Hipotekārais kredīts

  1. Pieteikums
  2. Personas informācija
  3. Ikmēneša ienākumi
  4. Nodrošinājumi
  5. Nosūtīt pieteikumu

Kredīts nekustamā īpašuma iegādei, remontam

Kredīta mērķis *
Kredīta summa *
Īpašuma pirkuma cena *
EUR
Pašieguldījums *
EUR
Vēlamais kredīta atmaksas termiņš (gadi) *
Kredīta ikmēneša maksājuma datums *
Atlaižu kods

Datu apstrāde

Swedbank var apstrādāt jūsu personas datus, balstoties uz šo pieteikumu, lai pieņemtu automatizētu lēmumu* par finanšu produktu, kuram piesakāties. Papildus šajā pieteikumā sniegtajiem datiem, Swedbank izvērtēs arī jūsu kredītspēju un parādsaistības, apstrādājot no ārējiem reģistriem iegūtus datus.
Jums ir tiesības iebilst automatizēti pieņemtajam lēmumam internetbankā vai telefoniski. Šādā gadījumā lēmumu pārskatīs Swedbank darbinieks.
* Automatizēts lēmumu pieņemšanas process uzlabo jūsu digitālo pieredzi un padara procesus efektīvākus, kā arī ļauj ietaupīt jūsu dārgo laiku un paātrina finansējuma noformēšanu.