Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Starptautiskie maksājumi

Starptautiskie maksājumi Swedbank internetbankā

Starptautiskie maksājumi Swedbank internetbankā ir ērts, ātrs un drošs veids, lai saņēmējam ārzemēs nosūtītu naudas pārvedumu noteiktā valūtā.

Veikt maksājumu
 • Maksājumi internetbankā 28 izplatītākajās valūtās Latvijā
 • Īpaši nosacījumi maksājumiem Swedbank Grupas iekšienē
 • Izdevīgi Eiropas maksājumi
 • Iespēja izvēlēties maksājuma izpildes ātrumu (ekonomiskais, standarta, ekspress)
 • Valūtas maiņa Swedbank internetbankā
 • Iespēja izdrukāt maksājuma uzdevuma kopiju Swedbank internetbankā
 • Iespēja pasūtīt maksājuma SWIFT vai SEPA kopiju (starptautiskā formāta maksājuma uzdevuma apstiprinājums)
 • Iespēja saņemt konsultāciju par maksājuma uzdevuma aizpildīšanu, piezvanot uz bankas klientu servisu: 67 444 444

Svarīgi zināt

Saskaņā ar attiecīgās saņēmēja bankas valsts tiesību aktiem vai tirgus praksi kredītiestāde, apstrādājot ienākošo maksājumu, ir tiesīga ieskaitīt naudas līdzekļus saņēmēja kontā, pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja konta numuru, un neņemt vērā maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja vārdu vai nosaukumu.

Tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi pareizi ievadīt saņēmēja rekvizītus, jo, ja kļūdīsieties, naudas līdzekļi var tikt ieskaitīti citai personai. Šādā gadījumā Swedbank darīs visu iespējamo, lai jums palīdzētu un atgrieztu jūsu līdzekļus Swedbank kontā, bet bankas tiesības naudas atgūšanā ir ierobežotas.

Ja neesat pārliecināts, kā pareizi aizpildīt maksājuma uzdevumu, vai arī darāt to pirmo reizi, lūdzu, sazinieties ar Swedbank klientu servisu pa tālruni 67 444 444, lai saņemtu konsultāciju.

SEPA (Single Euro Payment Area) ir vienotā eiro maksājumu telpa, kurā ir likvidētas atšķirības starp iekšzemes un pārrobežu maksājumiem eirovalūtā. SEPA maksājumus dēvē arī par Eiropas maksājumiem un kopš Latvijas pievienošanās vienotajai eiro maksājumu telpai piedāvājam ātri, droši un efektīvi veikt eiro maksājumus bez summas ierobežojuma uz ES dalībvalstīm, kā arī uz Apvienoto Karalisti, Andoru, Gibraltāru, Islandi, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako, Norvēģiju, Šveici un Vatikānu (Svēto Krēslu).

Maksa par šiem maksājumiem ir tāda pati kā maksa par iekšzemes maksājumiem eiro (maksājumi EUR, ko Latvija veic savas valsts teritorijā).

Prasības attiecībā uz Eiropas maksājumu

 • Maksājumā saņēmēja kontam obligāti jābūt IBAN formātā (rakstītam bez atstarpēm).
 • Maksājums tiek sūtīts starp ES dalībvalstīm, kā arī uz Apvienoto Karalisti, Andoru, Gibraltāru, Islandi, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako, Norvēģiju, Šveici un Vatikānu (Svēto Krēslu);
 • Maksājuma tips - ekonomiskais vai ekspress.
 • Maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju (komisiju sedz dalīti).

Ja maksājumā trūkst kāda no minētajiem rekvizītiem, tas ir veicams kā parasts starptautiskais maksājums par atbilstošu maksu, un par tā apstrādi starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības ieturēt arī papildu komisiju.

SEPA ieviešana veicina standartizāciju, pārskaitījumu automatizāciju un izmaksu samazināšanos gan klientiem, gan bankām.

Maksājumu noformēšanas kārtība CNY (Ķīnas juaņās)

Saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas likumdošanu CNY valūtā nav atļauts veikt starptautiskos maksājumus no privātpersonas konta vai par labu privātpersonai.

Starptautiskie maksājumi CNY valūtā ir atļauti tikai tiem Ķīnas uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši vietējo licenci starptautisko maksājumu saņemšanai CNY.

Bankai ir tiesības (pēc korespondentbankas pieprasījuma) pieprasīt un klientam ir pienākums bankai iesniegt eksporta – importa dokumentus vai citus tirdzniecības dokumentus.

