Kā risināt kredīta atmaksas grūtības

Ja atmaksāt kredītu kļuvis grūtāk - rīkojies!

 • Neapjūc, bet apzinies situācijas nopietnību
 • Savlaicīgi informē banku
 • Jo ātrāk rīkosies, jo vieglāk atradīsi risinājumu

Padomi un risinājumi

 • Kā rīkoties, ja kredītu atmaksāt ir kļuvis grūtāk

  • Darba zaudēšanas gadījumā vispirms jādodas uz Nodarbinātības valsts aģentūru un jāreģistrējas par bezdarbnieku. Izmantojot bezdarbnieka statusu, varēsiet:
   • saņemt bezdarbnieka pabalstu;
   • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un darba piedāvājumiem;
   • piedalīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos;
   • saņemt profesionālo apmācību un pārkvalificēties;
   • saņemt stipendiju profesionālo apmācību laikā.
  • Ja ir radušās veselības problēmas, kas liedz veikt darba pienākumus daļēji vai pilnībā, laikus jāsaņem izziņa no sava ārstējošā ārsta.
  • Jāapsver iespējas lūgt atbalstu un palīdzību radiem vai draugiem, piesaistot viņus kā galvotājus, kā arī jāizvērtē, vai ir iespēja sniegt papildu nodrošinājumu (citu nekustamo īpašumu kā ķīlu) esošajam kredītam.
  • Jāapsver iespēja izīrēt savu īpašumu un kādu laiku dzīvot pie saviem vecākiem vai citiem radiniekiem.
  • Jāapsver iespēja pārdot automašīnu, citus nekustamos īpašumus, kā arī jāizvērtē citas darbības, kas uzlabotu maksātspēju gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.
  • Kopā ar savu finanšu konsultantu jāaizpilda kredīta restrukturizācijas iesniegums, ko var saņemt jebkurā Swedbank filiālē.
 • Risinājuma saņemšanas soļi

  1. Apziniet iespējas, ko varat paveikt saviem spēkiem.
  2. Sazinieties ar banku, rakstot ziņojumu bankai uz e-pasta adresi risinajums@swedbank.lv vai internetbankas sadaļā "Bankas ziņojumi", zvanot pa tālruni 67 444 444 vai dodoties uz jebkuru Swedbank filiāli.
  3. Iesniedziet dokumentus bankā. Sākumā bankas speciālists var lūgt iesniegt dažādus dokumentus, kas raksturo situāciju: piemēram, īres līgumu, darba līgumu, bezdarbnieka statusa apstiprinājuma līgumu, ārsta izziņu par darba nespējas iestāšanos u.c., ja ir grūtības atmaksāt hipotekāro kredītu.
  4. Kopā ar bankas speciālistu tiks piemeklēts labākais risinājums, kas ļaus vieglāk atmaksāt aizdevumu.
 • Risinājumi hipotekārā kredīta gadījumā

  Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tādēļ noteikti norādiet apstākļus, kas ietekmējuši maksātnespējas iestāšanos: vai tas būtu zaudēts darbs, mantas dalīšana šķiršanās gadījumā, darba nespējas iestāšanās vai kāds cits nopietns iemesls.

  Atvieglojuma periodā jācenšas atjaunot savu maksātspēju, lai turpmāk varētu pildīt kredīta maksājumus saskaņā ar jauno grafiku, par kuru klients un banka ir savstarpēji vienojušies, atrodot atbilstošāko risinājumu.

  Swedbank saviem klientiem piedāvā šādus risinājumus, ko atkarībā no konkrētā gadījuma var kombinēt:

  • Kredīta brīvdienas jeb pamatsummas maksājumu atlikšana - noteiktu laiku ir iespēja maksāt tikai procentus no kredīta summas.
  • Pilnīga vai daļēja aizdevuma maksājuma atlikšana uz laiku, izsniedzot papildu finansējumu kredīta procentu maksājumu segšanai. Šajā periodā klientam nav jāmaksā ne kredīta pamatsumma, ne procentu maksājums. Tas dod iespēju nesatraukties par kredīta atmaksu laikā, kad, piemēram, jāmeklē jauns darbs. Risinājums tiek piedāvāts tikai tādā gadījumā, ja spējat pierādīt, ka pēc atliktā termiņa situācija mainīsies, piemēram, jūs būsiet atradis darbu vai pārdosiet savu īpašumu.
  • Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana, kas samazinātu ikmēneša maksājumus.
  • Swedbank īstermiņa aizdevumu pievienošana ilgtermiņa saistībām. Tā ir iespēja samazināt kopējo saistību ikmēneša maksājumu, jo īstermiņa saistību atmaksas termiņš tiek pagarināts, bet procentu likme - samazināta.
  • Aizdevuma atmaksas datuma maiņa. Šis risinājums ir piemērots, ja mainās jūsu algas, pabalstu vai citu ienākumu saņemšanas datums.
 • Risinājumi īstermiņa aizdevuma gadījumā

  Banka sniedz atbalstu un piedāvā risinājumus klientiem, kas ņēmuši īstermiņa aizdevumus: kredītkartes, kredītlīniju vai patēriņa kredītu. Kopā ar bankas speciālistiem atradīsiet labāko risinājumu. Tomēr jāatceras, ka labākais risinājums tiks rasts, ja laikus vērsīsieties bankā un informēsiet par atmaksas grūtībām.

  Atkarībā no īstermiņa aizdevumu veida Swedbank saviem klientiem piedāvā šādas iespējas:

  • Aizdevuma atmaksas datuma maiņa. Šis risinājums ir piemērots, ja mainās jūsu algas, pabalstu vai citu ienākumu saņemšanas datums.
  • Aizdevuma termiņa pagarināšana, kas samazinātu ikmēneša aizdevuma maksājumus.
  • Kredīta brīvdienas jeb aizdevuma pamatsummas atlikšana - noteiktu laiku ir iespēja maksāt tikai procentus no kredīta summas.
  • Īstermiņa saistību pievienošana ilgtermiņa saistībām. Tā ir iespēja samazināt kopējo saistību ikmēneša maksājumu, jo īstermiņa saistību atmaksas termiņš tiek pagarināts, bet procentu likme - samazināta.
  • Visu esošo īstermiņa kredītu apvienošana vienā patēriņa kredītā.
 • Risinājumi autolīzinga gadījumā

  Atkarībā no līzinga veida, piedāvājam saviem klientiem šādas iespējas:

  • Maksājuma atlikšana uz laiku - noteiktu laiku var maksāt tikai procentus no aizdevuma summas. Tas dod iespēju nesatraukties par kredīta atmaksu laikā, kad, piemēram, tiek meklēts jauns darbs.
  • Kredīta atmaksas grafika maiņa (no operatīvā līzinga uz finanšu līzingu), procentu likmes veida maiņa (no fiksētās likmes uz mainīgo likmi) vai termiņa pagarināšana, kas samazinātu ikmēneša maksājumus.
  • Aizdevuma atmaksas datuma maiņa. Tas ir noderīgs risinājums, ja mainās jūsu algas, pabalstu vai citu ienākumu saņemšanas datums.

Aizdevuma nemaksāšanas sekas

Swedbank ir svarīgi sniegt atbalstu godprātīgiem kredītņēmējiem situācijā, kad aizdevumu atmaksāt ir kļuvis grūtāk. Šeit jūs gūsiet informāciju par sekām, ar kurām nākas sastapties, neveicot kredītmaksājumus.

Kredītņēmējam jāapzinās, kādas ir sekas, ja aizdevums netiek atmaksāts, risinājumi netiek meklēti vai klients nav vērsts uz sadarbību ar banku (klients, zinot, ka var rasties kredīta atmaksas grūtības, nenāk uz banku, neatbild uz bankas speciālistu tālruņa zvaniem, vēstulēm, bankas ziņojumiem un īsziņām ar aicinājumu vērsties pēc palīdzības).

Sekas ir vienlīdz nopietnas - vai tas būtu hipotekārais kredīts, autolīzings, patēriņa kredīts, kredītkarte, kredītlīnija vai nomaksa.

 • Sekas hipotekārā kredīta gadījumos

  • Tiesu izpildītājs veic ieķīlātā īpašuma pārdošanu.
  • Īpašums tiek atsavināts un pārdots izsolē. Taču gadījumā, ja tas tiek pārdots par summu, kas ir mazāka par visa kredīta dzēšanai nepieciešamo, starpība vēl joprojām tiek uzskatīta par parādu.
  • Tiek izveidots parāda atmaksas grafiks, kas paredz ikmēneša maksājumus par atlikušo parāda daļu. Ja šie maksājumi netiek veikti, turpinās soda procentu uzskaite.
  • Tiesu izpildītājs var vērsties pret parādnieka vai galvinieka kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī citiem ienākumiem. Tiesu izpildītājam ir tiesības likt parādnieka darba devējam ieturēt naudas līdzekļus no parādnieka ikmēneša atalgojuma un pārskaitīt tos tiesu izpildītājam, līdz visa parāda summa tiks dzēsta.
  • Tiesu izpildītājs ir tiesīgs apķīlāt parādnieka īpašumā esošos īpašumus un bloķēt kontus visās Latvijas bankās līdz parāda saistību izpildei. Ja parādnieka vai galvinieka īpašumā nonāk kāds cits īpašums, tas var tikt konfiscēts.
  • Visus izdevumus par tiesu izpildītāja pakalpojumiem maksā parādnieks.
 • Sekas auto līzinga gadījumos

  • Automašīna tiek atsavināta un realizēta, nosakot cenu atbilstoši tirgus vērtībai un pieprasījumam.
  • Ja automašīna tiek pārdota par summu, kas nesedz visu nenomaksāto līzinga vai aizdevuma summu, vai aizdevējam radušies zaudējumi, starpība vēl joprojām tiek uzskatīta par parādu, un tās nemaksāšanas gadījumā no starpības tiek aprēķināti soda procenti.
  • Tiek izveidots parāda atmaksas grafiks, kas paredz ikmēneša maksājumus par atlikušo parāda daļu. Ja šie maksājumi netiek veikti, turpinās soda procentu uzskaite.
  • Tiesu izpildītājs var vērsties pret parādnieka vai galvinieka kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī citiem ienākumiem. Tiesu izpildītājam ir tiesības likt parādnieka darba devējam ieturēt naudas līdzekļus no parādnieka ikmēneša atalgojuma un pārskaitīt tos tiesu izpildītājam, līdz visa parāda summa tiks dzēsta.
  • Visus izdevumus par tiesu izpildītāja pakalpojumiem maksā parādnieks.
 • Sekas īstermiņa kredīta gadījumos

  • Parāda lieta tiek nodota parādu piedziņas kompānijai un tiek uzsākts piedziņas process gan pret parādnieku, gan pret galvinieku.
  • Ja piedziņas procesa rezultātā nenotiek parāda atmaksa, tiek iesniegta prasība tiesā. Lai izpildītu tiesas lēmumu, lieta tiek nodota tiesu izpildītājam.
  • Tiesu izpildītājs vēršas pret parādnieka un/vai arī galvinieka kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī citiem parādnieka ienākumiem. Tiesu izpildītājs liek parādnieka darba devējam ieturēt naudas līdzekļus no parādnieka ikmēneša atalgojuma un pārskaitīt tos tiesu izpildītājam, līdz visa parāda summa tiek dzēsta.
  • Tiesu izpildītājs apķīlā parādnieka īpašumā esošos īpašumus un bloķē tā kontus visās Latvijas bankās līdz parāda saistību izpildei. Ja bankā klientam ir noslēgti aizdevuma līgumi gan par ilgtermiņa kredītu, gan īstermiņa kredītu, tad par laicīgi neapmaksātiem īstermiņa kredītu maksājumiem var tikt vērsta parādu piedziņa arī pret ieķīlāto īpašumu.
  • Visus izdevumus par tiesu izpildītāja pakalpojumiem maksā parādnieks.
  • Kredītu nemaksāšana var liegt/samazināt iespēju turpmāk saņemt jaunus aizdevumus Swedbank un citās kredītiestādēs.

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Kā rīkoties, ja ir grūtības segt ikmēneša maksājumu?

  Nonākot šādā situācijā, noteikti vajadzētu doties uz banku, atklāti izstāstot par radušos situāciju.

