Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana

 • 79% gadījumu ir darbnespēja*
 • Vidējā atlīdzība ir 490 EUR*

Apdrošināšana Tavai un ģimenes drošībai visā kredīta atmaksas laikā

Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana palīdzēs tev atmaksāt ikmēneša kredīta maksājumus, ja:

 • negaidīti zaudēsi darbu
 • darbnespēja ilgs vairāk par 30 dienām, kā arī bērna slimības dēļ

Mēs izmaksāsim atlīdzību tava aizdevuma ikmēneša maksājuma apmērā līdz 12 mēnešiem.

* Zaudējumu apkopojums 2021. gadā saskaņā ar Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles datiem.

Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana ir paredzēta Swedbank kredītņēmējiem. Apdrošināšanas līgumu ir iespējams noslēgt kopā ar jaunu aizdevumu ne vēlāk kā 30 dienas pēc jauna aizdevuma līguma parakstīšanas. Apdrošināšana atvieglos jūsu finansiālo slogu gadījumā, ja paliksiet bez darba vai īslaicīgi zaudēsiet darba spējas.

 • Apdrošināšanas maksājums ir 3,5% no jūsu hipotekārā vai patēriņa kredīta ikmēneša maksājuma. Piemēram, ja ikmēneša kredīta maksājums ir 100 EUR, apdrošināšanas prēmija būs 3,50 EUR.
 • Apdrošināšanas līgumu var noslēgt, ja kredīta atmaksas termiņš ir vismaz 1 gads un kredīta atlikums ir vairāk nekā 500 EUR. Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana ir pieejama aizņēmējiem vecumā līdz 63 gadiem (ieskaitot).
 • Iesakām apdrošināšanas līgumu noslēgt arī līdzaizņēmējam.

Darbnespējas gadījumi

Ja jūs vai jūsu bērns negaidīti saslimst vai gūst traumu, mēs izmaksāsim atlīdzību jūsu aizdevuma ikmēneša maksājuma apmērā līdz 12 mēnešiem. Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Bezdarba gadījumi

Mēs izmaksāsim atlīdzību, ja jums tiek piedāvāts noslēgt vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, jums tiek uzteikts darbs štatu samazināšanas vai jūsu amata likvidēšanas dēļ reorganizētā uzņēmumā.

Bezdarba risks būs apdrošināts 90 dienas pēc polisē norādītā (pirmā apdrošināšanas perioda) sākuma datuma.

Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Pēc jauna aizdevuma līguma parakstīšanas, apdrošināšanas prēmijas mēneša maksājums būs redzams internetbankā. Noslēdziet apdrošināšanas līgumu, apstiprinot apdrošināšanas piedāvājumu internetbankā 30 dienu laikā pēc aizdevuma līguma parakstīšanas. Polise būs pieejama internetbankā.

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā apdrošināšanas perioda sākuma datumā.

Bezdarba risks būs apdrošināts 90 dienas pēc polisē norādītā (pirmā) apdrošināšanas perioda sākuma datuma.

Iesniedziet apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, ja:

 • esat zaudējis darbu (jāuzrāda bezdarbnieka statusu apliecinošs dokuments);
 • saslimstat vai gūstat traumu nelaimes gadījumā un zaudējat darbspējas (jāuzrāda darbnespēju apliecinošs dokuments).

Aizpildīt atlīdzības pieteikumu

 • Lūdzu ņemiet vērā, ka, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā, apdrošinātājs to izmaksās uz jūsu kontu, līdz ar to aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumus jums ir jāturpina veikt patstāvīgi saskaņā ar līgumu.
 • Atlīdzību sāk aprēķināt 30 dienas pēc apdrošināšanas gadījuma sākuma (pašriska periods).
 • Maksimālais apdrošināšanas atlīdzības periods ir 12 mēneši par katru apdrošināšanas gadījumu.
 • Atlīdzība tiks pārskaitīta uz jūsu bankas kontu.

Piemērs:

Ja jūsu ikmēneša kredīta maksājums ir 210 EUR un zaudējat darbspējas uz 50 dienām, atlīdzība tiks aprēķināta par 20 dienām, 7 EUR dienā (210 EUR : 30 dienas). Atlīdzība par šīm 20 dienām būs EUR 140 (20 dienas x 7 EUR).

-20%

Dzīvības apdrošināšana palīdzēs taviem tuvajiem, ja vairs nespēsi parūpēties par tiem.

Apdrošināšana, kas palīdzēs atmaksāt kredītkartes izmantoto kredītu, ja zaudēsiet darbu vai iestāsies darbnespēja.

Piedāvājums!

Aizdevums, kas var palīdzēt piepildīt jūsu plānus!

Kontakti

 • phone +371 67444449
 • info@swedbank.lv
 • Kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank P&C Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Apdrošināšanas gadījuma pieteikšana

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Īpaši izdevīgi

Piesakies Zelta kredītkartei līdz 19. jūnijam

Īpašais piedāvājums!
Ikmēneša maksa pirmo pusgadu – 0 EUR.

Kredītkarte ar iekļautu ceļojuma apdrošināšanu tev un ģimenei.