Pensiju plānu rezultāti

Pensiju 2. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums NAV Īstermiņa ienesīgums
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS
Swedbank ieguldījumu plāns “1990+” EUR 18.09.2020 1.0832900 -0.43% +0.63% +3.31% +23.86% -3.29%
Swedbank ieguldījumu plāns “1980+” EUR 18.09.2020 1.0727788 -0.44% +0.64% +3.30% +23.84% -3.11%
Swedbank ieguldījumu plāns “1970+” EUR 18.09.2020 1.0733981 -0.43% +0.64% +3.29% +23.88% -3.04%
Pensiju ieguldījumu plāns “Dinamika” EUR 18.09.2020 2.4714941 -0.28% +0.45% +1.77% +11.74% -1.98%
Pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" EUR 18.09.2020 2.3624596 -0.06% +0.46% +1.82% +5.25% +1.16%

Pensiju 3. līmenis

Fonda nosaukums Valūta Datums NAV Īstermiņa ienesīgums
1 diena 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši NGS
Pensiju Plāns “Stabilitāte+ 25” EUR 18.09.2020 2.0035000 -0.15% +0.45% +1.69% +7.65% -1.17%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 60" EUR 18.09.2020 1.7336000 -0.35% +0.39% +1.69% +14.38% -3.12%
Pensiju Plāns "Dinamika+ 100" EUR 18.09.2020 1.8003000 -0.60% +0.60% +3.39% +32.77% -3.30%
Pensiju Plāns "Dinamika+ (USD)" USD 18.09.2020 1.6118000 -0.25% -0.20% +3.84% +17.11% -0.96%