Kļūsti par mūsu klientu

Rūpējies par savām naudas lietām ērti un vienkārši kopā ar mums

 • Viegli lietojama internetbanka un mobilā lietotne
 • Zinošu ekspertu komanda, gatava sniegt personīgas konsultācijas
 • Dažādas klientu programmas
 • Plašākais filiāļu un bankomātu tīkls

Ja tu esi:

 • Vismaz 16 gadu vecs
 • Izvēlējies kļūt par Swedbank klientu pirmo reizi

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Latvijā izdota pase vai ID karte
 • Smart-ID QES, e-ID, ID karte ar lasītāju Vai šobrīd tev ir Smart-ID Basic? Pārveido to par kvalificēto Smart-ID (QES) vien pāris minūšu laikā Smart-ID lietotnē. Skat. pamācību šeit: https://youtu.be/3bzxLl_wGR8
 • Dators un/vai mobilais tālrunis ar kameru

Kā tas notiek?

 1. Aizpildi anketu
 2. Veic videozvanu ar mūsu darbinieku darba laikā no 9:00 līdz 17:00
 3. Seko tālākajām norādēm
Sākt tagad

Ja tu esi:

 • Vismaz 16 gadu vecs
 • Izvēlējies kļūt par klientu pats vai atvērt kontu savam bērnam.

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Pase vai ID karte
 • Nerezidentiem: ES pilsoņa apliecība vai pilsoņa reģistrācijas apliecība vai uzturēšanās atļauja, kas izsniegta Latvijā
 • Vecākiem: pase vai ID karte, kā arī bērna dzimšanas apliecība vai tās noraksts

Kā tas notiek?

 1. Piesaki konsultāciju tepat internetbankā, izvēloties sev ērtāko laiku un filiāli
 2. Dodies uz filiāli, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus
Pieteikt konsultāciju

Konti, maksājumi

 • Norēķinu konts

  Norēķinu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšanās
  Konta atvēršana Bez maksas
  Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 150,00
  Swedbank pilnvaras noformēšana darbam ar kontu Tikai filiālēs 6,00, t.sk. PVN
  Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
  Lietošana
  Konta uzturēšana Bez maksas
  Neaktīva konta uzturēšana 7,11 gadā
  Maksa par neatļautu debeta atlikumu 0% gadā
  Citi pakalpojumi
  Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN
  Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN (pirmā reize)
  6,00, t.sk. PVN (katra nākamā reize)
  Apkalpošana ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 6,00-12,00, t.sk. PVN
  Slēgšana
  Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

  Spēkā no 01.07.2018.

 • Vērtspapīru konts
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.

  Vērtspapīru konts

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

  Spēkā no 01.03.2020

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 4,50
  Kontu izraksti
  Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
  - Līdz 30 000 EUR** Bez maksas
  - No vērtības virs 30 000 EUR** 0,008%
  * ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
  ** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
  Citas valstis Pēc vienošanās
  Citi pakalpojumi options
  • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
  Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
  Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa Pēc vienošanās
  Dalība akcionāru kopsapulcē Pēc vienošanās
  Slēgšana
  Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
  Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 01.03.2020.

 • Darījumu konts

  Darījumu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Konta atvēršana
  - Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100
  - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00
  - Piešķirot hipotekāro kredītu 0,4% no summas (min. 50,00, maks. 200,00)
  Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00
  Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
  Lietošana
  Konta apkalpošana 0,00 - 150,00
  Izmaiņas
  - Standarta līguma nosacījumos 50,00
  - Nestandarta līguma nosacījumos Pēc vienošanās
  Informācijas sniegšana Bez maksas
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.03.2017.

