Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai Smart-ID kodus. Atceries - ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru apstiprini tikai tādas darbības, kuras pats esi ierosinājis (piemēram, pievienojies internetbankai, veic maksājumus, reģistrē jaunā ierīcē mobilo lietotni utt.)

Kā pasargāt savu naudu no krāpniekiem?

Pašlaik vizītes filiālē pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikt vizīti

Studiju kredīts

Tu zini kur! Mēs zinām - kā.

Piesakies valsts garantētam studiju un studējošā kredītam un apgūsti jaunas zināšanas jomā, kas tevi interesē.

 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Vari pieteikties studiju un studējošā kredītam vienlaikus
 • Pieteikumu vari aizpildīt, kad esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā
Aizpildīt pieteikumu Ieskaties, ja vajadzīgs padoms studiju virziena izvēlē
Lūdzu, izvēlies vismaz vienu kredīta mērķi

Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot iespējas atmaksāt aizdevumu.

Studiju kredīts

 • 0 EUR
 • 10 gadi

Studējošā kredīts

 • 0 EUR
 • 10 gadi
Aizpildīt pieteikumu

Aizpildi pieteikumu, kad esi imatrikulēts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās.

Ja esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā un noslēdzis līgumu ar izglītības iestādi, piesakies valsts garantētam studiju kredītam:

 • Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Studiju kredīta apmērs nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām
 • Vienlaikus var tikt piešķirts vienas studiju programmas apguvei
 • Kredīta summa tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu divas reizes gadā

Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Saistošie MK noteikumi Nr. 231
Pamatsumma un procenti studiju laikā (ieskaitot studiju pārtraukumu līdz 731 dienai) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas nav jāmaksā.

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas vajadzību segšanai.

Ja esi imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā un noslēdzis līgumu ar izglītības iestādi, piesakies valsts garantētam studējošā kredītam:

 • Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Mēnesī izsniedzamā summa nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, līdz ar to 2020. gadā noslēgtajiem līgumiem mēnesī izsniedzamā summa nepārsniegs 344 eiro
 • Vienas studiju programmas apgūšanas laikā var piešķirt vienu studējošā kredītu vienlaikus
 • Kredīta summa 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) katru mēnesi (15. datumā) tiek ieskaitīta kredītņēmēja norēķinu kontā

Garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM.

Saistošie MK noteikumi Nr. 231
Studiju laikā, ja studiju pārtraukums nav bijis garāks par 731 dienu, jāmaksā tikai kredīta procenti.
 • Kredīts jāatmaksā 10 gadu laikā no kredīta atmaksas sākšanas dienas, ja kredīta summa pirmajā atmaksas dienā nepārsniedz 20 000 EUR. Ja kredīta summa, uzsākot kredīta atmaksu ir lielāka par 20 000 EUR, kredīts jāatmaksā 15 gadu laikā no kredīta atmaksas uzsākšanas.
 • Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studiju kredīta procentus jāsāk maksāt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas.
 • Studējošā kredīta procentus jāsāk maksāt nākamajā mēnesī pēc pirmās kredīta summas saņemšanas.
 • Ikmēneša maksājumi par aizdevumu tiek ieturēti automātiski no norādītā Swedbank konta.
 • Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.
 • Kredītu izmaksu atjauno pēc studiju pārtraukuma, ja kredītņēmējs turpina studijas un studiju pārtraukums kopā nepārsniedz 731 kalendāra dienu un ir saņemts kredītņēmēja pieprasījums par kredītu izmaksu atsākšanu.
 • Ja studiju pārtraukums pārsniedz 731 kalendāra dienu, taču studējošais nav eksmatrikulēts bez diploma, kredītņēmējs, sākot ar nākamo kalendāra mēnesi, pēc 732. dienas iestāšanās sāk maksāt studiju kredīta procentus un sāk atmaksāt studiju un studējošā kredīta pamatsummu.

Kad esi imatrikulēts augstskolā, aizpildi pieteikuma formu tepat internetbankā vai rezervē laiku filiāles apmeklējumam.

 1. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks pārbaudīta augstskolas sniegtā informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Informācijas saņemšana ir atkarīga no augstskolas atjaunotās informācijas un var ilgt līdz pat 10 dienām.
 2. Pēc kredīta pieteikuma saņemšanas izvērtēsim tavu kredīt vēsturi un maksātspēju.
 3. Par pieņemto lēmumu informēsim pa telefonu un vienosimies par tālākajām darbībām.
 4. Līgumu var parakstīt internetbankā vai filiālē.
 5. Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas veiksim pārskaitījumu mācību iestādei.

Tagad visu savu uzmanību vari veltīt mācībām!

 • Noslēdz līgumu ar augstskolu un saņem informāciju no augstskolas par imatrikulāciju

Ja vēl neesi Swedbank klients, vari kļūt par mūsu klientu jau laikus, lai paātrinātu līguma noslēgšanas procesu.

Pirms līguma parakstīšanas ar augstskolu rūpīgi iepazīsties ar studiju līguma noteikumiem, lai gadījumā, ja nevarēsim piešķirt kredītu, tev nerastos neplānoti izdevumi.

 • Procentu likme ir 3,5% gadā + 6 mēnešu Euribor, bet ne mazāk par 0
 • Bez aizdevuma noformēšanas maksas
 • Atmaksas datumu izvēlies no mēneša 1. līdz 28. datumam
 • Tev ir vismaz 18 gadu.
 • Tev ir laba kredīt vēsture - ja ir bijusi pieredze ar saistībām, un esošie maksājumi (t.sk. kredīt maksājumi) veikti bez kavējumiem.
 • Nedrīkst būt saistības vai parādi, kas kredītiestādes ieskatā apgrūtinātu studējošā iespējas uzņemties saistības vai atmaksāt kredītu.
 • Atbilstoši MK noteikumiem informācija par studijām tiek pārbaudīta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Kredīts ir pieejams Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī ES/EEZ pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja studijām Latvijas akreditētu un licencētu augstskolu studiju programmā - gan bakalauriem, gan maģistriem, gan doktorantiem, kā arī 1. līmeņa augstākās izglītības apguvei.

Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, pamatsummas maksājumi gan studiju, gan studējošā kredītam tiek atlikti uz bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem.

Ja kredītņēmējs secīgi turpina studēt akreditētā programmā, tiek turpināta studiju kredīta pamatsummas atlikšana (ar nosacījumu, ka pārtraukums starp studijām nepārsniedz 11 mēnešus).

Kopumā visu studiju kredītu atmaksas sākšanas termiņš nevar pārsniegt 10 gadus no pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža par studiju kredītu, kas ir garantēts ar ALTUM garantiju.

Ja kredītņēmējam studiju laikā vai pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas piedzimst bērns (arī ja kredītņēmējs adoptē bērnu), kredītņēmējam valsts dzēš studējošā kredītu 30% apmērā no neatmaksātās summas uz kredītņēmēja kredīta dzēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu par katru bērnu pēc tam, kad kredītņēmējs ir pabeidzis studijas. Ja abi vecāki ir kredītņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem.

Studentu izdzīvošanas stāsti: "Lielākais ienākumu avots - nauda, ko dod vecāki"

Uzzināt vairāk

Trīs meitu mamma: "Nožēloju, ka nav uzkrāta nauda vecākajai meitai…"

Uzzināt vairāk

Studentu izdzīvošanas stāsti: "Ja visi striķi trūkst, zvanu mammai!"

Uzzināt vairāk

Kontakti

Noderīgas saites

Kas jāzina, iesniedzot studentu izziņas?

Studentu izziņa ir dokuments, ko students iesniedz bankai, lai varētu pamatot nepieciešamās izmaiņas studiju kredīta līgumā, piemēram, kredīta atmaksas atlikšanu uz noteiktu laika periodu.

Studentu izziņās jābūt norādītiem šādiem rekvizītiem:

 • Organizācijas, kas ir izsniegusi izziņu (augstskola/uzņēmums), pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
 • Dokumenta sagatavošanas datums
 • Dokumenta autora paraksts un tā atšifrējums
 • Studenta identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods (ārzemēs izsniegtajās izziņās - vārds, uzvārds, dzimšanas dati)
 • Organizācijas zīmogs (ārzemēs izsniegtajās izziņās nav obligāti)

Studentu izziņas var iesniegt šādi:

Elektroniski:

 1. Nosūtot uz e-pastu open@swedbank.lv vai info@swedbank.lv studenta izziņas ieskenētu oriģinālu - dokumentam ir jābūt viegli salasāmam;
 2. Nosūtot internetbankā bankas ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām studiju kredīta līgumā.

Filiālē:

 1. Iesniegums par izmaiņām
 2. Studenta izziņas oriģināls