Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Pensiju plānu rezultāti

Ieguldītājs var būt ikviens

Viegli sākt:

 • Ieguldījumus viegli var veikt pat no 1 EUR
 • Darījumi ar Swedbank fondiem un fondu glabāšana ir bez maksas
 • Vienkārši jāizvēlas sev piemērots fonds un lēmumus par ieguldījumiem pieņems profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki
 • Ieguldīt var viena no Skandināvijas lielākajiem aktīvu pārvaldītājiem – Swedbank Robur – fondos
 • Izvēlies Swedbank Robur fondus, kuri iegulda ilgtspējīgos uzņēmumos, tādējādi rūpējoties par videi labvēlīgu nākotni

Urrā! Swedbank Robur fondi svin 3 gadu jubileju! Tagad tu vari izvēlēties ieguldīt kādā no 20 dažādiem Swedbank Robur fondiem, sākot pat ar 1 EUR.

Uzzināt vairāk

Kuru ieguldījumu fondu izvēlēties?

Atbildi uz šiem vienkāršajiem jautājumiem un ērti atlasi Swedbank Robur fondus!

1

Kur tu vēlētos ieguldīt?

1 / 2
Atpakaļ
2

Izvēlies fonda riska līmeni

Izvēlies reģionu, kurā vēlies, lai fonds ieguldītu

Izvēlies sektoru vai tēmu, kurā vēlies, lai fonds ieguldītu

Jo zemāks risks, jo parasti zemāks ienesīgums; jo augstāks risks, jo parasti augstāks ienesīgums.

2 / 2

Pašlaik nav pieejams neviens Swedbank Robur fonds ar augsta riska rādītāju.

Atpakaļ

Balstoties uz jūsu atbildēm, jūs varētu apsvērt:

Sākt anketu no sākuma

* Svarīga piezīme par kalkulatoru
Kalkulatora mērķis ir parādīt ieguldījuma ienesīgumu konkrētā laika posmā. Kalkulatora vērtību ierobežojumi nenorāda maksimālo vai minimālo ienesīgumu izvēlētajā periodā. Kalkulatorā atspoguļotais ienesīgums nav garantēts un nav balstīts uz reālo ienesīgumu tirgū. Komisijas maksas aprēķinos nav iekļautas. Ieguldījumi ir saistīti ar risku. Jebkura ieguldījuma vērtība laika gaitā var palielināties vai samazināties. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus arī nākotnē. Uzzināt vairāk par akciju tirgu vidējo ienesīgumu.

Ievadi regulāro iemaksu summu izvēlētajam maksājumu biežumam. Regulārajām iemaksām var izvēlēties mēneša, nedēļas vai ceturkšņa regularitāti. Izvēlēto peļņas likmi izmanto prognozējamo rezultātu aprēķiniem. Peļņas likmes regulārajiem ieguldījumiem nav garantētas, un nākotnes rezultāti nav paredzami. Lai redzētu dažādu peļņas likmju ietekmi uz saviem uzkrājumiem, vari ievadīt dažādas likmes un aprēķināt rezultātus pozitīvākos un negatīvākos scenārijos. Ievadi termiņu gados – cik ilgi plāno ieguldīt.
{ "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "visible": true }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "EUR" } }, "plotOptions": { "series": { "marker": { "radius": 0, "states": { "hover": { "radius": 4 } } } } }, "tooltip": { "enabled": true, "shared": true } }
 • 6 000 
 • 0 
 • 6 000 

Kas ir salikto procentu efekts?

* Svarīga piezīme par kalkulatoru
Kalkulatora mērķis ir parādīt ieguldījuma ienesīgumu konkrētā laika posmā. Kalkulatora vērtību ierobežojumi nenorāda maksimālo vai minimālo ienesīgumu izvēlētajā periodā. Kalkulatorā atspoguļotais ienesīgums nav garantēts un nav balstīts uz reālo ienesīgumu tirgū. Komisijas maksas aprēķinos nav iekļautas. Ieguldījumi ir saistīti ar risku. Jebkura ieguldījuma vērtība laika gaitā var palielināties vai samazināties. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus arī nākotnē. Uzzināt vairāk par akciju tirgu vidējo ienesīgumu.