CNY maksājumu obligātās prasības:

 • Saņēmēja bankas nosaukums, adrese un filiāles nosaukums;
 • Saņēmēja bankas (filiāles) BIC (SWIFT) kods;
 • Saņēmēja bankas filiāles 12 ciparu kods – CNAPS numurs (CN).

Piemērs:

Saņēmēja bankas: CNxxxxxxxxxxxx, BANK OF CHINA, NO.1 FUXINGMEINEI ST. XICHEN DISTRICT, BEIJING

 • Saņēmēja pilns nosaukums un adrese.
 • Maksājuma detaļas – maksājuma detaļas un saimnieciskās darbības kategorijas apzīmējums.

Piemērs:

Maksājuma detaļas: /GOD/ : /GOD/ payment for clothes, invoice nr. 123, contract nr.5, u.tml.
Ja obligātās detaļas nav norādītas, tad maksājums tiks anulēts.

Maksājumu noformēšanas kārtība INR (Indijas rūpijās)

Lai izvairītos no kavējumiem maksājumu izpildē Indijas rūpijās (INR), maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda šāda informācija:

 • Saņēmējs (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums), saņēmēja konta numurs, adrese un ieteicams norādīt arī saņēmēja telefona numuru;
 • Saņēmēja banka, ieskaitot saņēmēja bankas filiāles pilnu nosaukumu un adresi;
 • Saņēmēja bankas SWIFT kods;
 • Maksājuma mērķī obligāti jānorāda bankas IFSC kods ( 11 zīmju kods, kas identificē saņēmēja banku);
 • Maksājuma mērķis nedrīkst saturēt vārdu „loan”.

Maksājumu noformēšanas kārtība Izraēlas šekeļos (ILS)

Lai izvairītos no kavējumiem maksājumu izpildē Izraēlas šekeļos (ILS), maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda šāda informācija:

 • Saņēmējs (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums);
 • Saņēmēja bankas SWIFT kods;
 • Obligāti jānorāda saņēmēja konta numurs IBAN formātā (23-zīmju numurs).

Standarta rekvizīti

Noderīgas saites

Izplatītākie ārvalstu banku nacionālie klīringa kodi

Lai nodrošinātu kvalitatīvu maksājuma izpildi, starptautiskā maksājuma uzdevumā jānorāda korekti saņēmējbankas un starpniekbankas rekvizīti

Valūta Uz valsti Nepieciešamie rekvizīti
USD ASV
 • Fedwire Routing Number (American Bankers Association, ABA -; 9 ciparu kods, kurš norādāms pie saņēmēja bankas nosaukuma);
 • saņēmēja bankas nosaukums;
 • saņēmēja bankas pilsēta/valsts;
 • SWIFT kods (ja nav zināms Fedwire Routing Number).
USD Jebkura cita valsts (Vācija, Lielbritānija, Krievija, utt)
 • Saņēmēja bankas nosaukums;
 • saņēmēja bankas pilsēta/valsts;
 • SWIFT kods, ja ir zināms, sastāv no 8 vai 11 zīmēm, no kurām pirmās 6 zīmes vienmēr ir burti, piem.: CBVILT2X, HABAEE2X, BKTRUS33, DEUTDEFF501;
 • korespondējošās bankas nosaukums;
 • korespondējošās bankas SWIFT kods vai korespondentkonts. Korespondentbanka parasti ir viena no ASV bankām, bet var būt izņēmumi.
EUR Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Franču Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāns (Svētais Krēsls), Zviedrija
 • IBAN konts.
GBP Lielbritānija
 • SORT CODE (SC) - 6 ciparu kods, kurš norādāms pie saņēmēja bankas nosaukuma;
 • SWIFT kods (ja nav zināms SORT CODE );
 • saņēmēja bankas nosaukums;
 • saņēmēja bankas adrese, pilsēta.
Jebkurā valūtā Kanāda
 • SWIFT kods;
 • Saņēmēja bankas nosaukums;
 • Saņēmēja nosaukums;
 • Saņēmēja konta numurs. Pirms saņēmēja konta nr. obligāti ir jāuzrāda TRANSIT NUMBER (5 cip.);
 • Saņēmēja adrese.

Vispārīga informācija par finanšu sankcijām

Sankcijas ir ierobežojoši nemilitāri pasākumi, kuru mērķis ir starptautiskā miera, drošības un cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana. Tās nosaka Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Eiropas Savienība (ES) vai kāda atsevišķa valsts (piemēram, ASV). Starptautiskās sankcijas piemēro valstīm kopumā, kā arī atsevišķām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pārkāpj cilvēktiesības, rada etniskus, teritoriālus konfliktus, atbalsta terorismu, pārkāpj starptautiskās normas un principus.

Starptautiskajām sankcijām ir dažādi veidi atkarībā no to mērķa (piemēram, novērst bruņotu konfliktu, cīnīties pret terorismu). Tās var būt individuālas (piem., ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana), tās var būt vērstas pret precēm un pakalpojumiem (piem., ieroču embargo vai ar proliferāciju saistītas preces, divējāda lietojuma preces), kā arī uz nozīmīgiem tautsaimniecības sektoriem (piem., naftas vai finanšu sektoriem) vai varbūt visaptveroša vēršanās pret noteiktām valstīm (piem., Ziemeļkoreju).

Swedbank tāpat kā visas citas finanšu iestādes atbilstoši likumam “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” īsteno starptautiskās un nacionālās sankcijas. Jānorāda, ka atkarībā no finanšu iestādes darbības valsts sankciju saraksts, kas finanšu iestādei jāievēro, var atšķirties.

 • ANO. Visām ANO dalībvalstīm ir pienākums transponēt un īstenot ANO Drošības padomes pieņemtās rezolūcijas.

  Saite uz ANO Drošības padomes sankciju režīmiem: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

 • ES. Ierobežojošie pasākumi tiek pieņemti ES padomē ar ES Padomes regulu palīdzību, kura ir saistoša visiem ES pilsoņiem un uzņēmumiem.

  Saite uz ES sankciju režīmiem (ar meklēšanas funkciju): https://www.sanctionsmap.eu/#/main

 • Banka īsteno arī ASV finanšu sankcijas, pamatojoties uz Swedbank Grupas Finanšu sankciju politiku un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. ASV finanšu sankcijas nosaka ar ASV prezidenta izpildu rīkojumiem, un tās īsteno ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu ieguldījumu kontroles birojs (OFAC).

  Banka uztur attiecības ar ASV jurisdikcijā esošajām bankām un saviem klientiem nodrošina maksājumus un citus produktus / pakalpojumus USD valūtā vai saistībā ar ASV personām, ievērojot ASV finanšu sankcijas.

  Saite uz ASV OFAC sankciju režīmiem: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

  Saite uz ASV OFAC meklēšanas rīku: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Turklāt Swedbank ņem vērā korespondentbanku prasības, kā arī pašu gatavību uzņemties risku. Tādēļ Swedbank neiesaistīsies nekādas darbībās, kas tiešā vai netiešā veidā apietu finanšu sankciju aizliegumus, korespondentbanku noteikumus un iekšējo politiku.

Tālāk tekstā ir izklāstīti Swedbank īstenoto finanšu sankciju galvenie veidi:

 • Līdzekļu iesaldēšana. Swedbank ir pienākums iesaldēt finanšu līdzekļus tām personām, kuras ir pakļautas ES finanšu sankcijām, kā arī nepieļaut šādu līdzekļu pieejamību. ASV noteikto sankciju gadījumā Swedbank atteiks darījumus un nenodrošinās ASV sankcionētajām personām produktus un / vai pakalpojumus.
 • Ieroču embargo / divējāda lietojuma preču ierobežojumi un tehnoloģijas, kas paredzētas militāriem mērķiem (aizsardzības sektors). Swedbank neiesaistās finansiālās palīdzības sniegšanā, ja tā saistīta ar minētajām precēm vai saistītajiem pakalpojumiem.
 • Sankcijas, kas vērstas pret nozīmīgākajiem ekonomikas sektoriem (finanšu, enerģētikas sektori). Swedbank nesniedz pakalpojumus, kas pakļauti finanšu ierobežojumiem (piem., aizdevumus, kredītus, finanšu instrumentu darījumus) un nepiedalās darījumos, kas saistīti ar noteiktām ekonomikas sfērām (piem., ar naftas sektoru saistītu preču / pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi), gadījumos, kad šie aizliegumi attiecas uz sankciju subjektiem.

Svarīgi minēt, ka līdzekļu iesaldēšana un daži konkrētu sektoru ierobežojumi attiecas arī uz juridiskajām personām, kas pieder vai ko tiešā vai netiešā veidā kontrolē persona, kurai noteikti ierobežojošie pasākumi. Lai arī šādas juridiskās personas var nebūt noteiktas un iekļautas sankciju sarakstos, uz tām ir attiecināmas tās pašas finanšu sankcijas, un Swedbank tās ir jāpiemēro.

ES noteiktās starptautiskās sankcijas (tai skaitā ANO noteiktās sankcijas) ir spēkā ES teritorijā un attiecībā uz visām ES personām gan ES teritorijā, gan ārpus tās. Līdz ar to gan finanšu iestādes, gan to klienti ir juridiski atbildīgi par ES sankciju ievērošanu, un tiem ir pienākums informēt kompetentās iestādes ne tikai par gadījumiem, kad ir notikuši darījumi ar sankcijām pakļautām personām, bet arī par aizdomām, ka šādi darījumi ir veikti.

Ikvienam klientam ir jāizvērtē potenciālie sankciju riski, iesaistoties biznesa darījumos. Informācija par sankcijām tiek plaši sniegta publiski pieejamos avotos un klientiem, it īpaši tiem, kuri darbojas starptautiski, ir jāsaprot un jāveic pasākumi attiecībā uz sankcijām (ne tikai finanšu sankcijām), kas varētu skart viņa biznesu. Tāpēc klientiem ir jāizvērtē, vai viņu saimnieciskā darbība varētu būt pakļauta sankcijām, un jāveic atbilstoši risku mazinoši pasākumi.

Iepriekš sniegtā informācija nav pilnīga un visaptveroša, tādēļ klientiem ir ieteicams konsultēties atbildīgajās iestādēs vai saņemt neatkarīgas juridiskās konsultācijas, ja saistībā ar sankciju īstenošanu ir radušies jautājumi.

Pamatojoties uz finanšu sankciju, Swedbank iekšējo politiku un Swedbank korespondentbanku noteikumu ievērošanu, Swedbank ir tiesības neizpildīt maksājumus jebkurā valūtā (tai skaitā kontā neieskaitīt ienākošos maksājumus), kas saistīti ar valstīm / reģioniem, kuriem ES un ASV ir noteikušas visaptverošas sankcijas. Tās ir:

 1. Irāna;
 2. Sīrija;
 3. Ziemeļkoreja;
 4. Krima, Sevastopole;

Swedbank patur tiesības aizturēt klientu maksājumu izpildi / ieskaitīšanu kontā, lai noskaidrotu, vai maksājums nav saistīts ar finanšu sankcijām un atbilst Swedbank iekšējai politikai un korespondentbanku gatavībai uzņemties risku (t. s. riska apetītei), uz/no jebkuras valsts / reģiona, kuram noteikti embargo vai citi ierobežojoši pasākumi, vai uz/no citām paaugstināta riska valstīm / reģioniem. Šādas izmeklēšanas rezultātā aizturēto starptautisko maksājumu izpilde var aizkavēties un klientiem var tikt lūgts sniegt papildu informāciju par saviem darījumiem.

Šādu valstu / reģionu saraksts ietver arī sekojošas valstis:

 1. Kuba;
 2. Irāka;
 3. Mjanma (Birma);
 4. Lībija;
 5. Sudāna un Dienvidsudāna;
 6. Jemena;
 7. Somālija;
 8. Piedņestras apgabals;
 9. Luhanska / Doņecka
 10. utt.

Sniegtais saraksts nav pilnīgs, jo sankcijas un iekšējā politika laika gaitā var mainīties vai tikt atcelta.

Vērtējot, vai maksājums ir saistīts ar iepriekš minētajām valstīm / reģioniem, kuras iekļautas sankciju sarakstos, Banka papildus analizēs:

 • vai maksājums saistīts ar klienta partneri, kurš atrodas vai darbojas kādā no iepriekš minētajām valstīm. Šāda saikne var būt tieša (piem., maksājums saņemts no sūtītāja, kura adrese ir Krimā) vai netieša (piem., maksājums ir saņemts no citas valsts (piem., Turcijas), bet preces tiek nosūtītas uz Sīriju);
 • vai maksājums saistīts ar fiktīvu uzņēmumu, kas palīdz izvairīties no tiešas saistības ar iepriekš minētajām valstīm;
 • vai maksājuma detaļās norādītā informācija liecina par iespējamu saistību ar iepriekš minētajām valstīm (piem., personas vārds, kuģa, pilsētas, ostas nosaukums u. tml.);
 • vai maksājumā trūkst būtiskas informācijas, kas ļautu saprast maksājuma mērķi.

