Maksājumu grūtības

Maksājumu grūtības

Saskaroties ar kredītmaksājumu veikšanas grūtībām, Swedbank un Swedbank Līzings piedāvā šādus līguma grozījumu risinājumus:

 • Pamatsummas atmaksas atlikšana jeb kredītbrīvdienas
 • Līguma termiņa pagarināšana
 • Mazu aizdevumu apvienošana vienā lielākā aizdevumā
 • Citi individuālie risinājumi

Kredītbrīvdienas

Klientiem, kuriem ārkārtas situācija nesusi negaidītus finansiālus sarežģījumus, kā piemērotāko risinājumu iesakām kredītbrīvdienas jeb iespēju uz laiku atlikt kredīta pamatsummas maksājumu, turpinot veikt tikai procentu maksājumus. Kredītbrīvdienu laikā nesamaksātā pamatsumma tiks sadalīta uz atlikušo aizdevuma termiņu. Pieteiktās kredītbrīvdienas var pārtraukt jebkurā brīdī un atgriezties pie parastā maksājumu grafika. Līguma nosacījumi netiks mainīti, un komisijas maksa par kredītu grozījumiem netiks piemērota ne kredītbrīvdienu sākumā, ne arī to beigās.

 • Aicinām klientus pieteikties laikus, pirms kredīta maksājumam iestājas kavējums.
 • Lai pieteiktos kredītbrīvdienām, izmantojiet īpašo pieteikuma formu.
Pieteikties kredītbrīvdienām

Kā pieteikties citiem risinājumiem?

 • Hipotekārais kredīts - sadaļā “Manas saistības”, pie konkrētā aizdevuma izvēloties “Veikt izmaiņas” > “Citas izmaiņas” > “Pamatsummas maksājumu atlikšana”, vai arī var informēt banku par nepieciešamību pēc cita risinājuma, rakstot bankas ziņojumu.
 • Patēriņa finansēšanas produkti - sadaļā “Manas saistības”, pie konkrētā aizdevuma izvēloties “Izmaiņas” > “Citas izmaiņas”, vai arī var aizpildīt kredīta pieteikumu, aprakstot situāciju sadaļā “Papildu informācija”.
 • Līzings - rakstot bankas ziņojumu.

Jautājumi un atbildes par pamatsummas atlikšanas (kredītbrīvdienu) piešķiršanu privātpersonām.

Pieteikties iespējai var visi klienti, kuriem līdz šim nav bijušas grūtības veikt kredītmaksājumus, bet tādas radušās šī brīža ekonomiskās situācijas ietekmē (piemēram, regulāro ienākumu samazināšanās vai darba zaudējums).

Kredītbrīvdienu risinājums attiecas uz:

 • Hipotekāro kredītu;
 • Patēriņa kredītu;
 • Patēriņa kredītu mājoklim;
 • Auto kredītu;
 • Studiju kredītam bez valsts galvojuma (uz studiju/studējošā kredītu ar valsts galvojumu šī iespēja neattiecas likumdošanas dēļ).

Jā, piemēram, vienlaikus atliekot hipotekārā kredīta un auto līzinga pamatsummas maksājumus.

Šobrīd ir pieejama īpaša pieteikuma forma, kas vienkāršo un paātrina atbildes saņemšanu. Pieteikuma formu atradīsiet šeit.

Nē, tikai jāaizpilda pieteikums.

Termiņš netiks pagarināts, bet nesamaksātā summa tiks izdalīta uz visu atlikušo maksājumu grafiku.

Izsniedzot aizdevumus, bankai ir pienākums pārliecināties par klienta spēju uzņemties finanšu saistības. Piesakoties kredītbrīvdienām, ir jāaizpilda pieteikuma forma, lai bankai varētu atbilstoši novērtēt klienta situāciju un piedāvāt atbilstošāko risinājumu. Rūpējoties par to, ka piemērotais risinājums veiksmīgi palīdz pārvarēt īslaicīgās kredīta maksājumu grūtības, piešķirto kredītbrīvdienu laikā vienu reizi trīs mēnešos banka novērtēs klienta situāciju atkārtoti un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar klientu.

Tam ir atvieglots izmaiņu noformēšanas process, un par šo pakalpojumu netiks piemērota komisijas maksa.

Ikmēneša maksājumi pieaugs par kredītbrīvdienās nesamaksāto pamatsummas apmēru, kurš izdalīts uz mēnešu skaitu, kas atlicis līdz līguma beigām.

Piesakoties kredītbrīvdienām, esošā procentu likme netiks mainīta. Procenti joprojām tiks aprēķināti no aizdevuma atlikuma. Visu kredītbrīvdienu laiku kredīta atlikums saglabāsies nemainīgs.

Kredītbrīvdienām ir jāpiesakās brīdī, kad ir pamatotas bažas par maksājumu grūtībām.

Mēs iesakām izvēlēties kredītbrīvdienas uz 12 (hipotekārā kredīta gadījumā) vai vismaz 6 mēnešiem. Atjaunot pamatsummas maksājumu varēs arī ātrāk, ja klients to vēlēsies.

Bezdarba apdrošināšanai ir jābūt spēkā vismaz 90 dienas pirms bezdarba iestāšanās.

Termiņa pagarināšana ir iespējama, bet šis risinājums ir izvērtējams individuāli.

Atkarībā no situācijas pastāv vairāki veidi, kā cenšamies palīdzēt maksātspējas grūtībās nonākušiem klientiem:

 • pamatsummas atmaksas atlikšana jeb kredītbrīvdienas,
 • līguma termiņa pagarināšana,
 • esošo bankas aizdevumu apvienošana vienā lielākā aizdevumā,
 • citi individuālie risinājumi.