Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Vietējie maksājumi

Visefektīvākais maksājumu veikšanas veids

Ietaupiet savu laiku un naudu! Maksājumi Swedbank internetbankā ir ātrākais un lētākais veids, kā pārskaitīt nepieciešamo naudas summu uz citu bankas kontu sev vai kādai citai personai. Turklāt, veicot maksājumu no viena Swedbank konta uz citu, jūs pasargājat sevi no naudas pārskaitīšanas uz kļūdaini norādītu kontu.

Maksājumi uz citu Swedbank kontu

 • Maksājumi tiek izpildīti dažu minūšu laikā.
 • Internetbankā šie maksājumi ir bez maksas.
 • Internetbankas sadaļā "Bankas definētie maksājumi" ir pieejamas gandrīz 200 maksājumu formas ar Latvijas populārāko uzņēmumu rekvizītiem.
 • Internetbankas sadaļā "Mani definētie maksājumi" varat izveidot un saglabāt savus definētos maksājumus, ja plānojat veikt pārskaitījumus konkrētam saņēmējam arī turpmāk.
 • Maksājumus (par maksu) varat veikt arī telefonbankā un bankas filiālēs.

Maksājumi uz citas bankas kontu Latvijā

Maksājumi Swedbank internetbankā ir visātrākais un vislētākais veids, kā pārskaitīt nepieciešamo naudas summu citai personai vai arī uz citu savu kontu.

 • Ja maksājuma saņēmējs naudas ieskaitījumam norādījis kontu citā bankā, pirms maksājuma veikšanas noskaidrojiet, vai viņam nav Swedbank konta.
 • Maksājot uz Swedbank kontu, pārskaitījums būs bez maksas un saņēmējs saņems naudu dažu minūšu laikā.
 • Ja maksājuma saņēmējam nav Swedbank konta, iesakiet viņam iepazīties ar labumiem, ko piedāvā Swedbank. Tie ir 218 ikdienas bezmaksas pakalpojumi!
 • Maksājumi uz citu banku Latvijā ir lētāki, ja tiek veikti internetbankā, bet ir dārgāki nekā maksājumi starp kontiem Swedbank (vairāk informācijas cenrādī).
 • Saņēmējs saņem naudu dažu stundu laikā vai arī nākamajā darba dienā - naudas līdzekļi tiek nodoti saņēmējbankai tajā pašā bankas darba dienā, kad banka ir akceptējusi maksājuma rīkojumu, ja maksātājs to veicis līdz noteiktam laikam (vairāk informācijas cenrādī).

Swedbank mobilajā lietotnē, veiciet pārskaitījumus līdz 30 eiro iepriekš definētiem saņēmējiem ātrāk. Uzzināt vairāk

Ko ir svarīgi zināt maksātājam

Ja veicat maksājumu no viena Swedbank konta uz citu, bankas sistēma automātiski pārbauda, vai jūsu norādītais saņēmēja IBAN konts atbilst jūsu norādītajam saņēmēja vārdam, uzvārdam vai uzņēmuma nosaukumam. Ja dati nesakrīt, internetbanka paziņos par kļūdu. Veicot maksājumu uz citas bankas kontu, šādu pārbaudi nevar nodrošināt.

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem jebkura kredītiestāde, veicot kredīta pārvedumus, ir tiesīga ieskaitīt naudas līdzekļus saņēmēja kontā, pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja konta numuru, un neņemt vērā maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru. Veicot maksājumu no viena Swedbank konta uz citu, jūs pasargājat sevi no naudas pārskaitīšanas uz kļūdaini norādītu kontu.

Nepieciešami rekvizīti

 • Saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums.
 • Saņēmēja personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs.
 • Saņēmēja konta numurs IBAN formātā.
 • Rēķina/līguma/klienta numurs u.tml., ja tiek veikta pakalpojuma apmaksa.

Kontakti

Noderīgas saites

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.10.2010 noteikumiem Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu", turpmāk nav nepieciešams bankā apstiprināt virkni maksājumu uzdevumu izdruku no Internetbankas. Bankas apliecinājums nav nepieciešams uz maksājuma uzdevuma, kas apliecina maksājumu valsts budžetā (nodokļi, valsts nodevas, naudas sodi, maksas pakalpojumi un citi nenodokļu ieņēmumi).
Minētie noteikumi neattiecas uz citiem maksājumiem vai maksājuma saņēmējiem.

No 2012.gada 1.septembra, lai konstatētu maksājumu saņemšanu, ja tas veikts ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju (banku) starpniecību, iestādes izmanto valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu e-Kase. Tas nozīmē, maksātājam nebūs nepieciešams saņemt maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas) apliecinājumu par maksājuma veikšanu, bet iestāde pati pārbaudīs vai maksājums saņemts.

Noteikumi attiecas uz:

 1. valsts budžeta finansētajām iestādēm;
 2. budžeta nefinansētajām iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts kapitāla daļa;
 3. zvērinātiem notāriem (ciktāl tas attiecas uz valsts budžeta līdzekļu administrāciju).

Noteikumi neattiecas uz:

 1. tiesu iestādēm un valsts budžetā veicamajiem maksājumiem saistībā ar darbībām tiesu iestādēs;
 2. zvērinātiem tiesu izpildītājiem un valsts budžetā veicamajiem maksājumiem saistībā ar izpildu darbībām;
 3. pašvaldību un to iestāžu budžetā veicamajiem maksājumiem;
 4. maksājumiem, kas netiek veikti valsts budžetā.

Tabulā ir apkopojums, kuros gadījumos fiziskām un juridiskām personām ir / nav nepieciešams bankas apstiprinājums no Internetbankas izdrukātajiem maksājumu uzdevumiem.

Nav jāapstiprina Komentāri Prasības
Fizisko un juridisko personu veiktie maksājumi valsts budžetā Nodokļi, valsts nodevas, naudas sodi, maksas pakalpojumi un citi nenodokļu ieņēmumi, to konti ir uzskaitīti Valsts kases mājas lapā. No 01.09.2012 visas iestādes par maksājuma veikšanu pārliecinās valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmā e-Kase.
Ir jāapstiprina Komentāri Prasības
 1. Tiesu iestādēm un valsts budžetā veiktie maksājumi, kas saistīti ar darbībām tiesu iestādēs;
 2. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem un valsts budžetā veiktie maksājumi, kas saistīti ar izpildu darbībām;
 3. institūcijām, kas netiek finansētas no valsts budžeta vai, ja maksājumi netiek skaitīti valsts budžetā (piemēram, pašvaldībām, augstskolām).
 • Nodevas, kas saistītas ar tiesvedību;
 • maksājumi, kas saistīti ar izpildu darbībām;
 • studiju maksa;
 • pašvaldību nodevas;
Bankas apstiprinājums: darbinieka zīmogs un paraksts uz maksājuma uzdevuma

IBAN (International Bank Account Number) ir saskaņā ar starptautisko ISO13616 standartu piešķirts klienta konta numurs bankās un citās finanšu iestādēs.

Eiropas Banku Standartu Komiteja (ECBS) 90-to gadu vidū nolēma, ka jārada pārskatāms un starptautiski atpazīstams klienta konta un finanšu iestādes identifikators, lai samazinātu kļūdu skaitu maksājumos un paātrinātu maksājumu apstrādi. Tāpēc šī komiteja 1997.gadā pieņēma lēmumu par jauna konta numura formāta IBAN ieviešanu Eiropas valstu finanšu iestādēs. Šis formāts ļauj atpazīt saņēmēja valsti un kontu, kā arī pārbaudīt norādītā saņēmēja konta matemātisko pareizību.

Katrā valstī IBAN konta numura garums var būt atšķirīgs - līdz pat 34 burtu un ciparu zīmēm, kas sastāv no:

 • 2 burtu valsts kods
 • 2 pārbaudes cipari
 • bankas kods
 • bankas klienta konta numurs (0-9,A-Z)

Latvijas IBAN atbilst starptautiskajam IBAN standartam, pēc struktūras ir līdzīgs citās Eiropas valstīs pārrobežu maksājumos lietotajiem klientu kontu identifikatoriem un būs atpazīstams pārrobežu maksājuma dokumentos visās valstīs, kurās ir ieviests IBAN standarts.

Latvijas IBAN sastāv no 21 simbola: 2 burtiem (valsts koda) + 2 cipariem (kontrolcipari) + 4 burtiem (bankas BIC kods) + 13 zīmēm (konta numurs, pašreiz īsākiem konta numuriem trūkstošās zīmes aizstāj nulles).

Swedbank visiem saviem klientiem IBAN piešķīra 2004.gada 7.februārī. Tika pārveidoti iepriekšējie konta numuri, un visi jaunatvērtie konti no šī datuma ir tikai IBAN standartā.

Swedbank konta numurs IBAN formātā ir sekojošs:

IBAN

Vienīgi no paša sadarbības partnera (t.sk.valsts iestādes), kas ir sava konta turētājs un ir informēts par savu IBAN.

