Patēriņa kredīta pieteikums

  1. Pieteikums
  2. Personas informācija
  3. Nosūtīt pieteikumu
Limits *
Kredīta termiņš *
Kredīta mērķis *
Aizdevuma apakšmērķis *
Maksājuma datums *
Plānotais ikmēneša maksājums
EUR
Atlaižu kods

Ienākumi

Ikmēneša ienākumi pēc nodokļiem *
EUR
Lūdzu, norādiet visu Jūsu esošo kredītu pret finanšu iestādēm un nebanku kreditētājiem atlikumu pieteikuma aizpildīšanas dienā. Laukā “Ikmēneša esošo kredītsaistību maksājums” norādiet visu Jūsu esošo ikmēneša kredītu maksājumu kopsummu. Kredītu kopsummā un ikmēneša maksājumā iekļaujiet arī informāciju par Jūsu galvotiem kredītiem un kredītiem, ko esat uzņēmies kopā ar citu aizņēmēju.
Esošo kredītsaistību kopējais atlikums
EUR
Ikmēneša esošo kredītsaistību maksājums
EUR
Datu apstrāde:
  • Swedbank var apstrādāt jūsu personas datus, balstoties uz šo pieteikumu, lai pieņemtu automatizētu lēmumu* par finanšu produktu, kuram piesakāties. Papildus šajā pieteikumā sniegtajiem datiem, Swedbank izvērtēs arī jūsu kredītspēju un parādsaistības, apstrādājot no ārējiem reģistriem iegūtus datus.
  • Jums ir tiesības iebilst automatizēti pieņemtajam lēmumam internetbankā vai telefoniski. Šādā gadījumā lēmumu pārskatīs Swedbank darbinieks.
  • * Automatizēts lēmumu pieņemšanas process uzlabo jūsu digitālo pieredzi un padara procesus efektīvākus, kā arī ļauj ietaupīt jūsu dārgo laiku un paātrina finansējuma noformēšanu.