Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Kredītkartes saistību apdrošināšana

  • Lielākā atlīdzība bija 1275 EUR darbnespējas dēļ*
  • Vidējā atlīdzība bezdarba gadījumā 589 EUR*

Apdrošinies pret bezdarbu un darbnespēju

Kredītkartes saistību apdrošināšana palīdzēs jums veikt kredītkartes kredīta atmaksu, ja:

  • negaidīti zaudējat darbu;
  • būs iestājusies darbnespēja ilgāk par 30 dienām, kā arī bērna slimības dēļ.

Ja bezdarbs vai darbnespēja ilgs vairāk par gadu, mēs izmaksāsim atlīdzību izmantotā kredīta apmērā.

Jums jāmaksā par apdrošināšanu tikai tad, ja tiek izmantots kredītkartes kredīts.

Noslēgt

* Zaudējumu apkopojums 2018. gadā saskaņā ar Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles datiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bezdarba apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā 90 dienas pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

Cik maksā apdrošināšana?

Izmantotais kredīts mēneša beigās
Maksājums par apdrošināšanu
EUR
Aprēķins ir informatīvs. Kredītkartes saistību apdrošināšanas prēmija ir mainīga, un tiek aprēķināta no izmantotā kredīta katra mēneša pēdējā dienā.
Kas ir kredītkartes saistību apdrošināšana?
  • Kredītkartes saistību apdrošināšana palīdzēs jums atmaksāt kredītkartes saistības, ja zaudējat darbu vai ir iestājusies darbnespēja slimības vai traumas dēļ ilgāk nekā 30 dienas.
  • Jūs maksājat par apdrošināšanu tikai tad, ja izmantojat kredītu. Apdrošināšanas prēmija ir 0,6% no izmantotā kredīta. Piemēram, ja līdz mēneša beigām esat izmantojis 100 EUR, apdrošināšanas maksājums jums būs tikai 0,60 EUR.
  • Mēs izmaksāsim ikmēneša apdrošināšanas atlīdzību 5% apmērā no izmantotā kredīta. Ja apdrošināšanas gadījums turpināsies ilgāk nekā 12 mēnešus pēc pašriska perioda, tad pēdējā apdrošināšanas atlīdzības daļa būs visa izmantotā kredīta atlikusī summa.
  • Šī apdrošināšana pieejama kredītkaršu lietotājiem vecumā no 18 līdz 62 gadiem.
  • Līgumu var noslēgt internetbankā.
Kas ir apdrošināts?

Darbnespējas gadījumi

Ja jūs vai jūsu bērns negaidīti saslimst vai gūst traumu, mēs izmaksāsim atlīdzību, kas sedz daļu jūsu kredītkartes saistību maksājuma.

Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Bezdarba gadījumi

Mēs izmaksāsim atlīdzību, ja jums tiek piedāvāts noslēgt vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, jums tiek uzteikts darbs štatu samazināšanas vai jūsu amata likvidēšanas dēļ reorganizētā uzņēmumā.

Apdrošināšanas aizsardzība stāsies spēkā 90 dienas pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās.

Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Dzīvības apdrošināšana palīdzēs jūsu tuvajiem, ja vairs nespēsiet parūpēties par tiem.

Uzzināt vairāk

Apdrošināšana, kas palīdzēs atmaksāt kredītu, ja zaudēsiet darbu vai iestāsies darbnespēja.

Lasīt vairāk

Patēriņa kredīts ir piemērots sadzīves tehnikas iegādei, mājokļa remontam, medicīnisko izmaksu segšanai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Uzzināt vairāk

Apdrošināšanas gadījuma pieteikšana

Aizpildīt atlīdzības pieteikumu

Kredītkartes saistību apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank P&C Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Google Pay™ – maksā ar savu mobilo tālruni

Google Pay™ ir ātrs un vienkāršs maksāšanas veids veikalos, interneta vietnēs un lietotnēs.

Izmēģini Google Pay™