Vērtspapīru konts

Bankai ir tiesības ieturēt papildu maksu, ja klients un tā darījumu partneris savstarpējos norēķinos neizmanto Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centrālos depozitārijus, ja no Bankas ir ieturēta valsts nodeva, nodokļi, ja tie piemērojami, pamatojoties uz ārvalsts vai Latvijas Republikas tiesību aktiem, vai citi maksājumi, ja klienta pārstāvēšanai akcionāru pilnsapulcē ir nepieciešami papildu izdevumi.

- izdevīgāk

Pakalpojums Cena Papildu informācija
Internetbankā Filiālē
Pieslēgšana
Vērtspapīru konta atvēršana privātpersonām Bez maksas EUR 4.27
Vērtspapīru konta atvēršana juridiskām personām - EUR 4.27
Lietošana
Darījumi ar vērtspapīriem Sk. cenrādi sadaļā Darījumi ar vērtspapīriem
Vērtspapīru konta izraksti
Vērtspapīru konta izrakstu izsniegšana Bez maksas EUR 7.11
Portfeļa pārskats, cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma EUR 35.57
Mēneša maksa par vērtspapīru kontu, ja šajā mēnesī ir bijis atlikums
Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. EUR 1

Maksa par vērtspapīru kontu tiek norakstīta no klienta konta reizi mēnesī.

Akcijas tiek novērtētas pēc to pēdējās tirgus cenas attiecīgajā biržā.

Parādzīmes, privatizācijas sertifikāti un obligācijas tiek novērtētas pēc to nominālvērtības.

Par kontu, kurā nav vērtspapīru, maksa netiek ieturēta.

Ikmēneša maksa par citiem Latvijā reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,006%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par citiem Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem un privatizācijas sertifikātiem 0,020%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par Lietuvas, Igaunijas depozitārijos un Euroclear sistēmā reģistrētiem vērtspapīriem 0,010%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par Polijas, Čehijas un Ungārijas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,025%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Kazahstānas, Ķīnas, Horvātijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ukrainas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,050%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par ASV, Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Japānas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, Zviedrijas depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem 0,015%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par Krievijas depozitārijā reģistrētiem vērtspapīriem 0,04%, min. EUR 28.46
Ikmēneša maksa par ADR/GDR vērtspapīru glabāšanu 0,025%, min. EUR 1
Ikmēneša maksa par citu valstu depozitārijos reģistrētiem vērtspapīriem Interesēties bankā
Slēgšana
Vērtspapīru konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.01.2014.

Stäng Skriv ut