gadījumā un zaudējat darbspējas (jāuzrāda darbnespēju apliecinošs dokuments).

Aizpildīt atlīdzības pieteikumu

 • Lūdzu ņemiet vērā, ka, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā, apdrošinātājs to izmaksās uz jūsu kontu, līdz ar to aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumus jums ir jāturpina veikt patstāvīgi saskaņā ar līgumu.
 • Atlīdzību sāk aprēķināt 30 dienas pēc apdrošināšanas gadījuma sākuma (pašriska periods).
 • Maksimālais apdrošināšanas atlīdzības periods ir 12 mēneši par katru apdrošināšanas gadījumu.
 • Atlīdzība tiks pārskaitīta uz jūsu bankas kontu.

Piemērs:

Ja jūsu ikmēneša kredīta maksājums ir 210 EUR un zaudējat darbspējas uz 50 dienām, atlīdzība tiks aprēķināta par 20 dienām, 7 EUR dienā (210 EUR : 30 dienas). Atlīdzība par šīm 20 dienām būs EUR 140 (20 dienas x 7 EUR).

Dzīvības apdrošināšana palīdzēs jūsu tuvajiem, ja vairs nespēsiet parūpēties par tiem.

Apdrošināšana, kas palīdzēs atmaksāt kredītkartes izmantoto kredītu, ja zaudēsiet darbu vai iestāsies darbnespēja.

Patēriņa kredīts ir piemērots sadzīves tehnikas iegādei, mājokļa remontam, medicīnisko izmaksu segšanai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kontakti

 • phone +371 67444449
 • info@swedbank.lv
 • Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank P&C Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Apdrošināšanas gadījuma pieteikšana

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Google Pay™ – maksā ar savu mobilo tālruni

Google Pay™ ir ātrs un vienkāršs maksāšanas veids veikalos, interneta vietnēs un lietotnēs.

Izmēģini Google Pay™