 • Maksājumi EUR

  Maksājumi EUR

  Pakalpojums Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Dalīti
  Internetbankā
  Dalīti
  Filiālē/TB
  Uz savu vai citas personas kontu
  Swedbank Latvijā
  Neierobežoti Nekavējoties Bezmaksas 3,00
  Uz citu banku Latvijā 16:00 Ekonomiskais 0,36 3,00
  16:00 Ekspress 15,00 20,00
  Uz citu banku Latvijā, kura pievienojusies Zibmaksājumu procesam Neierobežoti Nekavējoties 0,36 -
  Uz kontu Swedbank Grupā 16:00 17:30 Ekonomiskais 0,36 3,00
  Uz EEZ valstīm Neierobežoti Ekonomiskais 0,36 3,00
  16:00 Ekspress 15,00 20,00
  Pakalpojums Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbankā
  Dalīti/Maksātājs
  Filiālēs/TB
  Dalīti/Maksātājs
  Ārpus EEZ valstīm
  (arī uz EEZ valstīm,
  ja nav norādīts saņēmēja IBAN)
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00
  16:00 Standarta 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00
  14:00 Ekspress 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Maksājumi ārvalstu valūtā

  Maksājumi ārvalstu valūtā

  Ārpus EEZ valstīm

  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/
  Telefonbanka
  Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
  USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  16:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  15:00 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
  GBP, SEK Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  12:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
  RUB Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  10:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
  AED, ILS, INR 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  AUD, CAD, CHF,
  HKD, HRK, JPY,
  MXN, NZD, SGD,
  THB, TRY, ZAR
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 (CAD - 15:00) Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  BGN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  BYN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  11:30 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  CZK, DKK, HUF,
  NOK, PLN, RON
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00

  Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 2 darba dienām

  Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 1 darba dienas

  Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

  Uz EEZ valstīm

  Atļautais komisijas maksu veids “Dalīti” jeb “SHA”.
  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/
  Telefonbanka
  USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  16:00 Standarta 15,00 20,00
  15:00 Ekspress 22,00 30,00
  GBP, SEK Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 Standarta 15,00 20,00
  12:30 Ekspress 22,00 30,00
  RUB Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 Standarta 15,00 20,00
  10:30 Ekspress 22,00 30,00
  AED, ILS, INR 14:00 Ekonomiskais 12,00 15,00
  AUD, CAD, CHF,
  HKD, HRK, JPY,
  MXN, NZD, SGD,
  THB, TRY, ZAR
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 (CAD - 15:00) Standarta 15,00 20,00
  BGN 14:00 Ekonomiskais 12,00 15,00
  BYN 14:00 Ekonomiskais 12,00 15,00
  11:30 Standarta 15,00 20,00
  CZK, DKK, HUF,
  NOK, PLN, RON
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 Standarta 15,00 20,00

  Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 2 darba dienām

  Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai pēc 1 darba dienas

  Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

  EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija (tai skaitā Gibraltārs), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

  Swedbank Latvijā

  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/Telefonbanka
  Uz savu vai citas personas
  kontu Swedbank Latvijā
  Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 3,00

  Spēkā no 18.07.2018.

 • Maksājumi Swedbank Grupā

  Maksājumi Swedbank Grupā

  Swedbank Grupas maksājumu cena tiek piemērota, ja maksājuma uzdevumā ir pareizi norādīti banku SWIFT kodi, piemēram, HABAEE2X, HABALT22, SWEDSESS, SWEDDKKK, SWEDFIHH, SWEDNOKK. Atļautais komisijas maksu veids “Dalīti” jeb “SHA”.
  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/
  Telefonbanka
  Maksājumi uz Igauniju, Lietuvu
  EUR 17:30 0,36 3,00
  AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, CZK, DKK, GBP, NOK, HUF, PLN 15:00 2,00 3,00
  BGN, HRK, RON (tikai uz Igauniju) Neierobežoti 2,00 3,00
  HKD, TRY, SGD Neierobežoti 2,00 3,00
  SEK, USD 16:00 2,00 3,00
  Maksājumi uz Zviedriju
  EUR 17:30 0,36 3,00
  AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, HKD, TRY, SGD, MXN,
  NZD, THB, ZAR, HRK, RON, CZK, GBP, HUF, PLN
  Neierobežoti 2,00 3,00
  AED, INR, ILS, BGN 14:00 2,00 3,00
  DKK, NOK 15:00 2,00 3,00
  SEK, USD 16:00 2,00 3,00
  Maksājumi uz Dāniju, Somiju, Norvēģiju
  EUR 17:30 0,36 3,00
  AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, CZK, GBP, HUF, PLN Neierobežoti 2,00 3,00
  DKK, NOK 15:00 2,00 3,00
  SEK, USD 16:00 2,00 3,00

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

  Spēkā no 18.07.2018.

 • Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Pakalpojums Cena, EUR
  Regulārie maksājumi
  Regulāro maksājumu reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
  Regulārā maksājuma automātiskais pārskaitījums 0,00-0,36
  Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
  E-rēķini
  E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
  E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  E-rēķina maksājums 0,00-0,36
  E-rēķina automātiskās apmaksas līguma izmaiņas vai pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 01.10.2016.

 • Citi maksājumu pakalpojumi

  Citi maksājumu pakalpojumi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 10,00 + faktiskās izmaksas
  Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
  Maksājuma atsaukšana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 17,00 + faktiskās izmaksas
  Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas
  Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
  No cita konta Swedbank vai citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
  Ienākoša valūtas* maksājuma ieskaitīšana kontā valūtā no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti. *t.sk., EUR ārpus EEZ 3,00
  Maksājumi no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
  Citi pakalpojumi
  Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana)
  saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu
  7,00
  Valūtas maiņa norēķinu kontā 0- 3,00 Izdevīgāk internetbankā
  Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta. Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

  Spēkā no 01.07.2018.

 • Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Swedbank klasiskā debetkarte
  Kartes saņemšana
  - Jauna karte 0,71
  - Aizvietota karte 0,71
  - Atjaunota karte 0,00 - 0,71
  Kartes ikmēneša maksa 0,43
  Maksājumi Latvijā
  Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
  Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
  Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 2,13
  Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00
  Termiņdepozīts
  Termiņdepozīts
  (ar procentu izmaksu termiņa beigās)
  Izdevīgāk internetbankā Procentu likmes uzlabojums +0,01%

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Pakalpojums Cena, EUR
  Naudas pieteikšana summām, kas lielākas par 7000 EUR 15,00 + komisijas maksa par skaidras naudas izmaksu
  Komisijas maksa par iepriekš nepieteiktu naudu summām virs EUR 7000 0,3% no summas
  EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas darījumus, t.sk. monētu maiņu un monētu maiņa pret banknotēm 1,00 par katrām 50 gab.
  Naudas iemaksa
  EUR savā kontā Swedbank
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 0,15% no summas (min. 3,00)
  EUR cita klienta kontā Swedbank 0,15% no summas (min. 5,00)
  EUR pārskaitījums uz Valsts kasi ar iemaksu skaidrā naudā 0,15% no summas (min. 5,00) + maksa par pārskaitījumu
  Naudas izmaksa
  1. Summu, kas pārsniedz 7000 EUR jāpiesaka iepriekš, personīgi vēršoties filiālē vai zvanot pa tālruni 67 444 444.
  2. Ja summa pārsniedz 7000 EUR, tiek piemērota maksa par naudas pieteikšanu. 50% no komisijas maksas kopsummas tiek iekasēti pasūtīšanas brīdī, bet atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.
  3. Iepriekš nepieteiktu summu izmaksā tikai, ja filiālē ir pieejami naudas līdzekļi un papildu komisijai par skaidras naudas izmaksu jāmaksā komisija 0,3% no summas.
  EUR
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Līdz 7000 EUR 0,25% no summas (min. 5.00)
  - Virs 7000 EUR 0,25% no summas (min. 5,00) + 15,00 par naudas pieteikšanu
  Banknošu apstrāde
  Skaidras naudas izmaksa no bloķēta konta 15,00
  Banknošu sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem nomināliem vai apmaiņa pret citu nominālu banknotēm 1% no summas (min. 5,00)

  Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

  Nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība (piem.: apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas, mazgātas veļas mazgājamajā mašīnā vai citādi bojātas, kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu).

  Spēkā no 21.06.2020.

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Bankomātos Debetkarte EUR
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un SEB bankomātos
  - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas
  - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas

  Pilno cenrādi skatīt zemāk.

  Pakalpojums Debetkartes Kredītkartes
  Debetkarte
  EUR
  Debetkarte
  USD
  Swedbank kredītkarte
  Zelta kredītkarte
  Platinum kredītkarte
  Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos
  - līdz 715 EUR mēnesī Bez maksas Bez maksas 1,5 + 2,5% no summas
  - virs 715 EUR mēnesī 0,2% no summas 0,2% no summas 1,5 + 2,5% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,85 + 2% no summas 4 + 2% no summas 1,5 + 2,5% no summas
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas( limits 10 000 EUR mēnesī) no 01.08.2018. Pakalpojums nav pieejams no 01.08.2018.
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 0,71 0,71 0,71 0,71

  Spēkā no 01.07.2018.

Tarifu informācija

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.
Tarifu informācijas dokuments

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.
Biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts
 • Pilns cenrādis ir pieejams šeit.
 • Visi noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.

Samazini ar darījumu partneri saistīto risku, padarot drošu savu nekustamā īpašuma, automašīnas vai cita īpašuma pārdošanas vai pirkuma darījumu.

Atvērt darījuma kontu

Ar vērtspapīru kontu tu vari pirkt un pārdot vērtspapīrus pats vai ar bankas brokeru starpniecību, kā arī veikt ieguldījumus Latvijas vai pasaules vērtspapīru tirgos.

Atvērt vērtspapīru kontu

Ja plāno sākt pats savu biznesu, aicinām atvērt uzņēmuma kontu pie Swedbank. Kā bonusu saņemsi zināšanas un vērtīgus rīkus biznesa attīstīšanai. Turklāt uzņēmuma konta attālināta atvēršana ir bez maksas!

Atvērt jaunu uzņēmuma kontu

Savu norēķinu kontu un tam piesaistītos maksājumus vari pārcelt no vienas bankas uz citu banku Latvijā. Norēķinu kontus un pieslēgtos maksājumus (piemēram, e-rēķinu automātisko apmaksu vai regulāros maksājumus) var pārcelt starp bankām, ja tās Latvijā sniedz norēķinu kontiem saistītos pakalpojumus un norēķinu konti ir eirovalūtā. Kontu pārcelšana ir bez maksas. Lai pārceltu norēķinu kontu, dodies uz kādu no mūsu filiālēm.

Jauniešiem

Lai jauniešiem būtu vairāk laika, ko veltīt savām interesēm, mēs esam parūpējušies par svarīgāko – kontu naudas saņemšanai, atlaidēm vairāk nekā 150 000 vietās, studiju kredītu, kā arī vienkāršiem un ātriem ikdienas pakalpojumiem.

Uzzināt vairāk

Zelta apkalpošana

Mums ir svarīgi veicināt klientu labklājības pieaugumu nākotnē. Zelta apkalpošanas programma klientiem nodrošina prioritāru apkalpošanu, izdevīgākus nosacījumus finanšu risinājumiem un iespēju sadarboties ar mūsu vislabākajiem speciālistiem.

Uzzināt vairāk

Senioriem

Dzīves pieredze ir vērtība, ar ko lepoties. Mēs cenšamies gādāt, lai ikviens klients justos ērti kopā ar mums. Tāpēc klientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, mēs nodrošinām vēl lielākas ērtības ikdienas bankas pakalpojumu lietošanā un atbalstu, ja rodas jautājumi.

Uzzināt vairāk

Private Banking

Labā ģimenē visi rūpējas cits par citu, un katram patiesi rūp pārējo ģimenes locekļu labklājība. Pēc tāda paša principa vadās arī mūsu Private Banking komanda – izcila un individuāla apkalpošana klientiem un viņu tuviniekiem.

Uzzināt vairāk

Kabatas nauda var būt arī digitāla

Radīta, lai iemīļotu

Izvēlies ērtību biznesa ikdienā!