Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Maksājumu grūtības

Saskaroties ar kredītmaksājumu veikšanas grūtībām, Swedbank un Swedbank Līzings piedāvā šādus risinājumus:

Ja radušies negaidīti finansiālie sarežģījumi, viens no risinājumiem ir kredītbrīvdienas jeb iespēja uz laiku atlikt kredīta pamatsummas maksājumus, turpinot maksāt tikai procentus. Šis risinājums ir piemērots, ja kredītņēmēja vai viņa ģimenes ienākumi īslaicīgi ir samazinājušies. Šādas kredītbrīvdienas parasti tiek piešķirtas uz laiku līdz 12 mēnešiem atkarīgi no produkta veida (auto līzingam līdz 3 mēnešiem, patēriņa finansēšanas produktiem līdz 6 mēnešiem, hipotekārajam kredītam līdz 12 mēnešiem) un no kredītņēmēja finansiālā stāvokļa.

Jāņem vērā:

 • ikmēneša maksājums pēc kredītbrīvdienām proporcionāli pieaugs, jo atliktā summa tiks sadalīta uz atlikušo līguma darbības termiņu;
 • aicinām klientus pieteikties laikus, pirms kredīta maksājumam iestājies kavējums;
 • kredītbrīvdienas parasti nav iespējams izmantot vairākas reizes pēc kārtas;
 • klientus, kuriem ir kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšana, darba zaudēšanas gadījumā aicinām apdrošināšanas atlīdzību pieteikt šeit.

Informējam! Sākot ar 2020. gada 1. oktobri, Finanšu nozares asociācijas izstrādātie moratorija nosacījumi, kas bija paredzēti klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis Covid‑19, vairs nav spēkā. Ja joprojām pastāv kredītmaksājumu veikšanas grūtības, Swedbank turpinās jums palīdzēt rast piemērotāko risinājumu šo grūtību pārvarēšanai standarta kārtībā. Pieteikšanās ir aprakstīta šeit.

Savukārt, ja situācija uzlabojusies, jums ir iespēja pārtraukt moratorija laikā pieteiktās kredītbrīvdienas un atsākt veikt pamatsummas maksājumus jau pirms kredītbrīvdienu termiņa beigām. Lai to izdarītu, rakstiet brīvas formas ziņojumu internetbankā – izvēlieties tēmu “Kredīti” un norādiet, ar kuru mēnesi varēsiet atsākt kredīta(-u) pamatsummas maksājumus.

Ņemiet vērā, ka izmaiņas līgumā būs jāparaksta filiālē vai attālināti, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu.

Līguma jeb kredīta termiņa pagarināšana var palīdzēt gadījumā, ja kredītņēmēja ienākumi ir pastāvīgi samazinājušies, piemēram, ja ir samazināta darba alga vai kāds no ģimenes locekļiem ir zaudējis darbu. Līguma termiņa pagarināšana nozīmē, ka ikmēneša maksājums samazināsies, savukārt kredīta atmaksas laiks tiks pagarināts.

Bieži vien līguma termiņa pagarinājums nedod jūtamu efektu, ja saistību apjoms ir liels un kredīta atmaksas termiņš jau sākotnēji ir diezgan ilgs. Šādā gadījumā ikmēneša maksājuma samazinājums ir nebūtisks. Jebkurā gadījumā mēs varam kopīgi izanalizēt katru individuālo situāciju.

Lai kopīgi rastu risinājumu, aicinām sazināties ar banku.

Vairāku esošo aizdevumu apvienošana vienā lielākā aizdevumā var arī palīdzēt situācijās, ja kredītņēmēja ienākumi ir samazinājušies, piemēram ir samazināta darba alga vai zaudēts darbs, un esošo maksājumu veikšana ir apgrūtinoša. Apvienojot vairākus kredītus vienā un sastādot atmaksas grafiku uz ilgāku laiku, tiek samazināts esošais ikmēneša maksājums un kredītsaistības tiek atmaksātas pakāpeniski.

Lai kopīgi rastu risinājumu, aicinām sazināties ar banku.

Šo risinājumu izmantošana paredz, ka tiks veiktas izmaiņas līguma nosacījumos, līdz ar to jūsu kredītam var tikt piemērots pārstrukturēšanas statuss, kas var tikt ņemts vērā jaunu kredītu izvērtēšanā.

Jebkuram no Swedbank piedāvātajiem maksājumu grūtību risinājumiem varat pieteikties kārtībā, kā tālāk norādīts atbilstoši izmantotajam produktam. Ja piesakāties maksājumu grūtību risinājumiem aizdevumam, kam piesaistīts galvotājs vai līdzaizņēmējs, lūdziet viņam aizpildīt galvotāja vai līdzaizņēmēja pieteikumu internetbankā.