Kalkulatorā norādītais akciju tirgus vidējais ienesīgums ir MSCI World indeksa ienesīgums laika posmā no 07.10.2002. līdz 20.09.2023., kas noapaļots līdz tuvākajam procentpunktam. MSCI World indekss ir viens no pazīstamākajiem plaša mēroga indeksiem pasaulē, un tā sastāvā ir aptuveni 1500 lielas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu no 23 attīstītajām valstīm. MSCI World indeksa vidējais ienesīgums jebkurā citā periodā var atšķirties. MSCI World ir akciju indekss, tāpēc, ja produktam, ko vēlaties izmantot, vai visam jūsu portfelim akciju risks ir mazāks par 100%, kalkulatorā ilustratīviem aprēķiniem jāizmanto proporcionāli zemāks ienesīguma rādītājs. Turklāt, tā kā MSCI World tiek aprēķināts ASV dolāros, jūsu bāzes valūtā gūto ienesīgumu var ietekmēt valūtas kursu svārstības.

Ja uzkrājums ir 10 000 EUR un ienesīgums ir 10%, tad kapitāls palielināsies par 1000 EUR. Ja ienesīgums ir 10% arī nākamajā gadā, tad kapitāls palielināsies par 1100 EUR, jo ienesīgums tiek aprēķināts no 11 000 EUR (10 000 EUR sākotnējais uzkrājuma plus 1000 EUR no pirmā gada peļņas). Ilgtermiņā salikto procentu efektam var būt liela ietekme.

 • Ieguldīšana fondos sniedz iespēju iegūt augstāku ienesīgumu, nekā glabājot naudu savā norēķinu kontā vai termiņnoguldījumā. Aicinām apzināties, ka ieguldīšana ietver risku. Fondu ieguldījumu vērtība laika gaitā var palielināties vai samazināties. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē.
 • Swedbank fondus pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldītāji
 • Darījumi ar Swedbank fondiem un fondu glabāšana ir bez maksas
 • Ieguldīšana fondos sniedz iespēju samazināt emitenta risku, jo ieguldījumi tiek veikti daudzos un dažādos uzņēmumos
 • Rūpējies par videi labvēlīgu nākotni, ieguldot ilgtspējīgos fondos
Pieteikties konsultācijai
 1. No Ieguldījumu fondu saraksta izvēlies fondus, kuros vēlies ieguldīt.
 2. Izlem, cik bieži veiksi ieguldījumus:
  • regulārie ieguldījumi no 1 EUR
  • vienreizējs ieguldījums paša izvēlētā apmērā
 3. Iesniedz rīkojumu fondu iegādei. Ja tev vēl nav atvērts konts ieguldījumu veikšanai, pirms fondu iegādes, tev tiks prasīts atvērt ieguldījumu kontu vai vērtspapīru kontu.

Ja nepieciešams padoms, aizpildi Ieguldījuma profila anketu vai piesakies ieguldījumu konsultācijai.

 • Ieguldījumu kontā var ieskaitīt savus naudas līdzekļus un veikt ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos, piemēram, fondos, akcijās, obligācijās u. tml.
 • Nav jāraizējas par gūtā ienākuma deklarēšanu un ienākuma nodokļa maksāšanu pēc katra pārdošanas darījuma. Sīkāka informācija pieejama šeit.
 • Var veikt pārvedumus uz savu ieguldījumu kontu citā bankā.
 • Lai gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana būtu ērta un vienkārša, internetbankā var sagatavot ieguldījumu konta izrakstu.

Kādi ierobežojumi ir ieguldījumu kontam?

 • Nav iespējams veikt vērtspapīru pārskaitījumus vai saņemt vērtspapīrus no trešām personām vai ģimenes locekļiem.

Ar detalizētāku informāciju par ieguldījumu kontu var iepazīties šeit.

 • Lielākajai daļai klientu ieguldījumu konts ir vispiemērotākais risinājums ērtākai ienākumu nodokļa deklarācijai.
 • Vērtspapīru konts varētu būt labāks variants, ja plāno veikt vērtspapīru pārskaitījumus vai saņemt vērtspapīrus no trešām personām un ģimenes locekļiem.

Kādi ierobežojumi ir vērtspapīru kontam?

 • Pēc katra peļņu nesoša vērtspapīra pārdošanas darījuma ir jāveic ienākuma deklarēšana un nodokļa aprēķins. Sīkāka informācija ir pieejama šeit.
 • Pašam jāgatavo informācija deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma, izmantojot vērtspapīru konta izrakstu.

Detalizētāka informācija par vērtspapīru kontu pieejama šeit.

Svarīgi! Tirdzniecība ar fonda Swedbank Russia Equity Fund daļām uz laiku ir slēgta, lai pasargātu visu fondu daļu īpašnieku intereses saistībā ar to, ka šobrīd nav iespējams nodrošinātu uzticamu novērtējumu par fonda ieguldījumiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka minēto iemeslu dēļ arī citi līdzīgi ieguldījumu fondi, kas pieejami ar Swedbank starpniecību, var uz laiku tikt slēgti.
Tas nozīmē, ka jūs joprojām varat iesniegt fondu daļu pirkšanas un pārdošanas rīkojumus (Swedbank Russia Equity Fund gadījumā var iesniegt tikai pārdošanas rīkojumus), tomēr tie tiks izpildīti tikai pēc tam, kad tirdzniecība ar fonda daļām būs atsākusies.

Grūtības izvēlēties?

Spied šeit, un mēs tev palīdzēsim!

Pensiju 2. līmenis

Valūta Datums NAV
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS  
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 22.07.2024 1.5666994
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 22.07.2024 1.5464758
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 22.07.2024 1.5456781
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 22.07.2024 2.8050482
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 22.07.2024 2.1893924
Swedbank ieguldījumu plāns “Dinamika Indekss” EUR 22.07.2024 1.1334273
SalīdzinātRādīt visus

Pensiju 3. līmenis

Valūta Datums NAV
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS  
Pensiju Plāns “Stabilitāte+25” EUR 22.07.2024 1.9314000
Pensiju Plāns "Dinamika+60" EUR 22.07.2024 2.0373000
Pensiju Plāns "Dinamika+100" EUR 22.07.2024 2.7760000
Pensiju Plāns "Dinamika Indekss" EUR 22.07.2024 1.1514000
SalīdzinātRādīt visus
Fondu uzdevums

Nevari izvēlēties fondu?

Piesakies attālinātai konsultācijai vai zvani uz ieguldījumu konsultāciju tālruni 67444442 (darbdienās no 9.00–17.00).

Grūtības izvēlēties?

Spied šeit, un mēs tev palīdzēsim!

Grūtības izvēlēties?

Spied šeit, un mēs tev palīdzēsim!

Grūtības izvēlēties?

Spied šeit, un mēs tev palīdzēsim!

Grūtības izvēlēties?

Spied šeit, un mēs tev palīdzēsim!

 • Swedbank Robur ir viens no lielākajiem Skandināvijas aktīvu pārvaldniekiem, kas darbojas kopš 1967. gada.
 • Ir iespēja izvēlēties ieguldījumu fondu risinājumus, kas aptver pasaules galvenos reģionus, sektorus un aktīvu kategorijas.
 • Swedbank Robur pamatmērķis ir veikt ilgtspējīgus ieguldījumus.
 • Radīt sabalansētu ilgtermiņa atdevi un veicināt pozitīvu vides un sabiedrības attīstību.
 • Ietekmēt uzņēmumus, lai tie pastāvīgi veiktu uzlabojumus, kas saistīti ar ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām.
 • Neveikt ieguldījumus nozarēs, kas neatbalsta ilgtspējas pamatprincipus.
Plašāk par ilgtspēju

Iepazīsties ar Robur fondu sarakstu:

Stratēģija, kuras mērķis ir aizsardzība pret inflāciju, aptuveni 30% ieguldot akciju fondos un 70% - fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos.

 • Risku rādītājs: 3 no 7
Uzzināt vairāk

Stratēģija, kuras mērķis ir pārsniegt inflāciju, aptuveni 60% ieguldot akciju fondos un 40% - fiksēta ienākuma vērtspapīru fondos.

 • Risku rādītājs: 3 no 7
Uzzināt vairāk

Stratēģija, kuras mērķis ir maksimāla izaugsme, līdz pat 100% ieguldot akciju fondos.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi dažādās nozarēs Āzijā, izņemot Japānu.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi visā pasaulē attīstības valstu tirgos (piemēram, Brazīlijas, Ķīnas, Indijas)

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi Japānā - pasaules otrajā lielākajā attīstīto valstu ekonomikā.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi ASV - pasaules lielākajā ekonomikā.

 • Risku rādītājs: 5 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi dažādu nozaru uzņēmumos visā pasaulē.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi Eiropā - vienā no pasaules pārticīgākajiem reģioniem.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi Zviedrijā - vienā no pasaules viskonkurētspējīgākajām ekonomikām.

 • Risku rādītājs: 5 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi Eiropas attīstības valstu tirgos (piemēram, Balkāni, Baltija, Kazahstāna, Polija, Čehija un Turcija).

 • Risku rādītājs: 6 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi ar nekustamo īpašumu saistītos uzņēmumos visā pasaulē.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi tehnoloģiju uzņēmumos visā pasaulē, galvenokārt IT sektora uzņēmumos.

 • Risku rādītājs: 5 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi uzņēmumos visā pasaulē, kuri darbojas veselības aprūpes nozarē.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi uzņēmumos visā pasaulē, no kuriem sagaidāms, ka tie nodrošinās augstu dividenžu ienesīgumu.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi uzņēmumos visā pasaulē, kuri veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikto 17 globālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

 • Risku rādītājs: 4 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi augsta reitinga Eiropas uzņēmumu parāda vērtspapīros.

 • Risku rādītājs: 2 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi zemāka reitinga Eiropas uzņēmumu parāda vērtspapīros ar augstāku iespējamo ienesīgumu.

 • Risku rādītājs: 3 no 7
Uzzināt vairāk

Ieguldījumi Ziemeļvalstu uzņēmumu emitētās korporatīvajās obligācijās ar augstu kredīta kvalitāti.

 • Risku rādītājs: 2 no 7
Uzzināt vairāk

Finanšu ilgtspēja - ES Rīcības plāns finanšu ilgtspējai: Pateicoties jauniem ES rīcības plāniem un tiesību aktu prasībām, finanšu nozarei ilgtspēja kļūs par regulētu jomu. 2018. gada martā Eiropas Komisija laida klajā rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai, nosakot trīs pamatmērķus: 1) pārorientēt kapitāla plūsmas uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem, lai panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; 2) risināt finanšu riskus, kas izriet no klimata pārmaiņām, vides degradācijas un sociālajiem jautājumiem; 3) palielināt caurspīdīgumu un uzlabot pārskatu sniegšanu, kā arī sekmēt caurskatāmību un ilgtermiņa ilgtspēju saimnieciskajā darbībā.

Informācijas atklāšanas regula nozīmē to, ka ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšanai tiks noteiktas jaunas prasības. Regulas mērķis ir 1) vienādot prasības ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšanai Eiropas Savienībā; 2) palielināt caurspīdīgumu un skaidrību attiecībā uz ar ilgtspēju saistītu informāciju; 3) vairot ilgtspējīgu ieguldījumu pievilcīgumu.

 • Gaiši zaļš – fonds sekmē vides aizsardzību un/vai sociālo jautājumu risināšanu.
 • Tumši zaļš – fonda mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi.
 • Cits – fonds nav klasificēts kā gaiši zaļš vai tumši zaļš.

Ieguldot fondos, Latvijā ieguldītājiem jāmaksā nodokļi pašiem saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Nodokļu maksāšanas kārtība ir atkarīga no izvēlētā konta veida.

 • Nodoklis jāmaksā tikai tad, ja izmaksas no ieguldījumu konta pārsniedz iemaksas.
 • Darījumi un ieguldījumu kontā saņemtās dividendes atsevišķi nav jādeklarē.
 • Lai gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana būtu ērta un vienkārša, internetbankā var sagatavot ieguldījumu konta izrakstu.
 • Gūtā peļņa no darījumiem (kapitāla pieaugums) jādeklarē un jānomaksā nodoklis 20% apmērā.
 • Saņemtas dividendes jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un jānomaksā nodoklis 20% apmērā.
 • Fondu maiņas darījumi jādeklarē kā nepabeigtie darījumi.
 • Informācija deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma jāsagatavo pašam, izmantojot vērtspapīru konta izrakstu.

document Informācija par ienākumiem no vērtspapīriem un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība

Informācija par nodokļiem, ja tev ir ieguldījumu konts

Skatīties

Informācija par nodokļiem, ja tev ir vērtspapīru konts

Skatīties
 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
Automātiskais ieguldījums
Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
Pārdošana un maiņa
Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Slēgšana
Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

Spēkā no 09.12.2019

 • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.

Spēkā no 01.04.2023.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 4,50
Kontu izraksti
Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Baltijas vērtspapīri Bez maksas
Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
- Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
- No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
* ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
Citas valstis Pēc vienošanās
Citi pakalpojumi options
 • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
Slēgšana
Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 01.04.2023.

Privātais portfelis ir paredzēts tiem, kuri naudas ieguldīšanā augstu vērtē savu laiku un ērtības.

Ieguldījumu risinājums, ja vēlies pats ātri un vienkārši izveidot diversificētu vērtspapīru portfeli.

Veidojiet uzkrājumu bērna nākotnei jau tagad, lai jums būtu mierīga sirds un bērnam - savs kapitāls.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas