Nodokļu izmaiņas

Kā nodokļu izmaiņas ietekmēs tavus uzkrājumus?

Ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas nodokļu likumos - likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un Solidaritātes nodokļa likumā, kas ietekmēs arī uzkrājumu un ieguldījumu risinājumus.

  • Galvenās izmaiņas

  • Pensiju 3. līmenis

  • Uzkrājošā apdrošināšana

  • Noguldījumi

  • Vērtspapīri

  • Bruto algas virs 4 583 EUR mēnesī

Šeit sniegtais nodokļu apskats ir uzskatāms par informatīvu materiālu, un Swedbank neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja šeit sniegtā informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nesakrīt ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas valsts institūcijas sniegtu skaidrojumu nodokļu piemērošanas sakarā. Lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju par atsevišķu ienākumu aplikšanu ar ienākuma nodokli, Swedbank iesaka potenciālajiem ieguldītājiem pieteikties uz konsultācijas pie saviem nodokļu konsultantiem.