 • Maksājumos uz Latvijas bankām saņēmēja konta numuram jābūt tikai IBAN formātā.
 • Maksājumos citās valūtās uz citām pasaules valstīm izmaiņu nav un maksājumi tiks pieņemti kā līdz šim.

IBAN vienmēr sākas ar atbilstošās Eiropas valsts kodu, piemēram, LV, DE, IT. Papildus jebkuras valsts saņēmēja konta numura atbilstību IBAN var pārbaudīt IBAN pārbaudes kalkulatorā. Apskatīt dažu valstu IBAN struktūru iespējams Eiropas Banku standartu mājas lapā lejuplādējamā bukletā. Jāatceras, ka IBAN konti citās valstīs, pēc to struktūras un garuma, parasti nav vienādi ar Latvijā lietoto, aiz valsts koda var sekot gan burti, gan cipari.

IBAN piemēri:

Valsts Garums Piemērs
Andorra 24 an AD12 0001 2030 2003 5910 0100
Austria 20 an AT61 1904 3002 3457 3201
Belgium 16 an BE68 5390 0754 7034
Cyprus 28 an CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600
Czech Republic 24 an CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
Denmark 18 an DK50 0040 0440 1162 43
Estonia 20 an EE38 2200 2210 2014 5685
Finland 18 an FI21 1234 5600 0007 85
France 27 an FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
Germany 22 an DE89 3704 0044 0532 0130 00
Gibraltar 23 an GI75 NWBK 0000 0000 7099 453
Greece 27 an GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695
Hungary 28 an HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000
Iceland 26 an IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39
Ireland 22 an IE29 AIBK 9311 5212 3456 78
Italy 27 an IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456
Latvia 21 an LV80 BANK 0000 4351 9500 1
Liechtenstein 21 an LI21 0881 0000 2324 013A
Lithuania 20 an LT12 1000 0111 0100 1000
Luxembourg 20 an LU28 0019 4006 4475 0000
Malta 34 an MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S
Netherlands 18 an NL91 ABNA 0417 1643 00
Norway 15 an NO93 8601 1117 947
Poland 28 an PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387
Portugal 25 an PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4
Romania 24 an RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000
Slovak Republic 24 an SK31 1200 0000 1987 4263 7541
Slovenia 19 an SI56 1910 0000 0123 438
Spain 24 an ES80 2310 0001 1800 0001 2345
Sweden 24 an SE35 5000 0000 0549 1000 0003
Switzerland 21 an CH39 0070 0115 2018 4917 3
United Kingdom 22 an GB29 NWBK 6016 1331 9268 19

Acīmredzot dotajā konta numurā ir kļūda. Praksē visbiežākās kļūdas ir iztrūkstoši simboli, kā arī cipars "1" sajaukts ar burtu "I", cipars "0" ar burtu "O", trūkst valsts kods uc. Lai noskaidrotu pareizo kontu, būtu nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju un precizēt konta numuru.

Tāpat kā parasti maksājumi uz citu banku Latvijā, kā saņēmējbanku/institūciju izvēloties Valsts Kasi, BIC: TRELLV22, papildus kā līdz šim, ja ir dots, norādot budžeta kodu, piemēram:

Saņēmējs Valsts Kase
Saņēmēja konta Nr. LV08TREL1060000121000
Saņēmējbanka / iestāde Valsts Kase, BIC kods TRELLV22
Informācija saņēmējam / Maksājuma mērķis Uzņēmuma ienākuma nodokļa avanss
Budžeta kods 0194

Tāpat kā parasti maksājumi uz citu banku Latvijā, kā saņēmējbanku/institūciju izvēloties Valsts Kasi, BIC: TRELLV22, piemēram:

Saņēmējs Latvijas Nacionālā bibliotēka
Saņēmēja konta Nr. LV14TREL2220260010800
Saņēmējbanka / iestāde Valsts Kase, BIC kods TRELLV22
Informācija saņēmējam / Maksājuma mērķis rēķins Nr 14 DD 05.05.2010.

Tāpat kā parasti maksājumi uz citu banku Latvijā, kā saņēmējbanku/institūciju izvēloties Latvijas Pastu, BIC: LPNSLV21, piemēram:

Saņēmējs Jānis Bērziņš
Saņēmēja konta Nr. LV28LPNS0123456789012
Saņēmējbanka / iestāde BO VAS "Latvijas pasts", BIC LPNSLV21
Informācija saņēmējam / Maksājuma mērķis rēķins Nr 14 DD 05.05.2010.

IBAN pārbaudes kalkulators

Ievadītais IBAN ir pareizs Ievadītais IBAN konta numurs ir nepareizs
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas