Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai Smart-ID kodus. Atceries - ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru apstiprini tikai tādas darbības, kuras pats esi ierosinājis (piemēram, pievienojies internetbankai, veic maksājumus, reģistrē jaunā ierīcē mobilo lietotni utt.)

Kā pasargāt savu naudu no krāpniekiem?

Pašlaik vizītes filiālē pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikt vizīti

Hipotekārais kredīts

Nekur nav tik labi kā mājās!

Ja jaunām mājām, nopietnam remontam vai būvniecībai ir nepieciešams aizdevums, mājokļa kredīts būs piemērotākais risinājums.

 • Attālināta kredīta konsultācija un tā piešķiršana
 • Tev pieejamās aizdevuma summas noskaidrošana konsultācijas laikā
 • Iespēja atmaksāt kredītu pirms termiņa un pārvaldīt savu līgumu internetbankā
 • Izdevīgi nekustamā īpašuma piedāvājumi
Aizpildīt pieteikumu

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot iespējas atmaksāt aizdevumu!

Uzzināt savas iespējas

Apgādībā esošie bērni Ja vēlaties aizņemties viens, norādiet savus ikmēneša ienākumus pēc nodokļu nomaksas.

Ja vēlaties aizņemties kopā ar līdzaizņēmēju, norādiet kopējos ikmēneša ienākumus pēc nodokļu nomaksas.
 • Līdzfinansējums, sākot no 15%.
 • Izmantojot Altum garantiju, līdzfinansējums var tikt samazināts līdz 5%.
 • Līdzfinansējums nav obligāts gadījumā, ja tiek ieķīlāts savs īpašums.
Līdzfinansējums, sākot no 15%. Izmantojot Altum garantiju, līdzfinansējums var tikt samazināts līdz 5%. Līdzfinansējums nav obligāts gadījumā, ja tiek ieķīlāts savs īpašums.
Patēriņa kredīts, kredītkarte, overdrafts, kredītlīnija, studiju kredīts un citi īstermiņa kredīti

Apdrošināšana

 • Sākot no  0 €
 • Sākot no  0 €
 • Sākot no  0 €

Kredīts

 • 0 €
 • 0 €
 • 0  
Piesakos kā līdzaizņēmējsAizpildīt pieteikumu

Hipotekārā kredīta un apdrošināšanas maksājumu aprēķini ir informatīvi un var mainīties pēc pieteikuma aizpildīšanas un visu nepieciešamo datu iesniegšanas. Mājokļa apdrošināšanas un kredītņēmēja bezdarba un darbnespējas apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Swedbank P&C Insurance AS un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Swedbank Life Insurance SE, kuras Latvijā pārstāv to filiāles un apdrošināšanas aģents Swedbank AS.

 • Jauna mājokļa iegādei.
 • Zemes gabala iegādei un mājokļa būvniecībai.
 • Jauna īpašuma iegādei pirms vecā īpašuma pārdošanas.
 • Pirmā iemaksa no 15%.
 • Citiem lielākiem izdevumiem, ieķīlājot sev piederošu īpašumu.
 • Cita īpašuma (piem., vasarnīcas) iekārtošanai, pārbūvei, renovācijai vai iegādei.
 • Pirmā iemaksa var nebūt obligāta, ja tiek ieķīlāts paša īpašums.

Aizpildīt pieteikumu

 1. Aprēķini savas iespējas.
 2. Ja iegādājies jaunu mājokli ar mūsu nekustamo īpašumu partneru starpniecību – noskaidro atlaižu kodu un īpašo piedāvājumu pie partnera pārstāvja.
 3. Aizpildi pieteikumu internetbankā un saņem konsultāciju.
 4. Saņem savu kredīta piedāvājumu.
 5. Paraksti aizdevuma līgumu un noformē mājokļa apdrošināšanu.
 6. Pēc ķīlas reģistrācijas Zemesgrāmatā banka izsniedz aizdevumu.

Jebkuram īpašumam, kurš kas tiek iegādāts vai ieķīlāts, ir nepieciešams neatkarīga vērtētāja veikts novērtējums.

 • Kredīta summa no 10 000 EUR.
 • Finansējums līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.
 • Kredīta termiņš līdz 30 gadiem.
 • Ienākumi vismaz 600 EUR mēnesī pēc nodokļu nomaksas vai vismaz 800 EUR mēnesī kopā ar līdzaizņēmēju.
 • Procentu likmi veido 6 mēnešu Euribor likme un individuāli noteikta pievienotā likme. Ja Euribor likme ir negatīva, tā tiek pielīdzināta nullei.
 • Kredīta atmaksai var izmantot anuitātes vai amortizācijas grafiku. Maksājuma datumu var brīvi izvēlēties; noteiktajā datumā maksājums tiks automātiski ieturēts no konta.
 • Noformējot kredītu, ir jārēķinās ar saistītajiem papildu izdevumiem – notāra pakalpojumi, nekustamā īpašuma vērtējums, Zemesgrāmatas nodevas u.c.
Hipotekāro kredītu procentu likmes

Saskaņā ar pasaules finanšu uzraudzības iestāžu sniegto informāciju etalonlikmju reformas ietvaros jāaizstāj iepriekš piemērotā LIBOR likme visos līgumos, kuros tā bija atspoguļota. Attiecīgi hipotekārajam kredītam piemērotā Londonas starpbanku tirgus likme jeb LIBOR ir aizstājama ar citu likmi.

Ar klientiem, kuru līgumus ietekmē iepiekš minētās izmaiņas, banka sazināsies individuāli tuvākajā laikā. Ņemot vērā, ka Latvija ir eirozonas valsts, LIBOR likme tiks aizstāta ar EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) likmi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu starpbanku tirgus kredītu procentu likmju indekss. Jaunā kopējā likme neatstās negatīvu ietekmi uz klienta ikmēneša maksājumu.

Aicinām iepazīties zemāk ar svarīgāko jautājumu un atbilžu apkopojumu.

Jautājumi un atbildes par LIBOR bāzes likmju aizstāšanu

Ņemot vērā, ka Latvija ir eirozonas valsts, LIBOR likme tiks aizstāta ar EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) likmi, kas ir Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgus kredītu procentu likmju indekss. Jūsu līgumam attiecīgi tiks piemērots 3, 6 vai 12 mēnešu EURIBOR atkarībā no tā, kāds bāzes likmes periods bija Jūsu iepriekšējai likmei ar LIBOR.

Kredīta kopējā procentu likme sastāv no bankas pievienotās likmes un mainīgās bāzes likmes – Jūsu gadījumā LIBOR likmes. Izmaiņu rezultātā, bankas pievienotā likme netiek mainīta.

Grozījumu veikšanas brīdī, Jūsu kopējā procentu likme nepalielināsies vai pat samazināsies līdz nākamajam bāzes likmes izmaiņu datumam.

Rūpējoties par saviem klientiem, Banka veic visas nepieciešamas darbības, lai likmju izmaiņas neietekmētu negatīvi Jūsu ikmēneša maksājumu. Jaunās likmes piemērošanas rezultātā Jūsu ikmēneša maksājums nepalielināsies, taču jāņem vērā, ka, tāpat kā iepriekšējā LIBOR likme, arī EURIBOR likme mainās un tā ar laiku var pieaugt, kas atbilstoši var atstāt ietekmi uz ikmēneša kredītmaksājumu. Par EURIBOR likmes rādītājiem un izmaiņām visu aktuālo informāciju iespējams noskaidrot šeit: www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Ar katru klientu, kuru ietekmēs šīs izmaiņas, mēs sazināsimies individuāli. Pēc sarunas ar bankas konsultantu internetbankā Jūs saņemsiet bankas ziņojumu ar līguma grozījumiem. Konsultācijas laikā ar bankas speciālistu vienosimies par grozījumu parakstīšanu attālināti vai klātienē. Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos Jums būs pieejams jauns maksājumu grafiks, kuru redzēsiet turpat internetbankā.

N.B.! Bankas konsultants Jums neprasīs izpaust savus autorizācijas līdzekļu numurus vai paroles.

Par līgumu grozījumu sagatavošanu netiks ieturēta komisijas maksa, kā arī Jums nebūs jāveic jebkādas papildu darbības.

Ar līgumu grozījumu spēkā stāšanās brīdi, kā arī pēc līgumu grozījumu aktivizēšanas, ko veic Banka, savā internetbankā ieraudzīsiet jaunu maksājumu grafiku. Konvertācija notiks pēc “Swedbank” AS oficiālā valūtas kursa (USD pret EUR), kas būs spēkā līguma grozījumu aktivizēšanas dienā.

Ņemot vērā, ka normatīvā regulējuma ietvaros izmaiņas attiecas tikai uz LIBOR aizvietošanu un tam sekojošā līguma valūtas izmaiņām (ja Jūsu kredīta valūta nav EUR), pārējie līguma noteikumi paliek nemainīgi.

Mēs augstu vērtējam gan korektu rīcību pret mūsu klientiem, gan pret banku darbību uzraugošajām iestādēm, tādēļ mūsu LIBOR aizstāšanas plāns ir saskaņots gan ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

IBOR un pāreja uz alternatīvām bezriska likmēm

Starpbanku tirgus likmes (IBOR) izmanto procentu likmju noteikšanai visa veida līgumos – sākot no aizdevumiem un obligācijām līdz atvasinātajiem instrumentiem. Taču, ņemot vērā, ka IBOR darījumu apjoms ir krities, šo likmju uzticamība ir attiecīgi mazinājusies. Šobrīd globālā mērogā notiek pāreja uz faktiskos darījumos balstītām alternatīvām bezriska likmēm. Swedbank atbalstīs savus klientus visa pārejas posma laikā.

Būtisks iemesls pārejai uz bezriska likmēm ir IBOR uzticamības mazināšanās. Tā kā IBOR darījumu apjoms ir krities, darījumu skaits ir pārāk mazs, lai nodrošinātu objektīvu pamatu IBOR aprēķinam. Attiecīgi IBOR likmes tiek balstītas uz prognozēm, nevis faktiskiem darījumiem, un šādā situācijā rodas bažas par likmju objektivitāti.

Visu bezriska likmju vienojošais faktors ir tas, ka tās ir balstītas faktiskos darījumos un ir retrospektīvas. Vienlaikus tajās arī netiek ņemti vērā termiņi, līdz ar to tām nav kredītriska. Kopumā bezriska atsauces procentu likmes ir uzticamākas par IBOR likmēm.

Starpbanku tirgus likmes (IBOR) ir atsauces likmes, kuru pamatā ir banku savstarpējos aizdevumos piemērotās likmes. Atsauces likmes ir etaloni finanšu līgumu un produktu cenu noteikšanā, un tām ir būtiska nozīme finanšu tirgus pareizā funkcionēšanā. Tuvākajos gados IBOR likmes (piemēram, EUR LIBOR, USD LIBOR, GBO LIBOR, CHF LIBOR utt.) tiks pakāpeniski aizstātas ar bezriska atsauces procentu likmēm (RFR).

Visu bezriska likmju vienojošais faktors ir tas, ka tās ir balstītas faktiskos darījumos un ir retrospektīvas. Vienlaikus tajās arī netiek ņemti vērā termiņi, līdz ar to tām nav kredītriska. Kopumā bezriska atsauces procentu likmes ir uzticamākas par IBOR likmēm.

Taču termiņu struktūras neesamība dēļ šīs jaunās bezriska atsauces procentu likmes ir mazāk piemērotas ilgtermiņa finansējumam privātiem klientiem (piemēram, hipotekārajiem aizdevumiem) – procentu likme mainās katru dienu, nevis 6 vai 12 mēnešu periodā, kā tas ir privāto klientu finansēšanā izmantoto IBOR likmju gadījumā.

Pēc 2007. – 2009. gada globālās finanšu krīzes tika identificēti vairāki IBOR likmju trūkumi. Precīzāk likmju pamatā bija piedalošos banku veikti profesionāli vērtējumi, nevis faktiski darījumi, un pamatojošie darījumu dati reizēm bija nepietiekami. IBOR likmju izmantošana arī ir saistīta ar manipulēšanas risku likmju noteikšanas procesa ietvaros. Attiecīgi šajā periodā samazinājās IBOR likmju uzticamība. Rezultātā valstu uzraudzības iestādes pastiprināja prasības attiecībā uz iekšējās kontroles veikšanu. Vienlaikus tika arī palielināti ar IBOR likmēm saistītie sodi, kā rezultātā bankas aizvien mazāk vēlējās uzņemties atbildību par IBOR likmju izmantošanu.

Pieprasījums pēc bezriska atsauces procentu likmēm sāka palielināties tirgū kopumā, bet jo īpaši atvasināto instrumentu tirgū. Kļuva skaidrs, ka ir jāreformē cenu noteikšanas process, un sākās darbs pie IBOR likmju alternatīvu izstrādes. Starptautiskas atsauces procentu likmju pārskatīšanas rezultātā tika izstrādātas alternatīvas bezriska atsauces procentu likmes.

Atsauces procentu likmju reformu virza tirgus, līdz ar to pārejas īstenošanas ātrums dažādās valstīs atšķiras un jaunās bezriska atsauces procentu likmes var tikt definētas atšķirīgi.

Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde (Financial Conduct Authority) ir paziņojusi, ka pēc 2021. gada bankām vairs nebūs obligāti jāiesniedz dati Londonas starpbanku likmes (LIBOR) uzturēšanai, kas nozīmē, ka LIBOR izmantošana pēc 2021. gada tiks pakāpeniski izbeigta.

Eiropas regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības mērīšanai stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, un tā nosaka vienotu satvaru etalonlikmju administrēšanai, ievades datu sniegšanai un etalonlikmju izmantošanai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Regulas mērķis ir nodrošināt finanšu līgumos, finanšu instrumentos vai ieguldījumu fondu darbības mērīšanai izmantoto etalonu integritāti ES.

Tā arī paredz attiecīgajos līgumos un vienošanās iekļaut precīzākus alternatīvo risinājumu noteikumus. Alternatīvo risinājumu mērķis ir definēt soļus, kas veicami, lai atrastu un vienotos par alternatīvu etalonu gadījumā, ja sākotnēji noteiktais vairs nav izmantojams vai tiek būtiski mainīts, kā arī rīcību gadījumā, ja nav iespējams vienoties par alternatīvu etalonu.

Cenrādis

Hipotekārais/Iespēju kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta pieteikuma izskatīšana Piesakies internetbankā Bez maksas
Kredīta noformēšana un izsniegšana 1,2% Zelta apkalpošanas klientiem - 1% no kredīta summas
Kredīta noformēšana un izsniegšana, ja nodrošinājums ir depozīts 0,5% Min. 28,00 Kredīta summa ne vairāk kā 98% no depozīta summas, kredīta līguma termiņš vismaz 2 darba dienas īsāks par depozīta līguma termiņu.
Mājokļa tirgus vērtības noteikšana 90,00 - 220,00 Komisijas maksa tiek samazināta par 10,00 EUR, ja vērtējumu var veikt bez izbraukuma klātienē.
Pašreizējās tirgus vērtības noteikšana:
- Dzīvoklim - 90,00
- Vienģimenes dzīvojamai mājai - 180,00
- Apbūves zemes gabalam - 120,00
Nākotnes tirgus vērtības noteikšana:
- Dzīvoklim - 125,00
- Vienģimenes dzīvojamai mājai - 220,00
Swedbank AS vērtējums tiek sagatavots saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisko un juridisko personu vajadzībām.
Objekta rekonstrukcijas vai celtniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana 55,00 Vērtējamā objekta celtniecības un rekonstrukcijas gadījumā - vienmēr.
Objekta remonta tāmes izvērtēšana un saskaņošana 35,00 Pēc bankas pieprasījuma.
Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana 30,00 Ja vērtējis vērtētājs, kurš nav bankas apstiprināto vērtētāju sarakstā.
Lietošana
Procentu likme Tiek noteikta individuāli
Procentu likme kredītam ar depozīta nodrošinājumu 2% Likme tiek pievienota papildus depozīta likmei
Procentu likmes pārskatīšana 1,2%
Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas
Citas izmaiņas kredīta līgumā 150,00 Ņemot vērā līguma izmaiņu veidu, iespējams, būs jānosaka īpašuma tirgus vērtība; par ko tiks ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi.
Izmaiņas kredīta līgumā restrukturizācijas gadījumā 75,00
Līdzekļu izlietojuma būvobjektā izvērtēšana 50,00 - 75,00 Ja kredīts izsniegts īpašuma remontam - 50,00
Ja kredīts izsniegts īpašuma celtniecībai/rekonstrukcijai - 75,00
Celtniecības un rekonstrukcijas gadījumā - vienmēr.
Remonta gadījumā - pēc bankas pieprasījuma.
Standarta izziņa (kredīta atlikums, samaksātie procenti un pamatsumma, kavējumu esamība, kredīta nodrošinājums, piekrišanas, kredīta mērķis) Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c. Ja līgumā nav noteikts citādi.
Cita veida izziņa pēc pieprasījuma Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas Papildus jārēķinās ar izmaksām par notāra pakalpojumiem.
Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 426,00

Spēkā no 19.08.2020.

Mazais mājokļa kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 1% no summas; min. 100,00
Lietošana
Procentu likme No 7,9% gadā
Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
Citas izmaiņas kredīta līgumā Ērtāk internetbankā 25,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

Izmantojot pašapkalpošanās funkciju internetbankā, bez maksas iespējams:

 • mainīt maksājumu datumu;
 • mainīt maksājumu kontu;
 • veikt daļēju vai pilnīgu pirmstermiņa atmaksu.

Kā veikt kredīta līguma izmaiņas? Apskaties video.

Citos gadījumos (piemēram, pamatsummas atmaksas atlikšanas pieteikšana, atmaksas termiņa pagarināšana, papildu nodrošinājuma maiņa vai atbrīvošana) jāaizpilda pieteikums.

Mājokļa maiņa ir risinājums, ja esošo īpašumu vēlies mainīt pret jaunu vai plašāku.

Aizpildi pieteikumu, ja vēlies:

 • izmantot mājokļa maiņas risinājumu;
 • saņemt papildu summu;
 • pārfinansēt kredītsaistības.

Uzzini, kā banka vērtē Tavas aizņemšanās iespējas

Uzzināt vairāk

5 soļi līdz savam mājoklim: kas jāzina, pērkot nekustamo īpašumu

Uzzināt vairāk

Video: Padomi, kā rūpēties par savas mājas energoefektivitāti

Uzzināt vairāk

"Rēdera Nami", Maskavas iela 48, Rīga

Rēdera nami ir pilnībā renovēts trīs ēku komplekss Daugavas krastā - Maskavas ielā 48. Ēkas kompleksa iekšpagalms labiekārtots ar apstādījumiem, sienu gleznojumu, pergolu, smilšu kasti bērniem un šūpolēm.

"Dreilinga Mājas", Robežu iela, Rīga

Teritorijā, kas atrodas starp Lubānas ielas un Biķernieku ielas apļveida krustojumiem paralēli Juglas ielai, vairākās kārtās tiek attīstīts vērienīgs dzīvojamo māju projekts.

"Pagalms 2.0", Turaidas iela, Rīga

Dzīvi jaunajā, perspektīvajā projektā īpaši novērtēs jaunie profesionāļi, kuri mīl aktīvu, dinamisku dzīvesveidu un lielpilsētas priekšrocības.

"Fjordi", Ganību dambis 11, Rīga

Andrejsala pēdējos gados ieguvusi jaunu veidolu.

Pūces iela 19, Rīga

Piemājas teritorija tiks labiekārtota ar piknika zonu – lapenīti, 2 bērnu rotaļu laukumiem, kuri tiks pielāgoti dažādām vecuma grupām, un atpūtas zonām ar soliņiem.

"Krasta kvartāls", Maskavas iela 192, Rīga

Atbilstošākā mājvieta visiem pilsētnieku dzīvesstila cienītājiem, kuri novērtē iespēju labi pavadīt brīvo laiku, kā arī ērti un ātri nokļūt jebkurā pilsētas daļā.

"Hausmaņa terases", Stirnu iela 20, Rīga

Hausmaņa terases ir brīnišķīga vieta dzīvei, jo atrodas Rīgas zaļajā zonā – netālu no Biķernieku meža.

"Trebū Home", Ulbrokas iela, Rīga

Trebū HOME ir jauns, mūsdienīgs dzīvojamās vides koncepts Rīgā, kas veidots, apvienojot visu labai un ērtai dzīvošanai nepieciešamo.

"Bišumuiža", Komētas iela, Rīga

Premium klases projektā "Bišumuiža" izbaudīsiet privātumu, ko sniedz mazstāvu apbūve.

"Aizkulises", Aleksandra Čaka iela 134, Rīga

Dzīvojamais nams “Aizkulises” ir lieliska izvēle, ja meklējat mūsdienīgu mājokli, jums svarīgs ir laiks un esat aktīvas pilsētas dzīves piekritējs.

"Skanstes parks", Grostonas iela 12; Jāņa Dikmaņa iela 4; Vesetas iela 15, Rīga

Dzīvot Skanstes parkā nozīmē būt vienā no Rīgas perspektīvākajiem jaunajiem rajoniem.

"Merks Gaiļezera nami", Gaiļezera iela 5, 7, 13, Rīga

“Merks Gaiļezera nami” atrodas vienā no Rīgas zaļākajam apkaimēm – Mežciemā, pašā Gaiļezera krastā.

"Park Alley", Pulkveža Brieža iela 35, Rīga

Projekts Park Alley ir piemērots jums, ja meklējat jaunu mājokli un vēlaties dzīvot vidē ar pārdomātu infrastruktūru, kas sniedz drošību un laika ekonomiju.

"River Breeze Residence", Kuģu iela 28, Rīga

River Breeze Residence Klīversalā ir unikāls objekts uz pilsētas silueta, kas atrodas Daugavas krastā.

"Merks Gaiļezera nami", Gaiļezera iela 9, 11, 15, Rīga

“Merks Gaiļezera nami” atrodas vienā no Rīgas zaļākajam apkaimēm – Mežciemā, pašā Gaiļezera krastā.

“Merks Viesturdārzs”, Rūpniecības iela 25, Rīga

“Merks Viesturdāzs” atrodas vienā no šarmantākajām Rīgas vietām – starp Kluso centru, Andrejostu un Viesturdārzu.

"Akācijas", Akāciju iela, Rīga

Projektā ir četras deviņstāvu dzīvojamās mājas, kurās izvietoti 216 dzīvokļi ar vienu, divām un trim guļamistabām. Dzīvokļi tiek piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari.

"Ezerparka Nami", Rusova iela 7, Rīga

Ezerparka Nami būs ideāla vieta dzīvošanai tiem, kuri novērtē Mežaparka priekšrocības un pilsētas centra tuvumu, kā arī vēlas dzīvot vidē, kas ir piemērota aktīvai atpūtai.

"Saliena Park Apartments", Līvu iela, Saliena (Piņķi)

Parka apartamenti atrodas Salienā un būs pareizā izvēle, ja meklējat mājokli mierpilnā un drošā vidē.

"Mārupes Nami", Ventas iela 25, Mārupe

Mārupes Nami – kur sastopas lielpilsētas duna un lauku idille!

"Nordic Villages", Ādaži, Babīte, Carnikava, Mārupe, Salaspils

Nordic Villages ir labiekārtoti privātmāju ciemati ainaviski skaistās vietās Pierīgā – Ādažos, Babītē, Carnikavā, Mārupē un Salaspilī.

"Felicity Apartments", E. Birznieka-Upīša iela 13, Rīga

Premium klases dzīvokļi Rīgas vēsturiskajā centrā ar privātajiem dārziem un pazemes autostāvvietu.

“Mežaparka Rezidences”, Ķelnes iela 1, Rīga

Apbūves zeme, savrupmājas, rindu mājas un dzīvokļi elitārā, zaļā un labiekārtotā vidē, tikai 15 min no pilsētas centra.

“Ābelītes”, Brenguļos pie Valmieras

Moderns, A klases energoefektīvs Skandināvu tipa dzīvokļu māju komplekss ārpus pilsētas.

"Tuvidi", Mežaparka iela 1&3, Baloži

"TUVIDI" ir jauns daudzdzīvokļu projekts Baložos. Moderni un pārdomāti divu un trīs istabu dzīvokļi pāriem, ģimenēm ar bērniem un visiem tiem, kas vēlas dzīvot tuvāk dabai, bet vienlaikus būt tikai 20 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra.

"Liepziedi", Briežu iela 9, Rīga

“Liepziedi” ir jauns dzīvokļu projekts Mīlgrāvī, Rīgā. Tas atrodas zaļā vidē, netālu no Mežaparka, Ķīšezera un OZO golfa kluba.

Ģenerāļa Radziņa krastmalā 29, Rīga

Renovētajā projektā, kas atrodas tikai dažu minūšu attālumā no Vecrīgas - Ģenerāļa Radziņa krastmalā 29, iegādei tiek piedāvāti 24 gaiši un mājīgi dzīvokļi.

"Riverstone Residence", Ķīpsalas iela 49, Rīga

Jaunajā projektā “Riverstone Residence”, kas atrodas Ķīpsalā, ir pieejami mūsdienīgi, kvalitatīvi un komfortabli dzīvokļi. Dzīvokļi ir ar terasēm vai balkoniem.

"Divi krasti", Ķengaraga ielā 8a, Rīga

Divas piecstāvu dzīvojamās mājas minūtes gājienā no Daugavas un Ķengaraga promenādes. Dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari. Slēgta teritorija ar autostāvvietu, bērnu rotaļu laukumu un videonovērošanu. Drošas velosipēdu un bērnu ratiņu novietnes.

"LOFTS& ROSEGOLD", Strēlnieku iela 8, Rīga

Unikāls projekts Rīgas pilsētas visrespektablākajā rajonā – Klusajā centrā.

"Nordeķu mājas", Slokas iela 86, Rīga

Nordeķu parka klātesamība. Miers. Ērtības. Un vēstures elpa. Moderna arhitektūra, mūsdienu dzīves standarti un augsta būvniecības kvalitāte!

"Park Residence", Alfrēda Kalniņa iela 1, Rīga

“Park Residence” ir mūsdienīgs projekts, kurā kultūrvēsturiskais mantojums sastopas ar modernu, estētisku dzīvojamo platību.

"IRIS SHAMPETERIS APARTMENTS", Apuzes iela 51A, Rīga

Dzīvojamo ēku kompleksa projektā plānotas vairākas trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas.

"Sentimento", Āgenskalna iela 24, Rīga

Āgenskalna Priedes ir vēsturiski pirmais un senākais dzīvojamo ēku kvartāls, kurš uzcelts Rīgā.

"Legato", Baložu iela 7, Rīga

Daudzdzīvokļu ēka Legato ir moderna 3 stāvu dzīvojamā māja ar dabīga koka apdari, kas kā plūstoša melodija iekļaujas klusās Baložu ielas kopējā apbūvē.

"Magdelēnas kvartāls", Antonijas iela 17A, Riga

Magdelēnas kvartāls ir vieta, kur viss pakārtots iemītniekiem un viņu labsajūtai.

"Philosophers Residence", Raņķa dambis 34, Rīga

Filozofu rezidence atrodas labiekārtotā 4200 kvadrātmetru plašā teritorijā.

"R8 Apartments", Rembates iela 8, Rīga

10 stāvu dzīvojamajā ēkā pieejami vienas, divu, trīs un četru istabu komforta klases dzīvokļi.

"Dignājas dārzi", Dignājas ielā 1A, Rīga

Jaunajā projektā, kas atrodas tuvajā Ziepniekkalnā, ir pieejami 42 funkcionāla plānojuma dzīvokļi platībā no 34 līdz 89 kvadrātmetriem.

Mārupes rezidences

Moderns, videi draudzīgs un jaunām ģimenēm piemērots dzīvojamo māju ciemats.

"Rēdera Nami", Maskavas iela 48, Rīga

Rēdera nami ir pilnībā renovēts trīs ēku komplekss Daugavas krastā - Maskavas ielā 48. Ēkas kompleksa iekšpagalms labiekārtots ar apstādījumiem, sienu gleznojumu, pergolu, smilšu kasti bērniem un šūpolēm. Mājas jaunajiem iemītniekiem tiek piedāvāta bezmaksas iespēja izmantot darba un sapulču, tikšanās, lekciju un semināru telpas. Funkcionāli izplānotie dzīvokļi var lepoties ar augstvērtīgu interjeru, kas veidots no dabīgiem apdares materiāliem - kvalitatīvi ieklātu 3 slāņu parketu, “Villeroy boch”, ”Laufen” un “Grohe” santehniku, akmens masas flīzēm un finierētām durvīm.

Amela Al-Asbahi
Tālrunis: +371 29240934
E-pasts: amela@hanzasnami.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Rēdera Nami", Maskavas iela 48, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Dreilinga Mājas", Robežu iela, Rīga

Teritorijā, kas atrodas starp Lubānas ielas un Biķernieku ielas apļveida krustojumiem paralēli Juglas ielai, vairākās kārtās tiek attīstīts vērienīgs dzīvojamo māju projekts. Jaunās mājas un dzīvesvieta noteikti patiks ģimenēm, jo to lielākā vērtība būs mierīgā atmosfēra, ko sniegs harmoniska mūsdienu piepilsētas arhitektūra un brīvā daba.

Elīna Dūda
Tālrunis: +371 28695500
E-pasts: elina.duda@bonava.com

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Dreilinga Mājas", Robežu iela, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Pagalms 2.0", Turaidas iela, Rīga

Dzīvi jaunajā, perspektīvajā projektā īpaši novērtēs jaunie profesionāļi, kuri mīl aktīvu, dinamisku dzīvesveidu un lielpilsētas priekšrocības. Nožogotajā teritorijā paredzētas trīs lapenes, trīs bērnu rotaļu laukumi, āra velo novietnes, kā arī speciālas vietas, kur baudīt barbekjū vakarus.

Mareks Gražuls
Tālrunis: +371 27884222
E-pasts: mareks.grazuls@bonava.com

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Pagalms 2.0", Turaidas iela, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Fjordi", Ganību dambis 11, Rīga

Andrejsala pēdējos gados ieguvusi jaunu veidolu. Šeit industriālā vide mijas ar skaistām restorānu terasēm pašā Daugavas krastā, kur izbijušās ostas ēkās iemājojuši vairāki rīdzinieku iecienīti restorāni, piešķirot šai pilsētas daļai kontrastiem bagātu nokrāsu.

Ļubova Avdejeva
Tālrunis: +371 22027333
E-pasts: lubova.avdejeva@bonava.com

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Fjordi", Ganību dambis 11, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

Pūces iela 19, Rīga

Jaunajā Pūces ielas projektā ir pieejami pārdomāta plānojuma un platības 1, 2, 3 un 4 istabu dzīvokļi par plašam klientu lokam pieejamām cenām. Jauno mājas iemītnieku labsajūtai, katrā dzīvoklī būs izplānots balkons un individuāla noliktavas telpa mājas pagrabstāvā, kur novietot ikdienā neizmantotās mantas, lai atbrīvotu telpu dzīvojamā zonā. Piemājas teritorija tiks labiekārtota ar piknika zonu – lapenīti, 2 bērnu rotaļu laukumiem, kuri tiks pielāgoti dažādām vecuma grupām, un atpūtas zonām ar soliņiem.

Elīna Dūda
Tālrunis: +371 28695500
E-pasts: elina.duda@bonava.com

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
Pūces iela 19, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Krasta kvartāls", Maskavas iela 192, Rīga

Atbilstošākā mājvieta visiem pilsētnieku dzīvesstila cienītājiem, kuri novērtē iespēju labi pavadīt brīvo laiku, kā arī ērti un ātri nokļūt jebkurā pilsētas daļā. Krasta kvartālu paredzēts realizēt vairākās kārtās, piedāvājot pircējiem izvēlēties platības, plānojuma, apdares līmeņa un cenas ziņā sev atbilstošāko mājokli. Norobežotajā teritorijā, kas tiks aprīkota ar modernu videonovērošanas sistēmu, plānots uzbūvēt sešas deviņstāvu ēkas ar 500 dzīvokļiem, kā arī apzaļumot un labiekārtot plašo teritoriju ap mājām. No augšējo stāvu dzīvokļiem jebkurā gadalaikā pavērsies lielisks skats uz Daugavu un pilsētu.

Elīna Dūda
Tālrunis: +371 28695500
E-pasts: elina.duda@bonava.com

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Krasta kvartāls", Maskavas iela 192, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Hausmaņa terases", Stirnu iela 20, Rīga

Hausmaņa terases ir brīnišķīga vieta dzīvei, jo atrodas Rīgas zaļajā zonā – netālu no Biķernieku meža. Te blakus ir atpūtas iespējas svaigā gaisā, laba infrastruktūra. Šī vieta pārsteigs ar rūpēm par ģimeniskumu un labām kaimiņu attiecībām.

Elīna Dūda
Tālrunis: +371 28695500
E-pasts: elina.duda@bonava.com

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Hausmaņa terases", Stirnu iela 20, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Trebū Home", Ulbrokas iela, Rīga

Trebū HOME ir jauns, mūsdienīgs dzīvojamās vides koncepts Rīgā, kas veidots, apvienojot visu labai un ērtai dzīvošanai nepieciešamo. Te izmantoti moderni tehniskie risinājumi, lai sniegtu iedzīvotājiem klasiskās mājokļa vērtības – komfortu, energoefektivitāti un drošu vidi.

Marina Šablovska
Tālrunis: +371 67846525, +371 28660037
E-pasts: Marina.Sablovska@trebuhome.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Trebū Home", Ulbrokas iela, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Bišumuiža", Komētas iela, Rīga

Premium klases projektā "Bišumuiža" izbaudīsiet privātumu, ko sniedz mazstāvu apbūve. Katrā no astoņām mājām ir tikai 14 skaisti dzīvokļi ar pilnu, augstas kvalitātes apdari. Projekts atrodas ainaviskā vietā Pārdaugavā, blakus mežam – Komētas ielā, tikai 10 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra.

Normunds Muskats
Tālrunis: +371 20266622
E-pasts: normunds.muskats@eften.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Bišumuiža", Komētas iela, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Aizkulises", Aleksandra Čaka iela 134, Rīga

Dzīvojamais nams “Aizkulises” ir lieliska izvēle, ja meklējat mūsdienīgu mājokli, jums svarīgs ir laiks un esat aktīvas pilsētas dzīves piekritējs. Projekts atrodas Rīgas centrā – A. Čaka ielā 134 – ar brīnišķīgu skatu uz pilsētu un labiekārtotu iekšējo pagalmu.

Polīna Lozovska
Tālrunis: +371 20028128
E-pasts: sales@aizkulises.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Aizkulises", Aleksandra Čaka iela 134, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Skanstes parks", Grostonas iela 12; Jāņa Dikmaņa iela 4; Vesetas iela 15, Rīga

Dzīvot Skanstes parkā nozīmē būt vienā no Rīgas perspektīvākajiem jaunajiem rajoniem. Dzīvojamo namu tuvumā tikai dažu minūšu gājiena attālumā atrodas viss nepieciešamais: skolas un bērnudārzi, lielveikali, sporta centrs, medicīnas iestādes un restorāni, kā arī sabiedriskais transports, kas nodrošina ātru un ērtu nokļūšana pašā Rīgas sirdī – Vecrīgā.

Dace Tumšā
Tālrunis: +371 26156165
E-pasts: dace.tumsa@merks.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Skanstes parks", Grostonas iela 12; Jāņa Dikmaņa iela 4; Vesetas iela 15, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Merks Gaiļezera nami", Gaiļezera iela 5, 7, 13, Rīga

“Merks Gaiļezera nami” atrodas vienā no Rīgas zaļākajam apkaimēm – Mežciemā, pašā Gaiļezera krastā. Sešās deviņu stāvu ēkās izbūvēti mūsdienīgi, energoefektīvi 2–4 istabu dzīvokļi ar plašiem logiem un balkoniem. Teritorijā ierīkoti bērnu rotaļu laukumiņi un uzstādīta īpaša pontonu laipa pastaigām gar ezeru.

Dace Tumšā
Tālrunis: +371 26156165
E-pasts: dace.tumsa@merks.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Merks Gaiļezera nami", Gaiļezera iela 5, 7, 13, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Park Alley", Pulkveža Brieža iela 35, Rīga

Projekts Park Alley ir piemērots jums, ja meklējat jaunu mājokli un vēlaties dzīvot vidē ar pārdomātu infrastruktūru, kas sniedz drošību un laika ekonomiju.

Valters Durevskis
Tālrunis: +371 27276869
E-pasts: valters@nvel.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Park Alley", Pulkveža Brieža iela 35, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"River Breeze Residence", Kuģu iela 28, Rīga

River Breeze Residence Klīversalā ir unikāls objekts uz pilsētas silueta, kas atrodas Daugavas krastā. Augstākās klases dzīvokļi sniedz skatu uz Vecrīgas panorāmu un torņiem. Lai arī projekts atrodas tieši Rīgas sirdī, tas rada sajūtu, it kā dzīvotu klusā, zaļā dārza pilsētā. River Breeze Residence ir unikāls mājoklis tiem, kuri novērtē augstu kvalitāti, modernu arhitektūru un pārdomātu zaļu vidi dzīvošanai labākajā vietā.

Daira Podiņa
Tālrunis: +371 67039669
E-pasts: daira@prokapital.lv

 • 100% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"River Breeze Residence", Kuģu iela 28, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Merks Gaiļezera nami", Gaiļezera iela 9, 11, 15, Rīga

“Merks Gaiļezera nami” atrodas vienā no Rīgas zaļākajam apkaimēm – Mežciemā, pašā Gaiļezera krastā. Sešās deviņu stāvu ēkās izbūvēti mūsdienīgi, energoefektīvi 2–4 istabu dzīvokļi ar plašiem logiem un balkoniem. Teritorijā ierīkoti bērnu rotaļu laukumiņi un uzstādīta īpaša pontonu laipa pastaigām gar ezeru.

Dace Tumšā
Tālrunis: +371 26156165
E-pasts: dace.tumsa@merks.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Merks Gaiļezera nami", Gaiļezera iela 9, 11, 15, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

“Merks Viesturdārzs”, Rūpniecības iela 25, Rīga

“Merks Viesturdāzs” atrodas vienā no šarmantākajām Rīgas vietām – starp Kluso centru, Andrejostu un Viesturdārzu. Jaunajā projektā pieejami ļoti dažādu platību dzīvokļi – no nelieliem studio tipa līdz elegantiem divstāvu apartamentiem ar skatu uz parku. Visi dzīvokļi ir mūsdienīgi un ergonomiski plānoti, tiem ir terases un balkoni, un projekta kvalitāti garantē būvkompānija “Merks”.

Dace Tumšā
Tālrunis: +371 26156165
E-pasts: dace.tumsa@merks.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
“Merks Viesturdārzs”, Rūpniecības iela 25, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Akācijas", Akāciju iela, Rīga

Projektā ir četras deviņstāvu dzīvojamās mājas, kurās izvietoti 216 dzīvokļi ar vienu, divām un trim guļamistabām. Dzīvokļi tiek piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari.

Andris Dzirnieks
Tālrunis: +371 27330063
E-pasts: andris.dzirnieks@kbo.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Akācijas", Akāciju iela, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Ezerparka Nami", Rusova iela 7, Rīga

Ezerparka Nami būs ideāla vieta dzīvošanai tiem, kuri novērtē Mežaparka priekšrocības un pilsēta centra tuvumu, kā arī vēlas dzīvot vidē, kas ir piemērota aktīvai atpūtai.

Žanete Balode
Tālrunis: +371 28672407
E-pasts: zanete@neweurope.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Ezerparka Nami", Rusova iela 7, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Saliena Park Apartments", Līvu iela, Saliena (Piņķi)

Parka apartamenti atrodas Salienā un būs pareizā izvēle, ja meklējat mājokli mierpilnā un drošā vidē. Dzīvokļiem plašumu sniedz lielie logi, terases un balkoni, no kuriem paveras skats uz Salienas zaļajiem parkiem. Projektam ir lieliska infrastruktūra, kas ļauj vienlīdz ātri nokļūt gan līdz galvaspilsētai, gan atpūtai netālajā Jūrmalā.

Evita Čentoricka
Tālrunis: +371 67600888, +371 27877000
E-pasts: sales@saliena.eu

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Saliena Park Apartments", Līvu iela, Saliena (Piņķi) Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Mārupes Nami", Ventas iela 25, Mārupe

Daudzdzīvokļu projekta Mārupes Nami nosaukums runā pats par sevi – Mārupes tuvums Rīgai, sasniedzamība un augsti attīstīta infrastruktūra nodrošina lieliskus dzīves apstākļus mūsdienīgiem cilvēkiem, kas meklē alternatīvas Rīgas steidzīgajai videi, taču tiecas saglabāt visas lielpilsētas sniegtās priekšrocības.

Līga Zvirbule
Tālrunis: +371 29128428
E-pasts: info@marupenami.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Mārupes Nami", Ventas iela 25, Mārupe Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Nordic Villages", Ādaži, Babīte, Carnikava, Mārupe, Salaspils

Nordic Villages ir labiekārtoti privātmāju ciemati ainaviski skaistās vietās Pierīgā – Ādažos, Babītē, Carnikavā, Mārupē un Salaspilī. Ir iespēja iegādāties jau gatavas mājas vai zemi ar visām komunikācijām un pēc tam būvēt pašam, vai pasūtīt mājas būvniecību, izvēloties kādu no piedāvātajiem māju projektiem. Visos ciematos ir pilsētas komunikācijas, centralizēta ūdensapgāde, asfaltētas un apgaismotas ielas, laba sociālā infrastruktūra, ērta satiksme.

Jānis Ozols
Tālrunis: +371 22008870
E-pasts: janis.ozols@domuss.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Nordic Villages", Ādaži, Babīte, Carnikava, Mārupe, Salaspils Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Felicity Apartments", E. Birznieka-Upīša iela 13, Rīga

Premium klases dzīvokļi Rīgas vēsturiskajā centrā ar privātajiem dārziem un pazemes autostāvvietu. Tā ir vienīgā dzīvojamā ēka Baltijā, kurai piešķirts prestižais ilgtspējas sertifikāts BREEAM, apliecinot nama augsto energoefektivitāti, kvalitāti un komfortu.

Oksana Dmitrijeva
Tālrunis: +371 28660033
E-pasts: oksana.dmitrijeva@domuss.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Felicity Apartments", E. Birznieka-Upīša iela 13, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

“Mežaparka Rezidences”, Ķelnes iela 1, Rīga

Apbūves zeme, savrupmājas, rindu mājas un dzīvokļi elitārā, zaļā un labiekārtotā vidē, tikai 15 min no pilsētas centra. Projekta apbūves koncepcijas autors ir Andris Kronbergs (ARHIS). Ēku arhitektūru te ir veidojuši tādi Latvijā atzīti arhitekti kā Reinis Liepiņš un Gatis Didrihsons, kā arī ASV arhitekts Vladimirs Arsene (Westfourth Architecture).

Oksana Dmitrijeva
Tālrunis: +371 28660033
E-pasts: oksana.dmitrijeva@domuss.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
“Mežaparka Rezidences”, Ķelnes iela 1, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

“Ābelītes”, Brenguļos pie Valmieras

Moderns, A klases energoefektīvs Skandināvu tipa dzīvokļu māju komplekss ārpus pilsētas. Plašas un pārdomātas sadzīves telpas, lieli logi, laba ventilācija, bez ierastām kāpņu telpām - viss ērtai un kvalitatīvai dzīvošanai.

Sandris Tillers
Tālrunis: +371 25549277
E-pasts: sandris@ltdcarling.com

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
“Ābelītes”, Brenguļos pie Valmieras Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Tuvidi", Mežaparka iela 1&3, Baloži

"TUVIDI" ir jauns daudzdzīvokļu projekts Baložos. Moderni un pārdomāti divu un trīs istabu dzīvokļi pāriem, ģimenēm ar bērniem un visiem tiem, kas vēlas dzīvot tuvāk dabai, bet vienlaikus būt tikai 20 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra. Projektā ietilpst divas blakus esošas daudzdzīvokļu ēkas, kuras no ziemeļu puses ieskauj bagātīgs priežu mežs, kur var doties pastaigās pa dabas takām, ļaut izskrieties mājas mīlulim vai baudīt meža veltes. TUVIDI būs īstā vieta ģimenēm ar bērniem, jo blakus atrodas skola un bērnudārzs.

Elīna Plaude
Tālrunis: +371 28632233
E-pasts: elina.plaude@arcoreal.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Tuvidi", Mežaparka iela 1&3, Baloži Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Liepziedi", Briežu iela 9, Rīga

“Liepziedi” ir jauns dzīvokļu projekts Mīlgrāvī, Rīgā. Tas atrodas zaļā vidē, netālu no Mežaparka, Ķīšezera un OZO golfa kluba. Tā tiešā tuvumā ir visa kvalitatīvai pilsētas dzīvei nepieciešamā infrastruktūra – sabiedriskais transports, veikali, skola, bērnudārzs un dažādas atpūtas iespējas. Līdz pilsētas centram var ērti nokļūt 15 minūšu laikā. Lai baudītu saulrietu jūrā Vecāķu pludmalē, ir nepieciešamas tikai 20 minūtes.

Inga Broka
Tālrunis: +371 25458688
E-pasts: inga.broka@arcoreal.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Liepziedi", Briežu iela 9, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

Ģenerāļa Radziņa krastmalā 29, Rīga

Renovētajā projektā, kas atrodas tikai dažu minūšu attālumā no Vecrīgas - Ģenerāļa Radziņa krastmalā 29, iegādei tiek piedāvāti 24 gaiši un mājīgi dzīvokļi. Sešstāvu ēkā ir pieejami dzīvokļi platībā no 67 līdz 95 kvadrātmetriem. Visos dzīvokļos ir saglabātas oriģinālas dēļu grīdas, durvis, Ulmaņlaiku radiatori, bet dizainā lieliski izceļas ķieģeļu atsegumu fragmenti.

Dzintars Bērziņš
Tālrunis: +371 26137222
E-pasts: dzintars@137.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
Ģenerāļa Radziņa krastmalā 29, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Riverstone Residence", Ķīpsalas iela 49, Rīga

Jaunajā projektā “Riverstone Residence”, kas atrodas Ķīpsalā, ir pieejami mūsdienīgi, kvalitatīvi un komfortabli dzīvokļi. Dzīvokļi ir ar terasēm vai balkoniem.

Zane Kaupere
Tālrunis: +371 26310633
E-pasts: zane.kaupere@yit.lv

 • 50% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Riverstone Residence", Ķīpsalas iela 49, Rīga
 • –50%
 • www.yit.lv
Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Divi krasti", Ķengaraga ielā 8a, Rīga

Divas piecstāvu dzīvojamās mājas minūtes gājienā no Daugavas un Ķengaraga promenādes. Dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari. Slēgta teritorija ar autostāvvietu, bērnu rotaļu laukumu un videonovērošanu. Drošas velosipēdu un bērnu ratiņu novietnes.

Oksana Pedele
Tālrunis: +371 27744500
E-pasts: oksana.pedele@kaamos.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Divi krasti", Ķengaraga ielā 8a, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"LOFTS& ROSEGOLD", Strēlnieku iela 8, Rīga

Unikāls projekts Rīgas pilsētas visrespektablākajā rajonā – Klusajā centrā. Projekts sastāv no jaunas 7-stāvu daudzdzīvokļu ēkas ar 75 dzīvokļiem un arhitektūras pieminekļa četrstāvu ēkas, kas ierakstīta UNESCO mantojuma reģistrā - šajā ēkā ir vairākas izkārtojuma koncepcijas. Viena no tām ir sadalīšana Loft stila dzīvokļos Abas ēkas savienotas ar stikla galeriju.

Jānis Mednis
Tālrunis: +371 67885593
E-pasts: jm@rvlc.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"LOFTS& ROSEGOLD", Strēlnieku iela 8, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Nordeķu mājas", Slokas iela 86, Rīga

Nordeķu parka klātesamība. Miers. Ērtības. Un vēstures elpa. Moderna arhitektūra, mūsdienu dzīves standarti un augsta būvniecības kvalitāte! Trīsstāvu dzīvojamā māja, kurā ir tikai 20 dzīvokļi, veido privātu, mierpilnu un ērtu noskaņu.

Paula Liniņa
Tālrunis: +371 29712000
E-pasts: info@nordekumajas.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Nordeķu mājas", Slokas iela 86, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Park Residence", Alfrēda Kalniņa iela 1, Rīga

“Park Residence” ir mūsdienīgs projekts, kurā kultūrvēsturiskais mantojums sastopas ar modernu, estētisku dzīvojamo platību. Līdz detaļām pārdomāti dzīvokļu plānojumi. Apdarē un dizainā izmantoti tikai laika pārbaudi izturējuši kvalitatīvi materiāli un elementi.

Kristīne Dmitrijeva
Tālrunis: +371 242052404
E-pasts: info@parkresidence.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Park Residence", Alfrēda Kalniņa iela 1, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"IRIS SHAMPETERIS APARTMENTS", Apuzes iela 51A, Rīga

Dzīvojamo ēku kompleksa projektā plānotas vairākas trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Pirmajā kārtā paredzēts uzbūvēt trīs mājas ar 72 dzīvokļiem (no vienas līdz četrām istabām). Paredzētā dzīvokļu platība — no 55 m² (viena guļamistaba) līdz 130 m² (trīs guļamistabas). Otrā un trešā stāva dzīvokļiem izbūvēti balkoni vai terases, bet pirmajā stāvā — privāti patio (iekšējie pagalmiņi). Lai nodrošinātu iedzīvotājiem augstāku komforta līmeni, katrā kāpņu telpā paredzēts lifts, kā arī telpa bērnu ratiņu un velosipēdu novietošanai. Ievākties iegādātajā dzīvoklī varēs uzreiz pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas, jo dzīvokļi tiek pārdoti ar pilnu apdari gaišā vai tumšā krāsā.

Alina Merca
Tālrunis: +371 29642499
E-pasts: sales@irisapartments.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"IRIS SHAMPETERIS APARTMENTS", Apuzes iela 51A, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Sentimento", Āgenskalna iela 24, Rīga

Āgenskalna Priedes ir vēsturiski pirmais un senākais dzīvojamo ēku kvartāls, kurš uzcelts Rīgā. Sporta centri, bērnu dārzi, skolas un netālu esošais Kalnciema kvartāls to padara par Āgenskalna sabiedrisko centru, kur viss ir rokas stiepiena attālumā.

Rolands Purmalis
Tālrunis: +371 29123126
E-pasts: sentimento@ivanovs.pro

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Sentimento", Āgenskalna iela 24, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Legato", Baložu iela 7, Rīga

Daudzdzīvokļu ēka Legato ir moderna 3 stāvu dzīvojamā māja ar dabīga koka apdari, kas kā plūstoša melodija iekļaujas klusās Baložu ielas kopējā apbūvē. Ērts iekšpagalms ar bērnu laukumu rada privātmājas sajūtu, bet blakus esošā Kalnciema iela ļauj jebkurā brīdī iekļauties pilsētas plūsmā.

Rolands Purmalis
Tālrunis: +371 29123126
E-pasts: legato@ivanovs.pro

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Legato", Baložu iela 7, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Magdelēnas kvartāls", Antonijas iela 17A, Riga

Magdelēnas kvartāls ir vieta, kur viss pakārtots iemītniekiem un viņu labsajūtai. Ar racionāliem plānojumiem, lai nav nekā lieka, bet visam nepieciešamajam pietiek. Ar dabiskās gaismas pārpilnību. Ar patīkamu un viegli uzturamu vidi gan iekštelpās, gan ārtelpās. Un plašu zaļo dārzu bez automašīnām. Magdelēnas kvartāla pirmās kārtas augsto kvalitāti apliecina iegūtie apbalvojumi: “Labākais komercobjekts” nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts Latvijā 2017”, 1. vieta nominācijā “Jauna dzīvojamā ēka” konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2018” un 1. vieta nominācijā “Dzīvojamā jaunbūve” konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2018”.

Anna Vaskāne
Tālrunis: +371 2633 8833
E-pasts: anna.vaskane@vastint.eu

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Magdelēnas kvartāls", Antonijas iela 17A, Riga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Philosophers Residence", Raņķa dambis 34, Rīga

Filozofu rezidence atrodas labiekārtotā 4200 kvadrātmetru plašā teritorijā. Projektā ir 115 dzīvokļi, divas dzīvokļu ēkas (22 stāvu un 23 stāvu), ko savieno pazemes stāvvieta 121 automobilim. Filozofu rezidence - tie ir vienreizēji skati no panorāmu logiem, balkoniem un terasēm uz Daugavu, Vecrīgu un zaļo Ķīpsalu, kā arī ērts projekta izvietojums - pilsētas centrā, kas vienlaikus ir pasargāts no steigas un trokšņiem.

Jānis Mednis
Tālrunis: +371 25446355
E-pasts: jm@rvlc.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Philosophers Residence", Raņķa dambis 34, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"R8 Apartments", Rembates iela 8, Rīga

10 stāvu dzīvojamajā ēkā pieejami vienas, divu, trīs un četru istabu komforta klases dzīvokļi. Teritorija norobežota ar sētu un dzīvžogu. Automātiskie iebraukšanas vārti, vārtiņi. Teritorijā atrodas divu līmeņu autostāvvieta, bērnu laukums, kā arī novietne individuālā inventāra uzglabāšanai.

Laura Berkovica
Tālrunis: +371 26535040
E-pasts: laura.berkovica@vitrum-mt.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"R8 Apartments", Rembates iela 8, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

"Dignājas dārzi", Dignājas ielā 1A, Rīga

Jaunajā projektā, kas atrodas tuvajā Ziepniekkalnā, ir pieejami 42 funkcionāla plānojuma dzīvokļi platībā no 34 līdz 89 kvadrātmetriem. Visos dzīvokļos veikta pilna iekšējā apdare. Pirmā stāva dzīvokļus papildina piemājas dārzi.

Jeļena Miheļsone
Tālrunis: +371 28905333
E-pasts: jelena.mihelsone@april-properties.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
"Dignājas dārzi", Dignājas ielā 1A, Rīga Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

Mārupes rezidences

Moderns, videi draudzīgs un jaunām ģimenēm piemērots dzīvojamo māju ciemats. Sadarbībā ar arhitektu biroju “MALUS Arhitekti” un godalgoto arhitektu Renāru Putniņu ir izstrādāts niansēts un detaļās pārdomāts dzīvojamā ciemata projekts, īpašu uzmanību pievēršot mājas funkcionālajam plānojumam, katras mājas novietojumam ģenerālplānā, labiekārtojuma elementiem un fasāžu risinājumiem.

Raimonda Omule
Tālrunis: +371 2652 5588, +371 6722 5555
E-pasts: omule@vestabalt.lv

 • 25% atlaide aizdevuma izsniegšanas maksai.
 • Bezmaksas vērtējums
 • Lai saņemtu īpašus hipotekārā kredīta nosacījumus, aizpildot pieteikuma formu izmanto atlaižu kodu.

Sadarbībā ar:
Mārupes rezidences Uzzināt savas iespējasAizpildīt pieteikumu

Aizdevuma saņemšanai vajadzīgs arī nekustamā īpašuma vērtējums.

Vienkārši, ērti un ātri novērtēt īpašumu jūs varat, uzticot to Swedbank vērtētājiem. Swedbank vērtējumi tiek sagatavoti saīsinātā formā un nav paredzēti iesniegšanai citās kredītiestādēs, kā arī nav izmantojami citu fizisku un juridisku personu vajadzībām. Komisijas maksa par Swedbank vērtējumiem tiek ieturēta atbilstoši bankas apstiprinātajam cenrādim.

Par iespējām iegūt Swedbank nekustamā īpašuma novērtējumu vaicājiet savam finanšu konsultantam!

Novērtēt nekustamo īpašumu iespējams, izmantojot arī Swedbank akceptētos nekustamā īpašuma vērtētājus. Pieņemot ārējo nekustamā īpašuma vērtējumu, Swedbank ir tiesīga koriģēt noteikto vērtību.

Visu veidu nekustamā īpašuma vērtēšana

Kompānija Adrese Telefons Vērtējamā objekta veids
RE eksperts Ernestīnes iela 12, Rīga 67544380, 26683829 Visa veida objektu vērtēšana
Latio Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga 67032300 Visa veida objektu vērtēšana
Arco Real Estate Blaumaņa iela 5a-1, Rīga 67365555 Visa veida objektu vērtēšana
Colliers International Advisor Krišjāņa Valdemāra iela 21, Rīga 67783333 Visa veida objektu vērtēšana
Eiroeksperts Krišjāņa Valdemāra iela 20-9, Rīga 67365999 Mājokļu vērtēšana
Nira Fonds Brīvības iela 73-1, Rīga 67216678, 27011887 Mājokļu vērtēšana
Ober Haus Vērtēšanas serviss Gustava Zemgales gatve 76, Rīga 29557121, 67284544 Mājokļu vērtēšana
Langes pils Dzirnavu iela 31-1, Rīga 67505676 Mājokļu vērtēšana
VCG Ekspertu grupa Kr. Barona iela 31, Rīga 29722989, 67229008 Mājokļu vērtēšana
Jelgava 29543033, 63082556 Mājokļu vērtēšana Kurzemes un Zemgales reģionos
Vestabalt Pulkveža Brieža iela 15, Rīga 67225555, 67323600 Mājokļu vērtēšana
Vindeks Lāčplēša iela 14, Rīga 67285403, 29235485 Mājokļu vērtēšana

Mazais mājokļa kredīts ir jauns un vienkāršs risinājums, ja vēlaties iegādāties īpašumu vai plānojat nopietnu remontu un labiekārtošanas darbus savā īpašumā līdz 20 000 EUR.

Ar mājokļa apdrošināšanu mājoklis ir pasargāts gan no ikdienas ķibelēm, gan nopietnākiem riskiem.

Apdrošināšana, kas palīdzēs atmaksāt kredītu, ja zaudēsiet darbu vai iestāsies darbnespēja.

Aizdevums piemērots saules paneļu iegādei un uzstādīšanai, lai ražotu elektrību paša vajadzībām.

Swedbank akceptētie nekustamā īpašuma vērtētāji

Aizdevuma saņemšanai vajadzīgs arī nekustamā īpašuma vērtējums.

Vienkārši, ērti un ātri novērtēt īpašumu jūs varat, uzticot to Swedbank vērtētājiem. Swedbank vērtējumi tiek sagatavoti saīsinātā formā un nav paredzēti iesniegšanai citās kredītiestādēs, kā arī nav izmantojami citu fizisku un juridisku personu vajadzībām. Komisijas maksa par Swedbank vērtējumiem tiek ieturēta atbilstoši bankas apstiprinātajam cenrādim.

Par iespējām iegūt Swedbank nekustamā īpašuma novērtējumu vaicājiet savam finanšu konsultantam!

Novērtēt nekustamo īpašumu iespējams, izmantojot arī Swedbank akceptētos nekustamā īpašuma vērtētājus. Pieņemot ārējo nekustamā īpašuma vērtējumu, Swedbank ir tiesīga koriģēt noteikto vērtību.

Visu veidu nekustamā īpašuma vērtēšana

Kompānija Adrese Telefons Vērtējamā objekta veids
RE eksperts Ernestīnes iela 12, Rīga 67544380, 26683829 Visa veida objektu vērtēšana
Latio Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga 67032300 Visa veida objektu vērtēšana
Arco Real Estate Blaumaņa iela 5a-1, Rīga 67365555 Visa veida objektu vērtēšana
Colliers International Advisor Krišjāņa Valdemāra iela 21, Rīga 67783333 Visa veida objektu vērtēšana
Eiroeksperts Krišjāņa Valdemāra iela 20-9, Rīga 67365999 Mājokļu vērtēšana
Nira Fonds Brīvības iela 73-1, Rīga 67216678, 27011887 Mājokļu vērtēšana
Ober Haus Vērtēšanas serviss Gustava Zemgales gatve 76, Rīga 29557121, 67284544 Mājokļu vērtēšana
Langes pils Dzirnavu iela 31-1, Rīga 67505676 Mājokļu vērtēšana
VCG Ekspertu grupa Kr. Barona iela 31, Rīga 29722989, 67229008 Mājokļu vērtēšana
Jelgava 29543033, 63082556 Mājokļu vērtēšana Kurzemes un Zemgales reģionos
Vestabalt Pulkveža Brieža iela 15, Rīga 67225555, 67323600 Mājokļu vērtēšana
Vindeks Lāčplēša iela 14, Rīga 67285403, 29235485 Mājokļu vērtēšana

Mājokļa kredīts ar valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem

Ja jūs esat bērniņa gaidībās vai jums jau apgādībā ir vismaz viens bērns līdz 23 gadu vecumam, ar kuru dzīvojat kopā, un jūs plānojat mājokļa iegādi vai būvniecību līdz 250 000 EUR, piesakieties aizdevumam ar valsts atbalstu.

Garantijas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē, tajā skaitā arī gaidāmo bērnu.

 1. Ja ģimenē ir 1 bērns, garantija ir 10%, bet ne vairāk kā 10 000 EUR.
 2. Ja ģimenē ir 2 bērni, garantija ir 10–15%, bet ne vairāk kā 15 000 EUR.
 3. Ja ģimenē ir 3 bērni, garantija ir 10–20%, bet ne vairāk kā 20 000 EUR.
 4. Ja ģimenē ir 4 un vairāk bērnu, garantija ir 10–30%, bet ne vairāk kā 30 000 EUR.
 5. Ja jūs iegādājieties A klases energoefektīvu mājokli vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa mājokli, garantijas apmēru ir iespējams palielināt par 5%.
 6. Ja esat jau iepriekš izmantojis Altum garantiju, to varat darīt atkārtoti, ja:
  • pēc pirmās garantijas saņemšanas ir pagājuši vismaz 3 gadi;
  • garantija jau ir dzēsta;
  • bērnu skaits ģimenē ir palielinājies kopš pirmās garantijas saņemšanas.
 • Regulāri ikmēneša ienākumi.
 • Pozitīva kredītvēsture.
 • Apjoms – līdz 95% no īpašuma tirgus vērtības.
 • Termiņš – līdz 30 gadiem.
 • Nodrošinājums – nekustamais īpašums, kas tiek pirkts vai būvēts.
 • ALTUM komisija par galvojuma piešķiršanu – 2,5% no galvojuma apmēra (1% līguma grozījumu gadījumā).
 • Nosacījumi celtniecības aizdevumam – nepieciešama tāme un būvatļauja; aizdevums tiek izsniegts pa daļām; pirms katras aizdevuma daļas izsniegšanas Swedbank pārstāvis veiks objekta apsekošanu.
 1. Aizpildiet pieteikumu un mēs informēsim par nepieciešamo papildu dokumentu iesniegšanu.
 2. Banka pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu un paziņo ALTUM.
 3. ALTUM pieņem lēmumu par galvojuma piešķiršanu.
 4. Apmaksājiet ALTUM komisiju 2,5% apmērā no garantijas summas.
 5. Parakstiet līgumu ar banku.
 6. ALTUM sagatavo garantijas līgumu bankai.

Mājokļa kredīts ar valsts atbalstu Jauniem speciālistiem

Ja esi jauns speciālists vecumā no 18 līdz 35 gadiem un plāno iegādāties nekustamo īpašumu, piesakies mājokļu garantiju programmai un saņem līdzfinansējumu mājokļa iegādei.

 • Regulāri ikmēneša ienākumi, sākot ar 600 EUR (ar līdzaizņēmēju – 800).
 • Pozitīva kredītvēsture.
 • Apjoms – līdz 95% no īpašuma tirgus vērtības.
 • Termiņš – līdz 30 gadiem.
 • Nodrošinājums – nekustamais īpašums, kas tiek pirkts, vai būvēts.
 • ALTUM komisija par galvojuma piešķiršanu – 4,8% no galvojuma apmēra (1% līguma grozījumu gadījumā).
 • Nosacījumi celtniecības aizdevumam – nepieciešama tāme un būvatļauja; aizdevums tiek izsniegts pa daļām; pirms katras aizdevuma daļas izsniegšanas Swedbank pārstāvis veiks objekta apsekošanu.
 1. Aizpildiet pieteikumu un iesniedziet nepieciešamos dokumentus.
 2. Banka pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu un paziņo ALTUM.
 3. ALTUM pieņem lēmumu par garantijas piešķiršanu.
 4. Apmaksājiet ALTUM komisiju 4,8% apmērā no garantijas summas par pirmo periodu.
 5. Parakstiet līgumu ar banku.
 6. ALTUM sagatavo garantijas līgumu bankai.

Kredīts celtniecībai

Swedbank piedāvā ērtāko risinājumu mājokļa celtniecībai, remontam vai rekonstrukcijai.

Aptuvenās būvniecības izmaksas aprēķini šeit.

 • Celtniecības izmaksu tāme;
 • Projekts vai tā skice;
 • Īpašuma Nākotnes vērtība.
 1. Banka izvērtē celtniecības izmaksu atbilstību veicamajiem darbiem;
 2. Piešķir finansējumu līdz 85% no Nākotnes vērtības (ir iespējams piesaistīt Altum garantiju);
 3. Vienojamies par aizdevuma izmaksas sadalījumu;
 4. Izsniedzam 70% no tagadnes vērtības kā aizdevuma pirmo daļu;
 5. Atlikušās aizdevuma daļas tiek izsniegtas pēc iepriekš izsniegtās daļas un klienta paša dalības ieguldīšanas.

Kā darbojas mājokļa maiņas risinājums?

 1. Aizpildi pieteikumu un norādi, ka jaunā mājokļa iegādei vēlies izmantot maiņas risinājumu.
 2. Iegādājies jaunu īpašumu.
 3. Banka esošo hipotekārā kredīta līguma termiņu samazinās līdz 12 mēnešiem, saglabājot ikmēneša maksājuma apmēru.
 4. 12 mēnešu laikā tev ir jāpārdod esošais īpašums un jādzēš pirmā kredīta atlikums*.
 5. Kad par pirmo mājokli kredīts būs dzēsts, tev atkal būs tikai viens aizdevums par jauno mājokli.

* Tev ir iespēja 12 mēnešus atlikt pamatsummas maksājumu, maksājot tikai procentus par pirmo kredītu.