Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Studiju kredīts

Lai visa jauda studijās!

Studiju un studējošā kredīts ar valsts galvojumu palīdzēs segt mācību maksu, grāmatu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.

 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Kredīta noformēšana ir bez maksas
 • Iespēja saņemt 100% finansējumu studiju maksai
 • Studiju kredītu jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju pabeigšanas
Pieteikumu aizpildi tad, kad esi imatrikulēts (uzņemts) augstskolā un tā ir reģistrējusi datus Valsts izglītības informācijas sistēmā, lai mēs varētu sniegt atbildi par kredīta piešķiršanu.
Lūdzu, izvēlies vismaz vienu kredīta mērķi

Ikmēneša izdevumiem

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot iespējas atmaksāt aizdevumu.

Studiju kredīts

 • 0 EUR
 • 10 gadi

Studējošā kredīts

 • 0 EUR
 • 10 gadi

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās.

Ja esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā un noslēdzis līgumu ar izglītības iestādi, piesakies valsts garantētam studiju kredītam:

 • Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Studiju kredīta apmērs nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām
 • Vienlaikus var tikt piešķirts vienas studiju programmas apguvei
 • Kredīta summa tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu divas reizes gadā

Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Saistošie MK noteikumi Nr. 231
Pamatsumma un procenti studiju laikā (ieskaitot studiju pārtraukumu līdz 731 dienai) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas nav jāmaksā.

Izmaksa par pirmo semestri tiks veikta 3-5 dienu laikā pēc kredīta līguma parakstīšanas. Pārskaitījumi par nākamajiem semestriem notiks divas reizes gadā (septembrī un martā).

Iespējams VIIS nav ievadīti dati par studiju/jauna semestra uzsākšanu vai ievadītie dati nav korekti. Informāciju iespējams aplūkot vietnē Latvija.lv, piesakot e-pakalpojumu “Mani dati izglītības reģistros”. Ja ievadītā informācija ir korekta un izmaksai būtu bijis jānotiek, aicinām sazināties ar mums, rakstot internetbankā ziņu vai zvanot 67 444 444.

Nav iespējams.

Jā, ja tas nepieciešams, var pieteikties vienlaikus gan studiju, gan studējošā kredītam.

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas vajadzību segšanai.

Ja esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā un noslēdzis līgumu ar izglītības iestādi, piesakies valsts garantētam studējošā kredītam:

 • Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Maksimālais kredīta apmērs vienam studējošam mēnesī ir 350 eiro
 • Vienas studiju programmas apgūšanas laikā var piešķirt vienu studējošā kredītu vienlaikus
 • Kredīta summa 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) katru mēnesi (15. datumā) tiek ieskaitīta kredītņēmēja norēķinu kontā

Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Saistošie MK noteikumi Nr. 231
Studiju laikā, ja studiju pārtraukums nav bijis garāks par 731 dienu, jāmaksā tikai kredīta procenti.

Studējošā kredīts studenta kontā tiek izmaksāts katra mēneša 15. datumā, izņemot jūliju un augustu.

Iespējams VIIS nav ievadīti dati par studiju/jauna semestra uzsākšanu vai ievadītie dati nav korekti. Informāciju iespējams aplūkot vietnē Latvija.lv, piesakot e-pakalpojumu “Mani dati izglītības reģistros”. Ja ievadītā informācija ir korekta un izmaksai būtu bijis jānotiek, aicinām sazināties ar mums, rakstot internetbankā ziņu vai zvanot 67 444 444.

 • Kredīts jāatmaksā 10 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas dienas, ja kredīta summa pirmajā atmaksas dienā nepārsniedz 20 000 EUR. Ja kredīta summa, uzsākot kredīta atmaksu ir lielāka par 20 000 EUR, kredīts jāatmaksā 15 gadu laikā no kredīta atmaksas uzsākšanas.
 • Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studiju kredīta procentus jāsāk maksāt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studējošā kredīta procentus jāsāk maksāt nākamajā mēnesī pēc pirmās kredīta summas saņemšanas.
 • Ikmēneša maksājumi par aizdevumu tiek ieturēti automātiski no norādītā Swedbank konta.
 • Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.
 • Kredītu izmaksu atjauno pēc studiju pārtraukuma, ja kredītņēmējs turpina studijas un studiju pārtraukums kopā nepārsniedz 731 kalendāra dienu un ir saņemts kredītņēmēja pieprasījums par kredītu izmaksu atsākšanu.
 • Ja studiju pārtraukums pārsniedz 731 kalendāra dienu, taču studējošais nav eksmatrikulēts bez diploma, kredītņēmējs, sākot ar nākamo kalendāra mēnesi, pēc 732. dienas iestāšanās sāk maksāt studiju kredīta procentus un sāk atmaksāt studiju un studējošā kredīta pamatsummu.

