Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Kļūsti par mūsu klientu

Rūpējies par savām naudas lietām ērti un vienkārši kopā ar mums

 • Viegli lietojama internetbanka un mobilā lietotne
 • Zinošu ekspertu komanda, gatava sniegt personīgas konsultācijas
 • Dažādas klientu programmas
 • Plašākais filiāļu un bankomātu tīkls

Kontu bērnam vari atvērt, ja:

 • Bērns kļūst par mūsu klientu pirmo reizi un ir vecumā no 6 līdz 15 gadiem
 • Bērnam ir Latvijā izdota pase vai eID karte ar derīgu lietošanas termiņu un Latvijā izdota dzimšanas apliecība.

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Tu esi Swedbank klients ar pieeju internetbankai
 • Smart-ID QES vai ID karte ar lasītāju Vai šobrīd tev ir Smart-ID Basic? Pārveido to par kvalificēto Smart-ID (QES) pāris minūšu laikā Smart-ID lietotnē. Apskati pamācību šeit: https://youtu.be/3bzxLl_wGR8

Kā tas notiek?

 • Aizpildi pieteikumu
 • Dažu darbdienu laikā mēs tevi informēsim par konta atvēršanu bērnam

Lai bērns varētu izmantot internetbanku un mobilo lietotni, ir nepieciešami autentifikācijas rīki.

 • Ja bērnam jau ir 7 gadi, Smart-ID var reģistrēt attālināti.
 • Ja bērnam vēl nav 7 gadi, pēc apstiprinājuma par konta atvēršanu jādodas uz filiāli.

Vairāk par autentifikācijas rīkiem un to saņemšanas procesu var apskatīt šeit.


Kontu sev vari atvērt, ja:

 • Esi vismaz 16 gadus vecs
 • Vēlies pirmoreiz kļūt par mūsu klientu vai jau esi mūsu klients, taču tev nepieciešama piekļuve internetbankai

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Latvijā izdota pase vai ID karte (izsniegta Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim) ar derīgu lietošanas termiņu
 • Smart-ID QES vai e-ID (ID karte ar lasītāju) Vai šobrīd tev ir Smart-ID Basic? Pārveido to par kvalificēto Smart-ID (QES) vien pāris minūšu laikā Smart-ID lietotnē. Skat. pamācību šeit: https://youtu.be/3bzxLl_wGR8
 • Dators un/vai mobilais tālrunis ar kameru

Kā tas notiek?

 1. Aizpildi anketu
 2. Veic videozvanu ar mūsu darbinieku darba laikā no 8:45 līdz 16:45
 3. Seko tālākajām norādēm
Sākt tagad

Ja tu:

 • Esi vismaz 16 gadus vecs
 • Vēlies atvērt kontu savam bērnam

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Ja esi vismaz 16 gadu vecs: pase vai eID karte.
 • Lai atvērtu kontu bērnam (vecumā 6-15 gadi), bērnam jābūt pasei vai eID kartei. Ja bērna pase/eID karte izdota Latvijā, tad kāds no vecākiem vai aizbildņiem kontu bērnam var atvērt bez bērna klātbūtnes. Ja bērna pase/ID karte izdota ārvalstīs, uz filiāli jādodas kopā ar bērnu.
 • Vecākiem un aizbildņiem: sava pase vai eID karte, bērna pase vai eID karte un aizbildniecības faktu apliecinošs dokuments (piem., dzimšanas apliecība).
 • Nerezidentiem: ieceļošanai Latvijā derīga pase vai eID karte un Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa personas apliecība vai uzturēšanās atļauja, kas izsniegta Latvijā, kā arī jāuzrāda dokuments, kas apliecina saikni ar Latviju (ja nepieciešams).

Kā tas notiek?

 1. Piesaki konta atvēršanu, izvēloties sev ērtāko laiku un filiāli.
 2. Dodies uz filiāli, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.

Konti, maksājumi

Norēķinu konts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšanās
Konta atvēršana Bez maksas T.sk. pašnodarbinātas personas
Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 200,00 Dokumentu pārbaude notiek 5 darba dienu laikā.

EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
Lietošana
Konta uzturēšana Bez maksas
Neaktīva konta uzturēšana 1,00 mēnesī Komisija tiek ieturēta no kontiem, kuros gada laikā nav veiktas bankas operācijas (izņemot ieturētas bankas komisijas).
Citi pakalpojumi
Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN Komisija par dokumentu pārbaudi
Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
Apkalpošana ar Latvijas notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN Komisija par pilnvaras pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
Apkalpošana ar ārvalsts notāra apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00-45,00, t.sk. PVN 45,00, t.sk. PVN - pilnvaras pirmreizēja pārbaude
12,00, t.sk. PVN - pilnvaras atkārtota pārbaude
Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
Slēgšana
Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Pieteikt papildu konta slēgšanu var internetbankā, nosūtot ziņojumu, vai zvanot pa tālruni 67 444 444. Par vienīgā vai pēdējā konta slēgšanu jāvēršas filiālē.
Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību 50,00 Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

Spēkā no 01.10.2021.

 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
 • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.

Vērtspapīru konts

Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

Spēkā no 01.04.2023.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 4,50
Kontu izraksti
Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Baltijas vērtspapīri Bez maksas
Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
- Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
- No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
* ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
Citas valstis Pēc vienošanās
Citi pakalpojumi options
 • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
Slēgšana
Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 01.04.2023.

Darījumu konts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Konta atvēršana Ērtāk internetbankā Konta atvēršana, tai skaitā līguma sagatavošana.
- Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100 Standarta kārtībā - 0,4% no summas min. 100,00
Steidzamā kārtībā - 0,6% no summas min. 200,00
- Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00 Standarta kārtībā - min. 200,00
Steidzamā kārtībā - min. 500,00
- Piešķirot hipotekāro kredītu 0,4% no summas (min. 50,00, maks. 200,00) Konta atvēršana, piešķirot Swedbank hipotekāro kredītu.
Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00 Ar standarta līguma nosacījumiem - 100,00
Ar nestandarta līguma nosacījumiem - pēc vienošanās, min. 100,00
Angļu valodā vai krievu valodā.
Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00 Komisija tiek ieturēta pirms iesaistīšanās darījumā un atsevišķos gadījumos var tikt palielināta
Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
Lietošana
Konta apkalpošana 0,00 - 150,00 Standarta kārtībā - 0,00
Steidzamā kārtībā -150,00
Apkalpošana ietver dokumentu pārbaudi un maksājuma veikšanu standarta kārtībā - 3 darba dienu laikā; steidzamā kārtībā - 24 stundu laikā (par maksājumiem ārvalstu valūtā un/vai uz citu banku ārpus EEZ valstīm; sk. Maksājumi)
Izmaiņas
- Standarta līguma nosacījumos 50,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
- Nestandarta līguma nosacījumos Pēc vienošanās Min. 70,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
Informācijas sniegšana Bez maksas Informācija par Darījumu konta stāvokli un transakcijām.
Slēgšana
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.03.2017.

Augsta riska valstis uz kurām izejošie maksājumi netiek veikti

Lai mazinātu starptautisko maksājumu riskus atbilstoši zema riska bankas stratēģijai, no 01.09.2023. Swedbank AS pārtrauc izejošos maksājumus uz vairākām augsta riska valstīm. Šīs valstis ir:

Afganistāna; Amerikāņu Samoa; Angilja; Aruba; Beliza; Butāna; Bonaire, Sent Eustatiusa un Saba; Britu Virdžīnu salas; Bruneja; Burkinafaso; Burundi; Centrālāfrikas Republika; Čada; Komoru salas; Kuka salas; Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja); Džibutija; Austrumtimora (Timora-Leste); Salvadora; Ekvatoriālā Gvineja; Eritreja; Svatini (Svazilenda); Fidži; Gambija; Grenāda; Gvineja; Gvineja-Bisava; Haiti; Irānas Islāma Republika; Irāka; Kiribati; Lesoto; Māršala salas; Mauritānija; Mjanma (Birma); Mikronēzijas Federatīvās Valstis; Montserrata; Nauru; Nigēra; Niue; Ziemeļu Marianas salas; Palau; Papua-Jaungvineja; Svētās Helēnas sala; Svētā Lūsija; Sentvinsenta un Grenadīnas; Samoa; Santome un Prinsipi; Sīrija; Zālamana salas; Somālija; Dienvidsudāna; Surinama; Tonga; Tērksas un Kaikosas salas; Tuvalu; Vanuatu; Venecuēlas Bolivāra Republika; Volisa un Futuna; Rietumsahāra.

