Maksājumu grūtības

Maksājumu grūtības

Saskaroties ar kredītmaksājumu veikšanas grūtībām, Swedbank un Swedbank Līzings piedāvā šādus risinājumus:

 • Pamatsummas atmaksas atlikšana jeb kredītbrīvdienas
 • Līguma termiņa pagarināšana
 • Mazu aizdevumu apvienošana vienā lielākā aizdevumā
 • Citi individuālie risinājumi

Kredītbrīvdienas

Klientiem, kuriem COVID-19 izraisītā ārkārtējā situācija nesusi negaidītus finansiālus sarežģījumus, kā piemērotāko risinājumu iesakām kredītbrīvdienas jeb iespēju uz laiku atlikt kredīta pamatsummas maksājumus, turpinot veikt tikai procentu maksājumus.

Jāņem vērā:

 • ikmēneša maksājums pēc kredītbrīvdienām proporcionāli pieaugs, jo atliktā summa tiks sadalīta uz atlikušo līguma darbības termiņu;
 • pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti;
 • komisijas maksa par grozījumiem netiek piemērota ne kredītbrīvdienu sākumā, ne arī to beigās;
 • situācijai uzlabojoties, ir iespējams pārtraukt pieteiktās kredītbrīvdienas un atsākt veikt pamatsummas maksājumus vēl pirms kredītbrīvdienu termiņa beigām;
 • aicinām klientus pieteikties laikus, pirms kredīta maksājumam iestājas kavējums;
 • klientus, kuriem ir kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana, darba zaudēšanas gadījumā aicinām apdrošināšanas atlīdzību pieteikt šeit.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos kredītbrīvdienām bez kredīta līguma termiņa pagarināšanas, izmantojiet šo īpašo pieteikuma formu:

Pieteikties kredītbrīvdienām

Kredītbrīvdienas ar līguma termiņa pagarinājumu

Ja jums ir vienlaikus jāpagarina arī kredīta līguma termiņš atbilstoši pieteikto kredītbrīvdienu ilgumam, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma formu.

Jāņem vērā, ka, izvēloties šo risinājumu:

 • kopējās kredīta izmaksas pieaugs (palielināsies jūsu samaksāto procentu apjoms);
 • jāveic izmaiņas līgumā un jaunais līgums jāparaksta filiālē vai attālināti, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu;
 • līguma termiņa pagarināšana operatīvajam līzingam nav iespējama.

Šiem kredītbrīvdienu risinājumiem varat pieteikties līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 17:00. Pēc šī termiņa vai gadījumā, ja jau izmantojat kredītbrīvdienas, kuras drīz beigsies, un jūs tomēr arvien saskaraties ar maksājumu grūtībām, varat pieteikties šeit citiem līgumu grozījumu risinājumiem - mēs centīsimies atrast jums piemērotāko.

2020. gada 29. aprīlī Swedbank ir pievienojusies Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam, kas paredz banku klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības ir izraisījis Covid-19, iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus - līdz sešiem mēnešiem. Asociācijas izdotais moratorijs apvieno jau līdz šim īstenoto Swedbank praksi - iespēju pietiekties kredītbrīvdienām bez komisijas maksas un nemainot citus līguma nosacījumus.

Uzzināt vairāk par moratoriju un noteikumiem, kas jāievēro klientiem, lai varētu izmantot moratorija sniegtās iespējas, varat šeit.

Kredīta pamatsummas maksājuma atlikšana ir piemērota gadījumā, ja kredītņēmēja vai tā ģimenes ienākumi ir īslaicīgi samazinājušies. Šādas kredītbrīvdienas parasti tiek piešķirtas uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem, tomēr tas ir atkarīgs no kredītņēmēja finansiālā stāvokļa.

Kredītbrīvdienu laikā tiek apturēti kredīta pamatsummas maksājumi, un ir jāveic tikai procentu maksājumi, bet kredītbrīvdienu laikā nesamaksātā pamatsumma tiks sadalīta uz atlikušo aizdevuma termiņu. Ir ļoti svarīgi kredītbrīvdienu laikā turpināt aktīvi meklēt risinājumus, kas ļautu atsākt pildīt kredīta vai līzinga saistības pilnā apjomā. Kredītbrīvdienas parasti nav iespējams izmantot vairākas reizes.