Jā, atmaksu iespējams veikt ātrāk. Komisijas maksa netiek piemērota. Minimālā summa, ko var atmaksāt ātrāk, ir 150 EUR un atmaksātā summa proporcionāli samazinās ikmēneša maksājumu. Lai veiktu pirmstermiņa atmaksu, klientam jāraksta bankas ziņojums/iesniegums internetbankā vai filiālē, norādot vēlamo atmaksas summu, līguma numuru un konta numuru.

Ja atmaksa tiek veikta daļēji, ikmēneša maksājums tiek samazināts proporcionāli. Ja klients vēlas saīsināt termiņu (nevis ikmēneša maksājumu), tad tās ir papildus izmaiņas grafikā, par ko tiek ieturēta komisijas maksa.

Pēc mācību pārtraukšanas banka redzēs aktuālo info VIIS un sastādīs atmaksas grafiku izsniegtā aizdevuma atmaksai. Atsevišķi banka nav jāinformē. Banka par grafika sastādīšanu nosūtīs informāciju bankas ziņojumā. Lūgums sekot līdzi iesūtītajiem bankas ziņojumiem.

Kad esi imatrikulēts augstskolā, aizpildi pieteikuma formu tepat internetbankā vai rezervē laiku filiāles apmeklējumam.

 1. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta augstskolas sniegtā informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Informācijas saņemšana ir atkarīga no augstskolas atjaunotās informācijas un var ilgt līdz pat 10 dienām.
 2. Pēc kredīta pieteikuma saņemšanas izvērtēsim tavu kredīt vēsturi un maksātspēju.
 3. Par pieņemto lēmumu informēsim pa telefonu un vienosimies par tālākajām darbībām.
 4. Līgumu var parakstīt internetbankā vai filiālē. Jaunus kredīta darījumus internetbankā var noslēgt no plkst. 7.00 līdz 22.00. Pēc plkst. 22.00 notiek automatizēta dienas laikā noslēgto darījumu datu apkopošana un reģistrēšana un saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu nakts laikā līdz plkst. 7.00 aizliegts noslēgt patērētāja kreditēšanas līgumus.
 5. Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas veiksim pārskaitījumu mācību iestādei.

Tagad visu savu uzmanību vari veltīt mācībām!

 • Noslēdz līgumu ar augstskolu un saņem informāciju no augstskolas par imatrikulāciju

Ja vēl neesi Swedbank klients, vari kļūt par mūsu klientu jau laikus, lai paātrinātu līguma noslēgšanas procesu.

Pirms līguma parakstīšanas ar augstskolu rūpīgi iepazīsties ar studiju līguma noteikumiem, lai gadījumā, ja nevarēsim piešķirt kredītu, tev nerastos neplānoti izdevumi.

Kad esi imatrikulēts augstskolā, aizpildi pieteikuma formu internetbankā vai mobilajā lietotnē. Tev var tikt prasīti papildu dokumenti. Ja tas būs nepieciešams, mēs ar tevi sazināsimies un vienosimies par tālāko. Lai aizpildītu pieteikumu, tev jābūt mūsu bankas klientam. Ja vēl neesi mūsu klients, tad par tādu vari kļūt, piesakoties šeit.

Pēc tam, kad būsim saņēmuši tavu pieteikumu, mēs pārbaudīsim augstskolas sniegto informāciju par tevi Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Šis process var ilgt 10 dienas un ir atkarīgs no tā, kad augstskola atjaunos informāciju. Kad informācija būs pieejama VIIS, pieteikuma izskatīšana var ilgt līdz 5 darba dienām. Pēc tam mēs tev paziņosim lēmumu par kredīta piešķiršanu. Ja studiju sākums jeb imatrikulācijas datums vēl ir priekšā, kredīta līgumu ar banku varēsi noslēgt ne ātrāk kā imatrikulācijas dienā.

Mēs turpināsim izskatīt pieteikumu, kad augstskolas ievadītā informācija parādīsies Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Papildus informēt banku nav nepieciešams.

Dodies uz vietni Latvija.lv. Meklēšanas laukā ieraksti “Mani dati izglītības reģistros” un piesaki šo e-pakalpojumu.

Jā, gan studiju, gan studējošā kredītam ir iespējams pieteikties arī pēc pirmā semestra.

Šo informāciju augstskola norādīs VIIS. Kad informācija būs pieejama VIIS, banka apturēs izmaksu augstskolai par semestri, kas tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta izmaksa tiks atjaunota, ja informācija VIIS tiks mainīta, norādot, ka studijas ir par maksu. Studentam atsevišķi informēt banku nav nepieciešams.

Studentam ir jābūt identificētam un reģistrētam bankas sistēmās, lai varētu noslēgt līgumu. Turklāt procentu un pamatsummas atmaksa notiks automātiski no klienta konta. Tāpēc konta atvēršana ir obligāts priekšnosacījums studiju/studējošā kredīta saņemšanai.

Parakstīt līgumu var gan internetbankā, gan kādā no bankas filiālēm.

Atver Swedbank internetbanku, noklikšķini uz sadaļas “Maksājumi, konti” > “Dokumentu parakstīšana”.

 • Procentu likme ir 3,5% gadā + 6 mēnešu Euribor, bet ne mazāk par 0
 • Saskaņā ar MK noteikumiem, ja kredīta procentu likme ir augstāka par 5% gadā tajā laika periodā, kurā kredītņēmējs pats maksā studiju vai studējošā kredīta procentus, kredītņēmējam būs jāmaksā 5% gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta. Kredītņēmējiem, kuri tiek izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma, likmju starpību, ja tā pārsniedz 5%, no valsts budžeta līdzekļiem nesedz.
 • Bez aizdevuma noformēšanas maksas
 • Atmaksas datumu izvēlies no mēneša 1. līdz 28. datumam
 • Tev ir vismaz 18 gadu.
 • Tev ir laba kredītvēsture (bijušas saistības, kuru maksājumi, tostarp kredītmaksājumi, veikti bez kavējumiem).
 • Nedrīkst būt saistības vai parādi, kas kredītiestādes ieskatā apgrūtinātu studējošā iespējas uzņemties saistības vai atmaksāt kredītu.
 • Atbilstoši MK noteikumiem informācija par studijām tiek pārbaudīta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Kredīts ir pieejams Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī ES/EEZ pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar derīgu uzturēšanās atļauju studijām Latvijā akreditētu un licencētu augstskolu studiju programmās – gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūras studiju, kā arī 1. līmeņa augstākās izglītības apguvei.

Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, pamatsummas maksājumi gan studiju, gan studējošā kredītam tiek atlikti uz bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem.

Ja kredītņēmējs secīgi turpina studēt akreditētā programmā, tiek turpināta studiju kredīta pamatsummas atlikšana (ar nosacījumu, ka pārtraukums starp studijām nepārsniedz 11 mēnešus).

Kopumā visu studiju kredītu atmaksas sākšanas termiņš nevar pārsniegt 10 gadus no pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža par studiju kredītu, kas ir garantēts ar ALTUM garantiju.

Ja kredītņēmējam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns (arī ja kredītņēmējs adoptē bērnu), kredītņēmējam valsts dzēš studējošā kredītu 30% apmērā no neatmaksātās summas uz kredītņēmēja kredīta dzēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu par katru bērnu pēc tam, kad kredītņēmējs ir pabeidzis studijas. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem.

Studentu kredīti ar valsts galvojumu

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 0,00
Lietošana
Procentu likme 3,5% gadā + 6M Euribor
Kredīta līguma izmaiņu noformēšana pēc klienta iniciatīvas:
- Izglītības iestādes maiņa
- Studiju beigu gada maiņa
- Pirmstermiņa aizdevuma atmaksas grafika sastādīšana
- Grafika maiņa, atcelšana
- Datuma maiņa
Ērtāk internetbankā 14,00
Kredīta izraksta izdruka 5,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Minimālā atmaksājamā summa - 150 EUR.
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

Studentu pieredze studiju un studējošo kredītu saņemšanā ar Altum garantiju– pieejamāk un vienkāršāk

Uzzināt vairāk

No tiesību zinātnes līdz psiholoģijai: cik reāli ir mainīt profesiju uzreiz pēc izlaiduma?

Uzzināt vairāk

Kādi ir attālināto studiju biežākie izaicinājumi un kā ar tiem tikt galā?

Uzzināt vairāk

Noderīgas saites

Atlaides, pirkumi un studenta apliecība - viss vienā! Piedāvājums!

Aizdevums, kas var palīdzēt piepildīt jūsu plānus!

Jūs automātiski veidosiet uzkrājumu no nelielām summām ikreiz, kad maksāsiet ar karti.

Piedāvājums!

Noformēšana 0 EUR!

Piemērots risinājums, ja plāno iegādāties lietotu automašīnu.

Kas jāzina, iesniedzot studentu izziņas?

Studentu izziņa ir dokuments, ko students iesniedz bankai, lai varētu pamatot nepieciešamās izmaiņas studiju kredīta līgumā, piemēram, kredīta atmaksas atlikšanu uz noteiktu laika periodu.

Studentu izziņās jābūt norādītiem šādiem rekvizītiem:

 • Organizācijas, kas ir izsniegusi izziņu (augstskola/uzņēmums), pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
 • Dokumenta sagatavošanas datums
 • Dokumenta autora paraksts un tā atšifrējums
 • Studenta identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods (ārzemēs izsniegtajās izziņās - vārds, uzvārds, dzimšanas dati)
 • Organizācijas zīmogs (ārzemēs izsniegtajās izziņās nav obligāti)

Studentu izziņas var iesniegt šādi:

Elektroniski:

 1. Nosūtot uz e-pastu open@swedbank.lv vai info@swedbank.lv studenta izziņas ieskenētu oriģinālu - dokumentam ir jābūt viegli salasāmam;
 2. Nosūtot internetbankā bankas ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām studiju kredīta līgumā.

Filiālē:

 1. Iesniegums par izmaiņām
 2. Studenta izziņas oriģināls

Aprēķina pamatojums

Kalkulatora aprēķinātie dati ir informatīvi, taču sniedz priekšstatu par to, cik liels varētu būt studiju kredīta ikmēneša maksājums.

Studiju kredīta iespējamie ikmēneša maksājumi pēc studiju pabeigšanas ar diplomu aprēķināti, izmantojot šādus pieņēmumus:

 • Aizdevuma summa - 0
 • Aizdevuma atmaksas termiņš -  
 • Procentu likme - 5% (iespējami lielākā procentu likme atmaksas periodā)
 • Kredīta izsniegšana ir bez komisijas maksas
 • Kopējā atmaksājamā summa -  

Aprēķina pamatojums

Kalkulatora aprēķinātie dati ir informatīvi, taču sniedz priekšstatu par to, cik liels varētu būt studējošā kredīta ikmēneša maksājums.

Studējošā kredīta iespējamie ikmēneša maksājumi pēc studiju pabeigšanas ar diplomu aprēķināti, izmantojot šādus pieņēmumus:

 • Ikmēneša kredīta izmaksa - 0
 • Kopējā aizdevuma summa -  
 • Aizdevuma atmaksas termiņš -  
 • Procentu likme - 5% (iespējami lielākā procentu likme atmaksas periodā)
 • Kredīta izsniegšana ir bez komisijas maksas

Vidējais ikmēneša procentu maksājums studiju laikā pirmajā gadā ir   €.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Plāno remontdarbus vai īpašuma iegādi?

Ja nepieciešams aizdevums, izvēlies mazo mājokļa kredītu.

Īpašs piedāvājums! Līdz 31. jūlijam kredīta noformēšanas maksa – 0 EUR.

 • Aizdevums līdz 20 000 EUR
 • Bez pirmās iemaksas un īpašuma ieķīlāšanas