Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Kļūsti par mūsu klientu

Rūpējies par savām naudas lietām ērti un vienkārši kopā ar mums

 • Viegli lietojama internetbanka un mobilā lietotne
 • Zinošu ekspertu komanda, gatava sniegt personīgas konsultācijas
 • Dažādas klientu programmas
 • Plašākais filiāļu un bankomātu tīkls

Ja tu esi:

 • Vismaz 16 gadu vecs
 • Izvēlējies kļūt par Swedbank klientu pirmo reizi

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Latvijā izdota pase vai ID karte
 • Smart-ID QES, e-ID, ID karte ar lasītāju Vai šobrīd tev ir Smart-ID Basic? Pārveido to par kvalificēto Smart-ID (QES) vien pāris minūšu laikā Smart-ID lietotnē. Skat. pamācību šeit: https://youtu.be/3bzxLl_wGR8
 • Dators un/vai mobilais tālrunis ar kameru

Kā tas notiek?

 1. Aizpildi anketu
 2. Veic videozvanu ar mūsu darbinieku darba laikā no 9:00 līdz 17:00
 3. Seko tālākajām norādēm
Sākt tagad

Ja tu esi:

 • Esi vismaz 16 gadu vecs
 • Vēlies atvērt kontu savam bērnam

Kas tev būs vajadzīgs?

 • Ja esi vismaz 16 gadu vecs: Latvijā izdota pase vai eID karte.
 • Lai atvērtu kontu bērnam (vecumā 6-15 gadi), bērnam jābūt pasei vai eID kartei. Ja bērna pase/eID karte izdota Latvijā, tad kāds no vecākiem vai aizbildņiem kontu bērnam var atvērt bez bērna klātbūtnes. Ja bērna pase/ID karte izdota ārvalstīs, uz filiāli jādodas kopā ar bērnu.
 • Vecākiem un aizbildņiem: sava pase vai eID karte, bērna pase vai eID karte un aizbildniecības faktu apliecinošs dokuments (piem., dzimšanas apliecība).
 • Nerezidentiem: ES pilsoņa apliecība vai pilsoņa reģistrācijas apliecība vai uzturēšanās atļauja, kas izsniegta Latvijā, vai jāuzrāda dokuments, kas apliecina saikni ar Latviju.

Kā tas notiek?

 1. Piesaki konta atvēršanu, izvēloties sev ērtāko laiku un filiāli. Nerezidentiem no valstīm ārpus ES kontus atveram tikai 2 filiālēs Rīgā – “Rīga Plaza” un “Ķīpsala”.
 2. Dodies uz filiāli, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.

Konti, maksājumi

 • Norēķinu konts

  Norēķinu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšanās
  Konta atvēršana Bez maksas
  Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 150,00
  Swedbank pilnvaras noformēšana darbam ar kontu Tikai filiālēs 6,00, t.sk. PVN
  Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
  Lietošana
  Konta uzturēšana Bez maksas
  Neaktīva konta uzturēšana 7,11 gadā
  Maksa par neatļautu debeta atlikumu 0% gadā
  Citi pakalpojumi
  Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN
  Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN (pirmā reize)
  6,00, t.sk. PVN (katra nākamā reize)
  Apkalpošana ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 6,00-12,00, t.sk. PVN
  Slēgšana
  Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

  Spēkā no 01.07.2018.

 • Vērtspapīru konts
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.

  Vērtspapīru konts

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

  Spēkā no 01.03.2020

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 4,50
  Kontu izraksti
  Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
  - Līdz 30 000 EUR** Bez maksas
  - No vērtības virs 30 000 EUR** 0,008%
  * ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
  ** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
  Citas valstis Pēc vienošanās
  Citi pakalpojumi options
  • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
  Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
  Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa Pēc vienošanās
  Dalība akcionāru kopsapulcē Pēc vienošanās
  Slēgšana
  Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
  Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 01.03.2020.