Papildu pārbaudes

Swedbank vēlas vērst uzmanību uz to, ka maksājumu izpildes termiņš var pagarināties (tai skaitā ienākošo maksājumu ieskaitīšana kontā), vai, ja maksājums jau ir izpildīts, to var bloķēt vai iesaldēt citas bankas, kuras arī ir iesaistītas maksājuma izpildē (korespondentbankas, naudas saņēmēja vai sūtītāja banka). Swedbank neatlīdzina klientiem zaudējumus, kas tiem radušies maksājuma iesaldēšanas rezultātā, tāpēc klientam vienmēr ieteicams pašam izvērtēt potenciālos starptautisko sankciju riskus.

Noderīgas saites:

Swedbank vēlas vērst uzmanību uz to, ka gan ES, gan ASV ir noteikušas plašas starptautiskās sankcijas saistībā ar Krimas un Sevastopoles apgabalu. Šīs sankcijas nosaka ierobežojumus un aizliegumus importam, eksportam, tūrisma pakalpojumiem, investīcijām, finansējumam un citiem ekonomikas sektoriem saistībā ar šiem apgabaliem.

Esošās situācijas dēļ un saskaņā ar iekšējo bankas politiku un galveno korespondentbanku riska politikām Swedbank parasti neveic maksājumus jebkurā valūtā no/uz šiem apgabaliem vai saistībā ar šiem apgabaliem (t. i., saņēmēja adrese ir norādīta Krimā, kā arī citos gadījumos, kad tiek konstatēta saikne ar šo reģionu).

ES un ASV ir noteikušas sankcijas (sektorālās sankcijas), kas konkrētām Krievijas bankām (t. i., Gazprombank, Krievijas Lauksaimniecības banka, Krievijas Sberbank, Vnesheconombank, VTB Bank u. c.) liedz piekļuvi kapitāla tirgum un jauniem aizdevumiem. Swedbank jānodrošina, lai ar minētajām bankām saistītie maksājumi nepārkāptu noteiktos ierobežojumus, tādēļ šādiem maksājumiem Swedbank var veikt papildu pārbaudes. Ar slēptu finansējumu saistītos maksājumus ir grūti atklāt, tāpēc maksājumu rīkojumu izpilde var kavēties.

Gan ES, gan ASV ir noteikušas sankcijas Doņeckas un Luhanskas apgabala administratīvajām iestādēm un ar šīm iestādēm cieši saistītajām privātpersonām un juridiskajām personām. Tādu maksājumu izpilde, kuru adrese vai detaļas satur atsauci uz attiecīgajiem apgabaliem un tajos reģistrētām juridiskajām personām vai privātpersonām, var prasīt ilgāku laiku vai to izpilde var tikt atteikta.

Militārās preces ietver militārās tehnoloģijas un aprīkojumu, ko var izmantot iekšējo represiju vai starptautiskās agresijas īstenošanai vai var vairot reģiona nestabilitāti.

Divējādā lietojuma preces, tai skaitā programmatūras un tehnoloģijas, ir preces, ko var izmantot gan civiliem, gan militāriem nolūkiem. Šajā kategorijā ir visas preces, kuras var tikt izmantot ieroču, militārās tehnikas izgatavošanā, masu iznīcināšanas ieroči vai līdzekļi to piegādei u.t.t.

Parasti gadījumos, kad tiek noteikts ieroču embargo / ierobežojumi divējāda lietojuma precēm, aizliegti ir arī ar to saistītie tehniskās, finansiālās palīdzības un cita rakstura pakalpojumi, kas saistīti ar šīm precēm. Kaut gan par preču un tehnoloģiju klasifikāciju galvenokārt atbildīgi ir klienti, kuri nosūta vai saņem šādas preces, aizliegums sniegt finansiālo palīdzību ir obligāti saistošs arī Bankai.

Militāro preču / divējādā lietojuma preču aizliegums nozīmē, ka Swedbank nedrīkst piedalīties jebkādos finanšu darījumos, sniegt komerciālu atbalstu vai jebkādu finansiālu atbalstu klientiem, kuri pārdod, piegādā, nodod, ir starpnieki vai eksportē šādas preces uz ierobežojumiem pakļautām valstīm (piem., Krievijas Federāciju), ja tās ir paredzētas militāriem mērķiem, vai pārdod, piegādā, nodod vai eksportē šādas preces uz noteiktām ES sarakstā iekļautām valstīm. Tāpēc saistītajiem maksājumiem Swedbank var veikt papildu pārbaudes un līdz ar to maksājumu uzdevuma izpilde var aizkavēties vai tikt atcelta.

ES sarakstā ir iekļautas arī ar enerģētikas sektoru saistītas preces, kuru eksportam uz Krieviju ir noteikti ierobežojumi. ASV ir noteikusi ierobežojumus visām precēm / nefinanšu pakalpojumiem un tehnoloģijām, kas atbalsta enerģētikas projektus. Tādēļ, lai nebūtu iesaistīta aizliegtos darījumos, Bankai ir jābūt informētai, vai klients no varas iestādēm ir saņēmis atbilstošu atļauju.

Saite uz ES kopējo militāro preču sarakstu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0421(05)&from=EN

Saite uz ES divējāda lietojuma preču tirdzniecības kontroles noteikumiem: https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm

Saite uz ES Padomes regulu par Krieviju: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20171202

Lūdzam ņemt vērā: ja jūs vai jūsu uzņēmums darbojas kuģniecības jomā vai ir saistīts ar minēto jomu, saskaņā ar starptautiskajiem kuģniecības noteikumiem jums laukā “Maksājuma detaļas” ir obligāti jāpievieno šāda informācija:

 • Kuģis: kuģa nosaukums;
 • IMO: starptautiskās jūrniecības organizācijas numurs;
 • KAROGS: karoga valsts;
 • ĪPAŠNIEKS: īpašnieka nosaukums;
 • REĢISTRĀCIJA: numurs un valsts.

Pretējā gadījumā maksājums var aizkavēties, jo maksātāja banka prasīs noskaidrot trūkstošo informāciju. Ja maksājums neatbilst starptautiskajiem standartiem (tai skaitā ASV normatīvajiem aktiem), tad maksājums var tikt iesaldēts korespondentbankā.

Swedbank transporta jomu klasificē kā paaugstināta riska nozari, jo tajā iespējama sankcijām pakļautu preču (piem., militāru preču, divējādā lietojuma preču, ar enerģētikas sektoru saistīto preču u.tml. ) pārvadāšana un ar ES, OFAC un ANO normatīvo aktu prasībām aizliegtu pakalpojumu sniegšana.

Lūdzam ņemt vērā: ja jūs vai jūsu uzņēmums darbojas transporta jomā vai ir saistīts ar minēto jomu, jums Bankai jāsniedz šāda informācija:

 • informācija par pārvadātajām precēm (tai skaitā, bet ne tikai preču izcelsmes sertifikāts, rēķini, pārvadāšanas dokumenti (piem., dzelzceļa, gaisa transporta pavadzīmes) u.tml.);
 • informācija par preču galamērķi / galīgo saņēmēju (saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, valsts, adrese);
 • informācija par nosūtītāju (nosaukums, reģistrācijas numurs, valsts, adrese).

Ja Banka pieprasa jums iesniegt dokumentus un saņemtā informācija nesatur visas nepieciešamās ziņas, tad maksājums var aizkavēties saskaņā ar Swedbank iekšējā politikā noteikto.

Tāpēc, ja jūsu uzņēmums darbojas valstīs, kuras ir iekļautas Swedbank saistošo sankciju sarakstos, jums būs jāiesniedz informācija par jūsu organizācijā īstenotajiem sankciju riska iekšējās kontroles sistēmas pasākumiem.

Papildu prasības maksājumiem ar Ukrainu

Swedbank informē, ka, ņemot vērā saistībā ar situāciju Ukrainā ieviestās starptautiskās sankcijas, kā arī korespondentbanku un citu sadarbības partneru banku noteikumus, visos maksājumos uz un no Ukrainas ir jābūt norādītai maksājuma saņēmēja pilnai adresei, ja nauda tiek nosūtīta uz Ukrainu, un maksātāja pilnai adresei, ja nauda tiek nosūtīta no Ukrainas. Ar pilnu adresi ir saprotama informācija par ielu, pilsētu un valsti. Ja pilna adrese atbilstoši prasībām nav norādīta vai ja bankai ir iemesls uzskatīt, ka norādītā adrese nav pareiza vai ir tīši sagrozīta, tad maksājums var netikt izpildīts. Šāds lēmums ir pieņemts Swedbank un bankas klientu interešu aizsardzībai, lai mazinātu ar ieviestajām starptautiskajām sankcijām saistītos riskus.

Biežāk uzdotie jautājumi par IBAN

IBAN (International Bank Account Number) ir saskaņā ar starptautisko ISO13616 standartu piešķirts klienta konta numurs bankās un citās finanšu iestādēs.

Eiropas Banku Standartu Komiteja (ECBS) 90-to gadu vidū nolēma, ka jārada pārskatāms un starptautiski atpazīstams klienta konta un finanšu iestādes identifikators, lai samazinātu kļūdu skaitu maksājumos un paātrinātu maksājumu apstrādi. Tāpēc šī komiteja 1997.gadā pieņēma lēmumu par jauna konta numura formāta IBAN ieviešanu Eiropas valstu finanšu iestādēs. Šis formāts ļauj atpazīt saņēmēja valsti un kontu, kā arī pārbaudīt norādītā saņēmēja konta matemātisko pareizību.

Katrā valstī IBAN konta numura garums var būt atšķirīgs - līdz pat 34 burtu un ciparu zīmēm, kas sastāv no:

 • 2 burtu valsts kods
 • 2 pārbaudes cipari
 • bankas kods
 • bankas klienta konta numurs (0-9,A-Z)

Latvijas IBAN atbilst starptautiskajam IBAN standartam, pēc struktūras ir līdzīgs citās Eiropas valstīs pārrobežu maksājumos lietotajiem klientu kontu identifikatoriem un būs atpazīstams pārrobežu maksājuma dokumentos visās valstīs, kurās ir ieviests IBAN standarts.

Latvijas IBAN sastāv no 21 simbola: 2 burtiem (valsts koda) + 2 cipariem (kontrolcipari) + 4 burtiem (bankas BIC kods) + 13 zīmēm (konta numurs, pašreiz īsākiem konta numuriem trūkstošās zīmes aizstāj nulles).

Swedbank visiem saviem klientiem IBAN piešķīra 2004.gada 7.februārī. Tika pārveidoti iepriekšējie konta numuri, un visi jaunatvērtie konti no šī datuma ir tikai IBAN standartā.

Swedbank konta numurs IBAN formātā ir sekojošs:

Vienīgi no paša sadarbības partnera (t.sk.valsts iestādes), kas ir sava konta turētājs un ir informēts par savu IBAN.

 • Maksājumos uz Latvijas bankām saņēmēja konta numuram jābūt tikai IBAN formātā.
 • Maksājumos citās valūtās uz citām pasaules valstīm izmaiņu nav un maksājumi tiks pieņemti kā līdz šim.

IBAN vienmēr sākas ar atbilstošās Eiropas valsts kodu, piemēram, LV, DE, IT. Papildus jebkuras valsts saņēmēja konta numura atbilstību IBAN var pārbaudīt IBAN pārbaudes kalkulatorā. Apskatīt dažu valstu IBAN struktūru iespējams Eiropas Banku standartu mājas lapā lejuplādējamā bukletā. Jāatceras, ka IBAN konti citās valstīs, pēc to struktūras un garuma, parasti nav vienādi ar Latvijā lietoto, aiz valsts koda var sekot gan burti, gan cipari.

IBAN piemēri:

Valsts Garums Piemērs
Andorra 24 an AD12 0001 2030 2003 5910 0100
Austria 20 an AT61 1904 3002 3457 3201
Belgium 16 an BE68 5390 0754 7034
Cyprus 28 an CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600
Czech Republic 24 an CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
Denmark 18 an DK50 0040 0440 1162 43
Estonia 20 an EE38 2200 2210 2014 5685
Finland 18 an FI21 1234 5600 0007 85
France 27 an FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
Germany 22 an DE89 3704 0044 0532 0130 00
Gibraltar 23 an GI75 NWBK 0000 0000 7099 453
Greece 27 an GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695
Hungary 28 an HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000
Iceland 26 an IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39
Ireland 22 an IE29 AIBK 9311 5212 3456 78
Italy 27 an IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456
Latvia 21 an LV80 BANK 0000 4351 9500 1
Liechtenstein 21 an LI21 0881 0000 2324 013A
Lithuania 20 an LT12 1000 0111 0100 1000
Luxembourg 20 an LU28 0019 4006 4475 0000
Malta 34 an MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S
Netherlands 18 an NL91 ABNA 0417 1643 00
Norway 15 an NO93 8601 1117 947
Poland 28 an PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387
Portugal 25 an PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4
Romania 24 an RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000
Slovak Republic 24 an SK31 1200 0000 1987 4263 7541
Slovenia 19 an SI56 1910 0000 0123 438
Spain 24 an ES80 2310 0001 1800 0001 2345
Sweden 24 an SE35 5000 0000 0549 1000 0003
Switzerland 21 an CH39 0070 0115 2018 4917 3
United Kingdom 22 an GB29 NWBK 6016 1331 9268 19