Līguma jeb kredīta termiņa pagarināšana var palīdzēt gadījumā, ja kredītņēmēja ienākumi ir pastāvīgi samazinājušies, piemēram, ja ir samazināta darba alga vai kāds no ģimenes locekļiem ir zaudējis darbu. Līguma termiņa pagarināšana nozīmē, ka ikmēneša maksājums samazināsies, savukārt kredīta atmaksas laiks tiks pagarināts.

Bieži vien līguma termiņa pagarinājums nedod jūtamu efektu, ja saistību apjoms ir liels un kredīta atmaksas termiņš jau sākotnēji ir diezgan ilgs. Šādā gadījumā ikmēneša maksājuma samazinājums ir nebūtisks. Jebkurā gadījumā mēs varam kopīgi izanalizēt katru individuālo situāciju.

Lai kopīgi rastu risinājumu, aicinām sazināties ar banku.

Vairāku esošo aizdevumu apvienošana vienā lielākā aizdevumā var arī palīdzēt situācijās, ja kredītņēmēja ienākumi ir samazinājušies, piemēram ir samazināta darba alga vai zaudēts darbs, un esošo maksājumu veikšana ir apgrūtinoša. Apvienojot vairākus kredītus vienā un sastādot atmaksas grafiku uz ilgāku laiku, tiek samazināts esošais ikmēneša maksājums un kredītsaistības tiek atmaksātas pakāpeniski.

Lai kopīgi rastu risinājumu, aicinām sazināties ar banku.

Ja esošās kredītsaistības nebūs pa spēkam pildīt ilgtermiņā, piemērots risinājums varētu būt mājokļa vai auto maiņa. Pārcelšanās uz mazāku dzīvokli vai dārga auto apmaiņa pret ekonomiskāku ļaus ietaupīt uz maksājumiem par dzīvokli vai degvielu.

Savukārt līdzekļus, kas iegūti šādas maiņas rezultātā, var novirzīt kredīta nomaksai. Šis risinājums ļaus arī samazināt ikmēneša kredīta maksājumu. Atgādinām, ka šādiem darījumiem ir obligāti nepieciešama bankas piekrišana, tāpēc vispirms iesakām konsultēties ar bankas speciālistiem. Ņemiet vērā, ka piemērota risinājuma meklēšana īpašuma maiņai var prasīt daudz laika, tāpēc, iespējams, vajadzēs būt elastīgākiem un piemēroties apstākļiem.

Ja ir paredzama ilgstoša ienākumu samazināšanās, kā viens no risinājumiem ir kredīta nodrošinājuma (nekustamā īpašuma vai transportlīdzekļa) pārdošana, tādējādi izvairoties no iespējamām finansiālajām grūtībām. Mēs iesakām uzsākt pārdošanas procesu pēc iespējas ātrāk, jo šajā gadījumā būs vairāk laika un iespējams, varēsiet panākt labāku cenu. Pirms īpašuma pārdošanas obligāti konsultējieties ar banku.

Lai pārvarētu īslaicīgas grūtības, dažkārt pietiek ar iedzīves pārdošanu. Ieliekot sludinājumu internetā vai avīzē, jūs varat pārdot sadzīves tehniku vai mēbeles, un iegūtie līdzekļi palīdzēs jums pārdzīvot grūtos laikus. Ņemiet vērā: lai pārdotu mantas, kas iegādātas uz nomaksu, ir nepieciešama pārdevēja un finansējošās iestādes piekrišana.

Kad citu risinājumu rast nav iespējams, tiek piesaistīts tiesu izpildītājs ar lūgumu pārdot aizņēmējam piederošo mantu. Šāds risinājums tiek piemērots galvenokārt gadījumos, kad kredīta vai līzinga ņēmējs nav ieinteresēts meklēt risinājumu savai situācijai, izvairoties no komunikācijas ar banku: neatbild uz tālruņa zvaniem, regulāri maina tālruņa numuru un dzīvesvietu vai vispār ir pametis valsti.

Banka šādos gadījumos ir spiesta izlietot savas likumā noteiktās kreditora tiesības, vienpusēji atkāpjoties no līguma un pieprasot saistību izpildi pirms termiņa. Tiesu izpildītājs pārdod īpašumu izsolē, kā rezultātā tā cena var būt zemāka par tirgus cenu. Papildus parādniekam jāsedz arī tiesu izpildītāja izdevumi, kas ir aptuveni 10% no saistību atlikuma. Lai izvairītos no šāda scenārija, ja rodas problēmas ar kredīta maksājumiem, iesakām uzreiz vērsties bankā, tā kopīgiem spēkiem meklējot konkrētajai situācijai piemērotāko risinājumu.