 • Darījumu konts

  Darījumu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Konta atvēršana Ērtāk internetbankā Konta atvēršana, tai skaitā līguma sagatavošana.
  - Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100 Standarta kārtībā - 0,4% no summas min. 100,00
  Steidzamā kārtībā - 0,6% no summas min. 200,00
  - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00 Standarta kārtībā - min. 200,00
  Steidzamā kārtībā - min. 500,00
  - Piešķirot hipotekāro kredītu 0,4% no summas (min. 50,00, maks. 200,00) Konta atvēršana, piešķirot Swedbank hipotekāro kredītu.
  Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00 Ar standarta līguma nosacījumiem - 100,00
  Ar nestandarta līguma nosacījumiem - pēc vienošanās, min. 100,00
  Angļu valodā vai krievu valodā.
  Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00 Komisija tiek ieturēta pirms iesaistīšanās darījumā un atsevišķos gadījumos var tikt palielināta
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
  Lietošana
  Konta apkalpošana 0,00 - 150,00 Standarta kārtībā - 0,00
  Steidzamā kārtībā -150,00
  Apkalpošana ietver dokumentu pārbaudi un maksājuma veikšanu standarta kārtībā - 3 darba dienu laikā; steidzamā kārtībā - 24 stundu laikā (par maksājumiem ārvalstu valūtā un/vai uz citu banku ārpus EEZ valstīm; sk. Maksājumi)
  Izmaiņas
  - Standarta līguma nosacījumos 50,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
  - Nestandarta līguma nosacījumos Pēc vienošanās Min. 70,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
  Informācijas sniegšana Bez maksas Informācija par Darījumu konta stāvokli un transakcijām.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.03.2017.

 • Maksājumi EUR

  Maksājumi EUR

  Pakalpojums Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Dalīti
  Internetbankā
  Dalīti
  Filiālē/TB
  Uz savu vai citas personas kontu
  Swedbank Latvijā
  Neierobežoti Nekavējoties Bezmaksas 3,00
  Uz citu banku Latvijā un Eiropas maksājumi 16:00 Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 0,36 3,00
  16:00 Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, stundas laikā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 15,00 20,00
  Uz kontu Swedbank Grupā 17:30 Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, skaitot no brīža, kad Banka ir akceptējusi klienta rīkojumu. 0,36 3,00
  Pakalpojums Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbankā
  Dalīti/Maksātājs
  Filiālēs/TB
  Dalīti/Maksātājs
  Starptautiskie maksājumi
  (arī Eiropas maksājumi,
  ja nav norādīts saņēmēja IBAN)
  Neierobežoti Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00
  16:00 Standarta Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00
  14:00 Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas, tai skaitā maksājuma izpildē iesaistīto Banku papildus pieprasītās komisijas, apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  Eiropas maksājumi - maksājums eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē, Andorā, Gibraltārā, Islandē, Lihtenšteinā, Sanmarīno, Monako, Norvēģijā, Šveicē un Vatikānā (Svētais Krēsls).

  Spēkā no 01.01.2021.

 • Maksājumi ārvalstu valūtā

  Maksājumi ārvalstu valūtā

  Ārpus EEZ valstīm

  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/
  Telefonbanka
  Dalīti Maksātājs Dalīti Maksātājs
  USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  16:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  15:00 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
  GBP, SEK Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  12:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
  RUB Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  10:30 Ekspress 22,00 43,00 30,00 50,00
  AED, ILS, INR 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  AUD, CAD, CHF,
  HKD, HRK, JPY,
  MXN, NZD, SGD,
  THB, TRY, ZAR
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 (CAD - 15:00) Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  BGN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  BYN 14:00 Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  11:30 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00
  CZK, DKK, HUF,
  NOK, PLN, RON
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 23,00 15,00 27,00
  14:00 Standarta 15,00 27,00 20,00 30,00

  Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu

  Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu

  Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas, tai skaitā maksājuma izpildē iesaistīto Banku papildus pieprasītās komisijas, apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

  Uz EEZ valstīm

  Atļautais komisijas maksu veids “Dalīti” jeb “SHA”.
  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/
  Telefonbanka
  USD Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  16:00 Standarta 15,00 20,00
  15:00 Ekspress 22,00 30,00
  GBP, SEK Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 Standarta 15,00 20,00
  12:30 Ekspress 22,00 30,00
  RUB Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 Standarta 15,00 20,00
  10:30 Ekspress 22,00 30,00
  AED, ILS, INR 14:00 Ekonomiskais 12,00 15,00
  AUD, CAD, CHF,
  HKD, HRK, JPY,
  MXN, NZD, SGD,
  THB, TRY, ZAR
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 (CAD - 15:00) Standarta 15,00 20,00
  BGN 14:00 Ekonomiskais 12,00 15,00
  BYN 14:00 Ekonomiskais 12,00 15,00
  11:30 Standarta 15,00 20,00
  CZK, DKK, HUF,
  NOK, PLN, RON
  Neierobežoti Ekonomiskais 12,00 15,00
  14:00 Standarta 15,00 20,00

  Ekonomiskais - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu

  Standarta - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu

  Ekspress - naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

  EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (tai skaitā Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

  Swedbank Latvijā

  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Maksājuma
  izpildes veids
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/Telefonbanka
  Uz savu vai citas personas
  kontu Swedbank Latvijā
  Neierobežoti Nekavējoties Bez maksas 3,00

  Spēkā no 01.01.2021.

 • Maksājumi Swedbank Grupā

  Maksājumi Swedbank Grupā

  Swedbank Grupas maksājumu cena tiek piemērota, ja maksājuma uzdevumā ir pareizi norādīti banku SWIFT kodi, piemēram, HABAEE2X, HABALT22, SWEDSESS, SWEDDKKK, SWEDFIHH, SWEDNOKK. Atļautais komisijas maksu veids “Dalīti” jeb “SHA”.
  Valūta Maksājuma
  iesniegšanas laiks
  Cena, EUR
  Internetbanka Filiāles/
  Telefonbanka
  Maksājumi uz Igauniju, Lietuvu
  EUR 17:30 0,36 3,00
  AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, CZK, DKK, GBP, NOK, HUF, PLN 15:00 2,00 3,00
  BGN, HRK, RON (tikai uz Igauniju) Neierobežoti 2,00 3,00
  HKD, TRY, SGD Neierobežoti 2,00 3,00
  SEK, USD 16:00 2,00 3,00
  Maksājumi uz Zviedriju
  EUR 17:30 0,36 3,00
  AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, HKD, TRY, SGD, MXN,
  NZD, THB, ZAR, HRK, RON, CZK, GBP, HUF, PLN
  Neierobežoti 2,00 3,00
  AED, INR, ILS, BGN 14:00 2,00 3,00
  DKK, NOK 15:00 2,00 3,00
  SEK, USD 16:00 2,00 3,00
  Maksājumi uz Dāniju, Somiju, Norvēģiju
  EUR 17:30 0,36 3,00
  AUD, CAD, CHF, JPY, RUB, CZK, GBP, HUF, PLN Neierobežoti 2,00 3,00
  DKK, NOK 15:00 2,00 3,00
  SEK, USD 16:00 2,00 3,00

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Informācija par cenas sadalījumu" ("Details of charges"). Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju (ja tādas rodas) ieturēšanas no maksājuma summas.

  Spēkā no 18.07.2018.

 • Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Pakalpojums Cena, EUR
  Regulārie maksājumi
  Regulāro maksājumu reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
  Regulārā maksājuma automātiskais pārskaitījums 0,00-0,36
  Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
  E-rēķini
  E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija Ērtāk internetbankā 0,00 - 3,00, t.sk. PVN
  E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  E-rēķina maksājums 0,00-0,36
  E-rēķina automātiskās apmaksas līguma izmaiņas vai pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 01.10.2016.

