Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Hipotekārais kredīts ar ALTUM atbalstu

Iegādājies mājokli ar ALTUM atbalstu

ALTUM piedāvā vairākas valsts atbalsta programmas:

 • Garantija ģimenēm ar bērniem
 • Garantija jaunajiem speciālistiem
 • Subsīdija programmā “Balsts”
 • Garantija NBS karavīriem

Jaunumi! Ģimenēm ar bērniem plašāks atbalsts reģionos, jaunajiem speciālistiem samazināta komisijas maksa un paplašinātas iespējas subsīdiju programmā “Balsts”. Visām garantiju programmām ir atvieglots atkārtotas garantijas saņemšanas process.

Īpašs piedāvājums programmā ģimenēm ar bērniem: mājokļa iegādei kredīta izsniegšana – 0 EUR.

Altum kalkulators

Minimālā summa ir 20000 EUR. input-error-label Ja esi bērniņa gaidībās vai tev jau apgādībā ir vismaz viens bērns līdz 23 gadu vecumam, ar kuru tu dzīvo kopā.
Ar Altum

Mājokļa kredīts ar ALTUM atbalstu

Mājokļa kredīts bez ALTUM atbalsta

Kredīta summa
Altum garantijas apmērs -
Nepieciešamais pašieguldījums
Programma “Balsts”
Tev varētu būt pieejams papildus grants {0} EUR apmērā
-
Gandrīz nulles enerģijas ēka -
Ikmēneša maksājums 0 0
Altum komisijas maksa par piešķiršanu 0 -
Komisija par Altum garantijas izmantošanu (mēnesī) Komisijas maksa tiks automātiski ieturēta no konta, reizi ceturksnī, sākot ar garantijas izmantošanas otro gadu. Komisijas maksa tiek aprēķināta no garantijas apmēra atlikuma, līdz garantija tiek izbeigta (maksimāli 10 gadi) 0 -
Zemesgrāmatas nodeva par īpašumtiesību reģistrāciju 0 0

Kalkulatora aprēķinātie dati ir informatīvi, taču sniedz priekšstatu par to, cik liels varētu būt hipotekārā kredīta ikmēneša maksājums.

Ja esi bērniņa gaidībās vai tev jau apgādībā ir vismaz viens bērns līdz 23 gadu vecumam, ar kuru tu dzīvo kopā, un plāno mājokļa iegādi vai būvniecību līdz 300 000 EUR, piesakies aizdevumam, izmantojot valsts atbalstu.

 1. Garantijas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē, tajā skaitā arī gaidāmo bērnu un īpašuma atrašanās vietas.
 2. Ja ģimenē ir:

  • 1 bērns, (vai tikai gaidāms) garantija ir no 5%-10%, bet ne vairāk kā 10 000 EUR, vai no 5%-30%, bet ne vairāk kā 30 000 EUR, ja īpašums atrodas reģionā*;
  • 2 bērni (vai 1 bērns + gaidāms), garantija ir no 5% – 15%, bet ne vairāk kā 15 000 EUR vai no 5%-40%, bet ne vairāk kā 40 000 EUR, ja īpašums atrodas reģionā*;
  • 3 bērni (vai 2 bērni + gaidāms), garantija ir no 5% – 20%, bet ne vairāk kā 20 000 EUR vai no 5%-50%, bet ne vairāk kā 50 000 EUR, ja īpašums atrodas reģionā*;
  • 4 bērni (vai 3 bērni + gaidāms) un vairāk, garantija no 5% – 30%, bet ne vairāk kā 30 000 EUR vai no 5%-50%, bet ne vairāk kā 50 000 EUR, ja īpašums atrodas reģionā*.

  * ārpus Rīgas, Pierīgas (Mārupes, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ropažu, Ādažu novadi) un Jūrmalas.

 3. Ja plāno iegādāties A klases energoefektīvu mājokli vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa mājokli, garantijas apmēru ir iespējams palielināt par 5%.
 4. Ja esi jau iepriekš izmantojis Altum garantiju, to vari darīt atkārtoti, ja esošā garantija ir dzēsta.

Ja esi jaunais speciālists, piesakies mājokļu garantiju programmai un saņem līdzfinansējumu mājokļa iegādei.

 • Uz garantiju vari pretendēt ja:

  • Tev ir vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
  • Esi vecumā no 18 līdz 35 gadiem
 • Garantiju iespējams saņemt līdz 20% no aizdevuma summas
 • Garantijas apmērs nepārsniedz 50 000 EUR
 • Izmantošanas maksa tiks ieturēta automātiski no klienta konta, vienu reizi ceturksnī

Ja tavā ģimenē ir vismaz trīs bērni (vai bērns invalīds) un plāno mājokļa iegādi vai būvniecību, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu no Altum granta finansējuma veidā, kas nebūs jāatmaksā. Valsts finansējums ir pieejams no 8 000 līdz 12 000 EUR apmērā un ir atkarīgs no ģimenes lieluma un mājokļa energoefektivitātes klases.

 • Ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, kuras dzīvo vienā mājoklī
 • Ģimene, kurā dzīvo vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu ar I vai II invaliditātes grupu kvalificējas 8000 vai 10 000 EUR atbalstam
 • Vidējais ienākums pēdējā pieejamajā taksācijas gadā, par ko maksājami nodokļi, uz vienu ģimenes locekli (ieskaitot bērnus), nepārsniedz 17 000 EUR (bruto)
 • Latvijas nodokļu rezidenti (vismaz pēdējos 12 mēnešus)
 • Atbalsta saņēmējam nepieder cits mājoklis (māja, dzīvoklis, vasarnīca)
 • Ar grantu varēs daļēji vai pilnībā aizstāt savu līdzfinansējumu. Grants nedrīkstēs pārsniegt 50% no iegādes summas/būvniecības izmaksām (maksimālajai darījuma summai nepārsniedzot 300 000 EUR)

Kādā apmērā ir pieejams atbalsts?

Bērnu skaits (t.sk. gaidāmais bērns) Iegādājamā/būvējamā mājokļa energoefektivitātes klase Maksimālais granta apmērs, EUR
Trīs Nav gandrīz nulles enerģijas ēka 8000
Trīs Ir gandrīz nulles enerģijas ēka 10 000
Četri un vairāk Nav gandrīz nulles enerģijas ēka 10 000
Četri un vairāk Ir gandrīz nulles enerģijas ēka 12 000

Ja esi Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīrs*, piesakies mājokļu garantiju programmai un saņem atbalstu mājokļa iegādei.

Programmas nosacījumi:

 • Darījuma summa nepārsniedz 300 000 EUR
 • Garantijas termiņš līdz 10 gadiem
 • Garantijas apmērs ir līdz 25% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR
 • Garantiju varēsi saņemt atkārtoti, ja ir pagājuši 3 gadi no iepriekš piešķirtās garantijas un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās

* Nacionālo bruņoto spēku vienības, Aizsardzības ministrijas vai tās padotības iestādes, kurā karavīrs pilda dienestu

 1. Aizpildi pieteikumu un mēs informēsim par nepieciešamo papildu dokumentu iesniegšanu
 2. Banka pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu un paziņo ALTUM
 3. ALTUM pieņem lēmumu par garantijas piešķiršanu
 4. Apmaksā ALTUM komisiju
 5. Paraksti līgumu ar banku
 6. ALTUM sagatavo garantijas līgumu bankai

Papildus darbības “Balsts” programmai:

 • Iegādes gadījumā – pirkuma maksas pārskaitīšanas brīdī banka pārskaita šos līdzekļus kā līdzfinansējumu vai kā daļu no tā
 • Būvniecības gadījumā – šie līdzekļi tiek ieskaitīti klienta kontā atbilstoši aizdevuma līgumā minētajiem nosacījumiem. Granta līdzekļus var izmantot tikai bezskaidras naudas norēķiniem, un par granta līdzekļu izmantošanu klientam jāiesniedz atskaite.

NBS karavīriem papildus bankā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Nacionālo bruņoto spēku vienības, Aizsardzības ministrijas vai tās padotības iestādes, kurā karavīrs pilda dienestu, izziņu par klienta spēkā esošu profesionālā dienesta līgumu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas.
 • Regulāri ikmēneša ienākumi, sākot ar 850 EUR (ar līdzaizņēmēju – 1200 EUR)
 • Pozitīva kredītvēsture
 • Apjoms – līdz 95% no īpašuma tirgus vērtības
 • Termiņš – līdz 30 gadiem
 • Nodrošinājums – nekustamais īpašums, kas tiek pirkts vai būvēts
 • Nosacījumi celtniecības aizdevumam - nepieciešama tāme un būvatļauja; aizdevums tiek izsniegts pa daļām; pirms katras aizdevuma daļas izsniegšanas Swedbank pārstāvis veiks objekta apsekošanu

Papildus nosacījumi

Jauniem speciālistiem:

 • ALTUM komisija par galvojuma piešķiršanu – saskaņā ar Altum centrādi, bet ne vairāk kā 4,8% no galvojuma apmēra (1% līguma grozījumu gadījumā)

Ģimenēm ar bērniem un NBS karavīriem:

 • ALTUM komisija par garantijas piešķiršanu – 2,5% no galvojuma apmēra (1% līguma grozījumu gadījumā)
 • Procentu likmi veido 6 mēnešu Euribor likme un individuāli noteikta pievienotā likme vai 5 gadu fiksētā likme. Ja Euribor likme ir negatīva, tā tiek pielīdzināta nullei.
 • Kredīta atmaksai var izmantot anuitātes vai amortizācijas grafiku. Maksājuma datumu var brīvi izvēlēties; noteiktajā datumā maksājums tiks automātiski ieturēts no konta.
 • Noformējot kredītu, ir jārēķinās ar saistītajiem papildu izdevumiem – notāra pakalpojumi, nekustamā īpašuma vērtējums, Zemesgrāmatas nodevas u.c.
Hipotekāro kredītu procentu likmes

Cenrādis

Hipotekārie kredīti

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta pieteikuma izskatīšana Piesakies internetbankā Bez maksas
Kredīta noformēšana un izsniegšana 1,2% Pārfinansējot saistības no citas bankas 1%
Zelta apkalpošanas klientiem - 1% no kredīta summas
Mājokļa tirgus vērtības noteikšana 90,00 - 220,00 Komisijas maksa tiek samazināta par 10,00 EUR, ja vērtējumu var veikt bez izbraukuma klātienē.
Pašreizējās tirgus vērtības noteikšana:
- Dzīvoklim - 90,00
- Vienģimenes dzīvojamai mājai - 180,00
- Apbūves zemes gabalam - 120,00
Nākotnes tirgus vērtības noteikšana:
- Dzīvoklim - 125,00
- Vienģimenes dzīvojamai mājai - 220,00
Swedbank AS vērtējums tiek sagatavots saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisko un juridisko personu vajadzībām.
Objekta rekonstrukcijas vai celtniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana 55,00 Vērtējamā objekta celtniecības un rekonstrukcijas gadījumā - vienmēr.
Objekta remonta tāmes izvērtēšana un saskaņošana 35,00 Pēc bankas pieprasījuma.
Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana Bez maksas Ja vērtējis vērtētājs, kurš nav bankas apstiprināto vērtētāju sarakstā.
Lietošana
Procentu likme Tiek noteikta individuāli
Procentu likmes pārskatīšana 1,2%
Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas
Citas izmaiņas kredīta līgumā 150,00 Ņemot vērā līguma izmaiņu veidu, iespējams, būs jānosaka īpašuma tirgus vērtība; par ko tiks ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi.
Izmaiņas kredīta līgumā restrukturizācijas gadījumā 75,00
Līdzekļu izlietojuma būvobjektā izvērtēšana 50,00 - 75,00 Ja kredīts izsniegts īpašuma remontam - 50,00
Ja kredīts izsniegts īpašuma celtniecībai/rekonstrukcijai - 75,00
Celtniecības un rekonstrukcijas gadījumā - vienmēr.
Remonta gadījumā - pēc bankas pieprasījuma.
Standarta izziņa (kredīta atlikums, samaksātie procenti un pamatsumma, kavējumu esamība, kredīta nodrošinājums, piekrišanas, kredīta mērķis) Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c. Ja līgumā nav noteikts citādi.
Cita veida izziņa pēc pieprasījuma Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas Papildus jārēķinās ar izmaksām par notāra pakalpojumiem.
Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi Bez maksas

Spēkā no 01.10.2021.

Mazais mājokļa kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 1% no summas; min. 100,00
Lietošana
Procentu likme No 7,9% gadā
Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
Citas izmaiņas kredīta līgumā Ērtāk internetbankā 25,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

Paplašinātas iespējas ģimenēm ar bērniem saņemt atbalstu mājokļa iegādei

Uzzināt vairāk

Kā pieteikties un saņemt subsīdiju “Balsts” mājokļa iegādei?

Uzzināt vairāk

Kādiem kredīta nosacījumiem vēl bez procentu likmes jāpievērš uzmanība?

Uzzināt vairāk

Izdevīga % likme!

Aizdevums, kas paredzēts privātmājas energoefektivitātes uzlabošanai.

Piedāvājums!

Īpašuma iegādei vai remontdarbiem savā īpašumā.

Apdrošināšana, kas palīdzēs atmaksāt kredītu, ja zaudēsiet darbu vai iestāsies darbnespēja.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Noformēšana 0 EUR

Vēlies pirkt auto vai motociklu?

Līdz 31. maijam auto kredīta noformēšana – 0 EUR.

 • No 3000 līdz 20 000 EUR
 • Bez pirmās iemaksas
 • Fiksēta procentu likme