Pirmskrīzes kredīti ir tādi mājokļu kredīti, kas izsniegti pirms 2008. gada 31. decembra un nav atmaksāti 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Šiem aizdevumiem ieķīlātais mājoklis ir realizēts, tomēr ar to nav bijis pietiekami, lai segtu visas atlikušās saistības.

Swedbank jau vairāku gadu garumā piedāvā klientiem Sociālā izlīguma programmu, kuras ietvaros tiek meklēti dažādi risinājumi saistību dzēšanai.

2020. gada 4. augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kuri piešķir kreditoram tiesības vienpusēji līdz 2022. gada 31. decembrim dzēst pirmskrīzes kredītu saistības pilnā vai daļējā apmērā fiziskajām personām. Likumdevējs tādejādi iecerējis ekonomiskajā apritē atgriezt daļu sabiedrības, kas, nespējot apmaksāt parādu, bija spiesti dzīvot ēnu ekonomikā vai doties prom no valsts.

Piemērojamība - Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. pants paredz vairākus kritērijus, pēc kuriem šie līgumi jāidentificē:

 1. Kredīta līgums slēgts ar fizisko personu;
 2. fiziskā persona (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijusi ar uzņēmumu saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
 3. saistības nodibinātas ar kredītlīgumu, kas noslēgts un stājies spēkā līdz 2008. gada 31. decembrim;
 4. saistību atmaksa bija nodrošināta ar ķīlu - nekustamā īpašuma hipotēku;
 5. parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret kreditoru ir zaudējis īpašumtiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu (ķīla jau ir realizēta, bet tā nav pilnībā segusi saistības) līdz 2018. gada 31. decembrim;
 6. dienā, kad kredīts tiek dzēsts, kreditora grāmatvedības uzskaitē tas tiek atspoguļots kā norakstīts aktīvs;
 7. attiecīgajai fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.
Saistības netiek dzēstas - Aizņēmējiem, kuriem ir aktuāls Maksātnespējas process.

Saistību dzēšana/samazināšana - Swedbank ir identificējusi visus klientus, kuri atbilst Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. pantā minētajiem kritērijiem. Lielākajai daļai pirmskrīzes kredītu neatmaksātā saistību pamatsumma tiks samazināta 90% apmērā, kas klientiem dos iespēju pārskatāmā nākotnē pilnībā segt atlikušās saistības. Tomēr daļai klientu tiks piemērota saistību dzēšana 100% apmērā.

 1. Sociāli jutīgajām grupām*:

  • daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni;
  • personām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • personām, kuras atbilst citai sociāli jutīgai sabiedrības grupai.

  *Apliecinājums par piederību kādai no augstāk minētajām sociālajām grupām jāiesniedz bankā līdz 2022.gada 1. jūlijam.

 2. Personām, kuras saskaņā ar likuma «Par valsts pensijām» 11. panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 8.1 punktu līdz 2022. gada 31. decembrim būs sasnieguši pensijas vecumu;
 3. Aizņēmējiem, kuri ir vienojušies ar banku Sociālā izlīguma ietvaros un izlīgums noformēts kā Patēriņa kredīts. Izņemot specifisku izlīgumu gadījumus.
 4. Piemērot lietās, kurās aizņēmējs ir miris.

Piemērot lietās, kurās klienti nav spējuši izpildīt savas saistības ekonomiskās lejupslīdes dēļ un nav raduši citu risinājumu saistību sakārtošanai.

 1. Lietās, kurās ir tiesvedības process;
 2. Lietās, kurās ir izlīgums;
 3. Klientiem, kuru rīcība atgūšanas procesā ir bijusi negodprātīga.

Svarīgi zināt

Personām, kuras atbilst kādai no Sociāli jutīgajām grupām, ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam jāiesniedz bankā aizpildīta veidlapa un papildus dokumenti, kuri apliecina atbilstību kādam no augstāk minētajiem kritērijiem. Dokumentus var iesniegt jebkurā Swedbank filiālē, nosūtot pa pastu Swedbank Ārpustiesas restrukturizācijas risinājumu nodaļai, (Balasta dambī 15, Rīga, LV-1048) vai elektroniski uz izligums@swedbank.lv, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Personām, kurām saistības tiks samazinātas daļējā apmērā, uz deklarēto dzīvesvietas adresi tiks nosūtīta vēstule par atlikušo saistību izpildes termiņu un kārtību.

Jautājumi un atbildes par pamatsummas atlikšanas (kredītbrīvdienu) piešķiršanu privātpersonām.

Lai atgrieztos pie iepriekšējās maksājumu kārtības, internetbankā uzrakstiet brīvas formas ziņojumu – izvēlieties tēmu “Kredīti” un norādiet, ar kuru mēnesi varēsiet atsākt kredīta(-u) pamatsummas maksājumus. Mūsu speciālists 3–4 darbdienu laikā informēs par to, kas jādara tālāk. Tāpat kā piesakot kredītbrīvdienas, arī par kredītbrīvdienu pārtraukšanu netiks iekasēta komisijas maksa.

Ņemiet vērā, ka izmaiņas līgumā būs jāparaksta filiālē vai attālināti, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu.

 • Hipotekārais kredīts – sadaļā “Hipotekārais kredīts” izvēlieties “Aizpildīt pieteikumu”, laukā “Aizdevuma mērķis” norādiet “Aizdevuma līgumu grozījumi maksāšanas grūtību gadījumā” un aizpildiet pārējos pieteikuma laukus.
 • Patēriņa finansēšanas produkti - sadaļā “Manas saistības”, pie konkrētā aizdevuma izvēloties “Izmaiņas” > “Citas izmaiņas”, vai arī var aizpildīt kredīta pieteikumu, aprakstot situāciju sadaļā “Papildu informācija”.
 • Līzings - rakstot bankas ziņojumu.

Pieteikties iespējai var visi klienti, kuriem līdz šim nav bijušas grūtības veikt kredītmaksājumus, bet tādas radušās šī brīža ekonomiskās situācijas ietekmē (piemēram, regulāro ienākumu samazināšanās vai darba zaudējums).

Kredītbrīvdienu risinājums attiecas uz:

 • Hipotekāro kredītu;
 • Patēriņa kredītu;
 • Patēriņa kredītu mājoklim;
 • Auto kredītu;
 • Studiju kredītu bez valsts galvojuma;
 • Studiju/Studējošā kredītu ar valsts galvojumu.

Jā, piemēram, vienlaikus atliekot hipotekārā kredīta un auto līzinga pamatsummas maksājumus.

Nē, tikai jāaizpilda pieteikums.

Termiņš netiks pagarināts, bet nesamaksātā summa tiks izdalīta uz visu atlikušo maksājumu grafiku.

Izsniedzot aizdevumus, bankai ir pienākums pārliecināties par klienta spēju uzņemties finanšu saistības. Piesakoties kredītbrīvdienām, ir jāaizpilda pieteikuma forma, lai bankai varētu atbilstoši novērtēt klienta situāciju un piedāvāt atbilstošāko risinājumu. Rūpējoties par to, ka piemērotais risinājums veiksmīgi palīdz pārvarēt īslaicīgās kredīta maksājumu grūtības, piešķirto kredītbrīvdienu laikā vienu reizi trīs mēnešos banka novērtēs klienta situāciju atkārtoti un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar klientu.

Tam ir atvieglots izmaiņu noformēšanas process, un par šo pakalpojumu netiks piemērota komisijas maksa.

Ikmēneša maksājumi pieaugs par kredītbrīvdienās nesamaksāto pamatsummas apmēru, kurš izdalīts uz mēnešu skaitu, kas atlicis līdz līguma beigām.

Piesakoties kredītbrīvdienām, esošā procentu likme netiks mainīta. Procenti joprojām tiks aprēķināti no aizdevuma atlikuma. Visu kredītbrīvdienu laiku kredīta atlikums saglabāsies nemainīgs.

Mēs iesakām izvēlēties kredītbrīvdienas uz 12 (hipotekārā kredīta gadījumā) vai vismaz 6 mēnešiem. Atjaunot pamatsummas maksājumu varēs arī ātrāk, ja klients to vēlēsies.

Bezdarba apdrošināšanai ir jābūt spēkā vismaz 90 dienas pirms bezdarba iestāšanās.

Termiņa pagarināšana ir iespējama, bet šis risinājums ir izvērtējams individuāli.

Atkarībā no situācijas pastāv vairāki veidi, kā cenšamies palīdzēt maksātspējas grūtībās nonākušiem klientiem:

 • pamatsummas atmaksas atlikšana jeb kredītbrīvdienas,
 • līguma termiņa pagarināšana,
 • esošo bankas aizdevumu apvienošana vienā lielākā aizdevumā,
 • citi individuālie risinājumi.

Papildus informācija