 • Citi maksājumu pakalpojumi

  Citi maksājumu pakalpojumi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 10,00 + faktiskās izmaksas
  Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
  Maksājuma atsaukšana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 17,00 + faktiskās izmaksas
  Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas
  Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
  No cita konta Swedbank vai citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
  Ienākoša valūtas* maksājuma ieskaitīšana kontā valūtā no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti. *t.sk., Starptautiskie maksājumi EUR valūtā 3,00
  Maksājumi no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
  Citi pakalpojumi
  Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana)
  saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu
  7,00
  Valūtas maiņa norēķinu kontā 0- 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 3,00
  Filiālēs – 3,00
  Izdevīgāk internetbankā
  Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta. Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

  Spēkā no 01.07.2018.

 • Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Swedbank klasiskā debetkarte
  Kartes saņemšana
  - Jauna karte 0,71
  - Aizvietota karte 0,71
  - Atjaunota karte 0,00 - 0,71
  Kartes ikmēneša maksa 0,43
  Maksājumi Latvijā
  Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
  Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00
  Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 2,13
  Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00
  Termiņdepozīts
  Termiņdepozīts
  (ar procentu izmaksu termiņa beigās)
  Izdevīgāk internetbankā Procentu likmes uzlabojums +0,01%

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Pakalpojums Cena, EUR
  Naudas pieteikšana summām no 7500 (ieskaitot) EUR 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota. Summas izmaksa filiālē no 7500 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00.

  Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas darījumus, t.sk. monētu maiņu un monētu maiņa pret banknotēm 1,00 par katrām 50 gab.

  Pieņem un izmaksā monētās tikai EUR valūtā. Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus naudas iemaksas, izmaksas darījumu komisijas maksai.

  Banka nepieņem monētas, kas ir saskrāpētas, mehāniski bojātas vai mainījušas savu pamatizskatu.

  Naudas iemaksa
  Savā kontā Swedbank Gadījumos, ja skaidrā naudā tiek veikta iemaksa Swedbank vai Swedbank Grupas saistīto sabiedrību kontos, lai segtu savas ar šiem uzņēmumiem saistītās līgumsaistības vai izmantoto pakalpojumu komisijas maksas.
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 0,5 % no summas, min. 10,00
  Naudas izmaksa
  1. Summas izmaksa filiālē no 7500 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Izmaksu var pieteikt personīgi, vēršoties filiālē, vai attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444, kā arī savā Swedbank internetbankā.
  2. Pasūtot skaidru naudu no 7500 EUR (ieskaitot), 50% no komisijas maksas tiek iekasēti pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.
  No Swedbank konta
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 1% no summas, min. 10,00

  Summas izmaksa filiālē no 7500 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.

  Skaidras naudas izmaksa no bloķēta konta 15,00

  Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

  Skaidras naudas darījumus virs EUR 15 000 var veikt filiālē “Ķīpsala”, Liepājas, Valmieras vai Daugavpils filiālē.

  Nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība (piem.: apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas, mazgātas veļas mazgājamajā mašīnā vai citādi bojātas, kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu).

  Spēkā no 19.08.2020.

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Debetkarte EUR
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limits skaidras naudas izmaksai ir 1400 EUR dienā.
  - līdz 750 EUR mēnesī Bez maksas
  - virs 750 EUR mēnesī 0,5% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 3% no summas
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas (limits 7500 EUR mēnesī)
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.

  Spēkā no 19.08.2020.

  Swedbank kredītkarte
  VISA Platinum kredītkarte
  Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
  Zelta kredītkarte Platinum kredītkarte (Mastercard)
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos, citu banku bankomātos un citās bankās 2 + 3% no summas Līdz 500 EUR mēnesī bez maksas,
  virs 500 EUR 3% no summas
  Līdz 1000 EUR mēnesī bez maksas,
  virs 1000 EUR 3% no summas
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Pakalpojums nav pieejams no 01.08.2018 Pakalpojums nav pieejams Pakalpojums nav pieejams
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas Bez maksas Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.

  Spēkā no 01.07.2021.

Tarifu informācija

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.
Tarifu informācijas dokuments

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.
Biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts
 • Pilns cenrādis ir pieejams šeit.
 • Visi noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.

Samazini ar darījumu partneri saistīto risku, padarot drošu savu nekustamā īpašuma, automašīnas vai cita īpašuma pārdošanas vai pirkuma darījumu.

Atvērt darījuma kontu

Ar vērtspapīru kontu tu vari pirkt un pārdot vērtspapīrus pats vai ar bankas brokeru starpniecību, kā arī veikt ieguldījumus Latvijas vai pasaules vērtspapīru tirgos.

Atvērt vērtspapīru kontu

Ja plāno sākt pats savu biznesu, aicinām atvērt uzņēmuma kontu pie Swedbank. Kā bonusu saņemsi zināšanas un vērtīgus rīkus biznesa attīstīšanai. Turklāt uzņēmuma konta attālināta atvēršana ir bez maksas!

Atvērt jaunu uzņēmuma kontu

Savu norēķinu kontu un tam piesaistītos maksājumus vari pārcelt no vienas bankas uz citu banku Latvijā. Norēķinu kontus un pieslēgtos maksājumus (piemēram, e-rēķinu automātisko apmaksu vai regulāros maksājumus) var pārcelt starp bankām, ja tās Latvijā sniedz norēķinu kontiem saistītos pakalpojumus un norēķinu konti ir eirovalūtā. Kontu pārcelšana ir bez maksas. Lai pārceltu norēķinu kontu, dodies uz kādu no mūsu filiālēm.

Jauniešiem

Lai jauniešiem būtu vairāk laika, ko veltīt savām interesēm, mēs esam parūpējušies par svarīgāko – kontu naudas saņemšanai, atlaidēm vairāk nekā 150 000 vietās, studiju kredītu, kā arī vienkāršiem un ātriem ikdienas pakalpojumiem.

Uzzināt vairāk

Zelta apkalpošana

Mums ir svarīgi veicināt klientu labklājības pieaugumu nākotnē. Zelta apkalpošanas programma klientiem nodrošina prioritāru apkalpošanu, izdevīgākus nosacījumus finanšu risinājumiem un iespēju sadarboties ar mūsu vislabākajiem speciālistiem.

Uzzināt vairāk

Senioriem

Dzīves pieredze ir vērtība, ar ko lepoties. Mēs cenšamies gādāt, lai ikviens klients justos ērti kopā ar mums. Tāpēc klientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, mēs nodrošinām vēl lielākas ērtības ikdienas bankas pakalpojumu lietošanā un atbalstu, ja rodas jautājumi.

Uzzināt vairāk

Private Banking

Labā ģimenē visi rūpējas cits par citu, un katram patiesi rūp pārējo ģimenes locekļu labklājība. Pēc tāda paša principa vadās arī mūsu Private Banking komanda – izcila un individuāla apkalpošana klientiem un viņu tuviniekiem.

Uzzināt vairāk

Kabatas nauda var būt arī digitāla

Radīta, lai iemīļotu

Izvēlies ērtību biznesa ikdienā!

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Jauns posms, jaunas vajadzības – kredītkarte noderēs

Īpašs piedāvājums! Swedbank un Zelta kredītkartes bez izsniegšanas maksas un ikmēneša maksas līdz šī gada beigām.*

 • Kredītlimits no 300 EUR.
 • Iekļauta 180 dienu pirkuma apdrošināšana.
 • Bezprocentu periods iztērētajam kredītlimitam līdz 40 dienām.
 • Ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 segumu, kas iekļauta Zelta kredītkartē.

* Īpašais piedāvājums spēkā, piesakoties kredītkartei no 16. augusta līdz 30. septembrim.