E-rēķini

E-rēķini – gudrs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt savus ikdienas rēķinus

 • Pārskatāmība: visi jūsu rēķini vienuviet – internetbankā.
 • Ērtības: e-rēķini var tikt apmaksāti automātiski.
 • Informētība: paziņojumi par e-rēķinu statusu.
 • Videi draudzīgi: e-rēķini pilnībā aizstāj papīra rēķinus.
Pārvaldiet savus rēķinus ērtāk

E-rēķins ir rēķins, ko nosūta, saņem un apstrādā elektroniski – papīra rēķinu vietā.

 1. E-rēķini ir parocīgs un ātrs risinājums savu ikmēneša maksājumu pārvaldīšanai, piemēram, rēķiniem par internetu, komunālajiem maksājumiem u. c.
 2. E-rēķinus var apskatīt, izdrukāt, saglabāt un arhivēt, kā arī pārbaudīt to apmaksas statusu.
 3. E-rēķini ir pieejami internetbankā 6 mēnešus no saņemšanas dienas.
Kā tas notiek?
 1. Piesakiet e-rēķinu internetbankā. Norādiet, vai e-rēķins jāapmaksā automātiski.
 2. Pakalpojumu sniedzējs rēķinu nosūta uz internetbanku. Pirmais e-rēķins tiks nosūtīts nākamajā mēnesī pēc tam, kad pakalpojumu sniedzējs to būs sagatavojis.
 3. E-rēķinus var apmaksāt ar parastu maksājumu. Ja ir pieslēgta automātiskā apmaksa, e-rēķini tiks apmaksāti automātiski.

Pieteikt tikai e-rēķinu

Ja vēlaties savus e-rēķinus maksāt manuāli, piesakiet tikai e-rēķinus bez automātiskās apmaksas.

Pieteikt

Pieslēgt e-rēķinu kopā ar automātisko apmaksu

Ja vēlaties, lai e-rēķini tiktu apmaksāti automātiski, pieslēdziet automātisko apmaksu vienlaikus ar e-rēķina pieteikšanu.

Pieteikt

Pieslēgt tikai automātisko apmaksu

Saņemtajiem e-rēķiniem varat pieslēgt arī automātisko apmaksu.

Saņemtie e-rēķini
E-rēķinu arhīvs


Uzņēmumi, kas piedāvā e-rēķinu pakalpojumu Swedbank internetbankā:

Vai neatradāt savu pakalpojumu sniedzēju šajā sarakstā? Iesakiet mums šo uzņēmumu.

Saņemtos rēķinus var apmaksāt, veicot parastos maksājumus vai pieslēdzot automātisko apmaksu.

Automātiskā e-rēķinu apmaksa

E-rēķinu automātiska apmaksa ļauj:

 • Izvēlēties e-rēķinu maksāšanas dienu – 2 dienas pēc saņemšanas, rēķina samaksas termiņa dienā vai 2 dienas pirms tās. E-rēķina samaksas termiņa dienu nosaka e-rēķina izrakstītājs.
 • Noteikt maksimālo mēneša summu, ko atļauts norakstīt no konta.
 • Izvēlēties e-rēķina daļēju apmaksu. Ļauj segt noteiktu saņemtā e-rēķina daļu, ja kontā attiecīgajā brīdī nepietiek līdzekļu.
Parastā e-rēķinu apmaksa

Manuāli e-rēķinus var apmaksāt internetbankā, veicot parastos maksājumus.
Maksājuma uzdevumā dati tiks aizpildīti automātiski no saņemtā e-rēķina.

Regulārie maksājumi un e-rēķini

Pakalpojums Cena, EUR
Regulārie maksājumi
Regulāro maksājumu reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
Regulārā maksājuma automātiskais pārskaitījums 0,00-0,36
Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
E-rēķini
E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
E-rēķina maksājums 0,00-0,36
E-rēķina automātiskās apmaksas līguma izmaiņas vai pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 01.10.2016.