  Pirmais, ko vajadzētu darīt, ir vienoties par kredīta restrukturizāciju, kas visbiežāk nozīmē līguma termiņa pagarināšanu, pamatsummas maksājumu atlikšanu u.tml.

  Katru gadījumu skata individuāli.

  Restrukturizējot hipotekāro kredītu, nepilna mēneša laikā iespējams samazināt ikmēneša maksājumus, atbilstoši kredītņēmēja ienākumiem.

  Swedbank ir svarīga klienta finanšu stabilitāte ilgtermiņa un banka ir gatava kopā ar klientu risināt radušos situāciju.

 • Vēlētos samazināt ikmēneša maksājumu. Vai mainot līguma nosacījumus, būtiski nepieaugs aizdevuma procenti?

  Banka izsniedzot aizdevumu, nosakot pievienoto procentu likmi ņem vērā vairākus parametrus: naudas cena finanšu tirgos, kapitāla izmaksas, riska pakāpe, klienta iepriekšējā kredītvēsture, noteiktās normas uzkrājumu veidošanai u.c.

  Tā kā vairākos likmes noteikšanas parametros ir notikušas būtiskas izmaiņas, bankas piedāvājumam ir ekonomisks pamatojums.

  Jāņem vērā, ka jebkuras izmaiņas līgumā, kas paredz samazināt aizdevuma pamatsummas atmaksas apmēru vai termiņu ir papildus risks aizdevējam, kas var būtiski ietekmēt kopējo procentu likmi.

  Tomēr kredītu restrukturizācijas gadījumos, banka uz laiku piedāvā samazināt ikmēneša maksājumus, kas nozīmē, ka jebkuras likmes izmaiņas tiek veiktas nevis atbilstoši klienta riska profilam un tirgus līmenim, bet gan ierobežotā apmērā, kas ir kompromiss esošajos ekonomikas situācijā.

 • Vai galvotājs var pārņemt saistības uz tiem pašiem aizņēmēja noteikumiem, pārrakstot īpašumu uz galvotāja vārda (tam piekrīt aizņēmējs)?

  Galvotājs, tāpat, kā aizņēmējs - uzņemas saistības pilnā apmērā un atbild par tām ar saviem ienākumiem un mantu, tāpēc formāla saistību pārlikšana uz galvotāju ar esošajiem līguma nosacījumiem neko nemaina.

  Savukārt, ja galvotāja ienākumi ir atbilstoši aizdevuma saņemšanai, viņš var pārņemt esošās saistības un nodrošinājumu ar jauniem aizdevuma līguma nosacījumiem.

 • Kā rīkoties, ja nevaru turpināt veikt ikmēneša maksājumus?

  Nonākot šādā situācijā, noteikti vajadzētu doties uz banku, atklāti izstāstot par radušos situāciju.

  Viens no risinājumiem ir vienoties ar banku par automašīnas labprātīgu nodošanu. Tad tiek apturēts līzinga līgums, netiek izrakstīti ikmēneša maksājuma rēķini un uzskaitīta soda nauda.

  Klientam nav jāveic maksājumi par līzingu, kamēr rit automašīnas pārdošanas process.

  Ja auto tiek pārdots par mazāku summu nekā līzinga atlikums, klientam ir jāsedz aizdevuma atlikusī summa un izdevumi, kas saistīti ar automašīnas pārdošanu. Pirms tam savstarpēji vienojoties, banka piedāvā klientam sastādīt parāda aizdevuma atmaksas grafiku.

 • Kā rīkoties, ja nevaru atļauties maksāt noteikto summu (kredītlīnijai)? Vai varu samazināt ikmēneša maksājumu?

  Banka piedāvā risinājumus, kā samazināt ikmēneša maksājumu apmēru.

  Tiklīdz rodas problēmas ar saistību izpildi, rekomendējam uzreiz doties uz banku.

  Jo ātrāk tiks uzsākts problēmu risināšanas process, jo labākus nosacījumus mēs varēsim Jums piedāvāt.

  Bankas speciālists, izvērtējot katru situāciju individuāli, piedāvās piemērotāko risinājumu.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku.