Valūtas maiņa

Valūtas darījumi dod iespēju veikt dažādas operācijas ar dažādām valūtām pēc bankas noteiktā valūtas kursa, kā arī nodrošināties pret iespējamām negatīvām valūtas tirgus svārstībām.

Valūtas maiņu var veikt:

  • Swedbank internetbankā;
  • Swedbank filiālēs;
  • pa tālruni ar Swedbank valūtu dīleru starpniecību, ja darījuma summa ir lielāka par 7000 EUR (var saņemt arī konsultācijas par tendencēm valūtas tirgū, kuras sniegs Swedbank Finansu tirgus daļas speciālisti).
Valūtu kursi

Valūtas darījumi pa telefonu ar Swedbank valūtu dīleru starpniecību

  • Valūtas maiņas darījumi (spot)

  • Valūtas nākotnes darījumi (forward)

  • Valūtu mijmaiņas darījumi (swap)

  • Valūtu opcijas