Procentu likmju arhīvs

Datums
Bāzes likme LVL/EUR un Vides faktors LVL/EUR ir pieejami sākot no 01.01.2014.
Līdz 01.01.2014. pieejamā informācija atspoguļo Vides faktora, LVL un Bāzes likmes, LVL vērtības.
Rigibor dati ir pieejami līdz 31.12.2013.