Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi

Fondi ir vairāku ieguldītāju līdzekļu apvienojums, kurus pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki ar mērķi, ieguldot vērtspapīros, gūt peļņu.

Ar mazu summu plašas iespējas

Ieguldot fondā, nav nepieciešami lieli līdzekļi, lai varētu gūt peļņu no vērtspapīru tirgus dinamikas. Pat neliels ieguldītājs var piekļūt praktiski jebkuram pasaules vērtspapīru tirgum, veicot ieguldījumu attiecīgajā fondā.

Augsta likviditāte

Ieguldījumu fondos ieguldījumus var veikt katru darba dienu (atvērtajiem fondiem), kā arī iegūt ieguldītos naudas līdzekļus tikai dažu darba dienu laikā atkarībā no fonda.

Atpirkšanas garantija

Ieguldījumu sabiedrībai ir pienākums veikt fondu ieguldījumu apliecību atpirkšanu (atvērtajiem fondiem) no ieguldītāja, nodrošinot norēķinu dažu darba dienu laikā.

Diversifikācija

Ar nolūku samazināt risku, fonda aktīvi ir sadalīti dažādos ieguldījumu objektos. Fonda aktīvi var tikt sadalīti starp ieguldījumiem dažādos vērtspapīros, ekonomikas nozarēs, valstīs, reģionos un starp citiem kritērijiem, tādējādi mazinot viena apstākļa ietekmi uz ieguldījumu kopumā.

Profesionāla pārvaldīšana

Ieguldījumu fondu līdzekļu izvietošanu veic zinoši, kompetenti ieguldījumu pārvaldnieki ar ilgu gadu pieredzi finanšu tirgos, kas nodrošina efektīvu portfeļa pārvaldīšanu.

Izdevīgums

Ieguldījums fondā nodrošina ieguldītājam laika un naudas ekonomiju, jo nepieciešams veikt tikai vienu ieguldījumu. Pērkot un pārdodot vērtspapīrus, fondi veic liela apjoma darījumus, kurus var noslēgt uz ievērojami izdevīgākiem nosacījumiem nekā individuālie ieguldītāji.

Drošība

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību Latvijā regulē likums "Par ieguldījumu sabiedrībām". Fonda ieguldījumu apliecības ir publiskas apgrozības vērtspapīri, kuru emisija ir iegrāmatota Latvijas Centrālajā Depozitārijā. Visi ārvalstu fondi, kurus piedāvā Swedbank, ir reģistrēti attiecīgās fondu pārvaldošās sabiedrības mītnes valsts uzraudzības institūcijās, un tie tiek regulāri pārbaudīti no uzraudzības institūciju puses. Tāpat Banka pirms fondu publiskas piedāvāšanas ir iepazinusies ar šo fondu pārvaldošajām sabiedrībām, lai pārliecinātos par to uzticamību un darbības atbilstību fondu prospektā minētajam. Fonda manta tiek glabāta šķirti no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un turētājbankas mantas.

Stäng Skriv ut