E-rēķinu automātiskās apmaksas līguma noteikumi

 • Pārbaudiet, vai e-rēķina pieteikšanas laikā norādītais bankas konts ir aktīvs. Ja tas ir slēgts, aizpildiet jaunu e-rēķina pieteikumu un tajā norādiet savu aktīvo bankas kontu.
 • Pārbaudiet iesniegtā e-rēķina pieteikuma veidu. Tam jābūt atzīmētam kā “Pieteikts”. Ja tas ir atzīmēts kā “Atcelts", tad jāaizpilda jauns e-rēķina pieteikums.
 • Ja e-rēķins ir veiksmīgi pieteikts, bet vienalga to neesat saņēmis, sazinieties tieši ar e-rēķina sūtītāju.
 • Ielogojoties savā Internetbankā pārbaudiet, vai ir saņemts pats e-rēķins. Ja nav, sazinieties ar e-rēķina sūtītāju.
 • Pārbaudiet, vai līgums par automātisko apmaksu ir spēkā. Ja tā darbība ir beigusies, jaunu var noslēgt šeit.
 • Pārliecinieties, vai automātiskā apmaksa e-rēķinam tiešām ir pieslēgta. Ja nav, to var pieslēgt šeit. Ņemiet vērā, ka visi pirms automātiskās apmaksas līguma noslēgšanas saņemtie e-rēķini jāapmaksā manuāli.
 • Pārbaudiet saņemtajā e-rēķinā norādīto summu. Ja tā pārsniedz automātiskās apmaksas līgumā noteikto maksimālo ikmēneša summu, tad apmaksa nav bijusi iespējama. Šajā gadījumā e-rēķins jāmaksā manuāli. Turpmāk ieteicams palielināt savu automātiskās apmaksas maksimālo limitu. To var izdarīt internetbankā šeit. Ņemiet vērā, ka drošāk maksimālo ikmēneša limitu ir noteikt augstāku par savu parasto e-rēķinu summu – tas būs noderīgi, piemēram, ja pirmais e-rēķins ir par divu mēnešu žurnāla abonementu.
 • Pārbaudiet norēķinu konta atlikumu – iespējams, ka samaksas dienā kontā nav bijis pietiekami daudz līdzekļu. Šajā gadījumā banka mēģina veikt automātisko apmaksu vēl 6 dienas.

Ja šo 6 dienu laikā kontā neparādās pietiekami daudz līdzekļu, e-rēķinam var tikt veikta daļēja apmaksa (ja esiet šādu variantu izvēlējies, to pasūtot) gadījumā, ja jums ir vismaz 50% e-rēķina summas. Ja līdzekļu nav pietiekami 50% apmaksai, tad e-rēķins pašam ir jāmaksā manuāli vēlāk, jo tas tiek atzīmēts kā „Nesamaksāts” (vai „Daļēji samaksāts").

 • E-rēķinu saņemšanu var pārtraukt, autorizējoties internetbankas sadaļā “Pieteikumi un līgumi”, zvanot pa tālruni 67 444 444, dodoties uz tuvāko Swedbank filiāli vai arī pie e-rēķina izrakstītāja.
 • Automātisko apmaksu var atslēgt, pārtraucot konkrētā e-rēķina automātiskās apmaksas līgumu. To var izdarīt, autorizējoties internetbankā šeit, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai dodoties uz tuvāko Swedbank filiāli.
Šādos gadījumos pieteikt jaunu e-rēķinu, mainīt datus (piemēram, konta numuru, uz kuru e-rēķins tiek iesūtīts) vai atteikties no e-rēķina saņemšanas var, sazinoties ar pašu e-rēķina sūtītāju.

Saņemiet informatīvus paziņojumus par jauniem saņemtiem e-rēķiniem, izpildītiem vai neizpildītiem e-rēķinu automātiskās apmaksas maksājumiem.

Swedbank mobilā lietotne – tavām ikdienas naudas lietām.