Acīmredzot dotajā konta numurā ir kļūda. Praksē visbiežākās kļūdas ir iztrūkstoši simboli, kā arī cipars "1" sajaukts ar burtu "I", cipars "0" ar burtu "O", trūkst valsts kods uc. Lai noskaidrotu pareizo kontu, būtu nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju un precizēt konta numuru.

Tāpat kā parasti maksājumi uz citu banku Latvijā, kā saņēmējbanku/institūciju izvēloties Valsts Kasi, BIC: TRELLV22, papildus kā līdz šim, ja ir dots, norādot budžeta kodu, piemēram:

Saņēmējs: Valsts Kase
Saņēmēja konta Nr.: LV08TREL1060000121000
Saņēmējbanka / iestāde: Valsts Kase, BIC kods TRELLV22
Informācija saņēmējam / Maksājuma mērķis: Uzņēmuma ienākuma nodokļa avanss
Budžeta kods: 0194

Tāpat kā parasti maksājumi uz citu banku Latvijā, kā saņēmējbanku/institūciju izvēloties Valsts Kasi, BIC: TRELLV22, piemēram:

Saņēmējs: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Saņēmēja konta Nr.: LV14TREL2220260010800
Saņēmēja banka / iestāde: Valsts Kase, BIC kods TRELLV22
Informācija saņēmējam / Maksājuma mērķis: rēķins Nr 14 DD 05.05.2010.

Tāpat kā parasti maksājumi uz citu banku Latvijā, kā saņēmējbanku/institūciju izvēloties Latvijas Pastu, BIC: LPNSLV21, piemēram:

Saņēmējs: Jānis Bērziņš
Saņēmēja konta Nr.: LV28LPNS0123456789012
Saņēmējbanka / iestāde: BO VAS "Latvijas pasts", BIC LPNSLV21
Informācija saņēmējam / Maksājuma mērķis: rēķins Nr 14 DD 05.05.2010.

Augsta riska valstis uz kurām izejošie maksājumi netiek veikti

Lai mazinātu starptautisko maksājumu riskus atbilstoši zema riska bankas stratēģijai, no 01.09.2023. Swedbank AS pārtrauc izejošos maksājumus uz vairākām augsta riska valstīm. Šīs valstis ir:

Afganistāna; Amerikāņu Samoa; Angilja; Aruba; Beliza; Butāna; Bonaire, Sent Eustatiusa un Saba; Britu Virdžīnu salas; Bruneja; Burkinafaso; Burundi; Centrālāfrikas Republika; Čada; Komoru salas; Kuka salas; Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja); Džibutija; Austrumtimora (Timora-Leste); Salvadora; Ekvatoriālā Gvineja; Eritreja; Svatini (Svazilenda); Fidži; Gambija; Grenāda; Gvineja; Gvineja-Bisava; Haiti; Irānas Islāma Republika; Irāka; Kiribati; Lesoto; Māršala salas; Mauritānija; Mjanma (Birma); Mikronēzijas Federatīvās Valstis; Montserrata; Nauru; Nigēra; Niue; Ziemeļu Marianas salas; Palau; Papua-Jaungvineja; Svētās Helēnas sala; Svētā Lūsija; Sentvinsenta un Grenadīnas; Samoa; Santome un Prinsipi; Sīrija; Zālamana salas; Somālija; Dienvidsudāna; Surinama; Tonga; Tērksas un Kaikosas salas; Tuvalu; Vanuatu; Venecuēlas Bolivāra Republika; Volisa un Futuna; Rietumsahāra.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


 • 15% atlaide KASKO apdrošināšanai
 • Tikai līdz 15. oktobrim

KASKO kad? Pirms veiksme uzgriež muguru!

Tikai līdz 15. oktobrim noslēdz KASKO apdrošināšanu izdevīgāk – ar 15% atlaidi.

 • 24/7 tehniskā palīdzība bez limita ierobežojuma
 • 0 EUR pašrisks stiklu bojājumiem un sadursmei ar dzīvnieku
 • Ar Ekstra KASKO papildu drošība tev, taviem pasažieriem un personīgajām mantām