Klientu atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Vietējie maksājumi

 • Kartes bloķēšana/atbloķēšana

 • Kā lietot internetbanku

 • Kartes pasūtīšana/atjaunošana

 • Kartes limiti

Kartes

Kredītkartes

Maksājumi

 • Vietējie maksājumi

 • Starptautiskie maksājumi

Konti

 • Konta atvēršana

 • Konta slēgšana

 • Bankas rekvizīti

 • Kāda informācija tiek atspoguļota pārskatā par tarifiem?

Internetbanka

 • Kā lietot internetbanku

 • Kodu kalkulators

 • Smart-ID

 • E-ID

 • Tālruņa apstiprināšana

 • Kā pievienoties internetbankai

 • Internetbankas limiti

Mobilā banka

 • Mobilie paziņojumi (Push notifications)

 • Ātrie paziņojumi (SMS)

 • Mobilie bezkontakta maksājumi

 • Mobilā lietotne

Limiti

 • Kādi ir pārskaitījuma limiti internetbankā?

 • Kā mainīt pārskaitījuma limitus internetbankā?

 • Kur es varu redzēt kartes maksājumu veikšanas limitus?

 • Ko darīt, ja ir pārsniegts kartes maksājumu limits?

Smart-ID

 • Smart-ID lietošana

 • Smart-ID konts

 • Smart-ID PIN kodi

 • Smart-ID drošība

Kredīti, līzings

E-rēķini un Regulārie maksājumi

 • E-rēķini

 • Regulārie maksājumi

Apdrošināšana

Pensiju 3. līmenis

 • Kā pieteikt pensiju 3. līmeņa uzkrājuma izmaksu?

 • Kā izbeigt pensiju 3. līmeņa līgumu?

 • Ko darīt, ja vēlos sākt uzkrāt papildpensijas kapitālu/noslēgt pensiju 3. līmeņa līgumu?

 • Kā veikt vienreizējo papildu iemaksu pensiju 3. līmenī?

 • Kā mainīt pensiju 3. līmeņa plānu?

Valūtas maiņa

 • Kāds ir šī brīža valūtas kurss?

 • Cik maksā valūtas maiņa/konvertācija internetbankā?

 • Vai maksa par valūtas maiņu ir atkarīga no summas?

 • Ko darīt, ja es vēlos atcelt veikto valūtas maiņu?

 • Cik reižu dienā es varu veikt valūtas maiņas darījumus?

 • No kādas summas es varu saņemt uzlaboto kursu?

Personas datu apstrāde

 • Jautājumi par GDPR

Neatrodi atbildi?