Klienta dati

Pilnvērtīgi dati – labāki un drošāki pakalpojumi

Tāpat kā citām bankām, arī mums ir pienākums izpildīt normatīvās prasības un savā darbībā ievērot “Pazīsti savu klientu” jeb Know Your Customer (KYC) principu. Šī iemesla dēļ mēs saviem klientiem prasām:

 • Norādīt savu kontaktinformāciju, valstspiederību, dzīvesvietu, darbības jomu u.tml. datus.
 • Laiku pa laikam šo informāciju aktualizēt.
 • Ja nepieciešams, par noteiktiem darījumiem sniegt sīkāku informāciju (piemēram, par klienta kontā ieskaitītu līdzekļu izcelsmi).

Noderīga informācija

 • Kāpēc bankas klientiem tiek prasīts sniegt informāciju par sevi?

 • Vai šīs prasības attiecas arī citām bankām?

 • Kuras institūcijas ir tiesīgas saņemt manas sniegtās ziņas?

 • Kā banka nodrošina, ka mani dati ir drošībā?

 • Kas var notikt, ja es atteikšos iesniegt deklarāciju/klienta anketu?

 • Kas ir “politiski nozīmīgas personas”?

 • Kādās valodās var aizpildīt klientu anketu?

 • Kādi normatīvie akti nosaka “pazīsti savu klientu” principa ievērošanu, t.sk. datu apstrādes kārtību?