Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana

56% gadījumi ir bezdarbs*

Drošībā visu kredīta laiku!

Ja zaudē darbu, saslimsti vai gūsti traumu, bezdarba un darbnespējas apdrošināšana, iespējams, neatrisinās visas problēmas, bet tā noteikti atvieglos tavu ikdienu, sniedzot kredīta atmaksu.

* Zaudējumu apkopojums 2016. gadā saskaņā ar Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles datiem par izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām.

Kredītņēmēja apdrošināšanas kalkulators

Aizdevuma ikmēneša maksājums
Ikmēneša prēmija
0EUR
3.5%

Tieši tik maz, lai aizmirstu par kredīta atmaksas rūpēm gadījumā, ja tevi piemeklē negaidīta liksta!

Parūpējies tagad, lai bezdarba vai darbnespējas gadījumā netiktu kavēti kredīta maksājumi.
Mēs atlīdzināsim ikmēneša kredīta maksājumus līdz pat 12 mēnešiem!

Mēs atlīdzināsim ikmēneša kredīta maksājumus līdz pat 12 mēnešiem

  • Nelaimes gadījums*
  • Slimība*
  • Darba devēja uzteikums**
  • Savstarpēja vienošanās**

* Apdrošinātā darba spēju zudums, ko ir apstiprinājis ārsts un kas ir radies slimības vai nelaimes gadījuma rezultātā.
** Apdrošinātā darba zaudēšana darba devēja uzteikuma vai darba devēja un apdrošinātā savstarpējās vienošanās gadījumā, ja šādas vienošanās ierosinātājs ir bijis darba devējs un apdrošinātais ir ieguvis bezdarbnieka statusu.

Pārejošas darbnespējas gadījumā

Ja jāārstējas ilgāk par 30 dienām, jo pēkšņi saslimstat, gūstat traumu vai gadās cita liksta, mēs nodrošināsim jūsu kontā naudas līdzekļus jūsu hipotekārā un/vai patēriņa kredīta ikmēneša maksājuma apmērā.

Piemēram, mēs izmaksāsim jums atlīdzību arī tad, ja sportojot ir traumēts ceļgals, kura rehabilitācijai ir nepieciešami 3 mēneši, un šī iemesla dēļ tiek kavēts darbs. Mēs izmaksāsim jums atlīdzību arī tad, ja smagas slimības, piemēram, pēkšņas sirds un asinsvadu slimības, dēļ ir nepieciešama ilgstoša ārstēšanās.

Bezdarba gadījumā

Mēs jums izmaksāsim atlīdzību, ja, piemēram, jums tiek piedāvāta vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu, štata samazināšanas dēļ jums tiek uzteikts darbs vai uzņēmuma reorganizācijas dēļ tiek likvidēts jūsu amats.

Arī galvotājam/ līdzaizņēmējam

Ja kredītam ir galvotājs vai līdzaizņēmējs, rekomendējam polisi iegādāties arī viņam. Pat, ja aizņēmējs turpinās atmaksāt kredītu, galvotāja/līdzaizņēmēja slimības vai bezdarba gadījumā mēs izmaksāsim atlīdzību galvotājam/līdzaizņēmējam.

Svarīgi

  • Noslēdzot līgumu par apdrošināto risku - bezdarbu, tas stājas spēkā pēc 90 dienām no polises izdošanas brīža.
  • Atlīdzības izmaksa tiek veikta reizi mēnesī kredītmaksājuma apmērā, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc kārtas.
  • Atlīdzība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, par pirmajām 30 dienām netiek maksāta, jo tas ir pašriska periods.