Maksājumu var izpildīt kā zibmaksājumu pāris sekunžu laikā jebkurā brīdī (24/7) ar nosacījumu, ka:

 • Maksājums veikts internetbankā vai mobilajā lietotnē.
 • Saņēmēja konts atrodas Latvijā reģistrētā maksājumu iestādē, kas ir pievienojusies zibmaksājumu sistēmai.
 • Maksājuma summa izejošajam maksājumam nepārsniedz 15 000 EUR.

Ja saņēmējbanka maksājumu nevar pieņemt kā zibmaksājumu, tā izpildei ir citi šķēršļi vai nepieciešamas papildu pārbaudes, zibmaksājums var tikt noraidīts un apstrādāts kā ekonomiskais eiro valūtas maksājums uz Eiropas maksājumu zonas valstīm.

Maksājumi EUR

Pakalpojums Maksājuma izpildes veids un iesniegšanas laiks Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/TB
Dalīti
Iekšbankas maksājumi
Uz savu vai citas personas kontu
Swedbank Latvijā
Nekavējoties Bezmaksas 5,00
Eiropas maksājumi*
Uz citu banku Latvijā (t. sk. zibmaksājumi) vai uz Eiropas maksājumu zonas valstīm Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 0,36 Konta īpašniekiem līdz 22 gadu vecumam – bez maksas. 5,00
Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, stundas laikā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 20,00
Uz kontu Swedbank Grupā Maksājumi uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju. Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, skaitot no brīža, kad Banka ir akceptējusi klienta rīkojumu. 17:30 0,36 Konta īpašniekiem līdz 22 gadu vecumam – bez maksas. 5,00
Starptautiskie maksājumi
Uz citu banku ārpus Eiropas maksājumu zonas valstīm (arī Eiropas maksājumi, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. Neierobežoti 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00
Standarta Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00
Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 14:00 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00

Swedbank neveic starptautiskos maksājumus uz dažām augsta riska valstīm. Vairāk informācijas šeit.

Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas, tai skaitā maksājuma izpildē iesaistīto Banku papildus pieprasītās komisijas, apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

* Eiropas maksājumi jeb SEPA (Single Euro Payment Area) - maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē, Andorā, Gibraltārā, Islandē, Lihtenšteinā, Sanmarīno, Monako, Norvēģijā, Šveicē un Vatikānā (Svētais Krēsls)).

Spēkā no 01.09.2022.

Spēkā no 01.09.2023.

Maksājumi ārvalstu valūtā

Pakalpojums Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
Internetbankā Filiālē/TB
Uz savu vai citas personas kontu Swedbank Latvijā
Visas ārvalstu valūtas Nekavējoties Bezmaksas 5,00

Spēkā no 01.09.2022.

Regulārie maksājumi un e-rēķini

Pakalpojums Cena, EUR
Regulārie maksājumi
Regulāro maksājumu līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana Ērtāk internetbankā 0,00 - 5,00, t.sk. PVN Internetbankā - 0,00
Filiālē/TB - 5,00, t.sk. PVN
Regulārā maksājuma automātiskais pārskaitījums Sk. Maksājumi Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz savu vai citas personas kontu Swedbank, uz citu banku Latvijā un uz ārzemēm.
Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
E-rēķini
E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana Ērtāk internetbankā 0,00 - 5,00, t.sk. PVN Internetbankā - 0,00
Filiālē/TB - 5,00, t.sk. PVN.
Veicot filiālē abas darbības vienlaikus - gan piesakot e-rēķina saņemšanu, gan noslēdzot līgumu par e-rēķina automātisko apmaksu - tiek ieturēta viena komisijas maksa.
E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas To uzņēmumu saraksts, kuri piedāvā e-rēķinu.
E-rēķina maksājums 0,00 - 0,36 Swedbank ietvaros - 0,00
Uz citu banku Latvijā - 0,36
E-rēķina automātiskās apmaksas līguma pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 01.09.2022.

Citi maksājumu pakalpojumi

Pakalpojums Cena, EUR
Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 10,00 + faktiskās izmaksas
Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
Maksājuma atsaukšana
Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 17,00 + faktiskās izmaksas
Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas
Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
No cita konta Swedbank vai citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
Ienākoša valūtas* maksājuma ieskaitīšana kontā valūtā no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti. *t.sk., Starptautiskie maksājumi EUR valūtā 3,00
Maksājumi no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
Citi pakalpojumi
Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana)
saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu
7,00
Valūtas maiņa norēķinu kontā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
Telefonbankā - 3,00
Filiālēs – 3,00
Izdevīgāk internetbankā
Tiesu izpildītāju un VID rīkojumu pieņemšana izpildei 10,00 Saskaņā ar tiesu izpildītāju rīkojumu vai VID inkasācijas uzdevumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (par katru reizi) un valūtas konvertēšana uz eiro (ja kontā nav naudas līdzekļu eiro) tiek iekasēta maksa par pārskaitījumiem saskaņā ar cenrādi Maksājumi.
VID/Tiesu izpildītāja maksājumu apstrādes 0,36
Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta. Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

Spēkā no 01.10.2021.

Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

Pakalpojums Cena, EUR
Maksājumi Latvijā
Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
Telefonbankā - 0,00
Filiālē - 3,00
Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
Telefonbankā - 0,71
Filiālē - 3,00
Bankomātā - 0,00 (Apmaksājot Lattelecom, Latvenergo, Latvijas Gāze, LMT, Tele2 rēķinus)
Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
Telefonbankā - 0,71
Filiālē - 3,00
Bankomātā - 0,00 (Apmaksājot Lattelecom, Latvenergo, Latvijas Gāze, LMT, Tele2 rēķinus)
Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00 Internetbankā - 0,36
Telefonbankā - 1,07
Filiālē - 3,00

Spēkā no 15.10.2017.

Skaidras naudas darījumi filiālēs

Pakalpojums Cena, EUR
Naudas pieteikšana summām no 6000 EUR (ieskaitot) 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu

Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00.

Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas iemaksas vai izmaksas darījumus 3,00 par katriem 20 gab., min. 3,00

Pieņem un izmaksā monētās tikai EUR valūtā. Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus naudas iemaksas, izmaksas darījumu komisijas maksai.

Banka nepieņem monētas, kas ir saskrāpētas, mehāniski bojātas vai mainījušas savu pamatizskatu.

Naudas iemaksa
Savā kontā Swedbank Gadījumos, ja skaidrā naudā tiek veikta iemaksa Swedbank vai Swedbank Grupas saistīto sabiedrību kontos, lai segtu savas ar šiem uzņēmumiem saistītās līgumsaistības vai izmantoto pakalpojumu komisijas maksas.
- Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
- Virs 9,99 EUR 0,5 % no summas, min. 10,00
Naudas izmaksa
1. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Izmaksu var pieteikt personīgi, vēršoties filiālē, vai attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444, kā arī savā Swedbank internetbankā.
2. Pasūtot skaidru naudu no 6000 EUR (ieskaitot), 50% no komisijas maksas tiek iekasēti pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.
No Swedbank konta
- Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
- Virs 9,99 EUR 1% no summas, min. 10,00

Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.

Skaidras naudas izmaksa no bloķēta konta 15,00
Skaidras naudas iemaksu un izmaksu darījumi

Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

Skaidras naudas darījumus virs EUR 15 000 var veikt filiālē “Ķīpsala”, Liepājas, Valmieras vai Daugavpils filiālē.

Nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība (piem.: apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas, mazgātas veļas mazgājamajā mašīnā vai citādi bojātas, kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu).

Spēkā no 01.09.2022.

Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

Debetkarte EUR
Bankomātos
Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limits skaidras naudas izmaksai ir 1400 EUR dienā.
- līdz 750 EUR mēnesī Bez maksas
- virs 750 EUR mēnesī 0,5% no summas
Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 3% no summas
Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas
Limiti
Skaidras naudas izmaksa bankomātos Limits 7500 EUR mēnesī

Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.

Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Limits 5000 EUR mēnesī Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
Tirdzniecības vietās
Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.

Spēkā no 01.01.2022.

Swedbank kredītkarte
VISA Platinum kredītkarte
Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
Zelta kredītkarte Platinum kredītkarte (Mastercard)
Bankomātos
Skaidras naudas izmaksa Swedbank un jebkurā bankomātu tīklā pasaulē 2 + 3% no summas Līdz 500 EUR mēnesī bez maksas,
virs 500 EUR 3% no summas
Līdz 1000 EUR mēnesī bez maksas,
virs 1000 EUR 3% no summas
Izmantojot citu banku bankomātus, attiecīgā bankomāta operators var piemērot komisijas maksu par bankomāta izmantošanu atbilstoši cenrādim. Ja skaidra nauda tiek izņemta citu banku bankomātos, šī darījuma summa tiks norakstīta no konta 2 darbdienu laikā.
Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
Tirdzniecības vietās
Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Bez maksas Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.
Limiti
Skaidras naudas izmaksa bankomātos 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

Spēkā no 01.01.2022.

Tarifu informācija

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.

documentTarifu informācijas dokuments

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.

documentBiežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts

 • Pilns cenrādis ir pieejams šeit.
 • Visi noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.

Samazini ar darījumu partneri saistīto risku, padarot drošu savu nekustamā īpašuma, automašīnas vai cita īpašuma pārdošanas vai pirkuma darījumu.

Atvērt darījuma kontu

Ar vērtspapīru kontu tu vari pirkt un pārdot vērtspapīrus pats vai ar bankas brokeru starpniecību, kā arī veikt ieguldījumus Latvijas vai pasaules vērtspapīru tirgos.

Atvērt vērtspapīru kontu

Ja plāno sākt pats savu biznesu, aicinām atvērt uzņēmuma kontu pie Swedbank. Kā bonusu saņemsi zināšanas un vērtīgus rīkus biznesa attīstīšanai. Turklāt uzņēmuma konta attālināta atvēršana ir bez maksas!

Atvērt jaunu uzņēmuma kontu

Savu norēķinu kontu un tam piesaistītos maksājumus vari pārcelt no vienas bankas uz citu banku Latvijā. Norēķinu kontus un pieslēgtos maksājumus (piemēram, e-rēķinu automātisko apmaksu vai regulāros maksājumus) var pārcelt starp bankām, ja tās Latvijā sniedz norēķinu kontiem saistītos pakalpojumus un norēķinu konti ir eirovalūtā. Kontu pārcelšana ir bez maksas. Lai pārceltu norēķinu kontu, dodies uz kādu no mūsu filiālēm.

Jauniešiem

Lai jauniešiem būtu vairāk laika, ko veltīt savām interesēm, mēs esam parūpējušies par svarīgāko – kontu naudas saņemšanai, atlaidēm vairāk nekā 150 000 vietās, studiju kredītu, kā arī vienkāršiem un ātriem ikdienas pakalpojumiem.

Uzzināt vairāk

Zelta apkalpošana

Mums ir svarīgi veicināt klientu labklājības pieaugumu nākotnē. Zelta apkalpošanas programma klientiem nodrošina prioritāru apkalpošanu, izdevīgākus nosacījumus finanšu risinājumiem un iespēju sadarboties ar mūsu vislabākajiem speciālistiem.

Uzzināt vairāk

Senioriem

Dzīves pieredze ir vērtība, ar ko lepoties. Mēs cenšamies gādāt, lai ikviens klients justos ērti kopā ar mums. Tāpēc klientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, mēs nodrošinām vēl lielākas ērtības ikdienas bankas pakalpojumu lietošanā un atbalstu, ja rodas jautājumi.

Uzzināt vairāk

Private Banking

Labā ģimenē visi rūpējas cits par citu, un katram patiesi rūp pārējo ģimenes locekļu labklājība. Pēc tāda paša principa vadās arī mūsu Private Banking komanda – izcila un individuāla apkalpošana klientiem un viņu tuviniekiem.

Uzzināt vairāk

Kabatas nauda var būt arī digitāla

Radīta, lai iemīļotu

Izvēlies ērtību biznesa ikdienā!

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas