Personas datu apstrāde

Jūsu privātums mums ir svarīgs

Lai nodrošinātu klientiem personalizētus piedāvājumus un apkalpošanu, kā arī drošu piekļuvi to saņemšanai, Swedbank, tāpat kā lielākā daļa servisa organizāciju, apstrādā tās rīcībā esošos personas datus.
Rūpēties par personas datu drošību, ir mūsu prioritāte. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, kā mēs tos izmantojam un kādas izvēles un kontroles iespējas ir jūsu rīcībā.

Swedbank Personas datu apstrādes principi
Datu apstrāde mums ļauj jūs labāk apkalpot
Personas dati tiek izmantoti, lai jums sniegtu drošu piekļuvi mūsu produktiem un pakalpojumiem un lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot mūsu pakalpojumus. Jūsu personas dati mums sniedz iespēju saprast jūsu individuālās vajadzības, lai mēs varētu sniegt labāko iespējamo atbalstu un konsultāciju.
Jūsu dati pie mums ir drošībā
Swedbank ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu personas datus. Mēs pastāvīgi īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi datiem un lai nodrošinātu jūsu datu, naudas un citu vērtību drošību mūsu sistēmās.
Uz klientu datiem attiecas banku pienākums ievērot slepenību, un tiem tiek nodrošināta konfidencialitāte.
Jūsu dati ir jūsu kontrolē
Swedbank rūpējas par to, lai jūs vienmēr varat kontrolēt, kas notiek ar jūsu personas datiem. Swedbank internetbankā jūs varat redzēt, kuri jūsu personas dati ir mūsu rīcībā. Savus personas datus un datu apstrādes izvēlnes varat rediģēt un mainīt internetbankā, mūsu filiālēs un telefoniski, zvanot uz Konsultāciju centru.
  • Kādus personas datus mēs apstrādājam?

  • Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

  • Personas datu nodošana uzlabo apkalpošanu

  • Swedbank Personas datu apstrādes principu grozījumi un informācija par tiem