Ja šobrīd jau izmantojat kredītbrīvdienas, kuras drīz beigsies, tomēr jums joprojām ir grūtības veikt maksājumus, izmantojiet šo pašu pieteikšanās kārtību – mēs centīsimies atrast jums piemērotāko risinājumu.

 • Hipotekārais kredīts – sadaļā “Hipotekārais kredīts” izvēlieties “Aizpildīt pieteikumu”, laukā “Aizdevuma mērķis” norādiet “Aizdevuma līgumu grozījumi maksāšanas grūtību gadījumā” un aizpildiet pārējos pieteikuma laukus.
 • Patēriņa finansēšanas produkti – sadaļā “Manas saistības” pie konkrētā aizdevuma izvēlieties “Izmaiņas” > “Citas izmaiņas” vai arī aizpildiet kredīta pieteikumu, aprakstot situāciju sadaļā “Papildu informācija”.
 • Līzings – uzrakstiet bankas ziņojumu.
 • Hipotekārais kredīts – sadaļā “Hipotekārais kredīts” izvēlieties “Piesakos kā līdzaizņēmējs”, laukā “Kredīta mērķis” norādiet “Aizdevuma līgumu grozījumi maksāšanas grūtību gadījumā” un aizpildiet pārējos pieteikuma laukus.
 • Patēriņa finansēšanas produkti – kādā no patēriņa finansēšanas sadaļām izvēlieties “Piesakos kā līdzaizņēmējs” un aizpildiet pieteikuma laukus.
 • Līzings – sadaļā “Auto līzings”, izvēlieties “Galvotāja pieteikums” un aizpildiet pieteikuma laukus.

Ja esošās kredītsaistības nebūs pa spēkam pildīt ilgtermiņā, piemērots risinājums varētu būt mājokļa vai auto maiņa. Pārcelšanās uz mazāku dzīvokli vai dārga auto apmaiņa pret ekonomiskāku ļaus ietaupīt uz maksājumiem par dzīvokli vai degvielu.

Savukārt līdzekļus, kas iegūti šādas maiņas rezultātā, var novirzīt kredīta nomaksai. Šis risinājums ļaus arī samazināt ikmēneša kredīta maksājumu. Atgādinām, ka šādiem darījumiem ir obligāti nepieciešama bankas piekrišana, tāpēc vispirms iesakām konsultēties ar bankas speciālistiem. Ņemiet vērā, ka piemērota risinājuma meklēšana īpašuma maiņai var prasīt daudz laika, tāpēc, iespējams, vajadzēs būt elastīgākiem un piemēroties apstākļiem.

Ja ir paredzama ilgstoša ienākumu samazināšanās, kā viens no risinājumiem ir kredīta nodrošinājuma (nekustamā īpašuma vai transportlīdzekļa) pārdošana, tādējādi izvairoties no iespējamām finansiālajām grūtībām. Mēs iesakām uzsākt pārdošanas procesu pēc iespējas ātrāk, jo šajā gadījumā būs vairāk laika un iespējams, varēsiet panākt labāku cenu. Pirms īpašuma pārdošanas obligāti konsultējieties ar banku.

Lai pārvarētu īslaicīgas grūtības, dažkārt pietiek ar iedzīves pārdošanu. Ieliekot sludinājumu internetā vai avīzē, jūs varat pārdot sadzīves tehniku vai mēbeles, un iegūtie līdzekļi palīdzēs jums pārdzīvot grūtos laikus. Ņemiet vērā: lai pārdotu mantas, kas iegādātas uz nomaksu, ir nepieciešama pārdevēja un finansējošās iestādes piekrišana.

Kad citu risinājumu rast nav iespējams, tiek piesaistīts tiesu izpildītājs ar lūgumu pārdot aizņēmējam piederošo mantu. Šāds risinājums tiek piemērots galvenokārt gadījumos, kad kredīta vai līzinga ņēmējs nav ieinteresēts meklēt risinājumu savai situācijai, izvairoties no komunikācijas ar banku: neatbild uz tālruņa zvaniem, regulāri maina tālruņa numuru un dzīvesvietu vai vispār ir pametis valsti.

Banka šādos gadījumos ir spiesta izlietot savas likumā noteiktās kreditora tiesības, vienpusēji atkāpjoties no līguma un pieprasot saistību izpildi pirms termiņa. Tiesu izpildītājs pārdod īpašumu izsolē, kā rezultātā tā cena var būt zemāka par tirgus cenu. Papildus parādniekam jāsedz arī tiesu izpildītāja izdevumi, kas ir aptuveni 10% no saistību atlikuma. Lai izvairītos no šāda scenārija, ja rodas problēmas ar kredīta maksājumiem, iesakām uzreiz vērsties bankā, tā kopīgiem spēkiem meklējot konkrētajai situācijai piemērotāko risinājumu.

Pirmskrīzes kredīti ir tādi mājokļu kredīti, kas izsniegti pirms 2008. gada 31. decembra un nav atmaksāti 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Šiem aizdevumiem ieķīlātais mājoklis ir realizēts, tomēr ar to nav bijis pietiekami, lai segtu visas atlikušās saistības.

Swedbank jau vairāku gadu garumā piedāvā klientiem Sociālā izlīguma programmu, kuras ietvaros tiek meklēti dažādi risinājumi saistību dzēšanai.

2020. gada 4. augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kuri piešķir kreditoram tiesības vienpusēji līdz 2022. gada 31. decembrim dzēst pirmskrīzes kredītu saistības pilnā vai daļējā apmērā fiziskajām personām. Likumdevējs tādejādi iecerējis ekonomiskajā apritē atgriezt daļu sabiedrības, kas, nespējot apmaksāt parādu, bija spiesti dzīvot ēnu ekonomikā vai doties prom no valsts.

Piemērojamība - Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. pants paredz vairākus kritērijus, pēc kuriem šie līgumi jāidentificē:

 1. Kredīta līgums slēgts ar fizisko personu;
 2. fiziskā persona (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijusi ar uzņēmumu saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
 3. saistības nodibinātas ar kredītlīgumu, kas noslēgts un stājies spēkā līdz 2008. gada 31. decembrim;
 4. saistību atmaksa bija nodrošināta ar ķīlu - nekustamā īpašuma hipotēku;
 5. parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret kreditoru ir zaudējis īpašumtiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu (ķīla jau ir realizēta, bet tā nav pilnībā segusi saistības) līdz 2018. gada 31. decembrim;
 6. dienā, kad kredīts tiek dzēsts, kreditora grāmatvedības uzskaitē tas tiek atspoguļots kā norakstīts aktīvs;
 7. attiecīgajai fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.
Saistības netiek dzēstas - Aizņēmējiem, kuriem ir aktuāls Maksātnespējas process.

Saistību dzēšana/samazināšana - Swedbank ir identificējusi visus klientus, kuri atbilst Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. pantā minētajiem kritērijiem. Lielākajai daļai pirmskrīzes kredītu neatmaksātā saistību pamatsumma tiks samazināta 90% apmērā, kas klientiem dos iespēju pārskatāmā nākotnē pilnībā segt atlikušās saistības. Tomēr daļai klientu tiks piemērota saistību dzēšana 100% apmērā.

 1. Sociāli jutīgajām grupām*:

  • daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni;
  • personām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • personām, kuras atbilst citai sociāli jutīgai sabiedrības grupai.

  *Apliecinājums par piederību kādai no augstāk minētajām sociālajām grupām jāiesniedz bankā līdz 2022.gada 1. jūlijam.

 2. Personām, kuras saskaņā ar likuma «Par valsts pensijām» 11. panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 8.1 punktu līdz 2022. gada 31. decembrim būs sasnieguši pensijas vecumu.
 3. Aizņēmējiem, kuri ir vienojušies ar banku Sociālā izlīguma ietvaros un izlīgums noformēts kā Patēriņa kredīts. Izņemot specifisku izlīgumu gadījumus.
 4. Piemērot lietās, kurās aizņēmējs ir miris.

Piemērot lietās, kurās klienti nav spējuši izpildīt savas saistības ekonomiskās lejupslīdes dēļ un nav raduši citu risinājumu saistību sakārtošanai.

 1. Lietās, kurās ir tiesvedības process.
 2. Lietās, kurās ir izlīgums.
 3. Klientiem, kuru rīcība atgūšanas procesā ir bijusi negodprātīga.

Svarīgi zināt

Personām, kuras atbilst kādai no Sociāli jutīgajām grupām, ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam jāiesniedz bankā aizpildīta veidlapa un papildus dokumenti, kuri apliecina atbilstību kādam no augstāk minētajiem kritērijiem. Dokumentus var iesniegt jebkurā Swedbank filiālē, nosūtot pa pastu Swedbank Ārpustiesas restrukturizācijas risinājumu nodaļai, (Balasta dambī 15, Rīga, LV-1048) vai elektroniski uz izligums@swedbank.lv, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Personām, kurām saistības tiks samazinātas daļējā apmērā, uz deklarēto dzīvesvietas adresi tiks nosūtīta vēstule par atlikušo saistību izpildes termiņu un kārtību.

Papildus informācija

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

 • Pensiju 3. līmenis
 • Sāc uzkrāt

Domājot par šodienu, atceries par rītdienu

Neatliec ieguldījumu pensiju 3. līmenī labākai nākotnei. Sāc uzkrāt un:

 • Izvēlies iemaksu lielumu un biežumu pats
 • Ik gadu saņem nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksātās summas
 • Neļauj inflācijai “apēst” tavu naudu